Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » HG nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu

HG nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu

  Publicat: 16 Mar 2009       11740 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
HG nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 121 / 27 februarie 2009

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 2 alin. 1 si art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2005, precum si al Legii nr. 235/2008 pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. 1 al art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1

(1) Garda Nationala de Mediu denumita in continuare GNM este institutie publica de inspectie si control, cu statut specific si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, in subordinea Autoritatii Publice Centrale pentru Protectia Mediului.
(2) GNM este un corp specializat de inspectie si control, iar comisarii sunt functionari publici cu statut specific care pot lua masuri de sanctionare, de suspendare/sistare a activitatii ca urmare a poluarii si deteriorarii mediului, sau pentru nerespectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare si a masurilor stabilite in notele de constatare si in rapoartele de inspectie si control .
(3) Personalul GNM cu atributii de control, este investit cu autoritatea publica a statului, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor precum si a obligatiilor de serviciu .

Art. 2

(1) GNM este responsabila de asigurarea controlului implementarii efective, profesioniste, uniforme si integrate a politicii Guvernului, de aplicare a legislatiei nationale armonizata cu cea comunitara in domeniul protectiei mediului.
(2) GNM are atributii in aplicarea politicii Guvernului in materia prevenirii, constatarii si sanctionarii incalcarii prevederilor legale privind protectia mediului, inclusiv a nerespectarii reglementarilor prevazute in legile specifice domeniului controlului poluarii industriale si managementului riscului, substantelor si preparatelor periculoase, biodiversitatii si ariilor naturale protejate, fondului de mediu si altor domenii prevazute de legislatia specifica in vigoare.

Art. 3

(1) GNM indeplineste un rol activ pentru asigurarea securitatii mediului prin actiuni de prevenire a riscurilor si limitarea amenintarilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apa, a aerului, diminuarea fertilitatii solului, poluarea transfrontaliera si altele.
(2) Pentru identificarea amenintarilor si riscurilor la adresa securitatii ecologice, GNM dezvolta cooperarea transfrontaliera la toate nivelurile, in scopul adoptarii masurilor comune privind prevenirea si diminuarea impactului in cazul accidentelor majore si situatiilor exceptionale, precum si informarea si atragerea publicului in rezolvarea problemelor ce tin de amenintarile securitatii ecologice.
(3) GNM participa activ impreuna cu celelalte autoritati ale statului, dupa caz, la educarea populatiei pentru o protectie activa si responsabila a mediului, desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a cetatenilor, editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei mediului.
(4) GNM sprijina asociatiile/organizatiile de protectia mediului in actiunea de infiintare si functionare a centrelor de consultanta, informare si educare a cetatenilor.

Art. 4

(1) In exercitarea atributiilor sale, GNM coopereaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu institutiile publice, cu reprezentanti ai societatii civile, cu persoane juridice si fizice, in limitele legii si isi desfasoara activitatea in mod independent sau in colaborare si cooperare cu acestea pe baza protocoalelor incheiate.
(2) GNM coopereaza cu institutii din alte state cu atributii similare pe baza tratatelor internationale la care Romania este parte, a protocoalelor incheiate sau pe baza de reciprocitate, precum si cu organisme internationale de drept public si privat din cadrul Uniunii Europene in cauzele de interes comun sau in ceea ce priveste derularea proiectelor/programelor internationale.

Art. 5

(1) Comisarul este functionar public cu statut specific, ce poarta de regula uniforma si exercita atributiile stabilite pentru GNM .
(2) Comisarul isi desfasoara activitatea profesionala in interesul si in scopul protectiei mediului exclusiv pe baza si in aplicarea prevederilor legale in domeniu, cu respectarea principiilor impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii.

Capitolul II - Organizarea GNMArt. 6

(1) Numarul de posturi existent pentru aparatul propriu si structurile teritoriale ale GNM este de 828 de posturi, exclusiv demnitarul si posturile aferente cabinetului acestuia, finantate integral de la bugetul de stat .
(2) Posturile prevazute la alin.
(1) se repartizeaza prin decizie a comisarului general al GNM, pentru aparatul central si pentru fiecare structura teritoriala din subordine.

Sectiunea I - Comisariatul General


Afişează HG nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Ştiri Juridice