Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » HG nr. 612/2010, privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

HG nr. 612/2010, privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

  Publicat: 03 Jul 2010       31742 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
HG nr. 612/2010, privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 01/07/2010

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Mostra, model de referinta prezentat eventualilor cumparatori de catre o societate, in completarea ofertei, pentru a face dovada calitatii produsului oferit.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva o anumita cerere.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.

2. Metoda de aprindere trebuie sa fie vizibila clar sau trebuie sa fie indicata prin etichetare ori instructiuni.
3. Articolul pirotehnic trebuie sa fie proiectat astfel incat sa reduca riscurile pentru sanatate, bunuri si mediu, datorate proiectarii de fragmente in caz de aprindere accidentala.
4. Acolo unde este cazul, articolul pirotehnic trebuie sa functioneze corect pana la data de expirare indicata de producator.
C. Dispozitive de aprindere
1. Dispozitivele de aprindere trebuie sa fie capabile de o declansare fiabila si sa aiba o capacitate de declansare suficienta in toate conditiile de utilizare normala si previzibila.
2. Dispozitivele de aprindere trebuie sa fie protejate impotriva descarcarilor electrostatice in conditii de depozitare si utilizare normale si previzibile.
3. Aprinzatoarele electrice trebuie sa fie protejate impotriva campurilor electromagnetice in conditii normale si previzibile de depozitare si utilizare.
4. Invelisul fitilurilor trebuie sa aiba o rezistenta mecanica suficienta si sa protejeze in mod adecvat incarcatura exploziva atunci cand aceasta este expusa la solicitari mecanice normale si previzibile.
5. Parametrii care determina timpii de ardere a fitilurilor trebuie sa fie furnizati si impreuna cu articolul.
6. Caracteristicile electrice ale aprinzatoarelor electrice (de exemplu, curent minim de functionare, rezistenta etc.) trebuie sa fie furnizate impreuna cu articolul.
7. Reoforii aprinzatoarelor electrice trebuie sa aiba o izolatie si o rezistenta mecanica suficiente, inclusiv in ceea ce priveste soliditatea legaturii cu aprinzatorul, tinand seama de utilizarea acestora.

ANEXA Nr. 2

Proceduri de evaluare a conformitatii


1. MODULUL B: Examinarea CE de tip
1. Acest modul descrie acea parte din procedura prin care un organism notificat constata si atesta ca un exemplar reprezentativ din productia avuta in vedere respecta dispozitiile prezentei hotarari.
2. Cererea pentru examinarea CE de tip trebuie inaintata de producator catre un organism notificat, ales de el insusi.
Cererea trebuie sa includa:
a) numele si adresa producatorului;
b) o declaratie scrisa in care se specifica faptul ca aceeasi cerere nu a mai fost depusa si la un alt organism notificat;
c) documentatia tehnica descrisa la pct. 3.
Solicitantul trebuie sa puna la dispozitia organismului notificat un esantion reprezentativ din productia avuta in vedere, denumit in continuare tip. Organismul notificat poate solicita esantioane suplimentare daca acestea ii sunt necesare pentru a realiza programul de incercari.
3. Documentatia tehnica trebuie sa permita evaluarea conformitatii articolului cu cerintele prezentei hotarari. Ea trebuie sa acopere proiectarea, fabricarea si functionarea articolului in masura necesara pentru realizarea acestei evaluari si sa cuprinda, in masura in care evaluarea o impune, urmatoarele:
a) o descriere generala a tipului;
b) conceptul de proiectare, desene de executie si scheme ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor etc.;
c) descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea desenelor si schemelor si a modului de functionare a articolului;
d) lista standardelor armonizate prevazute la art. 20-23 din hotarare, aplicate integral sau partial, precum si o descriere a solutiilor adoptate pentru indeplinirea cerintelor esentiale de securitate ale prezentei hotarari, atunci cand nu au fost aplicate standardele armonizate prevazute la art. 20-23 din hotarare;
e) rezultate ale calculelor de proiectare facute, ale examinarilor efectuate etc.;
f) rapoartele de incercari.
4. Organismul notificat trebuie:
a) sa examineze documentatia tehnica, sa verifice daca tipul a fost fabricat in conformitate cu aceasta documentatie si sa identifice elementele concepute conform prevederilor aplicabile ale standardelor armonizate prevazute la art. 20-23 din hotarare, precum si pe cele concepute fara aplicarea prevederilor aplicabile ale acestor standarde armonizate;
b) sa efectueze sau sa fi efectuat examinarile adecvate si incercarile necesare pentru a verifica daca solutiile adoptate de producator indeplinesc cerintele esentiale de securitate ale prezentei hotarari, atunci cand nu au fost aplicate standardele armonizate prevazute la art. 20-23 din hotarare;
c) sa efectueze sau sa fi efectuat examinarile corespunzatoare si incercarile necesare pentru a verifica daca, in cazul in care producatorul a decis sa utilizeze standardele armonizate aplicabile prevazute la art. 20-23 din hotarare, acestea au fost aplicate;
d) sa stabileasca de comun acord cu solicitantul locul unde se vor efectua examinarile si incercarile necesare.
5. Atunci cand tipul este conform cu dispozitiile aplicabile din prezenta hotarare, organismul notificat trebuie sa emita solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul trebuie sa cuprinda numele si adresa producatorului, rezultatele examinarii si datele necesare pentru identificarea tipului aprobat.
La certificat trebuie anexata o lista cu elementele relevante din documentatia tehnica, iar o copie a acesteia trebuie sa fie pastrata la organismul notificat.
Atunci cand refuza sa emita producatorului un certificat de tip, organismul notificat trebuie sa isi motiveze in amanunt refuzul .
Trebuie sa fie prevazuta o procedura de apel.
6. Solicitantul trebuie sa informeze organismul notificat care detine documentatia tehnica referitoare la certificatul de examinare CE de tip cu privire la toate modificarile articolului aprobat care trebuie sa primeasca o noua aprobare atunci cand aceste modificari pot afecta conformitatea cu cerintele esentiale sau cu conditiile de utilizare prevazute pentru articolul respectiv. Aceasta noua aprobare trebuie sa fie eliberata sub forma unei completari la certificatul initial de examinare CE de tip.
7. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice celorlalte organisme notificate informatiile utile referitoare la certificatele de examinare CE de tip si la completarile emise sau retrase.
8. Celelalte organisme notificate pot primi copii ale certificatelor de examinare CE de tip si/sau ale completarilor aduse acestora. Anexele la certificate trebuie sa fie tinute la dispozitia celorlalte organisme notificate.
9. Producatorul trebuie sa pastreze pentru o perioada de cel putin 10 ani de la ultima data de fabricatie a articolului respectiv documentatia tehnica impreuna cu copii ale certificatelor de examinare CE de tip si ale completarilor acestora.
Atunci cand producatorul nu este stabilit in Comunitate, obligatia de a tine la dispozitie documentatia tehnica ii revine persoanei care introduce produsul pe piata .
2. MODULUL C: Conformitatea cu tipul
1. Acest modul descrie acea parte din procedura prin care producatorul asigura si declara ca articolele pirotehnice respective sunt in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si indeplinesc cerintele din prezenta hotarare care le sunt aplicabile. Producatorul trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare articol pirotehnic si sa redacteze o declaratie de conformitate scrisa.
2. Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca procesul de productie asigura conformitatea produsului fabricat cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele esentiale de securitate din prezenta hotarare .
3. Producatorul trebuie sa pastreze o copie a declaratiei de conformitate pentru o perioada de cel putin 10 ani de la ultima data de fabricatie a articolului respectiv.
Atunci cand producatorul nu este stabilit in Comunitate, obligatia de a pastra la dispozitie documentatia tehnica ii revine persoanei care introduce produsul pe piata .


Afişează HG nr. 612/2010, privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    HG 612/2010    Materiale pirotehnice    Petarde    Legea 608/2001Comentează: HG nr. 612/2010, privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata
Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Data incetarii de drept a contractului individual de munca atunci cand salariatul nu solicita reintegrarea aspecte de constitutionalitate si echitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea deciziei de concediere echitate sau discriminare fata de angajator?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Termenul de apel in litigiile de munca constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea imediata a pedepsei dupa revocarea amanarii aplicarii pedepsei intre remediu si discriminare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu