Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Norma metodologia din 2010, de aplicare a OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala

Norma metodologia din 2010, de aplicare a OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala

  Publicat: 02 Aug 2010       30280 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Norma metodologia din 2010, de aplicare a OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 537 din 02/08/2010

Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.

CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - Prezentele norme de aplicare, denumite in continuare norme, au fost elaborate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, numita in continuare ordonanta de urgenta .

Art. 2. - Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, denumit in continuare FNGCIMM, garanteaza, in numele si in contul statului, creditele acordate beneficiarilor pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica a cladirilor de locuit.

Art. 3. - Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme au semnificatiile prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme.CAPITOLUL II

SECTIUNEA 1
Prezentarea lucrarilor de reabilitare termicaArt. 4. - Fluxul informational-decizional privind reabilitarea cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme.

Art. 5. - (1) Potrivit art. 3 din ordonanta de urgenta, lucrarile de reabilitare termica eligibile pentru contractare de credite bancare cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata sunt:

a) reabilitarea termica a anvelopei cladirii si a instalatiilor aferente;

b) repararea, dupa caz, inlocuirea/achizitionarea cu montaj a centralei termice de bloc/scara, respectiv a centralei termice aferente locuintei unifamiliale, precum si a instalatiilor aferente acesteia;

c) introducerea, dupa caz, a unor sisteme alternative pentru asigurarea partiala/totala a energiei pentru prepararea apei calde de consum, iluminat si/sau incalzire.

(2) In sensul prezentelor norme, lucrarile de reabilitare termica prevazute la alin. (1) lit. a) presupun executarea urmatoarelor lucrari:

a) izolarea termica a anvelopei cladirii, respectiv izolarea termica a peretilor exteriori, parte opaca;

b) inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie performanta din punct de vedere energetic, pentru imbunatatirea performantei energetice a partii vitrate a anvelopei cladirii;

c) termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa, respectiv termoizolarea sarpantei, dupa caz;

d) termoizolarea planseului peste subsol, in cazul in care parterul cladirii, prin proiectare, are functiunea de locuinta;

e) repararea, dupa caz inlocuirea, justificata din punct de vedere tehnic in raportul de audit energetic, a instalatiei de distributie a agentului termic - incalzire si apa calda de consum, parte comuna a cladirii tip bloc de locuinte.SECTIUNEA a 2-a
Decizia si eligibilitatea beneficiaruluiArt. 6. - (1) Decizia de reabilitare termica a cladirilor de locuit potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din ordonanta de urgenta se ia de catre beneficiar .

(2) In cazul asociatiei de proprietari, decizia de reabilitare termica a blocului de locuinte si de contractare a unui imprumut bancar in conditiile ordonantei de urgenta se ia de catre adunarea generala a proprietarilor, legal constituita, care hotaraste cu votul a minimum 90% din membrii acesteia. Presedintele asociatiei de proprietari are obligatia de a instiinta toti proprietarii din condominiu, inclusiv pe cei care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari, prin afisarea hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari la avizierul asociatiei, in termen de 5 zile de la data adoptarii acesteia.

(3) Hotararea prevazuta la alin. (2) se redacteaza conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme, se semneaza si se stampileaza de presedintele asociatiei de proprietari.

(4) La hotarare se anexeaza lista proprietarilor, care cuprinde datele de identificare ale proprietarilor si acordul acestora cu privire la reabilitarea termica a blocului de locuinte si contractarea unui imprumut bancar, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 7. - (1) Beneficiarul - asociatia de proprietari - este eligibil in conditiile in care fiecare membru al asociatiei de proprietari nu inregistreaza mai mult de doua rate scadente si neachitate la plata cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, prevazute la art. 3 lit. i) si j) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile ulterioare, in ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluarii eligibilitatii de catre finantator.

(2) Beneficiarul - proprietarul, persoana fizica - este eligibil in conditiile in care nu inregistreaza mai mult de doua rate scadente si neachitate la plata facturilor de utilitati - iluminat, gaze naturale si apa-canal - in ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluarii eligibilitatii de catre finantator.

(3) Conditia de eligibilitate prevazuta la alin. (1) si (2) reprezinta conditie initiala care trebuie indeplinita obligatoriu de beneficiar in vederea solicitarii unui credit in conditiile ordonantei de urgenta.

(4) In vederea obtinerii creditului cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata, beneficiarul trebuie sa indeplineasca cumulativ conditia initiala prevazuta la alin. (1) si (2) si conditiile din normele de creditare ale finantatorului, precum si cele prevazute de prezentele norme.Afişează Norma metodologia din 2010, de aplicare a OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    OUG 69/2010    Reabilitare termica    Credite    Norma metodologica    Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii    FNGCIMMComentează: Norma metodologia din 2010, de aplicare a OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala
Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati

A fost modificat Codul muncii
Sursa:

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

Cum isi pot schimba cetatenii romani numele pe cale administrativa?
Sursa:

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Deciziile de stabilire a drepturilor salariale nu reprezinta acte administrative in sensul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Sursa: