Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Cauze CEDO » Hotararea CEDO in Cauza Urbanovici impotriva Romaniei

Hotararea CEDO in Cauza Urbanovici impotriva Romaniei

  Publicat: 31 Aug 2010       16419 citiri        Secţiunea: Cauze CEDO  


vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hotararea CEDO in Cauza Urbanovici impotriva Romaniei

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 31/08/2010

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Dovada scrisa prin care
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Acel drept de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri care, fie ca apartine simultan si concurent la doua sau mai multe persoane,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),

B. Actiunea in anulare a adeverintei din 1955

10. La data de 19 aprilie 2001, Consiliul Local Oradea a depus la Judecatoria Oradea o actiune impotriva reclamantei, urmarind anularea adeverintei din 14 mai 1955 deoarece cuprindea neregularitati. Reclamanta a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat, in masura in care instantele care au statuat cu privire la actiunea in revendicare solutionasera deja acest aspect.

11. Cauza a fost stramutata la Judecatoria Arad, care, la data de 28 martie 2002, a admis actiunea, a statuat ca documentul era fals si l-a anulat.

12. Apelul, respectiv recursul reclamantei au fost respinse succesiv de Tribunalul Arad, la data de 10 iulie 2002, si de Curtea de Apel Timisoara, prin Decizia irevocabila din data de 3 decembrie 2002.

C. Recursul in anulare impotriva Deciziei din 21 mai 2001

13. In urma solutiei date de Curtea de Apel Timisoara, Consiliul Local Oradea a formulat cerere de revizuire impotriva Deciziei din 21 mai 2001. De asemenea, acesta i-a cerut procurorului general sa formuleze un recurs in anulare in fata Curtii Supreme de Justitie, in vederea casarii aceleiasi decizii.

14. Prin Decizia irevocabila din data de 19 februarie 2003, Curtea Suprema de Justitie a admis cererea procurorului general, a retinut ca adeverinta din anul 1955 fusese declarata falsa, a casat toate hotararile pronuntate in actiunea in revendicare si, statuand pe fondul cauzei, a respins actiunea initiala pe motivul ca reclamanta nu isi dovedise dreptul de proprietate .

Curtea Suprema de Justitie a retinut urmatoarele:

"Desi, conform art. 129 (5) din Codul de procedura civila, judecatorii au indatorirea sa staruie prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, instanta de recurs a respins cererea de suspendare a cauzei, considerand ca este neintemeiata, cu toate ca solutia ce urma sa se pronunte in actiunea in anulare era esentiala pentru pronuntarea unei hotarari legale."

15. La data de 20 martie 2003, la cererea Consiliului Local Oradea, Judecatoria Oradea, fata de decizia Curtii Supreme de Justitie, a luat act de renuntarea la cererea de revizuire formulata.

II. Dreptul intern pertinent

16. Prevederile relevante ale Codului de procedura civila sunt urmatoarele:



Articolul 322

"Revizuirea unei hotarari ramase definitiva... se poate cere in urmatoarele cazuri:

................................................................................................

4. ....daca hotararea s-a dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul sau in urma judecatii..."



Articolul 330

"Procurorul general, din oficiu sau la cererea Ministrului Justitiei, poate ataca cu recurs in anulare, la Curtea Suprema de Justitie, hotararile judecatoresti irevocabile pentru urmatoarele motive: ...

2. cand prin hotararea atacata s-a produs o incalcare esentiala a legii, ce a determinat o solutionare gresita a cauzei pe fond, ori aceasta hotarare este vadit netemeinica;".

17. Art. 330 a fost abrogat prin art. I pct. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2004



IN DREPT



I. Asupra pretinsei incalcari a art. 6 A 1 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie

18. In temeiul art. 6 A 1 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1, reclamanta s-a plans de faptul ca dreptul sau la un proces echitabil si dreptul sau de proprietate au fost incalcate in masura in care Hotararea irevocabila din 21 mai 2001 a Curtii de Apel Oradea a fost casata si, in final, actiunea sa a fost respinsa pe fond intr-o cale extraordinara de atac.

Art. 6 A 1 prevede urmatoarele, in partea sa relevanta:

"Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil (...) a cauzei sale, de catre o instanta (...) care va hotari (...) asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil (...)."

Art. 1 din Protocolul nr. 1 prevede urmatoarele:

"Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii sau a amenzilor."

A. Asupra admisibilitatii

19. Invocand Cauza Stoicescu impotriva Romaniei (revizuire, nr. 31.551/96, 21 septembrie 2004), Guvernul a argumentat ca reclamanta nu a fost victima unei incalcari a prevederilor de mai sus, in masura in care nu a putut dovedi ca a dobandit prin mostenire un drept de proprietate .

20. Reclamanta a contestat aceasta pozitie si a reiterat ca probele aduse in procedura interna i-au confirmat drepturile succesorale.

21. Curtea considera ca exceptia de inadmisibilitate invocata de Guvern ridica probleme care sunt strans legate de fondul cererii.

Prin urmare, uneste exceptia preliminara cu fondul cauzei.

22. Curtea constata ca cererea nu este vadit neintemeiata in sensul art. 35 A 3 din Conventie . Pe de alta parte, aceasta constata ca ea nu este lovita de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, ea trebuie declarata admisibila.

B. Asupra fondului

1. Argumentele partilor





Afişează Hotararea CEDO in Cauza Urbanovici impotriva Romaniei pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:    Curtea Europeana a Drepturilor Omului    CEDO    Hotarari CEDO    Proces echitabil    Drept de proprietate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Documentele mentionate in decizia de sanctionare disciplinara nu scutesc angajatorul de a descrie fapta ce reprezinta abaterea disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 4973 din data de 11 decembrie 2019

Disciplina muncii este o conditie obiectiva, necesara si indispensabila desfasurarii activitatii fiecarui angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 548 din data de 10 Octombrie 2019

Incalcarea dispozitiilor scrise sau verbale ale angajatorului. Nerespectarea disciplinei muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 548/10.10.2019 Curtea de Apel GALATI

Sanctionarea disciplinara ca urmare a unei postari pe retelele sociale. Netemeinicia deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 608 din data de la 6 martie 2020

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Autorizare desfasurare activitati specifice agentului de munca temporara
Pronuntaţă de: Tribunalul CONSTANTA - DECIZIA CIVILa NR. 919 din19 Iunie 2019

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului



Articole Juridice

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Codul muncii al Romaniei din 1972 la cel din 2003, sau de la oamenii muncii pana la lucratorul de azi
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu