Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

  Publicat: 03 Sep 2010       34518 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 2 septembrie 2010

1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Regula fundamentala a dreptuilui international contemporan,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Act adoptat de organele de stat,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta


6. Articolul 17 se abroga.

7. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Constatarea situatiei prevazute la Art. 25 lit. b) se face de o comisie alcatuita din 5 membri desemnati de Consiliu, la propunerea presedintelui Consiliului care, pe baza raportului de audit extern independent prevazut la alin. (3), asigura evaluarea capacitatii manageriale a functiilor Agentiei. Concluziile comisiei de evaluare se prezinta Consiliului si se inainteaza Senatului de catre presedintele Consiliului.i申

8. La articolul 28 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) asigura intocmirea strategiei privind procedurile de evaluare a averii, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor de catre Agentie, tinand seama si de recomandarile Consiliului; strategia se intocmeste anual si se prezinta pentru aprobare Consiliului;i申.

9. La articolul 28, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Presedintele, vicepresedintele si secretarul general al Agentiei nu indeplinesc atributii operative referitoare la evaluarile privind averea persoanelor, conflictele de interese si incompatibilitatile.i申

10. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) Salarizarea si celelalte drepturi ale personalului Agentiei se stabilesc tinandu-se seama de importanta, raspunderea, complexitatea si specificul activitatii desfasurate, de interdictiile si incompatibilitatile prevazute de lege, urmarindu-se garantarea independentei si a autonomiei acestuia, potrivit legii.
(2) Presedintele si vicepresedintele Agentiei sunt salarizati potrivit anexei nr. XI la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si beneficiaza de alte sporuri, premii si drepturi salariale prevazute de lege pentru inspectorii de integritate .
(3) Nivelul salariilor de baza pentru functiile de inspector de integritate sunt cele din anexa nr. XI la Legea-cadru nr. 330/2009.
(4) Agentia suporta, pentru membrii Consiliului, cheltuielile de deplasare de la domiciliu, in cazul in care domiciliul acestora se afla in alta localitate decat municipiul Bucuresti, precum si celelalte cheltuieli necesare efectuarii deplasarilor in tara si in strainatate, in interesul realizarii obiectivelor prezentei legi, in limitele bugetului aprobat.
(5) Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizatie de sedinta, conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea Art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata prin Legea nr. 148/2010, respectiv 1% din venitul salarial brut al presedintelui Agentiei. Aceste drepturi se impoziteaza in conditiile legii.i申

11. La articolul 31, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 31
(1) Arestarea preventiva a presedintelui, a vicepresedintelui sau a unui inspector de integritate al Agentiei atrage suspendarea de drept din functia pe care acesta o detine.
...............................................................................................
(5) Daca se dispune revocarea masurii arestarii preventive, suspendarea inceteaza, iar persoana respectiva va fi reintegrata in functia detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.i申

12. Dupa articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 35^1
(1) Poate fi numita in functia de membru al Consiliului National de Integritate persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) are studii superioare atestate in conditiile legii;
d) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informatii inainte de anul 1990, nu a fost si nu este lucrator operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informatii;
e) nu s-a constatat in mod definitiv ca s-a aflat intr-o stare de incompatibilitate, in conflict de interese sau ca ar fi existat diferente semnificative mai mari de 10.000 de euro;
f) nu a fost condamnat pentru infractiuni savarsite cu intentie, pentru care nu a intervenit reabilitarea, si nu are cazier fiscal;
g) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei.
(2) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) lit. d) se face pe baza declaratiei pe propria raspundere, autentificata de un notar public.i申

13. La articolul 37, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 37
(1) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani.
...............................................................................................
(3) Mandatul de membru inceteaza, inainte de termen, prin revocare de catre Senat, pentru neindeplinirea atributiilor legale, prin demisie ori in caz de deces. Reprezinta neindeplinirea atributiilor legale si cazul in care un membru al Consiliului absenteaza nemotivat la 3 sedinte consecutive sau la oricare 6 sedinte ale Consiliului in cursul unui an.i申

14. La articolul 38 alineatul (2), literele c) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) aproba prin hotarare regulamentele de organizare si functionare ale Consiliului si comisiilor Consiliului, precum si norme interne de conduita;
.................................................................................................
f) formuleaza recomandari referitoare la strategia si activitatea Agentiei de evaluare a averilor, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor;i申.

15. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu urmatorul cuprins:
Afişează Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 176/2010    Agentia Nationala pentru Integritate    Declaratii de avere    Declaratie de interese    Venituri    Functionari publici    Demnitari    Conflicte de interese    Incompatibilitati    Declaratie de avere ANI   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.