Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Cauze CEDO » Hotararea CEDO in Cauza Grosaru impotriva Romaniei

Hotararea CEDO in Cauza Grosaru impotriva Romaniei

  Publicat: 12 Oct 2010       18507 citiri        Secţiunea: Cauze CEDO  


vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hotararea CEDO in Cauza Grosaru impotriva Romaniei

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 686 din 11/10/2010


Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Denumire data monedei unice europene.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Infractine care face parte din grupul infractiunilor la regimul stabilit pentru anumite activitati economice,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Principiu moral si juridic de importanta fundamentala, care impune egalitatea in drepturi si indatoriri a membrilor unei colectivitati umane,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Denumire data monedei unice europene.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Denumire data monedei unice europene.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobnditorul subsecvent
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Denumire data monedei unice europene.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
(Simple interest) Dobanda calculata doar pe baza investitiei initiale. Se calculeaza inmultind principalul cu rata anuala a dobanzii si cu numarul de ani implicati.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Act adoptat de organele de stat,

60. In fine, Guvernul argumenteaza ca statele contractante au o larga marja de apreciere in ceea ce priveste art. 13 din Conventie (Wille impotriva Liechtenstein [MC], nr. 28.396/95, A 75, CEDO 1999-VII) si ca dispozitiile legislative ale altor state prevad acelasi recurs intern in materie (vezi cazul Ungariei).

61. Reclamantul sustine ca Decizia din 2 decembrie 2002 a Biroului Electoral Central nu constituie un recurs eficient. El considera intr-adevar ca acest organ nu este impartial. In mod special, acesta ii reproseaza faptul ca este constituit din judecatori ai Curtii Supreme de Justitie, care ar fi fost astfel influentata cand a refuzat sa ii analizeze contestatia . In fine, reclamantul considera ca trimiterea pe care Guvernul a facut-o la legislatii electorale asa-zis similare este lipsita de relevanta in speta, tinand cont de statutul special de care beneficiaza minoritatile nationale in Romania.

62. Curtea apreciaza ca, pentru motivele ce figureaza in paragrafele 55 si 56 de mai sus, a avut loc si incalcarea art. 13 din Conventie coroborat cu art. 3 din Protocolul nr. 1.

III. Asupra aplicarii art. 41 din Conventie

63. Conform art. 41 din Conventie:

"In cazul in care Curtea declara ca a avut loc o incalcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si daca dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite decat o inlaturare incompleta a consecintelor acestei incalcari, Curtea acorda partii lezate, daca este cazul, o reparatie echitabila."

A. Prejudiciu

64. Ca daune materiale, reclamantul solicita suma de 200.000 euro, ce corespunde salariilor si indemnizatiilor la care ar fi fost indreptatit ca deputat pentru perioada 2000-2004. Ca daune morale, acesta solicita 1.500.000 euro pentru prejudiciul pe care sustine ca l-ar fi suferit din cauza imposibilitatii in care s-a aflat de a-si exercita mandatul de deputat si din cauza atacurilor si nedreptatilor la care afirma ca el si familia lui au fost expusi.

65. Guvernul considera ca suma solicitata de reclamant ca daune materiale este excesiva si pur speculativa. Acesta subliniaza ca pretentia nu este insotita de niciun document justificativ. Pe de alta parte, el face trimitere la jurisprudenta Curtii referitoare la art. 3 din Protocolul nr. 1 la Conventie, in temeiul careia Curtea nu acorda sume pentru daune materiale in acest domeniu (Podkolzina, mentionata mai sus, A 49; Aziz impotriva Ciprului, nr. 69.949/01, A 43, CEDO 2004-V; Melnitchenko impotriva Ucrainei, nr. 17.707/02, A 75, CEDO 2004-X; Hirst impotriva Marii Britanii (nr. 2) [MC], nr. 74.025/01, A 94, CEDO 2005-IX).

66. In ceea ce priveste prejudiciul moral, Guvernul considera ca nu a fost stabilita nicio legatura de cauzalitate intre eventualul prejudiciu si pretinsa incalcare a Conventiei. In plus, acesta subliniaza ca in mai multe cauze in care a constatat o incalcare a art. 3 din Protocolul nr. 1 Curtea a considerat ca, pentru prejudiciul moral suferit de reclamanti, constatarea incalcarii oferea in sine o reparatie echitabila suficienta. In orice caz, suma solicitata ar fi exorbitanta, avand in vedere sumele acordate in mod obisnuit de Curte in materie (Podkolzina, mentionata mai sus, A 52; Melnitchenko, mentionata mai sus, A 78).

67. In ceea ce priveste prejudiciul material, Curtea nu poate specula care ar fi putut fi rezultatul alegerilor daca ar fi existat o prevedere clara, interpretata de un organism care sa respecte in mod suficient cerintele de impartialitate. Pe de alta parte, partea interesata nu a mentionat activitatile profesionale pe care le-a exercitat in perioada 2000-2004 si nici nu a demonstrat ca suma onorariilor sau salariilor pe care eventual le-a perceput a fost mai mica decat cea a indemnizatiilor parlamentare pe care sustine ca le-a pierdut in perioada luata in considerare. Prin urmare, Curtea respinge pretentiile formulate de reclamant ca daune materiale (vezi Kovatch, mentionata mai sus, A 66).

68. In schimb, Curtea recunoaste ca reclamantul a suferit un prejudiciu moral din cauza constatarii incalcate. In consecinta, statuand cu echitate si tinand cont de toate circumstantele cauzei, Curtea ii aloca suma de 5.000 euro ca daune morale.

B. Cheltuieli de judecata

69. Reclamantul mai solicita si suma de 2.300 euro pentru cheltuielile de judecata angajate in cadrul procedurilor desfasurate in fata instantelor interne si in fata Curtii.

70. Guvernul subliniaza ca partea interesata nu a furnizat niciun document justificativ in sprijinul cererii sale.

71. Conform jurisprudentei Curtii, un reclamant nu poate obtine rambursarea cheltuielilor sale de judecata decat in masura in care li s-au stabilit realitatea, necesitatea si caracterul rezonabil. In speta, Curtea observa ca reclamantul nu si-a detaliat cererile si nici nu a comunicat vreun document justificativ in sprijinul pretentiilor sale. Prin urmare, ea nu poate acorda nicio suma cu acest titlu .

C. Dobanzi moratorii

72. Curtea considera potrivit ca rata dobanzii moratorii sa se bazeze pe rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal a Bancii Centrale Europene, majorata cu 3 puncte procentuale.PENTRU ACESTE MOTIVE,

In unanimitate,

C U R T E A1. hotaraste ca a avut loc incalcarea art. 3 din Protocolul nr. 1 la Conventie;

2. hotaraste ca a avut loc incalcarea art. 13 din Conventie coroborat cu art. 3 din Protocolul nr. 1;

3. hotaraste:

a) ca statul parat sa ii plateasca reclamantului, in 3 luni de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari conform art. 44 A 2 din Conventie, 5.000 euro (cinci mii euro) ca daune morale, suma care sa fie convertita in lei la cursul de schimb valabil la data platii, plus orice suma ce ar putea fi datorata cu titlu de impozit;

b) ca, incepand de la expirarea termenului mentionat mai sus si pana la efectuarea platii, aceasta suma sa se majoreze cu o dobanda simpla avand o rata egala cu cea a facilitatii de imprumut marginal a Bancii Centrale Europene valabila in aceasta perioada, majorata cu 3 puncte procentuale;

4. respinge cererea de reparatie echitabila in rest.

Intocmita in limba franceza, apoi comunicata in scris la data de 2 martie 2010, pentru aplicarea art. 77 AA 2 si 3 din Regulament.

Josep Casadevall, Santiago Quesada,
presedinte grefier

La prezenta hotarare este anexata, conform art. 45 A 2 din Conventie si art. 74 A 2 din Regulament, expunerea opiniei separate a judecatoarei Ziemele.J.C.M.
S.QOPINIE CONCORDANTA A JUDECATOAREI ZIEMELE

Afişează Hotararea CEDO in Cauza Grosaru impotriva Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Curtea Europeana a Drepturilor Omului    CEDO    Hotarari CEDO    Minoritati nationale    Minoritati etnice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitatile energetice pot pretinde indemnizatii pentru lipsa de folosinta numai in masura in care capacitatile energetice au fost realizate dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei, din 26.02.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Codul muncii al Romaniei din 1972 la cel din 2003, sau de la oamenii muncii pana la lucratorul de azi
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea anticoruptie: efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia ca acte de comert aspecte de constitutionalitate si previzibilitate
Sursa: Irina Maria Diculescu