Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » Regulament din 2010 de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Regulament din 2010 de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

  Publicat: 05 Dec 2010       40053 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Regulament din 2010 de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 809 din 03/12/2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.

(2) Cererea divizionara va contine elementele prevazute la art. 9 alin. (2) din lege si va fi supusa taxei legale.

(3) Cererea divizionara pastreaza data de depozit si/sau de prioritate din cererea initiala.

(4) Declaratia privind divizarea unei cereri de inregistrare a marcii este irevocabila.ARTICOLUL 15
Prioritati revendicate(1) Daca este revendicata prioritatea unui sau unor depozite anterioare in aplicarea art. 10 alin. (2) din lege, solicitantul dispune de un termen de 3 luni, cu incepere de la data cererii de inregistrare a marcii, pentru a comunica la OSIM documentul eliberat de administratia nationala care atesta prioritatea invocata, din care sa rezulte numarul de dosar atribuit cererii anterioare ori numarul inregistrarii anterioare si traducerea vizata la art. 10 alin. (11) lit. a).

(2) Daca o prioritate de expozitie, in sensul art. 11 din lege, este revendicata, solicitantul dispune de un termen de 3 luni, cu incepere de la data depunerii cererii de inregistrare a marcii, pentru a comunica la OSIM documentele prevazute la art. 10 alin. (11) lit. b).ARTICOLUL 16
Publicarea cererii(1) Cererile de inregistrare a marcilor pentru care se constata ca sunt indeplinite conditiile legale primesc data de depozit si se publica in BOPI, in format electronic, in termen de 7 zile, conform prevederilor art. 17 din lege.

(2) Publicarea cererii de inregistrare a marcii in format electronic se va face pe pagina de internet a OSIM si va contine:

a) numele sau denumirea si adresa ori sediul solicitantului;

b) numele sau denumirea si adresa ori sediul mandatarului;

c) reproducerea marcii si, dupa caz, mentiunea "color", cu indicarea culorii sau culorilor revendicate;

d) lista de produse si servicii, pe clase, conform Clasificarii de la Nisa;

e) indicele clasificarii de la Viena;

f) data de depozit si numarul de depozit;

g) indicatii privind prioritatea invocata;

h) mentiunea ca marca este colectiva sau de certificare, daca este cazul;

i) data publicarii cererii.

(3) Daca publicarea unei marci comporta, din motive imputabile OSIM, o eroare sau anumite lipsuri, OSIM procedeaza la rectificare din oficiu ori la cererea solicitantului. Rectificarea nu va fi supusa niciunei taxe si se publica in BOPI.ARTICOLUL 17
Observatia(1) Orice persoana interesata poate formula, in termenul prevazut de art. 18 din lege, o observatie privind cererea de inregistrare a marcii, pentru oricare dintre motivele absolute de refuz prevazute la art. 5 din lege.

(2) Observatia trebuie formulata in scris cu indicarea numarului cererii de inregistrare la care se refera si nu este supusa niciunei taxe.

(3) In cadrul procedurii Observatiei, persoana mentionata la alin. (1) nu poate dobandi calitatea de parte in procedura de examinare a cererii si nu va primi nicio comunicare din partea OSIM.

(4) Observatia formulata poate fi notificata solicitantului, care poate prezenta comentarii in procedura de examinare a cererii.

(5) Observatia se analizeaza in cadrul procedurii de examinare a cererii de inregistrare .ARTICOLUL 18Afişează Regulament din 2010 de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 84/1998    Marca verbala    Indicatii geografice    Marca combinata    OSIMComentează: Regulament din 2010 de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice