Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 4/2011, privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea AVAS si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii

OUG 4/2011, privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea AVAS si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii

  Publicat: 07 Feb 2011       26230 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordonanta de urgenta nr. 4/2011, privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 96 din 04 februarie 2011

Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Avand in vedere ca in temeiul Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) s-a reorganizat prin schimbarea regimului de finantare, devenind din institutie publica finantata integral din venituri proprii institutie publica finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului,
luand in considerare faptul ca de la bugetul statului, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se asigura exclusiv finantarea cheltuielilor de personal si a celor de functionare a institutiei, in timp ce cheltuielile aferente activitatii de privatizare si valorificare sunt prevazute intr-un buget distinct, aprobat prin hotarare a Guvernului,
avand in vedere volumul obligatiilor de plata aflate in sarcina A.V.A.S., care, in conditiile raportului de subordonare fata de Secretariatul General al Guvernului, greveaza si asupra bugetului acestei din urma institutii,
constatand ca, in lipsa masuri imediate de separare a bugetului A.V.A.S. de bugetul Secretariatului General ai Guvernului, afectarea interesului public al bunei functionari a Guvernului Romaniei este iminenta,
luand in considerare dificultatile intampinate pana in prezent in ceea ce priveste executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii,
avand in atentie necesitatea instituirii unor reglementari speciale - de generala aplicabilitate in materia executarii obligatiilor de plata stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor publice - privind posibilitatea obtinerii, pe cale judecatoreasca, a unor termene de gratie sau/si a unor termene de plata esalonata a acestor obligatii,
avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri care sa asigure, pe de o parte, evitarea blocarii activitatii institutiilor publice debitoare, realizarea adecvata si eficienta a atributiilor acestora si buna functionare a administratiei publice, iar, pe de alta parte, respectarea dreptului creditorului la executarea in termen rezonabil a hotararii judecatoresti,
luand in considerare ca, in lumina interpretarii Curtii Constitutionale si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, autoritatile dispun de o marja de apreciere si un termen rezonabil in identificarea celor mai adecvate mijloace de punere in executare a hotararilor judecatoresti ce stabilesc obligatii de plata in sarcina statului sau a autoritatilor/institutiilor publice,
apreciind faptul ca in actuala criza economico-financiara, fara o promovare si o publicitate sustinuta, A.V.A.S. nu va putea transfera activele si actiunile din portofoliu in sectorul privat, prin vanzarea participatiilor detinute la societatile comerciale din portofoliu sau prin executarea garantiilor constituite pentru creantele de recuperat,
tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar avea drept consecinta imposibilitatea mentinerii echilibrelor bugetare si in mod implicit nerespectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar,
avand in vedere necesitatea asigurarii conditiilor materiale pentru exercitarea de catre A.V.A.S. a competentelor de reprezentare a Romaniei la Curtea de Arbitraj Internationala a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, precum si de reprezentare a institutiei in procedurile judiciare interne,
luand in considerare faptul ca A.V.A.S. nu dispune de resursele banesti pentru asigurarea cheltuielilor necesare reprezentarii Romaniei in astfel de litigii, inclusiv pentru plata arbitrilor desemnati de partea romana in procedurile arbitrale, in conditiile blocarii conturilor institutiei, ca urmare a executarilor silite declansate in temeiul unor titluri executorii,
tinand seama de faptul ca neadoptarea urgenta a prevederilor prezentei ordonante de urgenta creeaza riscul ca Romania sa nu fie reprezentata ori sa fie reprezentata necorespunzator in fata Curtii de Arbitraj Internationala a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, iar institutia sa nu poata interveni in procedurile judiciare interne, cu consecinte financiare grave pentru bugetul statului, precum si imposibilitatea functionarii institutiei, in conditiile in care valorificarea activelor statului constituie o noua sursa de echilibrare bugetara,
intrucat aceste imprejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amanare,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) valorificarea unor creante proprii rezultate din activitatea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, denumita in continuare A.V.A.S."
2. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
"h) creante proprii rezultate din activitatea A.V.A.S."
3. La articolul 3, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
"i) creante proprii rezultate din activitatea A.V.A.S. - creantele definite la art. 2 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 442/2004, cu modificarile ulterioare, precum si creantele provenite din executarea contractelor de vanzare cumparare de actiuni ."
4. Articolul 10 se abroga.
5. La articolul 12, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Prevederile alin. (1) lit. f) si g) se aplica si creantelor proprii rezultate din activitatea A.V.A.S., asa cum au fost definite la art. 3 lit. i)."
Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobata cu completari prin Legea nr. 360/2004, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Finantarea cheltuielilor de personal, a celor aferente functionarii A.V.A.S. si a celor pentru reprezentarea Romaniei, de catre A.V.A.S., in fata Curtii de Arbitraj Internationala a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii se asigura integral de la bugetul de stat .
(2) Bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si de valorificare a activelor statului se aproba prin hotarare a Guvernului.
(3) Veniturile rezultate din activitatea de privatizare si valorificare a activelor statului urmeaza regimul stabilit potrivit legislatiei specifice in domeniu, cu exceptia veniturilor cuvenite bugetului de stat care se vireaza integral la acesta.
(4) Cheltuielile directe aferente activitatii de privatizare si administrare a participatiilor statului si activitatii de valorificare a activelor statului se deduc din sumele incasate, iar cheltuielile indirecte se repartizeaza pe cele doua activitati proportional cu veniturile incasate."
2. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Supravegherea si indrumarea activitatii A.V.A.S. sunt asigurate de un consiliu de supraveghere si indrumare, format din 5 membri, in urmatoarea componenta:
a) un presedinte, care este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
b) 4 membri, respectiv cate un reprezentant al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Ministerului Justitiei, Secretariatului General al Guvernului si Corpului de Control al Primului-Ministru."
3. La articolul 7 alineatul (1), literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
"a) avizeaza si propune Guvernului aprobarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si de valorificare a activelor statului;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a A.V.A.S.;".
4. La articolul 8, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Presedintele este ordonator principal de credite atat pentru cheltuielile care se asigura de la bugetul de stat, cat si pentru bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si de valorificare a activelor statului."
5. La articolul 9 alineatul (1), litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) asigura elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si de valorificare a activelor statului, pe care il remite spre avizare Consiliului de supraveghere si indrumare;".
Art. III. - Alineatul (3) al articolului 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Bugetele de venituri si cheltuieli privind activitatea de privatizare ale institutiilor publice implicate se aproba prin hotarare a Guvernului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice."
Art. IV. - Dupa articolul 5 al Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc doua noi articole, articolele 6 si 7, cu urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) In cazurile in care, din motive temeinice privind realizarea atributiilor prevazute de lege, institutia debitoare nu isi poate indeplini obligatia de plata in conditiile prevazute la art. 1, 2 sau 4, aceasta va putea solicita instantei judecatoresti care solutioneaza cauza acordarea, in conditiile legii, a unui termen de gratie sau/si stabilirea unor termene de plata esalonata a obligatiei respective.

Afişează OUG 4/2011, privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea AVAS si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    AVAS    OUG 23/2004    OUG 4/2011    Titluri executorii    Legea 51/1998

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro