Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman

Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman

  Publicat: 21 Jun 2011       19626 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman

Publicata in Monitorul Oficial nr. 427 din 17 iunie 2011

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege reglementeaza conditiile in care fortele armate ale Romaniei, denumite in continuare forte armate, participa la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman.

Art. 2
(1) Misiunile si operatiile la care participa fortele armate in afara teritoriului statului roman sunt:
a) de aparare colectiva in cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau de asigurare a securitatii statelor membre ale Uniunii Europene;
b) de raspuns la crize;
c) de pace;
d) de asistenta umanitara.
(2) Misiunile si operatiile prevazute la alin. (1) pot fi desfasurate sub mandatul Organizatiei Natiunilor Unite sau al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, sub conducerea Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene, precum si in cadrul unor coalitii.
(3) Misiunile si operatiile prevazute la alin. (1) lit. d) se pot desfasura si la solicitarea statului afectat.

Art. 3
(1) Fortele armate pot participa la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1), in conditiile legii si potrivit obligatiilor asumate de Romania prin tratate.
(2) Fortele armate participa la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1) cu structurile si personalul necesar indeplinirii obiectivelor asumate, precum si cu armamentul, tehnica si echipamentele corespunzatoare.
(3) In vederea pregatirii si participarii la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1), fortele armate pot lua parte la exercitii, antrenamente, ceremoniale si alte activitati conexe organizate in tara si in afara teritoriului statului roman.


Capitolul II - Planificarea, trimiterea si retragerea in/din misiuni si operatii ale fortelor armate


Art. 4
(1) La propunerea Ministerului Apararii Nationale, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii analizeaza si hotaraste, pana la data de 30 iunie a fiecarui an, fortele armate ce pot fi puse la dispozitie in anul urmator, in vederea participarii la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1).
(2) Propunerea de participare la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman cuprinde si estimarea costurilor aferente.

Art. 5
In baza hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Guvernul prevede in proiectul de buget pentru anul urmator fondurile financiare necesare pregatirii si participarii fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman.

Art. 6
La aparitia unor situatii neprevazute care necesita participarea cu forte armate suplimentare la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, bugetele institutiilor trimitatoare se rectifica in mod corespunzator, conform legii.

Art. 7
(1) Trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman in misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1), in conditiile prevazute la art. 2 alin. (3) si art. 3 alin. (1), se aproba, la propunerea primului-ministru, de catre Presedintele Romaniei, dupa consultarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Presedintele Romaniei informeaza Parlamentul in termen de 5 zile cu privire la decizia luata, iar daca Parlamentul este in vacanta, la inceperea sesiunii ordinare sau extraordinare, dupa caz.
(2) In situatia in care trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman in misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1) nu se face in baza unui tratat international la care Romania este parte, precum si in situatia in care trimiterea se face la solicitarea unui stat in vederea desfasurarii unei misiuni sau operatii neprevazute la art. 2 alin. (1), Presedintele Romaniei solicita aprobarea Parlamentului.
(3) Pentru situatii neprevazute, la solicitarea organizatiilor internationale cu vocatie in domeniul securitatii sau a unor parteneri strategici, ministrul apararii nationale poate trimite in misiune individuala in afara teritoriului national observatori/monitori, consilieri si instructori militari, personal de stat major si de specialitate, dupa consultarea prealabila a Ministerului Afacerilor Externe, fara a se depasi limitele numerice ale pachetului de forte aprobat anual de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
(4) In situatiile prevazute la alin. (3), ministrul apararii nationale informeaza Consiliul Suprem de Aparare a Tarii in termen de 5 zile.
(5) In situatia schimbarii fundamentale a imprejurarilor in care fortele armate au fost trimise in misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1), acestea pot fi retrase in conditiile prevazute la alin. (1) si (2). In vederea fundamentarii propunerii de retragere, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii dispune masurile necesare pentru consultarea aliatilor, partenerilor sau organizatiilor internationale sub egida carora se desfasoara misiunile si operatiile.
(6) Guvernul informeaza Parlamentul despre situatia participarii fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, semestrial sau ori de cate ori este nevoie.

Art. 8
(1) Trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman la activitatile prevazute la art. 3 alin. (3) se aproba de ministrul apararii nationale.
(2) Trimiterea fortelor armate la exercitii sau antrenamente organizate in afara teritoriului statului roman, altele decat cele prevazute la art. 3 alin. (3), se aproba de:
a) ministrul apararii nationale, la propunerea sefului Statului Major General, pentru pregatirea fortelor armate pe teritoriul statelor membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord si Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care Romania a incheiat acorduri in domeniu;Afişează Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 42/2004    Legea 121/2011    Armata RomanieiComentează: Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman


Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro