Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman

Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman

  Publicat: 21 Jun 2011       20512 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman

Publicata in Monitorul Oficial nr. 427 din 17 iunie 2011

Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Act adoptat de organele de stat,
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Optiunea de angajare care faciliteaza munca in locuri de munca obisnuite de pe piata competitiva a muncii
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

b) ministrul apararii nationale, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe, pentru alte situatii decat cele prevazute la lit. a).

Art. 9
Pe timpul participarii la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, fortele armate aplica regulile de angajare specifice misiunilor sau operatiilor respective, potrivit prevederilor legale in vigoare.


Capitolul III - Intelegeri tehnice si transferul de autoritate


Art. 10
(1) In vederea stabilirii elementelor de detaliu privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in cadrul unor forte internationale sau in cadrul unor unitati ale altor state, structurile de specialitate ale Ministerului Apararii Nationale incheie intelegeri tehnice.
(2) Procedura de incheiere a intelegerilor tehnice se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 11
(1) Transferul de autoritate se realizeaza de catre Ministerul Apararii Nationale, prin Statul Major General, si reprezinta actiunea prin care Romania preda controlul, la nivel operational si/sau tactic, al fortelor sale participante intr-o anumita misiune sau operatie comandantului/comandamentului care conduce misiunea sau operatia respectiva.
(2) Pe timpul indeplinirii misiunilor si operatiilor in afara teritoriului statului roman, fortele armate pot avea sub control operational si/sau tactic unitati ori subunitati ale fortelor armate straine, in conditiile prevazute in transferul de autoritate efectuat intre fortele armate straine si comandantul/comandamentul fortelor armate romane.
(3) Fortele armate participante la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman executa ordinele comandantului fortei caruia i se subordoneaza, potrivit intelegerilor stabilite la efectuarea transferului de autoritate, cu respectarea prevederilor dreptului international si ale regulilor de angajare .

Art. 12
(1) In situatia in care un militar roman primeste un ordin, o directiva ori un consemn de la autoritatile ierarhic superioare ale misiunii sau operatiei, care contravine normelor de drept international, regulilor de angajare ori obiceiurilor razboiului, refuza executarea acestuia.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), militarul roman informeaza de indata autoritatile ierarhic superioare romane si urmeaza instructiunile primite de la acestea.

Art. 13
Participantilor la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman le sunt interzise desfasurarea de activitati economice, altele decat cele necesare sustinerii logistice, precum si orice interventie in afacerile interne ale statului pe teritoriul caruia actioneaza care ar depasi mandatul incredintat.


Capitolul IV - Selectionarea, incadrarea si unele drepturi ale personalului


Art. 14
(1) Incadrarea structurilor prevazute la art. 3 alin. (2) care urmeaza a fi puse la dispozitie pentru misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1) se face, de regula, cu personal profesionalizat.
(2) Selectionarea personalului si stabilirea duratei participarii acestuia la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1) se fac pe baza criteriilor si metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 15
(1) Fortele armate participa la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman cu personal militar iar, la nevoie, si cu personal civil propriu.
(2) In cazul in care Ministerul Apararii Nationale nu dispune de personal militar sau civil specializat in domenii specifice, necesar participarii la misiuni si operatii, acesta poate selectiona rezervisti voluntari ori salariati civili, care vor fi incadrati potrivit statelor de organizare.
(3) Pe durata pregatirii si desfasurarii misiunilor si operatiilor, contractele individuale de munca sau raporturile de serviciu ale personalului prevazut la alin. (2) se suspenda.
(4) Pe durata suspendarii contractelor individuale de munca sau a raporturilor de serviciu ale personalului civil selectionat, pentru posturile ramase disponibile pot fi incadrate alte persoane, cu contract de munca pe durata determinata sau numite pe o durata determinata, in conditiile legii.

Art. 16
(1) Personalul militar si civil participant la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1) beneficiaza, pe durata acestora, de:
a) un concediu de odihna suplimentar, de 2,5 zile pentru fiecare luna de prezenta in zona de operatii, cu posibilitatea de a fi efectuat si pe timpul executarii misiunii, in tara de dislocare, in zona de dislocare sau in Romania, in functie de situatia de securitate din zona; acordarea si efectuarea concediului de odihna suplimentar se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Apararii Nationale;
b) drepturi salariale asigurate potrivit prevederilor legale in vigoare;
c) decontarea cheltuielilor de transport pentru o calatorie in tara si retur, la fiecare 6 luni de participare la misiune sau operatie, cu exceptia cazurilor in care cheltuielile au fost suportate de catre organismele internationale sub egida carora se executa misiunea sau operatia respectiva.
(2) Personalul participant la activitatile prevazute la art. 3 alin. (3) beneficiaza de drepturile personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, potrivit legii.
(3) Pe perioada participarii la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1), cuantumul brut al soldelor/salariilor lunare, inclusiv sporuri, compensatii, prime, indemnizatii si alte drepturi, acordate potrivit actelor normative in vigoare personalului incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, nu poate fi diminuat.

Art. 17
Pentru merite deosebite, acte de curaj, eroism si devotament, personalului participant la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman i se pot conferi decoratii, potrivit prevederilor legale.


Afişează Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 42/2004    Legea 121/2011    Armata RomanieiComentează: Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman


Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro