Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman

Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman

  Publicat: 21 Jun 2011       20517 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman

Publicata in Monitorul Oficial nr. 427 din 17 iunie 2011

Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Acea parte de capital social detinuta de stat sau de alta entitate implicata in procesul de privatizare la o societate comerciala neprivatizata, in tot sau in parte, care nu este afectata de alte drepturi izvorānd din contractele de privatizare incheiate deja in baza legilor de privatizare;
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.

Art. 18
(1) Personalul participant la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman are dreptul la despagubiri pentru cazuri de invaliditate sau deces in conditiile si cuantumurile prevazute de lege.
(2) In caz de deces, despagubirile se acorda celor indreptatiti, potrivit legii.
(3) Personalul evacuat medical in spitale din strainatate si insotitorii acestuia beneficiaza de drepturile de diurna stabilite pentru misiunea sau operatia respectiva. Cheltuielile de spitalizare sunt in sarcina Ministerului Apararii Nationale.
(4) Personalul evacuat medical in spitale din strainatate poate fi vizitat de sot si rudele de gradul I, cate 5 zile, dupa internare si la fiecare luna de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor de catre Ministerul Apararii Nationale, in conditiile stabilite pentru personalul trimis in misiune temporara in strainatate.


Capitolul V - Aspecte financiare


Art. 19
(1) Fondurile necesare participarii fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman se asigura de la bugetul de stat, prin bugetele institutiilor trimitatoare.
(2) Din fondurile prevazute la alin. (1) se suporta cheltuielile determinate de pregatirea misiunii sau operatiei si executarea acesteia in zona de operatii, astfel:
a) dislocarea fortelor armate din garnizoana de dispunere de baza de pe teritoriul statului roman in zona de responsabilitate din cadrul misiunii sau operatiei, precum si repatrierea acestora;
b) unele achizitii de bunuri, lucrari si servicii necesare misiunilor sau operatiilor, precum si realizarea nivelului de operativitate, solicitat de tipul de misiune sau operatie;
c) cheltuieli de operare si sprijin logistic necesare indeplinirii misiunilor si operatiilor;
d) selectionarea, vizita medicala, testarea, pregatirea, rotirea personalului, efectuarea concediului suplimentar, insotirea esaloanelor de transport si controalele efectuate in zona de misiune sau operatie, in conditiile stabilite de Ministerul Apararii Nationale, precum si in cele prevazute in reglementarile specifice fiecarei activitati;
e) incheierea contractelor de asigurare pentru personal si, dupa caz, pentru tehnica;
f) evacuarea medicala a personalului care nu poate fi tratat in unitatile sanitare din teatrul de operatii si asigurarea transportului insotitorilor acestora;
g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, insotirea si inhumarea personalului decedat, precum si indeplinirea formalitatilor specifice;
h) despagubirea tertilor pentru pagube produse pe timpul indeplinirii misiunilor sau operatiilor;
i) alte cheltuieli specifice, inclusiv cele destinate activitatilor necesare dezvoltarii relatiilor cu autoritatile locale si populatia civila, asigurarea activitatilor de protocol, desfasurarea activitatilor informativ-operative, precum si efectuarea despagubirilor cu titlu de favoare in conditiile in care nu exista o obligatie din partea statului roman.
(3) In situatiile prevazute la art. 6, achizitiile de tehnica si echipament prevazute la alin. (2) pot fi derulate in regim de urgenta, prin derogare de la prevederile legale care reglementeaza domeniul achizitiilor publice, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 20
Finantarea cheltuielilor determinate de participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman se realizeaza in conditiile legii, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 21
(1) Contabilitatea valorilor materiale si banesti se organizeaza si se conduce potrivit legislatiei romane si normelor specifice stabilite de Ministerul Apararii Nationale. In anumite situatii, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, justificarea cheltuielilor prevazute la art. 19 alin. (2) lit. i) se poate face pe baza unui proces-verbal, intocmit de o comisie numita prin ordin de zi pe unitate, document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
(2) Normele de inzestrare si de consum specifice, precum si metodologiile de aplicare a acestora se aproba pentru fiecare teatru de operatii, prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 22
(1) Bunurile aflate in dotarea fortelor armate, distruse, degradate sau pierdute pe timpul executarii misiunilor si operatiilor in afara teritoriului statului roman, se scad din evidenta contabila, potrivit prevederilor legale si procedurilor aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.
(2) Bunurile a caror aducere in tara costa mai mult decat valoarea de inventar actualizata a acestora pot fi valorificate ori donate autoritatilor/comunitatilor locale sau organizatiilor neguvernamentale din zona de operatii, in conformitate cu normele stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica si bunurilor aflate in gestiunea misiunilor permanente care isi inceteaza activitatea, in situatia in care nu sunt solicitate pentru a fi transmise fara plata la alte institutii publice.
(4) Sumele obtinute din valorificarea bunurilor prevazute la alin. (2) si (3) vor fi retinute integral de institutiile publice din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala ca venituri proprii si vor fi folosite pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital .

Art. 23
(1) Pentru achizitia de bunuri, lucrari si servicii, in afara teritoriului statului roman, necesare indeplinirii misiunilor si operatiilor de catre fortele armate, persoanele imputernicite, in conditiile legii, de ministrul apararii nationale sunt abilitate sa incheie contracte si, respectiv, sa efectueze plati in valuta. In situatia in care motivele de securitate, necesitatile operative sau uzantele locale nu permit aplicarea legislatiei nationale, prin derogare de la prevederile legale ce reglementeaza domeniul achizitiilor publice, achizitia de bunuri, lucrari si/sau servicii se face in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, fondurile necesare asigurandu-se, daca este cazul, in numerar .
(2) Pentru executarea unor servicii necesare misiunilor si operatiilor se pot angaja persoane din zona de dislocare, potrivit prevederilor alin. (1), pe baza de contract, cu plata unor sume negociate in conformitate cu reglementarile institutiilor trimitatoare.
(3) In functie de cerinte, pot fi selectionate si persoane care nu au cetatenia romana, din tara sau din strainatate, care au cunostintele necesare asigurarii unor servicii in teatrele de operatii. Drepturile si obligatiile acestora se stabilesc prin contracte de prestari servicii .

Art. 2
(1) Plata obligatiilor financiare ale fortelor armate se efectueaza in valuta acceptata in zona de dislocare, in numerar sau prin conturi in valuta, deschise la unitati bancare, potrivit legii.
(2) Valoarea in lei a cheltuielilor in valuta se actualizeaza in functie de evolutia cursului valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii.


Capitolul VI - Dispozitii finaleAfişează Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 42/2004    Legea 121/2011    Armata RomanieiComentează: Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman


Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro