Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

Legea 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

  Publicat: 12 Jul 2011       31040 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Documente atasate
anexe_legea_153_2011_masuri_crestere_calitate_arhitectural_ambientale_cladiri.pdf
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

Publicata in Monitorul Oficial nr. 493 din 11 iulie 2011

Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act adoptat de organele de stat,

In considerarea dreptului constitutional la un mediu inconjurator sanatos, reprezinta actiune de interes public major si general cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor prin masuri de reabilitare structural-arhitecturala a anvelopei acestora,
in scopul asigurarii sanatatii, vietii, integritatii fizice si sigurantei populatiei, al conservarii caracterului estetic-arhitectural al cadrului urban construit, precum si a calitatii mediului natural, in conditiile respectarii si punerii in valoare a specificitatii patrimoniului local si national.
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Detinatorii de orice fel ai cladirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de inchidere perimetrala, pun in pericol sanatatea, viata, integritatea fizica si siguranta populatiei si/sau afecteaza calitatea mediului inconjurator, a cadrului urban construit si a spatiilor publice urbane, in temeiul si cu respectarea legislatiei in vigoare privind calitatea in constructii si a prezentei legi, sunt obligati ca, din proprie initiativa, sa ia masuri de realizare a lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor.
(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a elabora, organiza, monitoriza si controla realizarea programelor multianuale privind cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor prin reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei acestora, in concordanta cu planurile de urbanism si regulamentele locale aferente, aprobate in conditiile legii.
(3) In situatia in care detinatorii cladirilor prevazute la alin. (1) nu iau din proprie initiativa masurile de realizare a lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor, autoritatile administratiei publice locale notifica acestora obligatiile care le revin in conditiile prezentei legi.

Art. 2
Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei legi:
a) cladirile expertizate tehnic si incadrate, in conditiile legii, in clasa I de risc seismic si pentru care proprietarii - persoane fizice si juridice - sunt obligati sa actioneze pentru proiectarea si executarea lucrarilor de interventie privind reducerea riscului seismic al cladirilor;
b) cladirile reabilitate termic sau in curs de reabilitare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si blocurile de locuinte inscrise in programe locale multianuale pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica, in conditiile legislatiei in vigoare privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
c) cladirile si ansamblurile clasate sau in curs de clasare, in conditiile legii, ca monumente istorice.

Art. 3
Prezenta lege stabileste lucrarile de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor, etapele, termenele si modul de finantare a lucrarilor, obligatiile si raspunderile autoritatilor administratiei publice locale si ale detinatorilor cladirilor prevazute la art. 1 alin. (1), precum si sanctiunile aplicabile pentru neindeplinirea/indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor care le revin.

Art. 4
In sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) detinatori de orice fel ai cladirilor, denumiti in continuare detinatori - proprietari - persoane fizice si juridice -, precum si autoritati ale administratiei publice si institutii publice, care detin in proprietate/administrare cladirile prevazute la art. 1 alin. (1);
b) program multianual privind cresterea calitatii arhitecturalambientale a cladirilor, denumit in continuare program multianual - document elaborat de catre autoritatile administratiei publice locale, fundamentat pe planurile de urbanism si regulamentele locale aferente, aprobate, si care cuprinde organizarea, monitorizarea si controlul realizarii masurilor de reabilitare structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor prevazute la art. 1 alin. (1) in conditiile prezentei legi, inclusiv fundamentarea alocatiilor de la bugetul local si modalitatile de recuperare a cheltuielilor de la detinatorii cladirilor;
c) lucrari de interventie pentru reabilitarea structuralarhitecturala a anvelopei cladirii, denumite in continuare lucrari de interventie - totalitatea lucrarilor stabilite prin proiectul tehnic elaborat cu respectarea proiectului initial de arhitectura si a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de regulamentele de interventie pentru zonele de actiune prioritara prevazute la lit. e);
d) anvelopa cladirii - ansamblul constructiv de inchidere perimetrala a cladirii, compus din fatade, indiferent de materiale si sistem de realizare, precum si sistem de acoperire - terasa sau invelitoare -, inclusiv elementele exterioare functionale si de plastica arhitecturala, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornise, ornamente - brauri, ancadramente, trafoare, bosaje, profile -, si altele asemenea;
e) zona de actiune prioritara - zona omogena din punctul de vedere al caracteristicilor urbanistice si arhitecturale, care afecteaza atractivitatea si competitivitatea localitatii prin procentul mare de cladiri a caror anvelopa necesita lucrari de interventie in conformitate cu prezenta lege si care justifica interventia prioritara. Pentru zonele de actiune prioritara se stabileste un regulament de interventie ce cuprinde caracteristicile urbanistice, estetice si arhitecturale care sa asigure identitatea si coerenta zonei si integrarea armonioasa in ansamblul localitatii;
f) beneficiar de credite - asociatia de proprietari a blocului de locuinte, respectiv proprietarul, persoana/e fizica/e, al cladirii tip locuinta unifamiliala care hotaraste sa execute lucrari de interventie cu finantare din credit bancar cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata, in conditiile prezentei legi, precum si cu respectarea normelor specifice de creditare ale finantatorului;
g) finantator - institutie de credit, inclusiv unitatile teritoriale ale acesteia - sucursale, agentii, altele asemenea -, care accepta sa acorde credite in conditiile prezentei legi;
h) FNGCIMM - Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A
I.F.N.;
i) garantie guvernamentala - garantie asumata de FNGCIMM, in numele si in contul statului, materializata intr-un contract de garantare, care acopera pierderea suportata de finantator, ca urmare a producerii riscului de credit, si care trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si expresa, conform reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei relevante din perspectiva recunoasterii calitatii de diminuator de risc de credit al garantiilor;
j) credit garantat - credit bancar acordat beneficiarilor de credite, garantat in procent de 100% de FNGCIMM, in numele si in contul statului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit;
k) dobanda subventionata - dobanda datorata de beneficiarul de credite catre finantator in legatura cu creditul garantat, care este platita in locul beneficiarului de credite de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie;
l) conventie de fideiusiune - conventie prin care proprietarul/coproprietarul unei locuinte dintr-o cladire tip bloc de locuinte/locuinta unifamiliala se obliga fata de Ministerul Finantelor Publice sa plateasca el insusi obligatia pe care asociatia de proprietari/coproprietarul nu o indeplineste la scadenta, proportional cu cota-parte indiviza pe care o detine din proprietatea comuna, respectiv pentru valoarea partiala/totala de executare a garantiei in cazul coproprietarilor cladirilor tip locuinta unifamiliala;
m) contract de garantare - contractul incheiat intre FNGCIMM, finantator si beneficiarul de credite, in care se prevad conditiile specifice de acordare si plata a garantiei guvernamentale;
n) cadru urban construit - expresia fizic-perceptiva a ansamblului rezultat prin asocierea in timp a elementelor fizicospatiale - constructii si spatii amenajate -, interconectate prin relatii de functionalitate si spatialitate, care caracterizeaza si confera specificitate unei localitati;
o) locuinta unifamiliala - cladire cu destinatia de locuinta, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.

Art. 5
(1) Pentru elaborarea si fundamentarea programelor multianuale, autoritatile administratiei publice locale au obligatia luarii masurilor necesare pentru identificarea si inventarierea cladirilor prevazute la art. 1 alin. (1), precum si a detinatorilor acestora, stabilirea zonelor de actiune prioritara si a regulamentelor de interventie, in conditiile prevazute de prezenta lege.
(2) Zonele de actiune prioritara si regulamentele de interventie prevazute la alin. (1) se elaboreaza in conditiile prevazute la art. 28 alin. (1) lit. b) si alin. (2).
(3) Programele multianuale, listele de inventariere a cladirilor prevazute la art. 1 alin. (1) si a detinatorilor acestora, precum si stabilirea zonelor de actiune prioritara si regulamentele de interventie aferente se avizeaza din punct de vedere urbanistic, estetic si arhitectural de catre comisiile locale de urbanism si amenajarea teritoriului si se aproba, respectiv se actualizeaza ori de cate ori este necesar, prin hotarari ale consiliilor locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, precum si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
(4) Comisiile locale de urbanism si amenajarea teritoriului prevazute la alin. (3) pot fi abilitate prin hotarare a consiliilor locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, precum si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, sa avizeze documentatii tehnice pentru lucrarile de interventie, sa monitorizeze executarea lucrarilor, inclusiv sa participe la receptia la terminarea lucrarilor.
(5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (3) si (4), comisiile locale de urbanism si amenajarea teritoriului colaboreaza, in conditiile legii, cu filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania, precum si cu Ministerul Culturii si Patrimoniului National si/sau serviciile deconcentrate ale acestuia, dupa caz.

Documente Atasate
anexe_legea_153_2011_masuri_crestere_calitate_arhitectural_ambientale_cladiri.pdf

Afişează Legea 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 153/2011    Cladiri    Fatada cladirilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro