Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 97/2005 (Republicata 2011) privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani

OUG nr. 97/2005 (Republicata 2011) privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani

  Publicat: 13 Oct 2011       43099 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani*)

Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 719, din 12 octombrie 2011.

Republicata in temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.

1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Act adoptat de organele de stat,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
A fost promulgat la 11.09.1865
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005 si ulterior adoptarii a mai fost modificata si completata prin:
- Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 959 din 28 octombrie 2005;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 3 noiembrie 2006, aprobata prin Legea nr. 54/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007;
- Legea nr. 53/2007 pentru completarea art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007;
- Legea nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementari prin care sunt acordate scutiri sau exonerari de la plata taxelor vamale ale unor bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 24 iulie 2007;
- Legea nr. 252/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza evidenta persoanelor, eliberarea actelor de identitate si activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 27 iulie 2007;
- Legea nr. 243/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2009 si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 4 august 2009.
**) Potrivit art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.367/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date se infiinteaza prin comasarea prin fuziune a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor si a Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, care se desfiinteaza.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta constituie cadrul care reglementeaza evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, prin care se asigura realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice si institutiile statului de drept .
Art. 2. - (1) Evidenta cetatenilor romani reprezinta un sistem national de inregistrare si actualizare a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoasterii populatiei, miscarii acesteia si comunicarii de date, in interesul cetatenilor, al statului si al institutiilor publice.
(2) Evidenta cetatenilor romani se tine dupa principiul locului de domiciliu al acestora, de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date**), impreuna cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, in Registrul national de evidenta a persoanelor din cadrul Sistemului national informatics de evidenta a populatiei.
(3) Pentru cetatenii romani care au domiciliul in strainatate, evidenta acestora se tine dupa principiul ultimului domiciliu avut in tara si dupa resedinta declarata in Romania.
Art. 3. - Sistemul national informatic de evidenta a populatiei, denumit in continuare S.N.I.E.P., este administrat de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumita in continuare D.E.P.A.B.D., si reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate cu mijloace informatice pentru tinerea evidentei persoanelor, producerea, emiterea si evidenta documentelor de stare civila, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator si a altor documente necesare persoanei in relatiile cu statul.
Art. 4. - Registrul national de evidenta a persoanelor, denumit in continuare R.N.E.P., este componenta principala a S.N.I.E.P. si reprezinta ansamblul datelor cu caracter personal ale cetatenilor romani, rezultate in urma procesarii automate, intr-o conceptie unitara, in scopul cunoasterii numarului, structurii si miscarii populatiei pe teritoriul tarii.
Art. 5. - (1) Intocmirea, actualizarea, exploatarea si valorificarea datelor din R.N.E.P. se fac de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin D.E.P.A.B.D., si de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor.
(2) Administrarea bazelor de date integrate, precum si producerea cartilor de identitate si a cartilor de alegator, in sistem informatizat, se realizeaza de catre D.E.P.A.B.D.
(3) Continutul R.N.E.P. se aproba si se modifica prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.
(4) R.N.E.P. functioneaza in sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, in conditiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica.
(5) Cetatenii romani sunt inregistrati in R.N.E.P. la nastere, pe baza datelor de stare civila din actele de nastere.
Art. 6. - (1) Codul numeric personal, denumit in continuare C.N.P., reprezinta un numar semnificativ ce individualizeaza o persoana fizica si constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date cu caracter personal privind persoana fizica.
(2) Codurile numerice personale sunt generate si administrate prin mijloace informatice de catre D.E.P.A.B.D., care emite si distribuie anual catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucuresti si Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe listele continand codurile numerice personale precalculate pentru anul in curs.
(3) Fiecarei persoane fizice i se atribuie, incepand de la nastere, un C.N.P. care se inscrie in actele si certificatele de stare civila si se preia in celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum si in R.N.E.P.
(4) Atribuirea C.N.P. se face, in tara, de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, iar in strainatate, de catre Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in baza listelor prevazute la alin. (2).
(5) Pentru situatii de exceptie, la solicitarea institutiilor publice mentionate la alin. (2), D.E.P.A.B.D. genereaza coduri numerice personale suplimentare, in vederea atribuirii persoanelor fizice, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(6) Gestionarea si verificarea atribuirii C.N.P. revin serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sub coordonarea D.E.P.A.B.D.

CAPITOLUL II
Organizarea, actualizarea, valorificarea si administrarea datelor din R.N.E.P.

Art. 7. - Activitatea de evidenta a persoanelor este organizata pe trei niveluri:
a) la nivel central, de catre D.E.P.A.B.D.;
b) la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, de catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv al municipiului Bucuresti;
c) la nivel local si al sectoarelor municipiului Bucuresti, de catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor.
Art. 8. - Incepand cu data de 1 iulie 2010, componentele informatice ale R.N.E.P. se organizeaza pe un singur nivel, nivelul central. Incepand cu aceasta data, serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor vor efectua activitatile de actualizare si verificare direct pe component informatica constituita la nivel central.
Art. 9. - (1) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizeaza de D.E.P.A.B.D. si de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, pe baza documentelor prezentate de persoana interesata sau comunicate de autoritati, potrivit atributiilor ce le revin, in situatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta .
(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) sunt:
a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru evenimentele de stare civila intervenite in strainatate;
b) Ministerul Justitiei, pentru cei care dobandesc sau pierd cetatenia romana;
c) instantele judecatoresti, pentru persoanele care au pierdut drepturile electorale, pentru modificari intervenite ca urmare a divortului si pentru cei supusi interdictiei de a parasi o localitate sau de a se afla intr-o localitate, in temeiul hotararilor judecatoresti care au ramas definitive si irevocabile;
d) Directia generala de pasapoarte, pentru cei care dobandesc sau detin statutul de cetatean roman cu domiciliul in strainatate.
Art. 10. - (1) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate de legea speciala si nu pot fi prelucrate decat in conditiile prevazute de aceasta.
(2) Beneficiarii datelor cu caracter personal, comunicate din R.N.E.P., sunt obligati sa utilizeze datele numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia acestora, in conditiile legii.
Art. 11. - (1) Furnizarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P., la cererea persoanelor fizice si juridice, se face cu plata, in conditiile stabilite de lege.
(2) Comunicarea unor date din R.N.E.P. in cadrul unor actiuni de interes public si achitarea taxelor corespunzatoare se fac pe baza de protocol incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin D.E.P.A.B.D., si beneficiar .
(3) Pentru actiuni de interes public care necesita comunicarea unui volum mare de date cu caracter personal, in vederea indeplinirii unor obligatii legale ce revin Ministerului Administratiei si Internelor, furnizarea datelor din R.N.E.P. se face de catre D.E.P.A.B.D. si structurile sale teritoriale.

Afişează OUG nr. 97/2005 (Republicata 2011) privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Monitorul Oficial al Romaniei    Evidenta populatiei    OUG 95/2005    Acte de stare civila    Noul cod civil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro