Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Ordinul MECTS nr. 5.571/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar alternativ

Ordinul MECTS nr. 5.571/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar alternativ

  Publicat: 08 Nov 2011       7834 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5.571/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar alternativ

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 782 din 3 noiembrie 2011

Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in temeiul art. 59 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin .

Art. 1. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar alternativ, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .

Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrara se abroga.

Art. 3. - Directia generala educatie si invatare pe totparcursul vietii, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin .

Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu
Bucuresti, 7 octombrie 2011.
Nr. 5.571.

ANEXA
Regulament de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar alternativ

CAPITOLUL I

Dispozitii generale
Art. 1. - Prezentul regulament defineste locul si rolul alternativelor educationale in sistemul de invatamant din Romania si stabileste cadrul juridic si institutional necesar promovarii si dezvoltarii pluralismului educational romanesc.
Art. 2. - (1) In invatamantul preuniversitar sunt recunoscute urmatoarele alternative educationale: Freinet, Montessori, pedagogia curativa, Planul Jena, Step by Step, Waldorf.
(2) In conditiile legii, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, se pot organiza si pot functiona alternative educationale, altele decat cele mentionate la alin. (1).
(3) Invatamantul preuniversitar alternativ autorizat/acreditat se integreaza in sistemul national de invatamant si isi desfasoara activitatea in baza regulamentelor proprii ale alternativelor educationale, avizate de Comisia Nationala pentru Alternative Educationale (C.N.A.E.) si aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (M.E.C.T.S.).
(4) Oferta educationala a alternativelor educationale respecta cerintele de tratare diferentiata a copiilor si tinerilor. Pluralismul educational promoveaza libertatea de optiune a beneficiarilor primari si secundari ai educatiei.
(5) M.E.C.T.S. sustine extinderea si integrarea invatamantului preuniversitar alternativ in sistemul national de invatamant, cu respectarea autonomiei organizatorice si functionale a acestuia, in conformitate cu specificul fiecarei alternative educationale.
Art. 3. - Invatamantul preuniversitar alternativ se organizeaza cu grupe/clase/structuri/unitati de invatamant alternativ, de stat sau particulare.
Art. 4. - Alternativele educationale recunosc si respecta principiile care guverneaza invatamantul preuniversitar, asa cum sunt ele formulate la art. 3 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
Art. 5. - In invatamantul preuniversitar alternativ sunt interzise activitatile care incalca normele de moralitate si orice activitati care pot pune in pericol sanatatea si integritatea fizica sau psihica a copiilor si a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, precum si activitatile de natura politica si prozelitismul religios.
Art. 6. - Unitatile de invatamant preuniversitar alternativ particular sunt unitati libere, deschise, autonome, din punct de vedere atat organizatoric, cat si economico-financiar, avand drept fundament proprietatea privata, garantata de Constitutia Romaniei, republicata.
Art. 7. - Unitatile de invatamant preuniversitar alternativ particular sunt organizate si functioneaza pe principiul nonprofit.
Art. 8. - Invatamantul preuniversitar alternativ se desfasoara in limba romana. In conditiile legii, se pot organiza grupe/clase/structuri de invatamant preuniversitar alternativ in limbile minoritatilor sau in limbi de circulatie internationala.

CAPITOLUL II
Infiintarea grupelor/claselor/structurilor/unitatilor de invatamant preuniversitar alternativ

Art. 9. - Initiativa infiintarii grupelor/claselor/structurilor/unitatilor de invatamant preuniversitar alternativ se concretizeaza prin depunerea de catre unitatea scolara si/sau de catre organizatia interesata a documentatiei necesare autorizarii, potrivit legislatiei in vigoare. Documentatia este insotita de avizul C.N.A.E., care certifica respectarea de catre initiator a conditiilor necesare pentru functionarea ca alternativa educationala.
Art. 10. - Unitatile de invatamant preuniversitar alternativ de stat si particulare, precum si grupele/clasele/structurile integrate in unitati de stat sau particulare se supun acreditarii, conform legii.
Art. 11. - Unitatile de invatamant preuniversitar alternativ dobandesc personalitate juridica in urma acreditarii, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 12. - Infiintarea de grupe/clase/structuri de invatamant alternativ in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar se realizeaza cu parcurgerea urmatoarelor etape:
a) exprimarea in scris a optiunii parintilor/tutorilor legal instituiti;
b) asigurarea cadrelor didactice abilitate pentru alternativa educationala solicitata, a caror formare este recunoscuta de catre asociatiile/fundatiile/federatiile/centrele/planurile care gestioneaza pluralismul educational la nivel national;
c) avizul consiliului de administratie al unitatii de invatamant;
d) avizul C.N.A.E.;
e) aprobarea grupei/clasei/structurii de catre consiliul de administratie al inspectoratelor scolare, prin cuprinderea acestora in proiectul planului de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar.
Art. 13. - Unitatea scolara si/sau organizatia interesata asigura, la infiintarea grupelor/claselor/structurilor/unitatilor de invatamant alternativ, dotarea minima specifica, prevazuta in regulamentul de organizare si functionare a fiecarei alternative educationale.

CAPITOLUL III

Afişează Ordinul MECTS nr. 5.571/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar alternativ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Invatamant    Invatamant alternativ    Ministerul Educatiei    Invatamant preuniversitar

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Actiune in revendicare. Efectele hotararii judecatoresti fata de terti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 181/19.03.2020

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020

Transformarea postului in post cu studii superioare. Obligarea paratului la emiterea deciziei privind transformarea postului detinut la terminarea studiilor superioare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 702/30 octombrie 2018

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

CEDO: Flaminzeanu impotriva Romaniei. Dreptul la instruire
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

GDPR: Anonimizarea datelor candidatilor la concursuri
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Ordinul de protectie. Masuri care pot fi dispuse. Garantii pentru respectarea masurilor dispuse
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu