Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 300/2011 pentru modificarea legii 303/2004 si a legii 304/2004

Legea 300/2011 pentru modificarea legii 303/2004 si a legii 304/2004

  Publicat: 03 Jan 2012       15463 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 300/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 925, din 27 decembrie 2011

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoane intre care exista legatura de afinitate.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acele norme juridice care reglementeaza relatiile ce se stabilesc intre membrii familiei, precum si unele relatii dintre acestia si alte persoane.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.

Art. I. - Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 52. - (1) Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face numai prin concurs organizat ori de cate ori este necesar, in limita posturilor vacante, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii
(2) Data, locul, modul de desfasurare a concursului si posturile vacante pentru care se organizeaza concurs se comunica tuturor judecatorilor si procurorilor prin curtile de apel, prin parchetele de pe langa curtile de apel si prin Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si se publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului National al Magistraturii, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si in trei cotidiene centrale, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs
(3) Pot participa la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie judecatorii si procurorii care au indeplinit efectiv, cel putin 5 ani, functia de judecator la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe langa curtea de apel ori la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, au obtinut calificativul ``foarte bine`` la ultimele 3 evaluari, nu au fost niciodata sanctionati disciplinar si au o vechime in functia de judecator sau procuror de cel putin 15 ani
(4) Dispozitiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplica in mod corespunzator
(5) Consiliul Superior al Magistraturii verifica indeplinirea conditiilor prevazute de prezentul articol .``

2. Dupa articolul 52 se introduc sapte noi articole, articolele 521-527, cu urmatorul cuprins:
``Art. 521- (1) Cererile de inscriere la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie cuprind precizarea sectiei pentru care se depune candidatura
(2) Concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie consta in:
a) o proba avand ca obiect evaluarea hotararilor judecatoresti redactate, in cazul judecatorilor, sau a actelor intocmite in faza de urmarire penala ori in faza judecatii, in cazul procurorilor;
b) un interviu sustinut in fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;
c) probe scrise, cu caracter teoretic si practic
(3) Comisiile de concurs sunt numite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii si corespund sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care au fost depuse candidaturi
(4) Comisiile de concurs sunt alcatuite din:
a) cate un judecator de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, propus de Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) cate un profesor universitar de la o facultate de drept, care are incheiat un contract de munca pe durata nedeterminata cu o universitate de cercetare avansata si educatie, astfel cum aceasta este clasificata pe baza evaluarii prevazute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, propus de Institutul National al Magistraturii;
c) cate un formator al Institutului National al Magistraturii, avand cel putin gradul de judecator de curte de apel, propus de Institutul National al Magistraturii;
d) cate un profesor de logica, propus de Institutul National al Magistraturii
(5) Membrii comisiilor prevazute la alin. (3) nu pot avea apartenenta politica la data formarii comisiilor
(6) In cadrul probei prevazute la alin. (2) lit. a), din comisiile de concurs fac parte si:
a) cate un avocat, cu inalta reputatie profesionala si morala, propus de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania;
b) cate un psiholog, propus de Colegiul Psihologilor din Romania
(7) Nu pot fi membri ai comisiilor prevazute la alin. (3) persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv, in randul candidatilor.
Art. 522-(1) In cadrul probei prevazute la art. 521 alin. (2) lit. a), la cererea comisiilor de concurs, Consiliul Superior al Magistraturii va solicita, prin intermediul curtilor de apel sau, dupa caz, al parchetelor de pe langa curtile de apel ori al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, hotarari judecatoresti sau, dupa caz, acte ale procurorului, intocmite de candidati, din ultimii 10 ani de activitate, precum si celelalte date necesare evaluarii potrivit prezentei legi
(2) Orice persoana poate transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevazute la alin. (1), intocmite de candidati, care pot fi analizate in cadrul probei eliminatorii
(3) Cererile de inscriere la concurs se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, insotite de un anunt prin care se aduce la cunostinta publica posibilitatea oricarei persoane de a transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevazute la alin. (1), intocmite de candidati, precum si termenul in care acestea pot fi transmise
(4) Actele prevazute la alin. (1) se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispozitiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, pentru a fi supuse dezbaterii publice pentru o perioada de 30 de zile de la publicare. Sesizarile sau observatiile primite din partea opiniei publice pot fi avute in vedere la evaluare de catre comisiile de concurs. Art. 523-(1) Pentru candidatii judecatori, evaluarea prevazuta la art. 522 are ca obiect:
a) verificarea capacitatii de analiza si sinteza;
b) verificarea coerentei in exprimare;
c) verificarea argumentatiei din punctul de vedere al claritatii si logicii;
d) incuviintarea sau inlaturarea argumentata a cererilor partilor prin raportare la probe, principii si reguli de drept;
e) argumentarea coerenta si corecta din punctul de vedere al logicii juridice;
f) evitarea expunerii si detalierii aspectelor nerelevante in motivare;
g) redactarea dispozitivului intr-o forma clara, concisa, apta de a fi pusa in executare;
h) analiza si interpretarea probelor administrate;
i) exemplificarea modului in care au fost aplicate jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, atunci cand e cazul;
j) verificarea respectarii termenelor rezonabile de solutionare a cauzelor si de redactare a hotararilor
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul evaluarii candidatilor procurori prevazute la art. 522
(3) In cadrul procedurii de evaluare, comisiile de concurs pot solicita candidatilor explicatii cu privire la orice aspect supus evaluarii. Art. 524-(1) In cadrul probei interviului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evalueaza aspecte referitoare la conduita, deontologia si integritatea candidatilor
(2) La sedinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii in care se sustine interviul va participa, cu rol consultativ, si un psiholog desemnat de plen, la propunerea Colegiul Psihologilor din Romania, care va putea adresa intrebari candidatilor, in scopul evaluarii motivatiei si competentelor umane si sociale ale acestora.
Art. 525 - (1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele prevazute la art. 521 alin. (2) lit. a) si b) este de 100 de puncte, distribuite astfel:
a) 75 de puncte pentru proba prevazuta la art. 521 alin. (2) lit.a);
b) 25 de puncte pentru proba prevazuta la art. 521 alin. (2) lit.b)
(2) Punctajul minim pentru a fi declarat admis in vederea sustinerii probelor scrise este de 80 de puncte. Modul de acordare a punctajului in cadrul acestor probe se stabileste prin regulamentul prevazut la art. 527 alin. (2).
Art. 526 - (1) Probele scrise prevazute la art. 521 alin. (2) lit. c) constau in:
a) in functie de specializare, una dintre urmatoarele grupe de materii: (i) drept civil, dreptul familiei si drept international privat; (ii) drept penal; (iii) drept administrativ, drept financiar si fiscal si dreptul muncii;
b) jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si jurisprudenta Curtii Constitutionale;

Afişează Legea 300/2011 pentru modificarea legii 303/2004 si a legii 304/2004 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Raspunderea magistratilor    Organizarea judiciara    Statutul judecatorilor    Legea 300/2011    Legea 303/2004    Legea 304/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 220/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG 70/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Actiune pentru acordarea de daune materiale si morale pentru condamnarea pronuntata printr-o hotarare, desfiintata apoi pe calea revizuirii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 5626 din 8 octombrie 2008

Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 ind. 1 alin. (1) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 din Codul penal si ale art. 4, art. 6 alin. (4) si ale art. 173 alin. (1) teza a doua din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea ConstitutionalaArticole Juridice

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Termenul de apel in litigiile de munca – constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Orientarea europeana ref. raspunderea magistratiilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea italiana privind raspunderea civila a magistratilor pentru prejudiciile cauzate particularilor ca urmare a incalcarii dreptului Uniunii este contrara acestui drept
Sursa: EuroAvocatura.ro

Despre raspunderea magistratilor
Sursa: Cristi Danilet

Atributiile Judecatorului Sindic
Sursa: Avocat Nicoleta Livadaru