Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 98/2019 privind completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

INTEGRAL: Legea nr. 98/2019 privind completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala


Publicata in Monitorul Oficial nr. 365 din 10.05.2019

Articolul I


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera m) se introduc doua noi litere, literele n) si o), cu urmatorul cuprins:


"n) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea retelelor de distributie a energiei electrice;


o) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de distributie a gazelor naturale si a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale."


2. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu urmatorul cuprins:


"Articolul 71


Referitor la prevederile legale privind lucrarile de construire/modernizare/reabilitare/extindere a retelelor din domeniul gazelor naturale, a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale si a retelelor din domeniul energiei electrice atat prin Programul national de dezvoltare locala, cat si realizate cu finantare din alte surse, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se va face astfel:


a) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale pentru realizarea lucrarilor specifice proiectelor de interes national sau judetean din domeniul gazelor naturale si energiei electrice se face cu titlu gratuit pe toata durata de existenta a acestora;


b) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate privata pentru realizarea lucrarilor specifice proiectelor prevazute la lit. a) se face pe toata durata de existenta a acestora; chiria si contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice, datorate pentru ocuparea temporara a terenurilor forestiere aflate in proprietate privata, se stabilesc prin intelegere cu proprietarul terenului forestier si se consemneaza sau se achita cu titlu de indemnizatie de catre initiatorul proiectului, in conditiile legii;


c) acordul proprietarului pentru terenurile forestiere proprietate privata, prevazut in Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se incheie de catre proprietar sub forma inscrisului sub semnatura privata pentru ocuparea temporara a terenurilor forestiere din fondul forestier national si se depune in copie certificata pentru conformitate cu originalul de initiatorul proiectului la institutia competenta sa emita aprobarea de ocupare temporara;


d) prin derogare de la prevederile Legii nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate privata necesara realizarii proiectelor prevazute la lit. a) se face fara acordul proprietarilor in situatia in care nu se prezinta un titlu valabil sau nu sunt cunoscuti proprietarii, in situatia litigiilor, precum si in situatia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuti sau in cazul in care nu se ajunge la un acord financiar cu proprietarul; acordul proprietarului in acest caz se suplineste prin declaratia initiatorului proiectului de asumare proprie a raspunderii si care descrie imposibilitatea obtinerii acordului proprietarilor;


e) in situatiile prevazute la lit. d), sumele datorate detinatorilor pentru ocuparea temporara a terenului forestier, calculate potrivit Metodologiei privind scoaterea definitiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor banesti, aprobata prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 694/2016, cu modificarile ulterioare, inclusiv valoarea masei lemnoase valorificate, se consemneaza cu titlu de indemnizatie intr-un cont bancar deschis pe numele initiatorului proiectului si se elibereaza ulterior prin dispozitia initiatorului proiectului;


f) ocuparea temporara a terenurilor forestiere proprietate privata pentru care nu au fost emise documentele care fac dovada proprietatii se face pe baza unei adeverinte eliberate de catre comisia locala pentru reconstituirea dreptului de proprietate, aprobata de catre primar, care confirma aceasta situatie;


g) prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea obiectivelor prevazute la lit. a) la distante mai mici de 50 m de liziera padurii nu este necesara obtinerea avizului structurii teritoriale a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura."


Articolul II


Obiectivele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. n) si o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost completata prin prezenta lege, pot fi finantate prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin etapa a II-a a Programului national de dezvoltare locala.


Articolul III


In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice