Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 98/2019 privind completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

INTEGRAL: Legea nr. 98/2019 privind completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala


Publicata in Monitorul Oficial nr. 365 din 10.05.2019

Articolul I


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera m) se introduc doua noi litere, literele n) si o), cu urmatorul cuprins:


"n) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea retelelor de distributie a energiei electrice;


o) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de distributie a gazelor naturale si a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale."


2. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu urmatorul cuprins:


"Articolul 71


Referitor la prevederile legale privind lucrarile de construire/modernizare/reabilitare/extindere a retelelor din domeniul gazelor naturale, a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale si a retelelor din domeniul energiei electrice atat prin Programul national de dezvoltare locala, cat si realizate cu finantare din alte surse, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se va face astfel:


a) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale pentru realizarea lucrarilor specifice proiectelor de interes national sau judetean din domeniul gazelor naturale si energiei electrice se face cu titlu gratuit pe toata durata de existenta a acestora;


b) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate privata pentru realizarea lucrarilor specifice proiectelor prevazute la lit. a) se face pe toata durata de existenta a acestora; chiria si contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice, datorate pentru ocuparea temporara a terenurilor forestiere aflate in proprietate privata, se stabilesc prin intelegere cu proprietarul terenului forestier si se consemneaza sau se achita cu titlu de indemnizatie de catre initiatorul proiectului, in conditiile legii;


c) acordul proprietarului pentru terenurile forestiere proprietate privata, prevazut in Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se incheie de catre proprietar sub forma inscrisului sub semnatura privata pentru ocuparea temporara a terenurilor forestiere din fondul forestier national si se depune in copie certificata pentru conformitate cu originalul de initiatorul proiectului la institutia competenta sa emita aprobarea de ocupare temporara;


d) prin derogare de la prevederile Legii nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate privata necesara realizarii proiectelor prevazute la lit. a) se face fara acordul proprietarilor in situatia in care nu se prezinta un titlu valabil sau nu sunt cunoscuti proprietarii, in situatia litigiilor, precum si in situatia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuti sau in cazul in care nu se ajunge la un acord financiar cu proprietarul; acordul proprietarului in acest caz se suplineste prin declaratia initiatorului proiectului de asumare proprie a raspunderii si care descrie imposibilitatea obtinerii acordului proprietarilor;


e) in situatiile prevazute la lit. d), sumele datorate detinatorilor pentru ocuparea temporara a terenului forestier, calculate potrivit Metodologiei privind scoaterea definitiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor banesti, aprobata prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 694/2016, cu modificarile ulterioare, inclusiv valoarea masei lemnoase valorificate, se consemneaza cu titlu de indemnizatie intr-un cont bancar deschis pe numele initiatorului proiectului si se elibereaza ulterior prin dispozitia initiatorului proiectului;


f) ocuparea temporara a terenurilor forestiere proprietate privata pentru care nu au fost emise documentele care fac dovada proprietatii se face pe baza unei adeverinte eliberate de catre comisia locala pentru reconstituirea dreptului de proprietate, aprobata de catre primar, care confirma aceasta situatie;


g) prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea obiectivelor prevazute la lit. a) la distante mai mici de 50 m de liziera padurii nu este necesara obtinerea avizului structurii teritoriale a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura."


Articolul II


Obiectivele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. n) si o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost completata prin prezenta lege, pot fi finantate prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin etapa a II-a a Programului national de dezvoltare locala.


Articolul III


In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Comentează: Legea nr. 98/2019 privind completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala
Consultă un avocat online
Fill out my online form.
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Legislaţie

Legea nr. 233/2019 pentru modificarea Legii 190/2019 privind punerea in aplicarea a Regulamentului GDPR
Legea nr. 233/2019 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind masuri de pune ...

Procedura de anulare a obligatiilor de plata catre AJOFM, AMOFM, CRFPA
Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii, in conformitate cu prevederile cap. II - Anu ...

OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administr ...

Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord
Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit ...

Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C.
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in dom ...

Decizia ANCOM nr. 1012/2019 - modificarea Deciziei 160/2015 privind stabilirea unor masuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilitati
Decizia nr. 1012/2019 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Adminis ...

Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019
Publicate in Monitorul Oficial nr. 876 din 31.10.2019 ...

Legea nr. 197/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
Publicata in Monitorul Oficial nr. 877 din 31.10.2019. ...

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Publicata in Monitorul Oficial nr. 873 din 30.10.2019. ...Articole Juridice

Obligarea unui stat la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari anterioare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Produsele alimentare originare din teritorii ocupate de Statul Israel trebuie sa poarte mentiunea teritoriului lor de origine
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Cand un calator urca la bordul unui tren fara legitimatie de transport, acesta incheie un contract cu operatorul de transport
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul pen
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a sa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei, din 26.02.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice

Salariul minim diferentiat pentru studii superioare o sa dispara. Care va fi salariul minim in anul 2020
26 Nov 2019 | 358