Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 98/2019 privind completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

INTEGRAL: Legea nr. 98/2019 privind completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala


Publicata in Monitorul Oficial nr. 365 din 10.05.2019

Articolul I


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera m) se introduc doua noi litere, literele n) si o), cu urmatorul cuprins:


"n) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea retelelor de distributie a energiei electrice;


o) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de distributie a gazelor naturale si a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale."


2. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu urmatorul cuprins:


"Articolul 71


Referitor la prevederile legale privind lucrarile de construire/modernizare/reabilitare/extindere a retelelor din domeniul gazelor naturale, a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale si a retelelor din domeniul energiei electrice atat prin Programul national de dezvoltare locala, cat si realizate cu finantare din alte surse, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se va face astfel:


a) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale pentru realizarea lucrarilor specifice proiectelor de interes national sau judetean din domeniul gazelor naturale si energiei electrice se face cu titlu gratuit pe toata durata de existenta a acestora;


b) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate privata pentru realizarea lucrarilor specifice proiectelor prevazute la lit. a) se face pe toata durata de existenta a acestora; chiria si contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice, datorate pentru ocuparea temporara a terenurilor forestiere aflate in proprietate privata, se stabilesc prin intelegere cu proprietarul terenului forestier si se consemneaza sau se achita cu titlu de indemnizatie de catre initiatorul proiectului, in conditiile legii;


c) acordul proprietarului pentru terenurile forestiere proprietate privata, prevazut in Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se incheie de catre proprietar sub forma inscrisului sub semnatura privata pentru ocuparea temporara a terenurilor forestiere din fondul forestier national si se depune in copie certificata pentru conformitate cu originalul de initiatorul proiectului la institutia competenta sa emita aprobarea de ocupare temporara;


d) prin derogare de la prevederile Legii nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate privata necesara realizarii proiectelor prevazute la lit. a) se face fara acordul proprietarilor in situatia in care nu se prezinta un titlu valabil sau nu sunt cunoscuti proprietarii, in situatia litigiilor, precum si in situatia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuti sau in cazul in care nu se ajunge la un acord financiar cu proprietarul; acordul proprietarului in acest caz se suplineste prin declaratia initiatorului proiectului de asumare proprie a raspunderii si care descrie imposibilitatea obtinerii acordului proprietarilor;


e) in situatiile prevazute la lit. d), sumele datorate detinatorilor pentru ocuparea temporara a terenului forestier, calculate potrivit Metodologiei privind scoaterea definitiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor banesti, aprobata prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 694/2016, cu modificarile ulterioare, inclusiv valoarea masei lemnoase valorificate, se consemneaza cu titlu de indemnizatie intr-un cont bancar deschis pe numele initiatorului proiectului si se elibereaza ulterior prin dispozitia initiatorului proiectului;


f) ocuparea temporara a terenurilor forestiere proprietate privata pentru care nu au fost emise documentele care fac dovada proprietatii se face pe baza unei adeverinte eliberate de catre comisia locala pentru reconstituirea dreptului de proprietate, aprobata de catre primar, care confirma aceasta situatie;


g) prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea obiectivelor prevazute la lit. a) la distante mai mici de 50 m de liziera padurii nu este necesara obtinerea avizului structurii teritoriale a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura."


Articolul II


Obiectivele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. n) si o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost completata prin prezenta lege, pot fi finantate prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin etapa a II-a a Programului national de dezvoltare locala.


Articolul III


In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Comentează: Legea nr. 98/2019 privind completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala
Legislaţie

Ordonanta nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile public
Ordonanta nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2 ...

Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale
Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale ...

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019. ...

Instructiunile privind conditiile si criteriile de aplicare a politicii de clementa, din 15.07.2019
Publicate in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019. ...

Hotararea nr. 531/2019 pentru modificarea si completarea HG 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei
Hotararea nr. 531/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 27/2017 privind or ...

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activ
Publicate in Monitorul Oficial nr. 634 din 31.07.2019 ...

Normele privind aplicarea la nivel national a prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 cu privire la zgomotul pe aeroporturile din UE
Normele privind aplicarea la nivel national a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr ...

Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene
Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obt ...

Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2016
Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificar ...Articole Juridice

Operatorul de transport aerian care a efectuat primul zbor este obligat sa acorde compensatii pasagerilor care au suferit o intarziere prelungita
Sursa: EuroAvocatura.ro

Administratorul unui site internet echipat cu butonul „imi place” al Facebook poate fi operator, impreuna cu Facebook, in privinta colectarii si a tra
Sursa: EuroAvocatura.ro

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro

Descentralizarea in Noul Cod Administrativ. Principiu si componenta esentiale in desfasurarea activitatilor administrative (III)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Constitutionalitatea judecarii cererii de recuzare de catre insisi colegii judecatorului recuzat
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 366 din 28 mai 2019

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea uno
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL admis - sectiile civile ale tribunalelor sunt competente functional sa solutioneze apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Ştiri Juridice