Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul nr. 300/2009, pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996

INTEGRAL: Ordinul nr. 300/2009, pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996


Ordinul nr. 300/2009, pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 610 din 07/09/2009

In baza:- Decretului Presedintelui Romaniei nr. 700/2009 pentru numirea presedintelui Consiliului Concurentei;- prevederilor art. 20 alin. (4) lit. f), ale art. 21 alin. (2) si ale art. 27 alin. (1), precum si ale art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata,avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,


presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:


Art. 1. - In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei se pun in aplicare Instructiunile privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.Art. 3. - Instructiunile intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Art. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 93/2004 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 430 din 13 mai 2004.


Presedintele Consiliului Concurentei,
Bogdan Marius Chiritoiu


Bucuresti, 21 august 2009.Nr. 300.


Instructiuni din 21/08/2009


privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996
In temeiul art. 27 alin. (1) si (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata,


Consiliul Concurentei adopta prezentele instructiuni.


CAPITOLUL I
Introducere. Sfera de cuprindere a instructiunilor
privind conditiile de aplicare a unei politici de clementa


1. Prezentele instructiuni stabilesc cadrul prin care se recompenseaza cooperarea operatorilor economici cu Consiliul Concurentei, atunci cand acesti operatori economici sunt sau au fost parte a unei intelegeri grave ce a afectat teritoriul Romaniei sau o parte a acestuia.2. In intelesul prezentelor instructiuni, intelegerile grave sunt:a) intelegerile si/sau practicile concertate orizontale, intre 2 ori mai multi concurenti, indreptate catre sau avand ca efect coordonarea comportamentului concurential pe piata si/sau catre influentarea parametrilor relevanti ai cadrului concurential, prin adoptarea unor practici precum fixarea preturilor de cumparare ori de vanzare sau a unor conditii comerciale, alocarea cotelor de productie ori a celor de vanzare, impartirea pietelor sau a clientilor, incluzand licitatiile trucate, restrictionarea importurilor ori a exporturilor si/sau alte acte anticoncurentiale indreptate impotriva unor concurenti; acestea sunt denumite, generic, carteluri;b) intelegerile si/sau practicile concertate verticale intre operatorii economici, referitoare la conditiile in care partile pot cumpara, vinde ori revinde anumite produse sau servicii, care au ca obiect restrangerea libertatii cumparatorului de a-si determina pretul de vanzare si/sau restrictionarea teritoriului sau a clientelei, care confera protectie teritoriala absoluta.3. Prezentele instructiuni nu se aplica intelegerilor orizontale sau verticale care, conform legii, pot fi exceptate de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea Concurentei nr. 21/1996, republicata, si/sau la art. 81 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, denumit in continuare Tratat.4. Aceste intelegeri1) reprezinta unele dintre cele mai serioase incalcari ale legislatiei in domeniul concurentei, iar descoperirea si sanctionarea acestora este una dintre prioritatile Consiliului Concurentei. Orice operator economic care va fi descoperit ca este parte a unei astfel de intelegeri va primi o amenda substantiala.5. Intelegerile presupun, asadar, o practica in comun a cel putin 2 operatori economici. Recompensarea denuntarii acestei practici, in schimb, are un caracter strict individual. O cerere pentru clementa depusa in comun de catre mai multi operatori economici nu va fi considerata o cerere in sensul prezentelor instructiuni.6. Prin intermediul prezentelor instructiuni, operatorii economici pot obtine imunitate la amenda sau reducerea cuantumului acesteia, sub rezerva indeplinirii conditiilor prevazute in capitolele urmatoare.7. In sistemul existent, de competente paralele intre Comisia Europeana si autoritatile nationale de concurenta, o cerere pentru clementa inaintata unei autoritati nu este considerata o cerere pentru clementa si in fata unei alte autoritati. De aceea, este in interesul operatorului economic sa solicite clementa Consiliului Concurentei, in situatia in care teritoriul romanesc a fost afectat de practica anticoncurentiala, iar autoritatea romana de concurenta ar putea fi considerata bine plasata pentru a actiona impotriva respectivei incalcari.___________


1) Notiunea de intelegeri din prezentele instructiuni va fi asimilata notiunii de intelegeri grave, astfel cum acestea sunt definite la pct. 2.


CAPITOLUL II
Imunitatea la amenda


8. Imunitatea la amenda reprezinta exonerarea de la aplicarea amenzii pentru incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicata, si a art. 81 alin. (1) din Tratat, in conditiile prezentelor instructiuni. Exista doua tipuri de imunitate la amenda, respectiv cea de tip A si cea de tip B.


SECTIUNEA I
Imunitatea de tipul A


9. Consiliul Concurentei va acorda imunitatea la amenda daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:


a) operatorul economic este primul care furnizeaza informatii si elemente probatorii care, in opinia Consiliului Concurentei, permit declansarea procedurii de investigatie si efectuarea de inspectii inopinate;


b) la data furnizarii elementelor probatorii, Consiliul Concurentei nu detinea suficiente elemente pentru declansarea procedurii de investigatie sau efectuarea de inspectii inopinate;


c) sunt indeplinite conditiile generale pentru acordarea clementei, prevazute la pct. 20.


10. Pentru ca autoritatea de concurenta sa poata declansa procedura de investigatie si sa poata efectua inspectiile inopinate in conformitate cu prevederile pct. 9, operatorul economic va trebui sa furnizeze urmatoarele informatii si elemente probatorii:


a) o declaratie1) care va include, in masura in care operatorul economic are cunostinta despre aceste elemente la momentul inaintarii cererii:


- o descriere detaliata a modului de organizare a presupusei intelegeri, incluzand:


(i) scopurile sale, activitatile si modalitatea de functionare;


(ii) produsele sau serviciile implicate, aria geografica, durata de functionare si volumele de piata estimate a fi afectate de catre presupusa intelegere;


(iii) datele si locurile de intalnire, continutul discutiilor si participantii la intalnirile desfasurate in cadrul presupusei intelegeri;


(iv) toate explicatiile relevante in legatura cu elementele probatorii furnizate pentru a sustine cererea;


- numele si adresa operatorului economic care inainteaza cererea pentru acordarea imunitatii, precum si numele si adresele tuturor celorlalti operatori economici care participa sau au participat la presupusa intelegere;


- numele, functiile, amplasarea birourilor si, in cazul in care este necesar, adresele de domiciliu ale persoanelor care, din cunostintele operatorului economic, sunt sau au fost parte a presupusei intelegeri, incluzand si persoanele care au fost implicate in numele operatorului economic;


- informatii despre autoritatile de concurenta, din cadrul sau din afara Uniunii Europene, care au fost contactate sau care urmeaza a fi contactate in legatura cu presupusa intelegere; si


b) alte probe in legatura cu presupusa intelegere, aflate in posesia operatorului economic sau disponibile la momentul inaintarii cererii, incluzand in mod particular orice probe din perioada incalcarii suspectate.


___________


1) Declaratiile pot lua forma unor documente scrise si semnate de catre reprezentantii operatorului economic sau de imputerniciti in numele acestuia ori pot fi realizate oral, in acest caz fiind inregistrate pe suport audio.


SECTIUNEA a 2-a
Imunitatea de tipul B


11. Consiliul Concurentei va acorda imunitatea la amenda daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:


a) operatorul economic este primul care furnizeaza informatii si elemente probatorii care vor permite Consiliului Concurentei sa stabileasca incalcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicata, sau a art. 81 alin. (1) din Tratat;


b) la data furnizarii elementelor probatorii, Consiliul Concurentei nu detinea suficiente elemente pentru a stabili incalcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicata, sau a art. 81 alin. (1) din Tratat;


c) niciun operator economic nu obtinuse imunitatea conditionata conform pct. 9, in legatura cu presupusa intelegere;


d) sunt indeplinite conditiile generale pentru acordarea clementei, de la pct. 20.


12. Pentru a obtine imunitatea, operatorul economic trebuie sa furnizeze informatii si elemente probatorii de natura celor prevazute la pct. 10.


SECTIUNEA a 3-a
Operatori economici exclusi de la beneficiul imunitatii la amenda


13. Operatorul economic initiator al intelegerii si/sau operatorul economic care a intreprins masuri pentru a constrange alti operatori economici sa participe la presupusa intelegere sau sa ramana parte a acesteia nu sunt eligibili pentru a beneficia de imunitatea la amenda. Acestia se mai pot califica, totusi, pentru o reducere a cuantumului amenzii, daca indeplinesc cerintele si conditiile prevazute de prezentele instructiuni.


CAPITOLUL III
Reducerea cuantumului amenzii


14. Operatorii economici care dezvaluie participarea lor la o intelegere ce afecteaza teritoriul Romaniei, dar care nu indeplinesc conditiile pentru obtinerea imunitatii, pot beneficia, totusi, de o reducere a cuantumului amenzii, fata de nivelul care le-ar fi fost aplicat in mod normal.


15. Pentru a putea beneficia de o asemenea reducere, un operator economic trebuie sa furnizeze Consiliului Concurentei elemente probatorii referitoare la pretinsa incalcare a legii, care sa aduca o contributie suplimentara semnificativa in raport cu cele aflate deja in posesia acestuia si trebuie sa indeplineasca conditiile generale pentru acordarea clementei.


16. Notiunea de "contributie suplimentara semnificativa" se refera la masura in care elementele probatorii, necunoscute pana la acea data, furnizate de un operator economic, consolideaza, prin insasi natura lor si/sau prin gradul lor de precizie, capacitatea Consiliului Concurentei de a demonstra existenta presupusei intelegeri. In aceasta evaluare, Consiliul Concurentei considera ca, in general, elementele probatorii scrise provenind din perioada la care faptele se raporteaza au o contributie mai mare decat cele stabilite ulterior. Elementele probatorii care au o legatura directa cu faptele in cauza vor fi considerate ca fiind mai importante decat acelea care nu au decat o legatura indirecta cu faptele respective. In mod similar, va fi luat in considerare si gradul in care este necesara coroborarea elementelor furnizate cu alte surse, pentru ca respectivele elemente sa poata fi administrate cu succes in cadrul investigatiei. Astfel, elementele probatorii concludente vor fi considerate ca avand o contributie suplimentara mai importanta decat elementele probatorii precum declaratiile, care necesita verificarea si coroborarea cu alte surse, in situatia in care sunt contestate.


17. In toate deciziile emise, la sfarsitul procedurii de investigatie, Consiliul Concurentei va determina nivelul reducerii de care va beneficia operatorul economic, raportat la amenda care i-ar fi fost aplicata in mod normal:


a) pentru primul operator economic care furnizeaza elemente probatorii ce aduc o contributie suplimentara semnificativa: o reducere cuprinsa intre 30% si 50%;


b) pentru al doilea operator economic care furnizeaza elemente probatorii ce aduc o contributie suplimentara semnificativa: o reducere cuprinsa intre 20% si 30%;


c) pentru ceilalti operatori economici care furnizeaza elemente probatorii ce aduc o contributie suplimentara semnificativa: o reducere de maximum 20%.


Pentru a determina nivelul reducerii in interiorul fiecareia dintre aceste transe, Consiliul Concurentei va lua in considerare data la care i-au fost comunicate elementele probatorii ce indeplinesc conditiile prevazute la pct. 15, precum si valoarea contributiei suplimentare aduse de acestea.


18. Daca operatorul economic care solicita reducerea cuantumului amenzii este primul care furnizeaza elemente, in sensul celor prevazute la pct. 16, pe care Consiliul Concurentei le utilizeaza pentru a identifica fapte aditionale care conduc la cresterea gravitatii sau duratei incalcarii, acesta nu va lua in calcul aceste fapte aditionale la stabilirea cuantumului amenzii aplicate operatorului economic care le-a furnizat.


CAPITOLUL IV
Conditiile generale pentru acordarea clementei


19. Orice operator economic care doreste sa solicite imunitatea la amenda trebuie sa se adreseze Consiliului Concurentei.


20. Operatorul economic poate beneficia de clementa daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:


a) coopereaza in mod real, total, continuu si prompt cu Consiliul Concurentei, de-a lungul intregii proceduri de investigatie, respectiv:


- furnizeaza Consiliului Concurentei toate informatiile relevante si elementele probatorii de care dispune sau ar putea dispune referitor la incalcarea suspectata;


- ramane la dispozitia Consiliului Concurentei pentru a raspunde oricarei solicitari care ar putea contribui la stabilirea faptelor in cauza;


- nu distruge, falsifica sau ascunde informatii relevante ori elemente probatorii referitoare la presupusa intelegere; si


- nu dezvaluie existenta cererii pentru clementa sau continutul acesteia inainte ca autoritatea de concurenta sa transmita raportul de investigatie partilor, in afara cazului in care Consiliul Concurentei a stabilit altfel;


b) a incetat implicarea in presupusa intelegere la solicitarea Consiliului Concurentei;


c) nu a dezvaluit intentia sa de realizare a unei cereri pentru clementa sau elemente ale cererii, decat in fata altor autoritati de concurenta.


CAPITOLUL V
Elemente procedurale referitoare la acordarea imunitatii la amenda


SECTIUNEA 1
Solicitarile formale pentru imunitate


21. Un operator economic care inainteaza o cerere formala pentru imunitate trebuie:


a) sa furnizeze imediat Consiliului Concurentei, pe langa declaratii, toate informatiile si elementele probatorii de care dispune, in legatura cu presupusa incalcare a legii;


sau


b) sa prezinte intr-o prima faza informatiile de care dispune, intr-o forma ipotetica1). In acest caz, operatorul economic trebuie sa prezinte o lista descriptiva a elementelor probatorii propuse a fi divulgate la o data ulterioara convenita. Aceasta lista trebuie sa reflecte cu exactitate natura si continutul elementelor probatorii pastrand, in acelasi timp, caracterul ipotetic al divulgarii. Copii ale documentelor, din care au fost eliminate pasaje sensibile, pot fi utilizate pentru a arata natura si continutul elementelor probatorii prezentate in lista descriptiva. Numele operatorului economic solicitant, precum si numele altor operatori economici implicati in presupusa intelegere nu este necesar a fi divulgate pana la momentul in care sunt furnizate elementele probatorii indicate in lista descriptiva. Totusi, trebuie identificate cu claritate tipul incalcarii, produsul sau serviciul implicat in presupusa intelegere, aria geografica afectata, precum si durata estimata a presupusei incalcari.


22. Consiliul Concurentei va confirma in scris primirea cererii de imunitate la amenda, precum si data si ora la care operatorul economic a furnizat elementele probatorii mentionate.


23. Dupa ce Consiliul Concurentei a primit informatiile si elementele probatorii, furnizate conform pct. 21 lit. a), si a verificat daca acestea indeplinesc conditiile prevazute la pct. 9 lit. a) si b) sau pct. 11 lit. a), b) si c), va acorda operatorului economic, in scris, imunitatea conditionata la amenda2.


24. In situatia in care operatorul economic a prezentat informatiile si elementele probatorii in forma ipotetica, Consiliul Concurentei va verifica daca natura si continutul elementelor probatorii descrise in lista mentionata la pct. 21 lit. b) indeplinesc conditiile prevazute la pct. 9 lit. a) si b) sau pct. 11 lit. a), b) si c) si va informa operatorul economic. Dupa furnizarea elementelor probatorii, dar nu mai tarziu de data convenita, si dupa ce a verificat ca acestea corespund descrierii facute in lista, Consiliul Concurentei ii va acorda, in scris, operatorului economic imunitatea conditionata la amenda.


25. Consiliul Concurentei va informa operatorul economic, in scris, in ceea ce priveste neindeplinirea conditiilor prevazute la pct. 9 si 11.


___________


1) Prezentarea tuturor elementelor specificate la pct. 21, fara cerinta de a identifica numele companiilor implicate.


2) In intelesul prezentelor instructiuni, imunitatea conditionata la amenda reprezinta recunoasterea, de catre Consiliul Concurentei, a eligibilitatii operatorului economic pentru a beneficia de imunitate la amenda.


SECTIUNEA a 2-a
Solicitarea unui numar de ordine


26. Un participant la intelegere poate contacta Consiliul Concurentei, manifestandu-si vointa de a coopera cu autoritatea de concurenta. In acest sens, operatorul economic poate solicita acordarea unui numar de ordine3), pentru a furniza informatiile prevazute de prezentele instructiuni, cu scopul de a-si asigura prioritatea in ceea ce priveste ordinea de inregistrare a cererilor de imunitate. Operatorul economic va justifica cererea sa de obtinere a unui numar de ordine.


27. Consiliul Concurentei poate acorda numarul de ordine pe o perioada care va fi specificata de la caz la caz, pentru a permite colectarea informatiilor si a elementelor probatorii necesare.


28. Pentru a putea obtine un numar de ordine, operatorul economic trebuie sa furnizeze autoritatii de concurenta informatii referitoare la numele si adresa sa, partile la presupusa intelegere, produsul/produsele si teritoriul/teritoriile afectate, tipul intelegerii, durata estimata a incalcarii, precum si o scurta descriere a modalitatii de functionare a presupusei intelegeri.


Operatorul economic trebuie, de asemenea, sa informeze Consiliul Concurentei cu privire la cererile pentru clementa adresate sau pe care intentioneaza sa le adreseze altor autoritati de concurenta, cu privire la presupusa intelegere.


29. Atunci cand va acorda un numar de ordine, Consiliul Concurentei va stabili termenul in care operatorul economic isi poate completa cererea cu informatiile si elementele probatorii necesare indeplinirii conditiilor de obtinere a imunitatii.


30. Operatorii economici care beneficiaza de un numar de ordine nu pot sa isi completeze solicitarea prin inaintarea unei cereri formale sub forma ipotetica.


31. Daca operatorul economic isi completeaza cererea in termenul stabilit de catre Consiliul Concurentei, se va considera ca informatiile si elementele probatorii furnizate au fost transmise la data acordarii numarului de ordine.


32. In situatia in care solicitarea nu este completata in termenul stabilit, Consiliul Concurentei o va respinge. In cazul in care operatorul economic va reveni si va solicita din nou imunitatea, iar aceasta nu a fost inca acordata conditionat, acesta nu va mai avea posibilitatea sa recurga la sistemul numarului de ordine sau la cererea formala sub forma ipotetica. Operatorul economic va putea inainta Consiliului Concurentei doar o cerere formala prin care sa furnizeze imediat toate informatiile si elementele probatorii de care dispune, in legatura cu presupusa incalcare a legii.


___________


3) Notiunea de numar de ordine este similara notiunii de "marker" consacrata prin Comunicarea Comisiei privind imunitatea la amenzi si reducerea cuantumului amenzilor in cazurile de cartel, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 298 din 8 decembrie 2006.


SECTIUNEA a 3-a
Solicitarile simplificate pentru imunitatea de tipul A


33. In situatia in care Comisia Europeana este "mai bine plasata" pentru a analiza un caz, in concordanta cu prevederile pct. 14 din Comunicarea Comisiei privind cooperarea in cadrul retelei autoritatilor de concurenta1), operatorul economic care a inaintat sau doreste sa inainteze o cerere pentru acordarea imunitatii Comisiei Europene poate adresa o solicitare simplificata pentru acordarea imunitatii si Consiliului Concurentei, atunci cand considera ca autoritatea romana de concurenta ar putea fi mai bine plasata, conform aceleiasi comunicari.


34. Solicitarea simplificata trebuie sa includa o scurta descriere a urmatoarelor elemente:


a) numele si adresa operatorului economic care realizeaza solicitarea;


b) celelalte parti implicate in presupusa intelegere;


c) produsul/produsele si zona geografica afectata;


d) tipul intelegerii;


e) durata estimata a incalcarii;


f) statele membre pe teritoriul carora se afla, probabil, elementele probatorii;


g) informatii referitoare la existenta altor cereri pentru clementa, existente sau potentiale, privind aceeasi presupusa intelegere.


35. Dupa primirea solicitarii simplificate, Consiliul Concurentei va confirma in scris inregistrarea acesteia si, daca este cazul, faptul ca operatorul economic este primul care a solicitat acordarea imunitatii.


36. In cazul in care Consiliul Concurentei decide sa solicite informatii suplimentare, operatorul economic trebuie sa le furnizeze prompt. Atunci cand Consiliul Concurentei decide sa actioneze referitor la cazul respectiv, va stabili un termen in care operatorul economic trebuie sa furnizeze toate informatiile si elementele probatorii necesare indeplinirii conditiilor de obtinere a imunitatii. Daca operatorul economic transmite elementele respective in termenul stabilit de Consiliul Concurentei, se va considera ca acestea au fost furnizate la data cand s-a inaintat solicitarea simplificata pentru acordarea imunitatii.


___________


1) Publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 101 din 27 aprilie 2004.


SECTIUNEA a 4-a
Alte aspecte procedurale


37. In situatia in care exista mai multe solicitari pentru acordarea imunitatii, Consiliul Concurentei va examina aceste cereri, referitoare la aceeasi potentiala incalcare a legii, in ordinea cronologica a primirii acestora, indiferent daca cererea pentru imunitate este prezentata formal sau prin solicitarea unui numar de ordine.


38. Daca, la sfarsitul procedurii de investigatie, operatorul economic indeplineste conditiile prevazute la pct. 9 sau 11, dupa caz, Consiliul Concurentei ii acorda imunitatea la amenda, prin decizie. In situatia in care, la sfarsitul procedurii de investigatie, operatorul economic nu indeplineste conditiile prevazute la pct. 9 sau 11, acesta nu va beneficia de imunitate conform prezentelor instructiuni.


39. Operatorul economic poate sa informeze Consiliul Concurentei, la orice moment, ca nu mai doreste continuarea procedurilor referitoare la cererea sa. In aceasta situatie, solicitantul poate retrage informatiile si documentele inaintate Consiliului Concurentei in vederea acordarii imunitatii sau poate solicita ca acestea sa fie luate in considerare pentru o eventuala reducere a amenzii. Acest lucru nu poate impiedica Consiliul Concurentei sa se foloseasca de drepturile sale de investigatie pentru a obtine informatiile respective.


CAPITOLUL VI
Elemente procedurale referitoare la reducerea cuantumului amenzii


40. Un operator economic care doreste sa beneficieze de reducerea cuantumului amenzii, conform pct. 15, trebuie sa inainteze o cerere formala Consiliului Concurentei si trebuie sa prezinte suficiente elemente probatorii ale presupusei intelegeri. Orice furnizare voluntara a unor elemente probatorii catre Consiliul Concurentei, de natura a fi luata in considerare pentru a beneficia de tratamentul favorabil prevazut la cap. III, trebuie sa fie clar identificata, la momentul transmiterii, ca facand parte dintr-o solicitare formala pentru reducerea cuantumului amenzii.


41. Consiliul Concurentei va confirma in scris primirea cererii pentru reducerea cuantumului amenzii si fiecare furnizare ulterioara de elemente probatorii, confirmand data si ora exacta a fiecarei astfel de furnizari. Consiliul Concurentei nu se va pronunta asupra unei cereri pentru reducerea cuantumului amenzii inainte de a lua o hotarare cu privire la o cerere existenta pentru imunitate conditionata la amenda, referitoare la aceeasi incalcare.


42. In cazul in care Consiliul Concurentei ajunge la concluzia preliminara ca elementele probatorii prezentate de operatorul economic aduc o contributie suplimentara semnificativa in conformitate cu prevederile pct. 15 si 16 si ca operatorul economic a indeplinit conditiile prevazute la pct. 20 si 40, va informa, in scris, operatorul economic cu privire la posibilitatea de a reduce cuantumul amenzii, conform pct. 17, dar nu mai tarziu de data la care raportul de investigatie este transmis partilor implicate.


In cadrul aceleiasi perioade de timp, Consiliul Concurentei va informa operatorul economic, in scris, daca ajunge la concluzia preliminara ca respectivul operator economic nu poate beneficia de reducerea cuantumului amenzii.


43. In deciziile pe care le emite la incheierea procedurii de investigatie, Consiliul Concurentei va evalua situatia finala a fiecarui operator economic care a inaintat o cerere pentru reducerea cuantumului amenzii. Consiliul Concurentei va determina in aceste decizii:


a) daca elementele probatorii furnizate de catre operatorul economic aduc o contributie suplimentara semnificativa in raport cu elementele probatorii aflate deja in posesia autoritatii de concurenta;


b) daca au fost indeplinite conditiile prevazute la pct. 20;


c) nivelul exact al reducerii de care beneficiaza operatorul economic, conform pct. 17.


In cazul in care Consiliul Concurentei constata ca operatorul economic nu a indeplinit conditiile prevazute la pct. 20, operatorul economic respectiv nu va beneficia de un tratament favorabil conform prezentelor instructiuni.


CAPITOLUL VII
Dispozitii finale


44. Orice declaratie inaintata de un operator economic Consiliului Concurentei in cadrul prezentelor instructiuni face parte integranta din dosarul cauzei. Aceasta nu poate fi divulgata sau utilizata in alte scopuri decat pentru aplicarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicata, sau a art. 81 alin. (1) din Tratat.


45. Accesul la declaratii este acordat doar partilor implicate, cu conditia sa se angajeze, impreuna cu reprezentantii legali care primesc acces in numele lor, sa nu realizeze copii, prin mijloace mecanice sau electronice, ale oricaror informatii din declaratiile la care este acordat accesul. Aceste persoane trebuie sa asigure faptul ca informatiile obtinute din declaratie vor fi utilizate doar pentru scopurile mentionate la pct. 44. Altor persoane, precum autorii plangerilor, de exemplu, nu li se va acorda accesul la declaratii. Consiliul Concurentei considera ca acest tip de protectie specifica nu se mai justifica din momentul in care solicitantul dezvaluie unor terte persoane continutul cererii.


46. Consiliul Concurentei nu ia nicio hotarare in ceea ce priveste oportunitatea acordarii imunitatii conditionate sau oportunitatea recompensarii vreunei solicitari de clementa in cazul in care se constata ca solicitarea se refera la incalcari care intra sub incidenta termenului de prescriptie de 5 ani, prevazut la art. 58 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 21/1996, republicata, deoarece o astfel de cerere nu ar avea obiect.


47. Consiliul Concurentei va evalua eficienta includerii in sfera de aplicare a politicii de clementa a intelegerilor verticale, conform pct. 2 lit. b), in functie de evolutia conditiilor economice in cadrul carora isi desfasoara activitatea operatorii economici activi pe pietele din Romania.Comentează: Ordinul nr. 300/2009, pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996
Legislaţie

Ordinul nr. 500/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electro
Publicat in Monitorul Oficial nr. 406 din 23.05.2019. ...

Ordonanta de urgenta nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei
Ordonanta de urgenta nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei in scopul exercitarii ...

Ordinul nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a AP-ECMO
Ordinul nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunil ...

Ordonanta de urgenta nr. 31/2019 privind acordarea unor facilitati fiscale si pentru modificarea si completarea Codului fiscal si modificarea Legii pr
Ordonanta de urgenta nr. 31/2019 privind acordarea unor facilitati fiscale si pentru modificarea si ...

Procedura de selectie a beneficiarilor si a proiectelor pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografic
Publicata in Monitorul Oficial nr. 401 din 22.05.201 si aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale de ...

Procedura si termenele de evaluare a cererilor de acord pentru finantare si de plata a ajutorului de minimis privind programul guvernamental "gROwth-
Ordinul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza nr. 200/2019 privind procedura si termenele de e ...

Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritat
Publicata in Monitorul Oficial nr. 395 din 21.05.2019 ...

Decizia nr. 3/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
Decizia nr. 3/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a ...

Normele metodologice pentru aplicarea OUG 8/2017 privind lansarea Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu fin
Normele metodologice pentru aplicarea de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antrep ...Articole Juridice

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contul bancar ca element obligatoriu al cererii de chemare in judecata problema liberului acces la justitie si confidentialitatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Data incetarii de drept a contractului individual de munca atunci cand salariatul nu solicita reintegrarea aspecte de constitutionalitate si echitat
Sursa: Irina Maria Diculescu

Repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea deciziei de concediere echitate sau discriminare fata de angajator?
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Decizia nr. 118/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 666 alin. (2) si (7) din Codul de procedura ci
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia nr. 67/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura penala si din Legea nr. 254
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia C.C.R. nr. 743/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de proce
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia C.C.R. nr. 155/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia ICCJ nr. 16/2019 - O hotarare judecatoreasca in materie civila, referitoare la restituirea despagubirilor acordate in baza Legii nr. 10/2001 e
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a ve
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice

MApN a modificat Instructiunile privind chemarea/rechemarea in activitate, in corpul ofiterilor, al maistrilor militari sau al subofiterilor
14 May 2019 | 357