Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 504/2002, legea autovizualului

INTEGRAL: Legea nr. 504/2002, legea autovizualului


Legea nr. 504/2002, legea autovizualului
- Ultima modificare prin OUG nr. 181/2008
- Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 534 din 22/07/2002

CAP. 1
Dispozitii generale


ART. 1
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. serviciu media audiovizual - serviciu aflat sub responsabilitatea editoriala a unui furnizor de servicii media, al carui obiectiv principal este furnizarea de programe in scop informativ, de divertisment sau educativ pentru publicul larg. Un astfel de serviciu media audiovizual este fie un serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune, astfel cum este definit la pct. 2, fie un serviciu media audiovizual la cerere, astfel cum este definit la pct. 3, si/sau un serviciu media care constituie o comunicare comerciala audiovizuala, astfel cum este definita la pct. 15;
2. serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune - serviciu media audiovizual liniar prestat de un radiodifuzor, in care programele sunt difuzate in succesiune continua, indiferent de modalitatea tehnica utilizata, avand un continut si un orar prestabilite, pentru vizionarea/audierea simultana de programe, pe baza unei grile de programe, sub o anumita denumire si identificat printr-o sigla, in cazul televiziunii, sau printr-un semnal sonor, in cazul radiodifuziunii;
3. serviciu media audiovizual la cerere - un serviciu media audiovizual neliniar, in care vizionarea de programe se face la cererea individuala a utilizatorului si la momentul ales de acesta, prestat de un furnizor de servicii media pe baza unui catalog de programe selectionate si puse la dispozitie de catre furnizorul de servicii media;
4. program - ansamblu de imagini in miscare, cu sau fara sunet, care constituie un intreg identificabil prin titlu, continut, forma sau autor, in cadrul unei grile ori al unui catalog realizat de un furnizor de servicii media audiovizuale, avand forma si continutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabil ca forma si continut cu acestea;
5. serviciu generalist de televiziune sau de radiodifuziune - serviciu care difuzeaza cumulat si in proportii echilibrate programe audiovizuale cu continut informativ, educativ si de divertisment, in principalele domenii de interes si care se adreseaza majoritatii publicului;
6. serviciu comunitar de televiziune sau de radiodifuziune - serviciu care difuzeaza programe audiovizuale dedicate unui public apartinand unei comunitati specifice;
7. serviciu tematic de televiziune sau de radiodifuziune - serviciu care difuzeaza programe audiovizuale dedicate preponderent unui anumit domeniu si care se adreseaza unui segment al publicului;
8. serviciu de teletext - totalitatea informatiilor puse la dispozitia publicului sub forma de text, codificate in interiorul semnalului de imagine, care pot fi accesate cu ajutorul unui decodor standard al receptorului TV in momentul, pe durata si pentru continutul ales;
9. serviciu de videotext - totalitatea mesajelor puse la dispozitia publicului sub forma de text sau semne grafice, in cadrul unei grile ori al unui catalog, realizate de un furnizor de servicii media audiovizuale, avand forma si continutul transmisiunilor de televiziune sau fiind comparabil ca forma si continut cu acestea;
10. retransmisie - captarea si transmiterea simultana a serviciilor media audiovizuale liniare, furnizate de radiodifuzori si destinate receptionarii de catre public, prin orice mijloace tehnice, in integralitatea lor si fara nicio modificare a continutului;
11. responsabilitate editoriala - exercitarea unui control efectiv asupra selectionarii programelor si asupra organizarii acestora, fie intr-o grila cronologica, in cazul transmisiilor de televiziune, fie intr-un catalog, in cazul serviciilor media audiovizuale la cerere. In sensul dispozitiilor prezentei legi, responsabilitatea editoriala nu implica, prin sine si in mod necesar, un alt tip de raspundere juridica pentru continutul serviciilor furnizate;
12. furnizor de servicii media - persoana fizica sau juridica avand responsabilitate editoriala pentru alegerea continutului audiovizual al serviciului media audiovizual si care stabileste modul de organizare a acestuia;
13. radiodifuzor - furnizor de servicii media audiovizuale in domeniul serviciilor de programe de televiziune si/sau de radiodifuziune;
14. distribuitor de servicii - orice persoana care constituie si pune la dispozitia publicului o oferta de servicii de programe prin retransmisie, pe baza de relatii contractuale cu radiodifuzorii ori cu alti distribuitori;
15. comunicare comerciala audiovizuala - mesaje sonore sau in imagini, cu sau fara sunet, care sunt destinate sa promoveze, direct ori indirect, bunurile, serviciile sau imaginea unei persoane fizice ori juridice care desfasoara o activitate economica. Mesajele respective insotesc sau sunt incluse intr-un program in schimbul unei plati ori contraprestatii sau in scopul autopromovarii. Formele de comunicatii comerciale audiovizuale includ publicitatea radiodifuzata si televizata, sponsorizarea, teleshoppingul, plasarea de produse si alte forme de publicitate;
16. comunicare audiovizuala cu continut comercial mascat - reprezentarea prin cuvinte sau imagini a bunurilor, serviciilor, numelui, marcii ori activitatilor unui producator de bunuri sau furnizor de servicii in cadrul programelor, in cazul in care o astfel de reprezentare este destinata de catre furnizorul de servicii media audiovizuale unor scopuri publicitare nedeclarate si poate induce in eroare publicul cu privire la natura sa. Astfel de reprezentari sunt considerate intentionate mai ales atunci cand se fac in schimbul unei plati sau al unei contraprestatii;
17. publicitate televizata - orice forma de mesaj difuzat fie in schimbul unei plati, fie al unei contraprestatii sau difuzat in scopuri de autopromovare, de catre o persoana fizica ori juridica, publica sau privata, in legatura cu o activitate comerciala, ramura de activitate, meserie ori profesie, pentru a promova furnizarea de bunuri si servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi si obligatii;
18. publicitate subliminala - orice publicitate care utilizeaza stimuli prea slabi pentru a putea fi perceputi in mod constient, dar care poate influenta comportamentul economic al publicului;
19. sponsorizare - orice contributie a unei persoane juridice publice sau private ori a unei persoane fizice neangajate in activitati de furnizare de servicii media audiovizuale sau in realizarea de opere audiovizuale, la finantarea de programe media audiovizuale in vederea promovarii numelui, marcii, imaginii, activitatii ori produselor proprii;
20. teleshopping - oferta directa transmisa publicului in vederea furnizarii de bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi si obligatii, in schimbul unei plati;
21. plasare de produse - orice forma de comunicare comerciala audiovizuala constand in includerea unui produs, serviciu sau a marcilor acestora ori in referirea la acestea, prin inserarea in cadrul unui program, in schimbul unei plati sau contraprestatii;
22. telepromovare - forma de publicitate realizata prin inserarea in programe a unor secvente dedicate promovarii, de catre prezentatorii programelor, a unuia sau a mai multor produse ori servicii, secventele fiind separate de celelalte parti ale programului prin mijloace optice si/sau acustice;
23. publicitate interactiva - tehnica de difuzare a publicitatii televizate care permite telespectatorului sa opteze pentru accesul la publicitate prin intermediul unui serviciu media audiovizual nelinear, la momentul, pe durata si la continutul publicitar ales de acesta;
24. publicitate prin ecran partajat - tehnica de difuzare a publicitatii televizate, inclusiv a autopromovarii, sau a elementelor de identificare a sponsorului, care consta in difuzarea televizata simultana a continutului editorial si a continutului publicitar sau a mesajului relativ la sponsor, acestea din urma fiind demarcate prin mijloace optice si/sau acustice, astfel incat natura lor sa fie evidenta pentru public;
25. publicitate virtuala - tehnica de difuzare a publicitatii televizate care consta in prelucrarea imaginii, in cazul difuzarii de transmisii ale unor evenimente, prin inlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse in incinta in care se desfasoara respectivele evenimente cu mesaje publicitare introduse de radiodifuzor sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje in orice zona a imaginii transmise;
26. sponsorizare virtuala - tehnica de difuzare a elementelor de identificare a sponsorului, care consta in prelucrarea imaginii, in cazul difuzarii de transmisii ale unor evenimente, prin inlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse in incinta in care se desfasoara respectivele evenimente cu mesaje relative la sponsori, introduse de radiodifuzor sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje in orice zona a imaginii transmise;
27. durata programata - interval de timp care insumeaza durata efectiva a programului sau a transei de program si durata publicitatii televizate, difuzata, dupa caz, in interiorul acestora;
28. drepturi de exclusivitate - drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, in temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi in cauza, in vederea difuzarii televizate exclusive de catre acest radiodifuzor, pe o zona geografica determinata;
29. eveniment de importanta majora - orice eveniment care poate prezenta interes pentru o parte importanta a publicului si care este cuprins in lista aprobata prin hotarare a Guvernului, la propunerea Consiliului National al Audiovizualului;
30. licenta audiovizuala - actul juridic emis in baza deciziei Consiliului National al Audiovizualului, prin care se acorda unui radiodifuzor aflat in jurisdictia Romaniei dreptul de a difuza, intr-o zona determinata, un anume serviciu de programe; in functie de modalitatea tehnica de transmisie, licenta audiovizuala poate fi analogica sau digitala;
31. licenta de emisie - actul juridic prin care Autoritatea Nationala pentru Comunicatii acorda titularului de licenta audiovizuala sau, dupa caz, operatorului de multiplex de radiodifuziune/televiziune, in conditiile stabilite de aceasta, dreptul de a utiliza, pentru o perioada determinata, una sau mai multe frecvente radioelectrice, dupa caz, in conformitate cu licenta audiovizuala; in functie de modalitatea tehnica utilizata, licenta de emisie poate fi analogica sau digitala;
32. autorizatie de retransmisie - actul juridic emis in baza deciziei Consiliului National al Audiovizualului, prin care se acorda dreptul de retransmisie pe teritoriul Romaniei a unui serviciu de programe care nu se incadreaza in prevederile art. 75 alin. (1) si (2);
33. retea de comunicatii electronice - sistem de transmisie care permite transportul semnalelor electrice prin cablu, unde radio, mijloace optice sau electromagnetice, constituit in retele de comunicatii prin satelit, retele terestre fixe si mobile, inclusiv cele utilizate pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, indiferent de tipul de informatie transmisa;
34. multiplex digital terestru - grup de programe si servicii audiovizuale transmise prin emisie radioelectrica terestra, utilizand modulatie digitala in limitele unui canal de televiziune standard, avand acoperire nationala ori regionala prin folosirea unuia sau mai multor canale/frecvente radioelectrice;
35. operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care detine licenta de emisie digitala si are dreptul de a opera o retea/statie de radiodifuziune sonora sau de televiziune, in conditiile legii, in scopul difuzarii programelor audiovizuale si a serviciilor auxiliare acestora;
36. codare - procedeu de prezentare a informatiei in format electronic printr-o serie de impulsuri discrete avand forma unor serii numerice;
37. criptare - modalitate de modificare a unui flux de informatii in format electronic dupa un algoritm prestabilit, in vederea protejarii acesteia la transmisia prin medii nesigure, reconstituirea informatiei initiale fiind posibila doar prin folosirea algoritmului initial;
38. sistem cu acces conditionat - orice modalitate tehnica sau dispozitiv prin intermediul caruia accesul sub o forma inteligibila la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio ori de televiziune se poate face in mod restrictionat, pe baza de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuala prealabila.


ART. 1^1
(1) In sensul prezentei legi, prin opere europene se intelege:
a) opere provenind din statele membre ale Uniunii Europene;
b) opere provenind din state europene terte - parti la Conventia Europeana a Consiliului Europei privind televiziunea transfrontiera, care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3);
c) opere coproduse in cadrul unor acorduri privind sectorul audiovizual incheiate intre Comunitatea Europeana si state terte si care indeplinesc conditiile prevazute in fiecare dintre acordurile respective.
(2) Definitiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) sunt aplicabile numai in cazul operelor provenind din statele membre care nu fac obiectul unor masuri discriminatorii in tarile terte in cauza.
(3) Operele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) sunt opere realizate in cea mai mare parte cu contributia unor autori si personal, rezidenti in unul sau mai multe dintre statele respective, cu conditia ca acestea sa indeplineasca una dintre urmatoarele cerinte:
a) sunt realizate de catre unul ori mai multi producatori stabiliti in unul sau mai multe dintre statele respective;
b) productia acestor opere este supervizata si controlata efectiv de catre unul ori mai multi producatori stabiliti in unul sau mai multe dintre statele respective;
c) contributia coproducatorilor din aceste state la totalul costurilor de coproductie este preponderenta, iar coproductia nu este controlata de unul sau mai multi producatori stabiliti in afara statelor respective.
(4) Operele care nu sunt opere europene in sensul prevederilor alin. (1), dar care sunt realizate in cadrul unor tratate bilaterale de coproductie incheiate intre state membre si tari terte, sunt considerate ca fiind opere europene, cu conditia ca un procent majoritar din totalul costurilor de productie sa fie acoperit de catre coproducatorii din Comunitatea Europeana si ca productia sa nu fie controlata de unul sau mai multi producatori stabiliti in afara teritoriului statelor membre.


ART. 2
(1) Dreptul de furnizare si dreptul de retransmisie a oricarui serviciu media audiovizual ale unui furnizor de servicii media audiovizuale care se afla sub jurisdictia Romaniei sunt recunoscute si garantate in conditiile prezentei legi.
(2) Se considera furnizor de servicii media audiovizuale aflat sub jurisdictia Romaniei:
a) orice furnizor de servicii media audiovizuale stabilit in Romania in conformitate cu prevederile alin. (3);
b) orice furnizor de servicii media audiovizuale care indeplineste conditiile prevazute la alin. (4).
(3) In intelesul prezentei legi, un furnizor de servicii media audiovizuale este considerat a fi stabilit in Romania daca indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
a) furnizorul de servicii media audiovizuale are sediul principal in Romania, iar deciziile editoriale asupra serviciilor media audiovizuale sunt luate in Romania;
b) sediul principal al furnizorului de servicii media audiovizuale se afla in Romania si o parte majoritara a fortei de munca implicate in activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale lucreaza in Romania;
c) deciziile editoriale asupra serviciilor media audiovizuale se iau in Romania si o parte majoritara a fortei de munca implicate in activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale lucreaza in Romania;
d) daca personalul implicat in activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale lucreaza in Romania si intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si, aplicand criteriile prevazute la lit. b) si c), nu se poate stabili daca cea mai mare parte a personalului implicat in activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale lucreaza in Romania sau in acel stat membru al Uniunii Europene, furnizorul de servicii media audiovizuale este considerat ca avand sediul in Romania daca sediul sau principal este in Romania;
e) daca cea mai mare parte a personalului implicat in activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale nu lucreaza nici in Romania si nici intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, furnizorul de servicii media audiovizuale va fi considerat ca avand sediul in Romania daca si-a inceput pentru prima oara activitatea in Romania si mentine in prezent o legatura stabila si efectiva cu economia Romaniei.
(4) Furnizorii de servicii media audiovizuale carora nu li se aplica niciunul dintre criteriile prevazute la alin. (3) sunt considerati a fi in jurisdictia Romaniei daca se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) utilizeaza o statie de emisie de la sol spre o capacitate de satelit apartinand Romaniei;
b) desi nu utilizeaza o statie de emisie de la sol spre o capacitate satelitara apartinand Romaniei, utilizeaza o capacitate de satelit apartinand Romaniei.
(5) Daca in stabilirea jurisdictiei aplicabile criteriile prevazute la alin. (3) si (4) nu sunt relevante, atunci radiodifuzorul va fi considerat in afara jurisdictiei Romaniei.


ART. 3
(1) Prin difuzarea si retransmisia serviciilor de programe se realizeaza si se asigura pluralismul politic si social, diversitatea culturala, lingvistica si religioasa, informarea, educarea si divertismentul publicului, cu respectarea libertatilor si a drepturilor fundamentale ale omului.
(2) Toti furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa asigure informarea obiectiva a publicului prin prezentarea corecta a faptelor si evenimentelor si sa favorizeze libera formare a opiniilor.
(3) Raspunderea pentru continutul serviciilor de programe difuzate, inclusiv al comunicarilor comerciale audiovizuale, revine, in conditiile legii, furnizorului de servicii media audiovizuale, realizatorului sau autorului, dupa caz.


ART. 4
Prezenta lege recunoaste si garanteaza dreptul oricarei persoane de a receptiona liber serviciile media audiovizuale oferite publicului de catre furnizorii de servicii media audiovizuale aflati sub jurisdictia Romaniei si a statelor membre ale Uniunii Europene.


ART. 5
(1) Libertatea de furnizare pe teritoriul Romaniei a serviciilor media audiovizuale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflati sub jurisdictia statelor membre ale Uniunii Europene este recunoscuta si garantata prin prezenta lege.
(2) Optiunea oricarei persoane cu privire la programele si serviciile oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale sau de distribuitorii de servicii este secreta si nu poate fi comunicata unui tert decat cu acordul persoanei respective.


ART. 6
(1) Cenzura de orice fel asupra comunicarii audiovizuale este interzisa.
(2) Independenta editoriala a furnizorilor de servicii media audiovizuale este recunoscuta si garantata de prezenta lege.
(3) Sunt interzise ingerinte de orice fel in continutul, forma sau modalitatile de prezentare a elementelor serviciilor media audiovizuale, din partea autoritatilor publice sau a oricaror persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
(4) Nu constituie ingerinte deciziile si instructiunile avand caracter normativ, emise de Consiliul National al Audiovizualului in aplicarea prezentei legi si cu respectarea dispozitiilor legale, precum si a normelor privind drepturile omului, prevazute in conventiile si tratatele ratificate de Romania.
(5) Nu constituie ingerinte prevederile cuprinse in codurile de conduita profesionala pe care jurnalistii si furnizorii de servicii media audiovizuale le adopta si pe care le aplica in cadrul mecanismelor si structurilor de autoreglementare a activitatii lor, daca nu contravin dispozitiilor legale in vigoare.


ART. 7
(1) Caracterul confidential al surselor de informare utilizate in conceperea sau elaborarea de stiri, de emisiuni sau de alte elemente ale serviciilor de programe este garantat de prezenta lege.
(2) Orice jurnalist sau realizator de programe este liber sa nu dezvaluie date de natura sa identifice sursa informatiilor obtinute in legatura directa cu activitatea sa profesionala.
(3) Se considera date de natura sa identifice o sursa urmatoarele:
a) numele si datele personale, precum si vocea sau imaginea unei surse;
b) circumstantele concrete ale obtinerii informatiilor de catre jurnalist;
c) partea nepublicata a informatiei furnizate de sursa jurnalistului;
d) datele cu caracter personal ale jurnalistului sau radiodifuzorului, legate de activitatea pentru obtinerea informatiilor difuzate.
(4) Confidentialitatea surselor de informare obliga, in schimb, la asumarea raspunderii pentru corectitudinea informatiilor furnizate.
(5) Persoanele care, prin efectul relatiilor lor profesionale cu jurnalistii, iau cunostinta de informatii de natura sa identifice o sursa prin colectarea, tratarea editoriala sau publicarea acestor informatii, beneficiaza de aceeasi protectie ca jurnalistii.
(6) Dezvaluirea unei surse de informare poate fi dispusa de instantele judecatoresti numai daca aceasta este necesara pentru apararea sigurantei nationale sau a ordinii publice, precum si in masura in care aceasta dezvaluire este necesara pentru solutionarea cauzei aflate in fata instantei judecatoresti, atunci cand:
a) nu exista sau au fost epuizate masuri alternative la divulgare cu efect similar;
b) interesul legitim al divulgarii depaseste interesul legitim al nedivulgarii.


ART. 8
(1) Autoritatile publice abilitate asigura, la cerere:
a) protectia jurnalistilor in cazul in care acestia sunt supusi unor presiuni sau amenintari de natura sa impiedice ori sa restranga in mod efectiv libera exercitare a profesiei lor;
b) protectia sediilor si a localurilor radiodifuzorilor, in cazul in care acestea sunt supuse unor amenintari de natura sa impiedice sau sa afecteze libera desfasurare a activitatii lor.
(2) Protectia jurnalistilor si a sediilor sau a localurilor radiodifuzorilor, in conditiile alin. (1), nu trebuie sa devina pretext pentru a impiedica sau a restrange libera exercitare a profesiunii ori a activitatii acestora.


ART. 9
Desfasurarea de perchezitii in sediile sau localurile radiodifuzorilor nu trebuie sa prejudicieze libera exprimare a jurnalistilor si nici nu poate suspenda difuzarea programelor.


CAP. 2
Consiliul National al Audiovizualului


ART. 10
(1) Consiliul National al Audiovizualului, denumit in continuare Consiliul, este autoritate publica autonoma sub control parlamentar si garantul interesului public in domeniul comunicarii audiovizuale.
(2) Consiliul este autoritate unica de reglementare in domeniul serviciilor media audiovizuale, in conditiile si cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(3) In calitate de garant al interesului public in domeniul comunicarii audiovizuale, Consiliul are obligatia sa asigure:
a) respectarea exprimarii pluraliste de idei si de opinii in cadrul continutului serviciilor media audiovizuale transmise de furnizorii de servicii media audiovizuale aflati sub jurisdictia Romaniei;
b) pluralismul surselor de informare a publicului;
c) incurajarea liberei concurente;
d) un raport echilibrat intre serviciile de programe cu acoperire nationala si serviciile locale, regionale ori tematice;
e) protejarea demnitatii umane, a dreptului la propria imagine si protejarea minorilor;
f) protejarea culturii si a limbii romane, a culturii si limbilor minoritatilor nationale;
g) transparenta mijloacelor de comunicare in masa din sectorul audiovizual;
h) transparenta activitatii proprii;
i) cresterea nivelului de sensibilizare a opiniei publice in legatura cu utilizarea serviciilor media audiovizuale in mod eficient si in conditii de siguranta, prin dezvoltarea si promovarea educatiei pentru media la nivelul tuturor categoriilor sociale;
j) incurajarea coreglementarii si autoreglementarii in domeniul audiovizual;
k) incurajarea furnizorilor de servicii media audiovizuale in vederea asigurarii de conditii ca serviciile furnizate sa devina accesibile persoanelor cu deficiente de vaz sau de auz;
l) monitorizarea serviciilor de programe si a serviciilor media audiovizuale la cerere, in vederea respectarii de catre acestea a prevederilor legale in materie.
(4) Consiliul isi exercita dreptul de control asupra continutului programelor oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale numai dupa comunicarea publica a acestor programe.
(5) Controlul exercitat de Consiliu asupra continutului serviciilor de programe oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale si asupra ofertei de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii se realizeaza, de regula, periodic si ori de cate ori Consiliul considera ca este necesar sau primeste o plangere cu privire la nerespectarea de catre un furnizor a prevederilor legale, a normelor de reglementare in domeniu ori a obligatiilor inscrise in licenta audiovizuala.
(6) Consiliul este obligat sa sesizeze autoritatile competente cu privire la aparitia sau existenta unor practici restrictive de concurenta, a abuzului de pozitie dominanta sau a concentrarilor economice, precum si cu privire la orice alte incalcari ale prevederilor legale care nu intra in competenta sa.


ART. 11
(1) Consiliul este compus din 11 membri si este numit de Parlament, la propunerea:
a) Senatului: 3 membri;
b) Camerei Deputatilor: 3 membri;
c) Presedintelui Romaniei: 2 membri;
d) Guvernului: 3 membri.
(2) Propunerile nominalizeaza candidatul pentru postul de titular, precum si candidatul pentru postul de supleant si se inainteaza birourilor permanente ale celor doua Camere, in termen de 15 zile de la data declansarii procedurii de numire.
(3) Birourile permanente ale celor doua Camere inainteaza propunerile comisiilor permanente de specialitate, in vederea audierii candidatilor in sedinta comuna.
(4) In urma audierii comisiile permanente de specialitate intocmesc un aviz comun pe care il prezinta in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului.
(5) Candidaturile se aproba cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, in conditiile intrunirii cvorumului celor doua Camere;
(6) Membrii Consiliului sunt garanti ai interesului public si nu reprezinta autoritatea care i-a propus.
(7) Durata mandatului membrilor Consiliului este de 6 ani, iar numirea acestora se face esalonat, in functie de expirarea mandatului.
(8) In cazul in care un loc in Consiliu devine vacant inaintea expirarii mandatului, acesta va fi ocupat de supleant pana la expirarea mandatului initial de 6 ani.


ART. 12
(1) Membrii Consiliului au functie de demnitate publica asimilata functiei de secretar de stat.
(2) Calitatea de membru al Consiliului este incompatibila cu functiile publice sau private, cu exceptia celor didactice, daca nu dau nastere unor conflicte de interese.
(3) In timpul exercitarii mandatului membrii Consiliului nu pot face parte din partide sau din alte structuri politice.
(4) Membrii Consiliului nu au dreptul sa detina actiuni sau parti sociale, direct sau indirect, la societati comerciale cu activitati in domenii in care ei s-ar afla in conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului.
(5) Membrii Consiliului care, in momentul numirii, se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (2) - (4) au la dispozitie un termen de cel mult 3 luni pentru renuntarea la calitatea sau la actiunile respective, perioada in care nu au drept de vot in cadrul Consiliului.
(6) In cazul nerespectarii prevederilor prezentului articol persoana in cauza este demisa de drept, locul sau devenind vacant, urmand sa fie ocupat de supleant, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale Parlamentului.


ART. 13
(1) Membrii Consiliului pot fi demisi, la propunerea comisiilor de specialitate ale Parlamentului, in urmatoarele situatii:
a) in cazul incapacitatii de a-si exercita functia pentru o perioada mai mare de 6 luni;
b) in cazul unei condamnari penale aplicate printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.
(2) In scopul aplicarii prevederilor alin. (1) Consiliul sesizeaza Parlamentul.


ART. 14
(1) Consiliul este condus de un presedinte, asimilat functiei de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora. Mandatul este de 6 ani.

(2) In absenta presedintelui conducerea Consiliului este asigurata de vicepresedinte.
(3) Vicepresedintele este ales prin vot secret de catre Consiliu, in prezenta a cel putin 9 membri ai acestuia, pentru un mandat de 6 ani.
(4) Daca functia de presedinte sau vicepresedinte devine vacanta, se procedeaza la alegerea, in conditiile alin. (1) si (3), a unui presedinte, respectiv vicepresedinte.


ART. 15
(1) In indeplinirea functiilor si a atributiilor ce ii revin potrivit prezentei legi, Consiliul emite decizii, instructiuni si recomandari, in prezenta a cel putin 8 membri si cu votul a cel putin 6 membri.
(2) Sedintele Consiliului sunt publice, cu exceptia cazului in care se propune presedintele si se alege vicepresedintele, in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) si (3).
(3) Votul este totdeauna deschis, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 14 alin. (1) si (3).
(4) Exprimarea fiecarui vot deschis este insotita de motivarea acestuia.
(5) Deciziile Consiliului avand caracter normativ, inclusiv motivarea acestora, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Deciziile Consiliului, altele decat cele precizate la alin. (5), inclusiv motivarea acestora, precum si instructiunile si recomandarile emise de Consiliu se fac publice.
(7) Actele avand caracter normativ emise de Consiliu pot fi contestate la instanta de contencios administrativ de catre orice persoana care se considera prejudiciata de acestea.
(8) Deciziile avand caracter individual se comunica celor interesati si intra in vigoare de la data comunicarii, daca nu se prevede altfel.


ART. 16
(1) Activitatea Consiliului este finantata de la bugetul de stat.

(2) Presedintele Consiliului este ordonator principal de credite.


ART. 17
(1) Consiliul este autorizat:
a) sa stabileasca conditiile, criteriile si procedura pentru acordarea licentelor audiovizuale analogice si digitale;
b) sa stabileasca procedura de acordare a autorizatiei de retransmisie;
c) sa elibereze licente audiovizuale analogice si digitale si autorizatii de retransmisie pentru exploatarea serviciilor de programe de radiodifuziune si televiziune si sa emita decizii de autorizare audiovizuala;
d) sa emita, in aplicarea dispozitiilor prezentei legi, decizii cu caracter de norme de reglementare in vederea realizarii atributiilor sale prevazute expres in prezenta lege si, cu precadere, cu privire la:
1. asigurarea informarii corecte a opiniei publice;
2. urmarirea exprimarii corecte in limba romana si in limbile minoritatilor nationale;
3. asigurarea echidistantei si a pluralismului;
4. transmiterea informatiilor si a comunicatelor oficiale ale autoritatilor publice cu privire la calamitati naturale, starea de necesitate sau de urgenta, starea de asediu ori de conflict armat;
5. protectia minorilor;
6. apararea demnitatii umane si a dreptului la propria imagine;
7. politici nediscriminatorii cu privire la rasa, sex, nationalitate, religie, convingeri politice si orientari sexuale;
8. exercitarea dreptului la replica, rectificare si alte masuri echivalente;
9. comunicari comerciale audiovizuale, inclusiv publicitate, plasare de produse, publicitate electorala si teleshopping;
10. sponsorizare;
11. principiile si regulile de desfasurare a campaniilor electorale si a celor pentru referendum, in serviciile de programe audiovizuale;
12. responsabilitatile culturale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale;

e) sa elaboreze instructiuni si sa emita recomandari pentru desfasurarea activitatilor in domeniul comunicarii audiovizuale.
(2) Consiliul este consultat in procesul de definire a pozitiei Romaniei si poate participa, prin reprezentanti, la negocierile internationale cu privire la domeniul audiovizual.
(3) Consiliul este consultat cu privire la toate proiectele de acte normative prin care se reglementeaza activitati din domeniul audiovizual ori in legatura cu acesta, avizul Consiliului fiind obligatoriu.
(4) Consiliul este autorizat sa solicite si sa primeasca de la furnizorii si distribuitorii de servicii de programe audiovizuale orice date, informatii si documente care privesc indeplinirea atributiilor sale, avand obligatia sa pastreze confidentialitatea datelor care nu au caracter public.

ART. 18
(1) Consiliul isi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, care se aproba cu votul majoritatii membrilor sai.
(2) In vederea exercitarii atributiilor Consiliul isi constituie o structura functionala proprie, inclusiv structuri teritoriale de control si monitorizare, care sunt prevazute in regulamentul propriu de organizare si functionare.
(3) Personalul de specialitate al Consiliului este alcatuit din functionari publici si personal incadrat cu contract individual de munca, salarizati potrivit prevederilor art. 98.
(4) Functionarii publici din cadrul Consiliului nu pot fi membri in consiliile de administratie ori in organele de conducere ale furnizorilor si distribuitorilor de servicii de programe audiovizuale si nici nu pot sa exercite functii sau sa detina actiuni ori parti sociale intr-o societate comerciala titulara a unei licente audiovizuale.
(5) In scopul aplicarii dispozitiilor alin. (4), functionarii publici din cadrul Consiliului vor depune la presedintele Consiliului o declaratie de conformare pe propria raspundere.


ART. 19
(1) In vederea stabilirii strategiei in domeniul utilizarii frecventelor radioelectrice, a Planului national de frecvente radioelectrice alocate comunicarii audiovizuale si pentru analizarea problemelor legate de utilizarea spectrului radioelectric destinat comunicarii audiovizuale, precum si a celor privind noile dezvoltari tehnologice cu impact asupra comunicarii audiovizuale, se instituie o comisie mixta consultativa, compusa din 3 membri propusi de Consiliu si 3 membri propusi de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
(2) Comisia mixta consultativa adopta propriul regulament de organizare si functionare, care va fi aprobat de conducerile celor doua autoritati.


ART. 20
(1) Activitatea Consiliului este analizata de catre Parlament, prin dezbaterea raportului anual, care se prezinta pentru anul anterior, si ori de cate ori comisiile de specialitate ale Parlamentului solicita presedintelui Consiliului rapoarte specifice.
(2) Raportul anual de activitate a Consiliului se depune la comisiile de specialitate ale Parlamentului, pana la data de 15 aprilie.
(3) In situatia in care comisiile de specialitate resping raportul anual al Consiliului, acesta este obligat ca in termen de 30 de zile sa prezinte comisiilor reunite un program de masuri concrete pentru remedierea lipsurilor semnalate, program ce va fi depus spre dezbatere si aprobare comisiilor de specialitate ale Parlamentului.
(4) Raportul comisiilor de specialitate asupra raportului anual de activitate a Consiliului si, dupa caz, programul de masuri se supun dezbaterii in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, in prezenta membrilor Consiliului.
(5) Membrii Consiliului au obligatia sa isi insuseasca concluziile rezultate in urma dezbaterilor si sa isi asume raspunderea pentru indeplinirea programului de masuri stabilit prin hotarare a Parlamentului.
(6) Raportul comisiilor de specialitate se refera la legalitatea activitatilor Consiliului, precum si la corectitudinea si transparenta operatiunilor financiare.
(7) In indeplinirea misiunii sale de garant al interesului public Consiliul are obligatia de a publica rapoarte periodice privind modul in care isi exercita atributiile.


CAP. 3
Continutul comunicarii audiovizuale


ART. 21
(1) Evenimentele de importanta majora pot fi difuzate in exclusivitate numai daca difuzarea nu priveaza o parte importanta a publicului din Romania de posibilitatea de a le urmari in direct sau in transmisie decalata in cadrul unui serviciu de programe cu acces liber.
(2) Lista evenimentelor considerate de importanta majora se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Consiliului, si va fi comunicata Comisiei Europene; modificarile ulterioare urmeaza aceeasi procedura. In perioada de preaderare la Uniunea Europeana lista isi va produce efectele dupa publicarea hotararii Guvernului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Prin hotararea Guvernului mentionata la alin. (2) se precizeaza procentul din populatie care reprezinta o parte importanta a publicului; prin aceeasi hotarare se stabileste pentru fiecare eveniment de importanta majora daca difuzarea in direct a acestuia se va face in tot sau in parte, ori daca, acolo unde interesul public o cere, difuzarea decalata a acestuia se va face in tot sau in parte.
(4) Exercitarea de catre radiodifuzorii aflati in jurisdictia Romaniei a drepturilor exclusive de difuzare a unor evenimente declarate de un stat membru al Uniunii Europene ca fiind de importanta majora si care sunt cuprinse in lista publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu poate priva o parte importanta a publicului din respectivul stat de posibilitatea de a urmari acele evenimente, in direct sau decalat, conform prevederilor stabilite de acel stat membru.


ART. 22
(1) De la data aderarii orice radiodifuzor aflat in jurisdictia Romaniei va rezerva operelor europene o proportie majoritara din timpul sau de difuzare, cu exceptia timpului consacrat informatiilor, manifestarilor sportive, jocurilor, publicitatii, precum si serviciilor de teletext si teleshopping.
(2) Pana la data aderarii va fi rezervata o proportie semnificativa operelor audiovizuale romanesti. Aceasta proportie, avand in vedere responsabilitatile informationale, educationale, culturale si de divertisment ale radiodifuzorului fata de publicul sau, va fi realizata progresiv, pe baza unor criterii corespunzatoare.
(3) Consiliul va urmari aplicarea prevederilor alin. (1) si (2).
(4) Mecanismele complete ale masurilor de implementare vor fi stabilite de Consiliu.


ART. 23
(1) Serviciile media audiovizuale la cerere promoveaza, daca este posibil si cu mijloace corespunzatoare, productia de opere europene si accesul la acestea. O astfel de promovare poate consta, printre altele, in contributia financiara a acestor servicii la productia si achizitionarea de drepturi asupra operelor europene sau in procentul si/sau ponderea detinute de operele europene in cadrul catalogului de programe oferite.
(2) Guvernul, prin intermediul Consiliului, prezinta rapoarte Comisiei, pana cel mai tarziu la 19 decembrie 2011 si, ulterior, la fiecare 4 ani, asupra punerii in aplicare a prevederilor alin. (1).


ART. 24
(1) Orice radiodifuzor aflat sub jurisdictia Romaniei va rezerva operelor europene create de producatori independenti fata de acei radiodifuzori cel putin 10% din timpul sau de difuzare, cu exceptia timpului consacrat informatiilor, manifestarilor sportive, jocurilor, publicitatii, precum si serviciilor de teletext si teleshopping, sau cel putin 10% din bugetul sau de programe.
(2) In operele europene create de producatori independenti va fi inclusa o proportie corespunzatoare de opere recente, respectiv de opere difuzate in urmatorii 5 ani dupa producerea lor.
(3) Un producator este independent fata de un anumit radiodifuzor daca activitatea sa de realizare a unor productii audiovizuale este sustinuta financiar intr-o proportie mai mica de 25% din aceleasi surse cu serviciul de programe in cadrul caruia se difuzeaza productia sa si daca detine mai putin de 25% din capitalul societatii care finanteaza serviciul de programe in cauza.


ART. 25
Prevederile art. 22 si 24 nu se aplica serviciilor de programe destinate unei audiente locale, asigurate de radiodifuzori care nu fac parte dintr-o retea nationala.


ART. 26
Difuzarea unei opere cinematografice se poate face numai in perioadele anume prevazute in contractele incheiate cu detinatorii drepturilor de autor.


ART. 26^1
(1) Pentru incurajarea si facilitarea exprimarii pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligatia de a reflecta campaniile electorale in mod echitabil, echilibrat si impartial.
(2) In aplicarea corecta a prevederilor alin. (1), Consiliul emite norme cu caracter obligatoriu, controleaza respectarea prevederilor legale si ale normelor emise si sanctioneaza incalcarea acestora.


CAP. 3^1
Comunicari comerciale audiovizuale


ART. 27
(1) Publicitatea televizata si teleshoppingul se difuzeaza grupat, trebuie sa fie usor de identificat si trebuie sa fie separate de alte parti ale serviciului de programe. Fara a aduce atingere utilizarii de noi tehnici publicitare, se asigura o separare prin mijloace optice si/sau acustice si/sau spatiale intre publicitatea televizata si teleshopping si, respectiv, celelalte parti ale programelor.
(2) Spoturile publicitare si de teleshopping izolate, altele decat cele difuzate in cadrul transmisiilor sportive, constituie o exceptie si pot fi difuzate numai in cazuri stabilite ca atare de Consiliu.


ART. 28
(1) Inserarea spoturilor publicitare, inclusiv a celor autopromotionale sau de teleshopping, se poate face numai intre programe. Daca se respecta conditiile prevazute la alin. (4) - (7), spoturile de publicitate sau de teleshopping pot fi inserate si in timpul unui program, astfel incat:
a) integritatea si valoarea programului respectiv sa nu fie prejudiciate, tinandu-se seama de pauzele firesti ale acestuia si de durata si natura lui;
b) drepturile de autor sa nu fie prejudiciate.
(2) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot insera spoturi publicitare, inclusiv autopromotionale sau de teleshopping, numai intre programe.
(3) In cadrul programelor alcatuite din parti autonome sau in cadrul difuzarii unor competitii sportive ori a altor evenimente sau emisiuni structurate similar, care contin pauze, spoturile de publicitate si teleshopping pot fi introduse doar intre parti sau in pauze.
(4) Difuzarea programelor de stiri si a operelor audiovizuale, cum sunt filmele cinematografice sau filmele realizate pentru televiziune, cu exceptia serialelor, foiletoanelor si a documentarelor, poate fi intrerupta de publicitate televizata si/sau de spoturi de teleshopping o singura data in timpul unei durate programate de cel putin 30 de minute.
(5) Difuzarea programelor pentru copii poate fi intrerupta de publicitate televizata si/sau de teleshopping o singura data in timpul unei durate programate de 30 de minute, cu conditia ca durata programata sa depaseasca 30 de minute.

(6) Este interzisa inserarea de publicitate sau teleshopping in cadrul difuzarii oficierii unui serviciu religios.
(7) Programele de stiri si reportajele de politica interna, documentarele, programele religioase si programele pentru copii, a caror durata programata este mai mica de 30 de minute, nu pot fi intrerupte de publicitate sau teleshopping; daca durata programata a acestora este de cel putin 30 de minute, atunci se vor aplica in mod corespunzator dispozitiile alin. (4) - (6).


ART. 29
(1) Comunicarile comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
a) sa poata fi usor identificate ca atare, comunicarile audiovizuale cu continut comercial mascat fiind interzise;
b) sa nu faca uz de tehnici subliminale;
c) sa nu prejudicieze demnitatea umana;
d) sa nu includa nicio forma de discriminare pe motiv de rasa, etnie, nationalitate, religie, credinta, handicap, varsta, sex sau orientare sexuala;
e) sa nu aduca ofensa convingerilor religioase sau politice ale telespectatorilor si radioascultatorilor;
f) sa nu stimuleze comportamente daunatoare sanatatii sau sigurantei populatiei;
g) sa nu stimuleze comportamente daunatoare mediului;
h) sa nu stimuleze comportamente indecente sau imorale;
i) sa nu promoveze, direct sau indirect, practici oculte.
(2) Comunicarile comerciale audiovizuale trebuie sa nu provoace nicio dauna morala, fizica sau mentala minorilor si, in special:
a) sa nu instige in mod direct minorii sa cumpere un produs sau serviciu, prin exploatarea lipsei de experienta ori a credulitatii acestora;
b) sa nu incurajeze in mod direct minorii sa isi convinga parintii sau pe alte persoane sa cumpere bunurile ori serviciile care fac obiectul publicitatii;
c) sa nu exploateze increderea speciala pe care minorii o au in parinti, profesori sau alte persoane;
d) sa nu prezinte in mod nejustificat minori in situatii periculoase.
(3) Comunicarile comerciale audiovizuale cu continut comercial mascat sunt interzise.
(4) Comunicarile comerciale audiovizuale pentru bauturi alcoolice nu pot incuraja consumul excesiv al bauturilor respective si nu pot viza in mod special minorii.
(5) Orice forma de comunicare comerciala audiovizuala pentru tigari si alte produse pe baza de tutun este interzisa.
(6) Comunicarile comerciale audiovizuale destinate produselor si tratamentelor medicale disponibile numai pe baza de prescriptie medicala sunt interzise.
(7) Comunicarile comerciale audiovizuale care aduc atingere intereselor legale ale consumatorilor sunt interzise.
(8) Furnizorii de servicii media audiovizuale sunt incurajati sa dezvolte coduri de conduita privind comunicarile comerciale audiovizuale inadecvate, cu precadere privind pe cele care insotesc programele pentru copii sau sunt incluse in acestea, referitoare in special la mancaruri si bauturi ce contin substante cu efect nutritional sau fiziologic cu continut bogat in grasimi, acizi grasi, sare si zahar, nerecomandate intr-un regim alimentar echilibrat.


ART. 30 *** Abrogat


ART. 31
(1) Plasarea de produse este interzisa.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), plasarea de produse este permisa:
a) in opere cinematografice, filme si seriale realizate pentru prezentarea in cadrul unor servicii media audiovizuale, programe de sport si de divertisment;
b) in cazul in care nu se efectueaza o plata, ci doar se furnizeaza anumite bunuri sau servicii cu titlu gratuit, cum ar fi productia de elemente de recuzita ori premii, in vederea includerii acestora in program.
(3) Exceptia prevazuta la alin. (2) lit. a) nu se aplica in cazul programelor pentru copii.
(4) Programele in care este cuprinsa o plasare de produs trebuie sa indeplineasca cumulativ cel putin urmatoarele conditii:
a) continutul si, in cazul transmisiilor de televiziune, intervalul orar afectat acestora sa nu fie in nicio situatie influentate intr-un mod care sa afecteze responsabilitatea si independenta editoriala a furnizorului de servicii media audiovizuale;
b) sa nu incurajeze in mod direct cumpararea sau inchirierea de produse ori servicii, mai ales prin mentiuni exprese cu caracter promotional la produsele sau serviciile respective;
c) sa nu scoata in evidenta in mod exagerat produsele in cauza.
(5) Programele in care sunt inserate plasari de produse trebuie sa cuprinda informatii clare privind existenta acestora, fiind identificate corespunzator atat la inceput, cat si la sfarsit, precum si la reluarea dupa o pauza publicitara, astfel incat sa se evite orice confuzie din partea telespectatorului.
(6) Cerintele prevazute la alin. (5) nu se aplica acelor programe care nu au fost nici produse, nici comandate de catre furnizorul de servicii media audiovizuale sau de catre o societate afiliata acestuia.
(7) Se interzic plasarea de tigari ori alte produse din tutun sau de produse ale unor operatori economici al caror obiect principal de activitate il constituie fabricarea ori vanzarea unor astfel de produse, precum si plasarea de produse sau tratamente medicale disponibile numai pe baza de prescriptie medicala.


ART. 32
Publicitatea si teleshopping-ul pentru bauturi alcoolice trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
a) sa nu fie adresate minorilor sau sa nu prezinte minori consumand bauturi alcoolice;
b) sa nu stabileasca o legatura intre consumul de alcool si imbunatatirea calitatilor fizice, psihice sau a abilitatii in conducerea de vehicule;
c) sa nu sugereze ca prin consumul de alcool se pot obtine performante sociale sau sexuale;
d) sa nu sugereze ca alcoolul are calitati terapeutice sau ca acesta este stimulent, sedativ sau mijloc de rezolvare a problemelor personale;
e) sa nu incurajeze consumul exagerat de alcool si sa nu puna intr-o lumina negativa consumul moderat sau abtinerea de la consumul de bauturi alcoolice;
f) sa nu prezinte drept o calitate continutul ridicat in alcool al bauturilor.


ART. 33 *** Abrogat


ART. 34
(1) Programele sponsorizate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) continutul si programarea acestora nu trebuie in nicio circumstanta sa fie influentate de sponsor, astfel incat sa nu fie afectate independenta editoriala si responsabilitatea furnizorului de servicii media in raport cu programele respective;
b) sa fie mentionata existenta unui acord de sponsorizare, semnalata prin denumirea, marca si/sau produsele/serviciile sponsorului, prezentate in mod adecvat la inceputul, in cuprinsul si/sau la sfarsitul acestora;
c) sa nu incurajeze in mod direct achizitionarea sau inchirierea produselor ori a serviciilor sponsorului sau ale unui tert, in particular prin referiri promotionale speciale la aceste produse ori servicii.

(2) Nici un program nu poate fi sponsorizat de catre persoane fizice sau juridice a caror activitate principala este fabricarea sau comercializarea tigarilor ori a altor produse din tutun.
(3) Sponsorizarea programelor de catre persoane ale caror activitati includ fabricarea ori comercializarea produselor medicale sau a tratamentelor medicale se poate face numai prin promovarea numelui sau a imaginii persoanei respective.
(4) Se interzice sponsorizarea unui serviciu de programe in integralitatea sa, precum si a programelor de stiri, de analize si dezbatere pe teme politice si/sau economice de actualitate.


ART. 35
(1) Proportia de spoturi publicitare televizate si spoturi de teleshopping dintr-un interval de o ora nu poate depasi 20%, respectiv 12 minute; in cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depasi 8 minute din timpul oricarei ore date.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul anunturilor radiodifuzorului in legatura cu propriile sale programe si cu produsele auxiliare derivate direct din acestea, al anunturilor de sponsorizare si al plasarilor de produse.


ART. 36
(1) Ferestrele dedicate transmisiei teleshoppingului de catre un serviciu de programe care nu este dedicat exclusiv teleshoppingului trebuie sa aiba o durata neintrerupta de minimum 15 minute.
(2) Numarul maxim de ferestre va fi de 8 pe zi; durata lor cumulata nu va depasi 3 ore zilnic. Acestea trebuie sa fie clar delimitate si identificate prin semnale optice si acustice corespunzatoare.
(3) Teleshoppingul nu trebuie sa incite minorii sa incheie contracte pentru vanzarea sau inchirierea de bunuri ori servicii.
(4) Se interzic teleshoppingul pentru produsele medicamentoase care intra sub incidenta autorizatiei de punere pe piata, prevazuta la titlul XVII, cap. III, sectiunea 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si teleshoppingul tratamentelor medicale.


ART. 37
(1) Dispozitiile prezentei legi se vor aplica in mod corespunzator serviciilor de programe dedicate exclusiv publicitatii si teleshoppingului, precum si serviciilor de programe dedicate exclusiv autopromovarii.
(2) Dispozitiile privind promovarea operelor europene, precum si cele privind pozitia, proportia, durata si periodicitatea transmiterii publicitatii si teleshoppingului nu se aplica in cazul serviciilor de programe prevazute la alin. (1).


ART. 38
Consiliul este autorizat sa stabileasca alte conditii decat cele prevazute la art. 28 alin. (4) - (7) si art. 35 cu privire la serviciile de programe de televiziune destinate exclusiv teritoriului national si care nu pot fi receptionate, direct sau indirect, de catre publicul din unul ori mai multe alte state membre ale Uniunii Europene.


CAP. 3^2
Protectia minorilor


ART. 39
(1) Este interzisa difuzarea, in cadrul serviciilor de programe de televiziune si de radiodifuziune, de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizica, mentala sau morala a minorilor, in special programele care contin pornografie sau violenta nejustificata.
(2) Difuzarea in cadrul serviciilor de programe de televiziune si de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizica, mentala sau morala a minorilor se poate face numai daca, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorita mijloacelor tehnice necesare receptiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.
(3) Difuzarea intr-o forma necodata a programelor prevazute la alin. (2) se poate face numai dupa prezentarea unei atentionari acustice sau grafice, pe toata durata programului asigurandu-se prezenta unui simbol vizual de avertizare.


ART. 39^1
In cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere, programele care ar putea afecta dezvoltarea fizica, mentala sau morala a minorilor pot fi puse la dispozitie numai daca se asigura masuri de restrictionare a accesului, astfel ca minorii sa nu poata vedea ori auzi, in mod normal, programele respective.


CAP. 3^3
Dreptul la replica


ART. 40
Este interzisa difuzarea de programe care contin orice forma de incitare la ura pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex sau orientare sexuala.


ART. 41
(1) Orice persoana fizica sau juridica, indiferent de nationalitate, ale carei drepturi sau interese legitime, in special reputatia si imaginea publica, au fost lezate prin prezentarea de fapte inexacte in cadrul unui program, beneficiaza de dreptul la replica sau la rectificare.
(2) Consiliul va adopta procedura necesara exercitarii efective a dreptului la replica sau la rectificare, precum si orice alte masuri necesare, inclusiv sanctiuni, in vederea garantarii dreptului la replica sau la rectificare intr-o limita rezonabila de timp de la primirea cererii solicitantului.
(3) Difuzarea rectificarii sau acordarea dreptului la replica nu exclude dreptul persoanei lezate sa se adreseze instantelor judecatoresti.


ART. 42 *** Abrogat


CAP. 4
Regimul juridic al proprietatii in domeniul audiovizualului


ART. 43
(1) Radiodifuzorii sunt persoane juridice de drept public sau privat, fundatii ori asociatii fara scop patrimonial recunoscute ca fiind de utilitate publica, precum si persoane fizice autorizate conform legii.
(2) Organizarea si functionarea serviciilor publice de radio si televiziune se reglementeaza prin lege organica.

(3) Radiodifuzorii de drept privat, care sunt persoane juridice, se constituie si functioneaza sub forma societatilor comerciale.
(4) Dreptul de proprietate asupra actiunilor sau a partilor sociale se poate transfera in conformitate cu prevederile prezentei legi si cu conditia sa nu aduca atingere drepturilor si obligatiilor prevazute in licenta sau licentele detinute de societatea comerciala respectiva.
(5) Orice persoana fizica sau juridica ce detine sau dobandeste o cota egala sau mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot ale unei societati comerciale titulare de licenta audiovizuala ori de licenta de emisie sau ale unei societati care controleaza o societate titulara a unei astfel de licente are obligatia de a notifica aceasta situatie Consiliului, in termen de o luna de la data la care a ajuns la aceasta cota.
(6) Actiunile reprezentand capitalul social al societatilor comerciale pe actiuni nu pot fi decat nominative.
(7) Este interzisa utilizarea numelui unei alte persoane, in orice mod, de catre o societate comerciala care solicita acordarea unei licente audiovizuale ori de emisie sau a oricarei alte autorizatii privind un serviciu de comunicare audiovizuala ori care controleaza o societate titulara a unei astfel de licente ori autorizatii, in scopul eludarii prevederilor prezentei legi.


ART. 44
(1) Pentru a proteja pluralismul si diversitatea culturala, concentrarea proprietatii si extinderea cotei de audienta in domeniul audiovizualului sunt limitate la dimensiuni care sa asigure eficienta economica, dar care sa nu genereze aparitia de pozitii preponderente in formarea opiniei publice.
(2) In intelesul prezentei legi si pentru determinarea cotei de audienta a serviciilor de programe, se considera ca:
a) piata serviciilor de programe de televiziune cu acoperire nationala cuprinde toate serviciile de programe difuzate la nivel national de radiodifuzorii aflati in jurisdictia Romaniei, inclusiv serviciile publice de programe de televiziune;
b) piata serviciilor de programe de radiodifuziune cu acoperire nationala cuprinde toate serviciile de programe difuzate la nivel national de radiodifuzorii aflati in jurisdictia Romaniei, inclusiv serviciile publice de programe de radiodifuziune;
c) piata serviciilor de programe de televiziune si/sau de radiodifuziune la nivel regional si local cuprinde toate serviciile de programe difuzate in zona respectiva;
d) servicii de programe cu pondere semnificativa in formarea opiniei publice sunt serviciile de programe generaliste, de stiri, de analize si dezbatere pe teme politice si/sau economice de actualitate;
e) piata semnificativa cuprinde totalitatea serviciilor de radiodifuziune, respectiv de televiziune, prevazute la lit. d), difuzate intr-o anumita arie geografica;
f) cota de audienta sau market share reprezinta cota de piata atribuita unui anumit serviciu de programe, determinata in conditiile prevazute la art. 45.
(3) In procedura de evaluare a pozitiei preponderente in formarea opiniei publice, unei persoane fizice sau juridice i se vor lua in considerare acele servicii de programe din categoria celor definite la alin. (2) lit. d) pe care aceasta fie le furnizeaza in calitate de titulara de licenta audiovizuala, fie la care aceasta detine, direct sau indirect, o cota mai mare de 20% din capitalul ori drepturile de vot ale unei societati titulare de licenta audiovizuala.
(4) In procedura de evaluare a pozitiei preponderente in formarea opiniei publice se vor cuantifica si influentele determinate de legaturile de familie personale care se vor lua in considerare potrivit legislatiei existente in domeniul comercial si economico-financiar.
(5) In sensul prezentei legi, prin familie se intelege sot, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv.
(6) Se considera ca o persoana fizica sau juridica detine o pozitie preponderenta in formarea opiniei publice in cazul in care cota de audienta ponderata a serviciilor de programe ce ii sunt atribuite depaseste 30% din piata semnificativa.
(7) Determinarea cotei de audienta a fiecarui serviciu de programe national, regional si local se face anual, prin media cotei de audienta inregistrate in cursul anului respectiv, pe toata durata de difuzare.
(8) Cota de audienta ponderata a serviciilor de programe atribuite unei persoane fizice sau juridice reprezinta suma cotelor de audienta ale fiecaruia dintre serviciile de programe prevazute la alin. (3), ponderate cu cota de capital ori a dreptului de vot detinuta de respectiva persoana.
(9) Consiliul initiaza procedura de evaluare a pozitiei preponderente in formarea opiniei publice a unei persoane fizice sau juridice in cazul existentei unor indicii temeinice privind atingerea limitei prevazute la alin. (6).
(10) In conditiile in care Consiliul Concurentei identifica prin decizie o practica anticoncurentiala (intelegere sau abuz de pozitie dominanta), respectiv autorizeaza o concentrare economica in domeniul serviciilor media audiovizuale, Consiliul procedeaza potrivit prevederilor alin. (9).
(11) La solicitarea Consiliului, institutul desemnat potrivit dispozitiilor art. 45 are obligatia sa efectueze masuratori ad-hoc impuse prin procedura de evaluare a pozitiei preponderente in formarea opiniei publice. Serviciile de programe care nu sunt incluse in sistemele de masurare a audientei, dar care trebuie incluse in evaluare, se supun unor masuratori ad-hoc pentru o perioada de 3 luni; in situatia confirmarii depasirii cotei de audienta admise se aplica prevederile art. 46.
(12) In sensul prezentei legi:
a) licenta audiovizuala nationala da dreptul la o difuzare a aceluiasi program intr-o zona geografica ce cuprinde o audienta potentiala de peste 60% in cazul radiodifuziunii, respectiv 70% in cazul televiziunii, din populatia recenzata a tarii;
b) licenta audiovizuala regionala da dreptul la o difuzare a aceluiasi program pe teritoriul unuia sau al mai multor judete, fara a realiza insa acoperirile prevazute la lit. a);
c) licenta audiovizuala locala este licenta a carei zona de acoperire este mai mica decat cea prevazuta pentru o licenta audiovizuala regionala, servind o singura comunitate locala;
d) licentele audiovizuale acordate pentru municipiul Bucuresti si care nu fac parte din retele nationale sau regionale de radiodifuziune si de televiziune sunt considerate licente locale.
(13) Cazurile prevazute la alin. (12) lit. a) si b) care nu sunt efectul unei atribuiri initiale de licente nationale/regionale, ci rezulta prin cumul de licente locale, se constata ca atare de catre Consiliu din proprie initiativa sau la solicitarea expresa a radiodifuzorului titular al licentelor, cu modificarea corespunzatoare a datelor licentei.


ART. 45
(1) Masurarea audientelor si a cotelor de piata va fi realizata in conformitate cu standardele si uzantele internationale de institutii specializate desemnate prin licitatie.
(2) Licitatia va fi organizata de catre o comisie formata din 5 reprezentanti ai radiodifuzorilor, 5 reprezentanti ai agentilor de publicitate si 5 reprezentanti ai Consiliului.
(3) Prima licitatie se va organiza in cel mult un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, iar urmatoarele se vor organiza din 4 in 4 ani.
(4) Consiliul va beneficia in mod gratuit de rezultatele masuratorilor.


ART. 46
(1) In situatia in care se constata ca o persoana fizica sau juridica detine o pozitie preponderenta in formarea opiniei publice depasind cota de audienta admisa la art. 44 alin. (6), Consiliul adreseaza radiodifuzorilor cu pondere majora in formarea acesteia o somatie vizand incadrarea in cota de audienta admisa si termenul in care aceasta trebuie realizata.
(2) La expirarea termenului din somatie se va realiza o noua evaluare, iar in situatia in care depasirea cotei de audienta persista, Consiliul dispune masuri concrete privind diminuarea unora dintre cotele de participatie ori a numarului de licente detinute, la alegerea persoanei fizice sau juridice in cauza, intr-un termen de 3 luni.
(3) Daca si dupa expirarea acestui termen pozitia preponderenta se mentine, pentru licenta in care persoana fizica sau juridica in cauza detine cota de participatie cea mai mare, se considera ca sunt indeplinite conditiile pentru aplicarea prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c).
(4) Radiodifuzorii au obligatia sa coopereze la determinarea cotei de audienta prin comunicarea tuturor informatiilor solicitate de Consiliu. Refuzul comunicarii datelor solicitate sau prezentarea unor date false conduce la aplicarea prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c).


ART. 47
(1) Prin derogare de la prevederile art. 43 se pot acorda licente audiovizuale autoritatilor publice locale, cu conditia:
a) sa nu existe nici o alta licenta audiovizuala pentru un serviciu de programe local;
b) sa ofere exclusiv servicii de informare privind comunitatea respectiva.
(2) In cazul acordarii unei alte licente audiovizuale licenta acordata in conditiile alin. (1) se retrage de drept.


ART. 48
Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a asigura accesul simplu, direct si permanent al publicului la cel putin urmatoarele categorii de informatii:
a) denumirea, statutul juridic si sediul social;
b) numele reprezentantului legal si structura actionariatului pana la nivel de persoana fizica si juridica, asociat sau actionar care detine o cota mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societati titulare de licenta audiovizuala;
c) numele persoanelor responsabile de conducerea societatii comerciale si ale celor care isi asuma, in principal, responsabilitatea editoriala;
d) coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de posta electronica sau a site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct si efectiv;
e) lista publicatiilor editate de persoana juridica respectiva si lista celorlalte servicii de programe pe care le asigura;
f) bilantul financiar-contabil, precum si contul de profit si pierderi;
g) organismele de reglementare sau de supraveghere competente.


ART. 49
Functionarea furnizorilor de servicii media audiovizuale este supusa regulilor de transparenta, potrivit carora persoanele care exploateaza un serviciu media audiovizual sunt obligate sa aduca la cunostinta Consiliului urmatoarele:
a) schimbarile intervenite in cursul exploatarii serviciului in ceea ce priveste categoriile de date mentionate la art. 48, in maximum 30 de zile de la producerea acestora;
b) alte categorii de date privind functionarea serviciului, dupa intrarea acestuia in activitate.


CAP. 5
Licente si autorizatii


ART. 50
Furnizarea unui serviciu de programe de catre un radiodifuzor aflat in jurisdictia Romaniei se poate face numai in baza licentei audiovizuale analogice sau a licentei audiovizuale digitale si, dupa caz, a licentei de emisie analogica sau a licentei de emisie digitala.


ART. 51
Procedura si conditiile de eliberare si modificare a licentei audiovizuale se stabilesc prin decizie a Consiliului. Solicitantii au obligatia sa depuna declaratii notariale, emise la momentul solicitarii licentei audiovizuale, prin care societatea comerciala care solicita acordarea licentei, precum si fiecare asociat sau actionar care detine o cota mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societati titulare de licenta audiovizuala declara pe propria raspundere daca este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societati comerciale de comunicatie audiovizuala, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora.


ART. 52
(1) Licenta audiovizuala analogica sau digitala se elibereaza fie in baza unui concurs, in cazul unui serviciu de programe difuzat pe cale radioelectrica terestra, fie in baza unei decizii a Consiliului, in cazul unui serviciu de programe difuzat prin orice tip de retele de comunicatii electronice.
(2) Consiliul va elabora reglementari speciale, cu respectarea prevederilor din strategia de tranzitie de la analogic la digital, cuprinzand criteriile si modalitatile conform carora, prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru serviciile de programe de televiziune difuzate pe cale radioelectrica terestra, licenta audiovizuala digitala se elibereaza in baza unei decizii pentru radiodifuzorii care:
a) detin o licenta analogica si se obliga sa continue difuzarea serviciului si in regim de emisie digitala;
b) urmeaza sa inceteze in mod obligatoriu emisia analogica sau a caror emisie analogica nu va mai fi protejata si care se obliga sa treaca la emisia digitala.
(3) Acordarea licentelor audiovizuale digitale in cadrul aceluiasi multiplex confera radiodifuzorilor dreptul de a opta pentru operatorul de multiplex care va opera emisia; acesta poate fi si unul dintre radiodifuzorii din cadrul multiplexului sau o societate comerciala constituita de catre acestia. Optiunea trebuie notificata Consiliului si Autoritatii Nationale pentru Comunicatii, in termen de 6 luni de la primirea licentei audiovizuale, in vederea consemnarii operatorului de multiplex in licenta audiovizuala si acordarii acestuia a licentei de emisie.
(4) Licentele audiovizuale analogice sau digitale pentru serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune se elibereaza fara concurs.
(5) Difuzarea pe cale radioelectrica terestra a serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune se realizeaza de catre un operator de retele de telecomunicatii, in baza licentei acordate acestuia de catre Autoritatea Nationala pentru Comunicatii.


ART. 53
Nu pot solicita licenta audiovizuala societatile comerciale in care un asociat sau un actionar care detine o cota mai mare de 10% din capitalul ori din drepturile de vot ale societatii a fost condamnat penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.


ART. 54
(1) Licenta audiovizuala analogica sau digitala cuprinde:
a) numarul licentei;
b) datele de identificare a titularului acesteia, precum si structura actionariatului pana la nivel de persoana fizica si juridica, asociat sau actionar care detine o cota mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societati titulare de licenta audiovizuala;
c) tipul serviciului de programe;
d) denumirea si elementele de identificare ale serviciului de programe;
e) formatul de principiu al serviciului de programe si structura programelor;
f) zona de difuzare;
g) perioada de valabilitate;
h) taxele si tarifele care trebuie achitate;
i) mijlocul de telecomunicatii folosit pentru difuzare si detinatorul acestuia;
j) frecventa/frecventele sau canalul/canalele asignate, dupa caz;
k) multiplexul digital in care se incadreaza licenta si nominalizarea programelor cuprinse in acesta.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa comunice Consiliului orice modificare intervenita in documentele si in datele declarate, prevazute la art. 54 alin. (1) lit. b) si e), in termen de 30 de zile de la data aparitiei modificarii, anexand spre notificare noile documente.


ART. 55
(1) Licenta audiovizuala analogica sau digitala se acorda pentru o perioada de 9 ani, atat in domeniul radiodifuziunii sonore, cat si in cel al televiziunii.

(2) Termenul curge:
a) de la data obtinerii autorizatiei tehnice de functionare, in cazul difuzarii pe cale radioelectrica terestra;
b) de la data obtinerii deciziei de autorizare audiovizuala, in cazul difuzarii prin orice alte mijloace de telecomunicatii.
(3) Licenta audiovizuala analogica sau digitala poate fi prelungita din 9 in 9 ani, la cerere, in conditiile stabilite de Consiliu.


ART. 56
(1) Licenta audiovizuala analogica sau digitala poate fi cedata catre un tert numai cu acordul Consiliului si cu asumarea de catre noul titular a tuturor obligatiilor decurgand din licenta.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) licentele acordate institutiilor de invatamant, cultelor si autoritatilor administratiei publice.
(3) Decizia Consiliului va fi emisa in termen de 30 de zile de la data solicitarii.


ART. 57
(1) Licenta audiovizuala se retrage de catre Consiliu in urmatoarele situatii:
a) titularul nu incepe difuzarea serviciului de programe, in conditiile stabilite prin licenta, in termen de 12 luni de la obtinerea licentei audiovizuale; Consiliul poate acorda doua prelungiri succesive de cate 6 luni in situatii justificate;
b) titularul inceteaza sa difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenta audiovizuala mai mult de 90 de zile, pentru motive de natura tehnica, si mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive;
c) ca urmare a incalcarii normelor privind regimul proprietatii in audiovizual, prevazute la art. 46, si a nerespectarii dispozitiilor art. 56;
c^1) ca urmare a incalcarii prevederilor alin. (8) si (9) ale art. 44 si ale art. 56;

d) titularul nu depune la Consiliu, in termen de 6 luni de la data aplicarii unei amenzi, dovada achitarii acesteia;
e) la cererea titularului.
(2) Licenta audiovizuala pentru difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrica terestra se retrage si in urmatoarele situatii:
a) titularul nu obtine, din motive care ii sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuala, in termen de 60 de zile de la data obtinerii autorizatiei tehnice de functionare;
b) ca urmare a retragerii licentei de emisie.


ART. 58
(1) Difuzarea serviciului de programe poate incepe dupa obtinerea deciziei de autorizare audiovizuala.
(2) Decizia de autorizare audiovizuala se acorda de Consiliu, in termen de 30 de zile de la data obtinerii de catre titularul de licenta audiovizuala a documentului de autorizare corespunzator, emis de Autoritatea Nationala pentru Comunicatii.


ART. 59
(1) In cazul in care difuzarea unui serviciu de programe implica utilizarea unei frecvente radioelectrice terestre pentru emisie analogica, aceasta se face in baza licentei audiovizuale, precum si a licentei de emisie analogica, care se acorda, in mod obligatoriu, de Autoritatea Nationala pentru Comunicatii titularului de licenta audiovizuala, in conditiile prezentei legi.
(2) In cazul in care difuzarea unui serviciu de programe implica utilizarea unei frecvente radioelectrice terestre pentru emisie digitala, aceasta se face in baza licentei audiovizuale digitale, precum si a licentei de emisie digitala care se acorda, in mod obligatoriu, de Autoritatea Nationala pentru Comunicatii astfel:
a) titularului de licenta audiovizuala digitala, atunci cand emisia digitala terestra implica difuzarea numai a programelor titularului de licenta audiovizuala digitala sau operatorului de radiodifuziune/televiziune (multiplex) desemnat de Consiliu pe baza optiunii titularului de licenta audiovizuala digitala, conform prevederilor art. 52 alin. (3);
b) titularului de licenta audiovizuala digitala desemnat de Consiliu in urma optiunii formulate de catre radiodifuzorii care au primit licente audiovizuale digitale in cadrul unui multiplex digital pentru emisie digitala terestra;
c) operatorului de multiplex radiodifuziune/televiziune desemnat de Consiliu in urma optiunii formulate de catre radiodifuzorii care au primit licente audiovizuale digitale in cadrul unui multiplex digital pentru emisie digitala terestra.
(3) Sunt interzise operarea si exploatarea licentelor audiovizuale de catre alte persoane decat detinatorii de drept ai acestora.


ART. 60
Procedura si conditiile de eliberare si modificare a licentei de emisie se stabilesc de Autoritatea Nationala pentru Comunicatii.


ART. 61
(1) Licenta de emisie se acorda pentru o perioada de 9 ani, atat in domeniul radiodifuziunii sonore, cat si in cel al televiziunii.
(2) Termenul curge de la data emiterii autorizatiei tehnice de functionare.
(3) Licenta poate fi prelungita, la cerere, din 9 in 9 ani, in conditiile stabilite de Autoritatea Nationala pentru Comunicatii.


ART. 62
(1) Titularul licentei de emisie are obligatia de a plati anual, anticipat, un tarif de utilizare a spectrului, stabilit de Autoritatea Nationala pentru Comunicatii.

(2) In cazul in care titularul licentei de emisie utilizeaza retele de emisie inchiriate, plata tarifului de utilizare a spectrului cade in sarcina proprietarului retelei.
(3) Obligatia de plata a tarifului corespunzator primului an de emisie devine scadenta in 15 zile de la obtinerea licentei de emisie.
(4) Tariful prevazut la alin. (1) se achita catre Autoritatea Nationala pentru Comunicatii.
(5) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica serviciilor publice de radiodifuziune si televiziune.


ART. 63
Monitorizarea si controlul parametrilor prevazuti in licenta de emisie fata de reglementarile tehnice in vigoare din domeniul radiocomunicatiilor, respectiv monitorizarea si controlul acestora pe parcursul perioadei de valabilitate a licentei se realizeaza, direct sau prin intermediul unei alte persoane juridice de drept public ori privat, de catre Autoritatea Nationala pentru Comunicatii, in baza unei proceduri stabilite de aceasta.


ART. 64
Autoritatea Nationala pentru Comunicatii poate modifica, din motive tehnice sau din motive ce tin de schimbarea Planului national de alocare a frecventelor, frecventa si datele tehnice ale acesteia, prevazute in licenta de emisie, fara intreruperea serviciului si cu asigurarea unei receptii de calitate echivalenta.


ART. 65
Licenta de emisie se retrage de catre Autoritatea Nationala pentru Comunicatii in urmatoarele situatii:
a) pentru incalcarea obligatiilor prevazute in licenta de emisie, in cazul nerespectarii somatiei de reintrare in legalitate;
b) ca urmare a retragerii licentei audiovizuale;
c) titularul nu depune la Autoritatea Nationala pentru Comunicatii, in termen de 45 de zile de la scadenta obligatiei anuale de plata, dovada achitarii tarifului de utilizare a spectrului, aferent anului respectiv;
d) titularul nu depune la Autoritatea Nationala pentru Comunicatii, in termen de 6 luni de la data aplicarii unei amenzi, dovada achitarii acesteia;
e) la cererea titularului.


ART. 66
(1) Licenta de emisie poate fi cedata catre un tert numai impreuna cu licenta audiovizuala, cu acordul prealabil al Consiliului si al Autoritatii Nationale pentru Comunicatii si cu asumarea de catre noul titular a tuturor obligatiilor decurgand din licente.
(2) Licenta de emisie digitala care opereaza un multiplex poate fi cedata unui tert numai cu acordul Autoritatii Nationale pentru Comunicatii si al radiodifuzorilor care poseda licentele audiovizuale digitale in cadrul multiplexului digital operat prin intermediul licentei de emisie digitala in cauza si numai cu asumarea de catre noul titular a tuturor obligatiilor decurgand din licenta.


ART. 67
In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Consiliul va elabora strategia de acoperire a teritoriului national cu servicii de programe audiovizuale si va nominaliza regiunile si localitatile acoperite de acestea si o va trimite Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.


ART. 68
In scopul garantarii interesului public Consiliul revizuieste anual strategia de acoperire a teritoriului national cu servicii de programe audiovizuale.


ART. 69
(1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei elaboreaza Planul national al frecventelor radioelectrice, denumit in continuare Plan.
(2) Prin Plan se face stabilirea frecventelor destinate difuzarii serviciilor de programe audiovizuale.
(3) Planul este elaborat in termen de 6 luni de la primirea strategiei de acoperire a teritoriului national cu servicii de programe audiovizuale, cu respectarea tratatelor si a acordurilor internationale la care Romania este parte.


ART. 70
Planul va cuprinde toate frecventele, precum si datele tehnice asociate, pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului, cu precizarea caracterului local, regional sau national al acestora.


ART. 71
Prin Plan sunt disponibile cel putin 4 retele nationale de radiodifuziune sonora si 3 retele nationale de radiodifuziune televizata, care se asigneaza astfel:
a) 2 retele nationale in FM destinate radiodifuzorului public - Societatea Romana de Radiodifuziune, in banda CCIR, o retea nationala in AM, o retea pentru posturile regionale si locale in AM si FM, precum si frecvente de emisie in banda de unde ultrascurte, pentru difuzarea emisiunilor pentru strainatate;
b) 2 retele destinate radiodifuzorilor de radiodifuziune privati;
c) 2 retele destinate radiodifuzorului public - Societatea Romana de Televiziune;
d) o retea destinata radiodifuzorilor de televiziune privati.


ART. 72
Planul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la aprobare.


ART. 73
Utilizarea statiilor de emisie sau a retelelor de telecomunicatii aflate sub jurisdictia Romaniei, in scopul difuzarii sau retransmisiei oricarui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul Romaniei, se poate face numai dupa obtinerea autorizatiei tehnice de functionare a acestora de la Autoritatea Nationala pentru Comunicatii, pe baza procedurii stabilite de aceasta.


ART. 74
(1) Retransmisia de servicii de programe de catre distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.
(2) Pentru obtinerea avizului distribuitorii au obligatia de a comunica Consiliului structura ofertei de servicii de programe retransmise.
(3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
(4) Consiliul retrage avizul prevazut la alin. (1) in cazul in care un distribuitor de servicii retransmite fara drept un serviciu de programe.
(5) Persoana care intentioneaza sa furnizeze servicii media audiovizuale la cerere are obligatia sa transmita catre Consiliu, cu cel putin 7 zile inainte de inceperea activitatii, o notificare cu privire la aceasta intentie, care trebuie sa contina cel putin datele mentionate la art. 48 lit. a) - c).


ART. 75
(1) Retransmisia oricarui serviciu de programe, difuzat legal de catre radiodifuzori aflati sub jurisdictia Romaniei sau sub jurisdictia unui stat cu care Romania a incheiat un acord international de libera retransmisie in domeniul audiovizualului, este libera, in conditiile legii.
(2) Retransmisia pe teritoriul Romaniei a serviciilor de programe, difuzate de catre radiodifuzori aflati sub jurisdictia statelor membre ale Uniunii Europene, este libera si nu necesita nici o autorizare prealabila.
(3) Consiliul poate restrange temporar dreptul de libera retransmisie a unui anumit serviciu de programe provenind din statele membre ale Uniunii Europene, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) serviciul de programe incalca explicit, semnificativ si grav prevederile art. 39 sau 40;
b) pe parcursul ultimelor 12 luni radiodifuzorul a mai incalcat de cel putin doua ori prevederile art. 39 sau 40;
c) Consiliul a notificat in scris radiodifuzorului in cauza si Comisiei Europene respectivele incalcari si despre masurile pe care intentioneaza sa le adopte in cazul in care o asemenea incalcare se produce din nou;
d) consultarile cu statul membru al Uniunii Europene de pe teritoriul caruia se face transmisia si cu Comisia Europeana nu s-au concretizat intr-o intelegere amiabila, in termen de 15 zile de la notificarea prevazuta la lit. c), iar incalcarea la care se face referire continua, cu conditia ca, in termen de doua luni de la notificarea masurilor luate de Romania, Comisia sa nu fi luat o decizie asupra incompatibilitatii acestor masuri fata de legislatia comunitara.


ART. 75^1
(1) In cazul unui serviciu media audiovizual la cerere provenind din statele membre ale Uniunii Europene, Consiliul poate restrange temporar dreptul de libera retransmisie daca o astfel de masura este necesara pentru unul dintre motivele urmatoare:
a) ordine publica, in special prevenirea, investigarea, depistarea si urmarirea infractiunilor, inclusiv protectia minorilor si lupta impotriva incitarii la ura pe motiv de rasa, sex, religie sau nationalitate si impotriva incalcarii demnitatii umane privind persoane fizice;
b) protectia sanatatii publice;
c) securitatea publica, inclusiv protectia securitatii si apararii nationale;
d) protectia consumatorilor, inclusiv a investitorilor.
(2) Masura prevazuta la alin. (1) poate fi luata daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) serviciul media audiovizual la cerere aduce atingere obiectivelor prevazute la alin. (1) lit. a) - d) sau daca acesta prezinta un risc serios si grav de prejudiciere a acestor obiective;
b) masura si durata restrangerii dreptului la libera retransmisie sa fie proportionale cu obiectivele prevazute la alin. (1) lit. a) - d);
c) Consiliul a solicitat autoritatii competente din statul membru al Uniunii Europene sub jurisdictia caruia se afla furnizorul de servicii sa ia masuri si aceasta nu a luat masuri sau masurile luate au fost inadecvate;
d) Consiliul a notificat in scris Comisiei Europene si autoritatii competente din statul membru al Uniunii Europene sub jurisdictia caruia se afla furnizorul de servicii in cauza intentia sa de a lua astfel de masuri.
(3) In cazuri de urgenta, Consiliul poate deroga de la conditiile prevazute la alin. (2) lit. c) si d). In aceasta situatie, masurile sunt notificate Comisiei Europene si statului membru al Uniunii Europene sub a carui jurisdictie se afla furnizorul de servicii, in cel mai scurt timp posibil, indicand motivul pentru care se considera ca exista o urgenta.
(4) In cazul in care Comisia Europeana ajunge la concluzia ca masurile sunt incompatibile cu dreptul comunitar, Consiliul dispune sistarea masurilor preconizate sau incetarea de urgenta a aplicarii acestora.


ART. 76
Orice distribuitor de servicii care retransmite un serviciu de programe care se incadreaza in prevederile art. 75 alin. (1) si (2) va notifica Consiliului statul sub jurisdictia caruia se afla radiodifuzorul respectiv si, dupa caz, acceptul de retransmisie acordat, care include parametrii tehnici si de calitate ai retransmisiei, stabiliti intre radiodifuzori si distribuitorii de servicii.


ART. 77
Retransmisia unui serviciu de programe care nu se incadreaza in prevederile art. 75 alin. (1) si (2) se poate face numai in baza autorizatiei de retransmisie.


ART. 78
Orice persoana interesata, avand responsabilitatea editoriala a unui serviciu de programe, poate cere Consiliului eliberarea unei autorizatii de retransmisie pentru un anumit serviciu de programe.


ART. 79
Procedura de eliberare, modificare si de retragere a autorizatiei de retransmisie se stabileste prin decizie a Consiliului.


ART. 80
Retransmisia oricarui serviciu de programe care a obtinut autorizatie de retransmisie se poate face liber, de catre orice distribuitor de servicii, fara nici o autorizare prealabila, in conditiile art. 74.


ART. 81
Consiliul va publica anual lista cuprinzand serviciile de programe care beneficiaza de autorizatia de retransmisie.


ART. 82
(1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin retele de telecomunicatii are obligatia sa includa in oferta sa serviciile de programe ale Societatii Romane de Televiziune destinate publicului din Romania, precum si alte servicii de programe, libere la retransmisie si fara conditionari tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privati, aflati sub jurisdictia Romaniei, in limita a 25% din numarul total de servicii de programe distribuite prin reteaua respectiva, precum si serviciile de televiziune a caror obligativitate de retransmitere este stabilita prin acorduri internationale la care Romania este parte; criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privati va fi ordinea descrescatoare a indicelui anual de audienta.
(2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligatia, la nivel regional si local, sa includa in oferta lor cel putin doua programe regionale si doua programe locale, acolo unde acestea exista; criteriul de departajare va fi ordinea descrescatoare a audientei.

(3) In mediul rural, pentru retele cu mai putin de 100 de abonati Societatea Romana de Televiziune poate asigura gratuit receptia programelor publice, in vederea retransmisiei.
(4) In localitatile in care o minoritate nationala reprezinta o pondere mai mare de 20% distribuitorii vor asigura si servicii de transmitere a programelor care sunt libere la retransmisie, in limba minoritatii respective.
(5) In limita posibilitatilor, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin retele de telecomunicatii vor include in ofertele lor de programe serviciile publice ale Societatii Romane de Radiodifuziune, ale unui program de radiodifuziune national si ale unui program de radiodifuziune local, private.


CAP. 6
Limitele dreptului de exclusivitate


ART. 83
Orice persoana are dreptul de a primi informatii pe cale audio sau audiovizuala cu privire la orice problema sau eveniment de interes public.


ART. 84
(1) In acest scop intinderea dreptului de exclusivitate dobandit prin contract de un radiodifuzor, numit in continuare radiodifuzor primar, este limitata de dreptul oricarui alt radiodifuzor, numit in continuare radiodifuzor secundar, de a difuza extrase cu privire la eveniment, cu conditia sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de exploatare, dupa cum urmeaza:
a) prin inregistrarea semnalului unui radiodifuzor primar in scopul difuzarii unui extras;
b) prin asigurarea de catre organizator sau de alte persoane indreptatite a accesului radiodifuzorului secundar la locurile in care se desfasoara evenimentul de interes public, pentru realizarea propriilor inregistrari in scopul editarii unui extras.
(2) Accesul prevazut la alin. (1) lit. b) garanteaza libera alegere pentru radiodifuzori a unor scurte extrase din semnalul radiodifuzorului care efectueaza transmisia, cu identificarea cel putin a sursei, cu exceptia cazului in care acest lucru este imposibil din motive practice.
(3) Ca alternativa, Consiliul poate stabili un sistem echivalent care sa asigure accesul in conditii corecte, rezonabile si nediscriminatorii prin alte mijloace.


ART. 85
(1) Extrasul reprezinta o scurta succesiune de imagini si sunete cu privire la un eveniment de interes public, in scopul informarii publicului asupra aspectelor esentiale ale evenimentului respectiv.
(2) Daca un eveniment de interes general este alcatuit din mai multe elemente autonome din punct de vedere organizatoric, fiecare element va fi considerat un eveniment de interes public.
(3) Daca un eveniment de interes general se deruleaza pe parcursul mai multor zile, radiodifuzorii secundari au dreptul la difuzarea unui singur extras pentru fiecare zi.
(4) Indiferent de alcatuirea si desfasurarea evenimentului de interes general, durata extrasului nu va putea depasi 90 de secunde.
(5) Extrasele pot fi folosite de radiodifuzori numai in programele de stiri cel mult 24 de ore de la transmisia originara. In cazul serviciilor media audiovizuale la cerere, ele pot fi folosite doar in cazul in care acelasi program este oferit sub forma de inregistrare de catre acelasi furnizor de servicii media audiovizuale.

(6) Toate elementele programului sau ale inregistrarii neutilizate pentru realizarea extrasului vor fi distruse de radiodifuzorul secundar dupa difuzarea extrasului.
(7) In cazul in care extrasul este realizat prin inregistrarea semnalului unui radiodifuzor primar, el trebuie sa mentioneze numele acestuia sau sa contina sigla lui, cu exceptia cazului in care radiodifuzorii implicati decid altfel.
(8) Extrasul nu poate fi difuzat inainte ca radiodifuzorul primar sa fi difuzat evenimentul, cu exceptia cazului in care radiodifuzorul primar nu difuzeaza evenimentul timp de 24 de ore de la producerea lui.
(9) Un extras difuzat nu poate fi redifuzat decat daca exista o legatura directa intre continutul sau si un alt eveniment de actualitate.
(10) Sub rezerva altor aranjamente convenite intre parti, radiodifuzorii primari nu vor putea impune radiodifuzorilor secundari plata dreptului de difuzare a unui extras. In cazul in care se prevad compensari, acestea nu pot depasi costurile suplimentare generate direct de oferirea accesului.


ART. 86
(1) Oricare radiodifuzor stabilit in spatiul comunitar are acces, in conditii corecte, rezonabile si nediscriminatorii, la evenimente de mare interes pentru public transmise in exclusivitate de catre un radiodifuzor aflat sub jurisdictia Romaniei, in scopul realizarii de reportaje scurte de stiri.
(2) Radiodifuzorul aflat sub jurisdictia Romaniei care a dobandit drepturi de exclusivitate asupra unui eveniment de mare interes pentru public are obligatia de a asigura accesul, in conditiile alin. (2), pentru cate un singur radiodifuzor din fiecare stat membru al Uniunii Europene.


CAP. 7
Contraventii si sanctiuni


ART. 87
Orice clauze contractuale, indiferent de parti, care incalca, in domeniul audiovizualului, dreptul publicului de a primi informatii de interes public si libera concurenta sunt nule.


ART. 88
(1) Supravegherea respectarii, controlul indeplinirii obligatiilor si sanctionarea incalcarii prevederilor prezentei legi, precum si ale deciziilor si instructiunilor cu caracter normativ emise in baza si pentru aplicarea ei revin Consiliului, cu exceptia prevederilor art. 62, 63 si 73, a caror respectare, supraveghere, control si, respectiv, sanctionare a incalcarii revin de drept Autoritatii Nationale pentru Comunicatii, in conformitate cu atributiile pe care le are, conform legii.
(2) Autoritatea Nationala pentru Comunicatii poate delega exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit prevederilor alin. (1) unei alte persoane juridice de drept public cu atributii de supraveghere si control in domeniul telecomunicatiilor.
(3) In exercitarea atributiilor de supraveghere personalul de control poate solicita furnizorilor de servicii media sau distribuitorilor de servicii informatiile necesare in aplicarea prezentei legi, precizand temeiul legal si scopul solicitarii, si poate stabili termene pana la care aceste informatii sa fie furnizate, sub sanctiunea prevazuta de prezenta lege.


ART. 89
Exercitarea activitatii de control prevazute la art. 88 se realizeaza, in conditiile prezentei legi, astfel:
a) din oficiu;
b) la cererea unei autoritati publice;
c) ca urmare a plangerii depuse de o persoana fizica sau juridica afectata in mod direct prin incalcarea prevederilor prezentei legi;
d) ca urmare a plangerii depuse de organizatii neguvernamentale specializate in protejarea drepturilor omului, a drepturilor femeii si copilului.


ART. 90
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) difuzarea unei opere cinematografice in afara perioadelor prevazute in contractele incheiate cu detinatorii drepturilor de autor;
b) utilizarea de tehnici subliminale in cadrul comunicarii comerciale audiovizuale;
c) utilizarea comunicarii comerciale audiovizuale cu continut publicitar mascat;
d) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replica;
e) difuzarea unui serviciu de programe in afara zonei specificate in licenta audiovizuala;
f) exploatarea licentelor audiovizuale de catre alte persoane decat titularii de drept ai acestora;
g) programarea si furnizarea de programe, cu incalcarea prevederilor art. 27, art. 28, art. 29 alin. (1) - (7), art. 31 alin. (7), art. 32, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 36, art. 39, art. 40, art. 41 si ale art. 85 alin. (3) - (9);
h) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (4), art. 49, art. 54 alin. (2) si ale art. 58 alin. (1);
i) retransmisia de catre un distribuitor a unui serviciu de programe care nu se incadreaza in prevederile art. 75 alin. (1) si (2) si nu a obtinut autorizatia de retransmisie;
j) retransmisia de catre distribuitori a serviciilor de programe, cu incalcarea prevederilor art. 74 si 82;
k) furnizarea unui serviciu media fara a detine licenta audiovizuala sau in lipsa notificarii prevazute la art. 74 alin. (5);
l) refuzul furnizorului sau distribuitorului de servicii media de a comunica personalului de control, in conditiile prevazute la art. 88 alin. (3), informatiile solicitate.
(2) Faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei.

(3) In cazul in care Consiliul decide ca efectele unei fapte prevazute la alin. (1) sunt minore, va adresa o somatie publica de intrare in legalitate.
(4) Individualizarea sanctiunii in cazul savarsirii uneia dintre contraventiile prevazute in prezenta lege se face tinandu-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum si de sanctiunile primite anterior, pe o perioada de cel mult un an.


ART. 91
(1) Constituie contraventie nerespectarea de catre furnizorii sau distribuitorii de servicii a dispozitiilor prezentei legi, prevazute la art. 3 alin. (1) si (2), art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (1) si (2), art. 26^1 alin. (1), art. 31 alin. (1), (3), (4) si (5), art. 39^1, art. 48, precum si ale deciziilor avand caracter normativ emise de Consiliu.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) Consiliul va emite o somatie continand conditii si termene precise de intrare in legalitate.
(3) In cazul in care furnizorul sau distribuitorul de servicii nu intra in legalitate in termenul si in conditiile stabilite prin somatie sau incalca din nou aceste prevederi, se aplica o amenda contraventionala de la 2.500 lei la 50.000 lei.


ART. 91^1 *** Abrogat
ART. 92
Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la art. 90 si 91 poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicelui inflatiei.


ART. 93
(1) Sanctiunile pentru incalcarea dispozitiilor prezentei legi se aplica prin acte emise de Consiliu sau de Autoritatea Nationala pentru Comunicatii, precum si de catre personalul de control anume imputernicit al persoanei juridice de drept public prevazute la art. 88 alin. (2).
(2) Deciziile de sanctionare adoptate de Consiliu in conformitate cu prevederile art. 90 si 91 isi produc efectele de la data comunicarii.
(3) Actele emise in conditiile alin. (1) pot fi atacate la sectia de contencios administrativ a curtii de apel, potrivit legii, in termen de 15 zile de la comunicare; termenul de 15 zile nu suspenda de drept efectele acestora.
(4) Actele emise in conditiile alin. (1) si neatacate in termenul prevazut la alin. (3) constituie de drept titlu executoriu.


ART. 94
Contraventiilor constatate de IGCTI le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.


ART. 95
(1) In cazul savarsirii repetate a uneia dintre faptele prevazute la art. 90 alin. (1) si la art. 91 alin. (1), Consiliul poate decide aplicarea uneia dintre urmatoarele sanctiuni:
a) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, intre orele 19,00 si 19,10, numai textul deciziei de sanctionare;
b) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, intre orele 18,00 si 21,00, numai textul deciziei de sanctionare;
c) reducerea cu pana la jumatate a termenului de valabilitate a licentei audiovizuale, cumulata cu sanctiunea prevazuta la lit. a).
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) pot fi aplicate numai gradual, astfel:
a) sanctiunea prevazuta la lit. a), numai dupa ce, in prealabil, radiodifuzorul a mai fost amendat de cel putin doua ori;
b) sanctiunea prevazuta la lit. b), numai dupa aplicarea de cel putin doua ori a sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. a);
c) sanctiunea prevazuta la lit. c), numai dupa aplicarea de cel putin doua ori a sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. b).
(3) *** Abrogat


ART. 95^1
Consiliul poate decide retragerea licentei audiovizuale sau a dreptului de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere, in cazul savarsirii repetate de catre furnizorul de servicii media a uneia dintre urmatoarele fapte:
a) incitarea publicului la ura nationala, rasiala sau religioasa;
b) incitarea explicita la violenta publica;
c) incitarea la actiuni care au drept scop disolutia autoritatii de stat;
d) incitarea la actiuni teroriste.


ART. 95^2
(1) Deciziile emise in conditiile art. 95 si 95^1 pot fi atacate la sectia de contencios administrativ a curtii de apel; solutionarea cauzei se face in cel mult 15 zile de la sesizare.
(2) Contestatia nu suspenda de drept sanctiunea, dar instanta poate hotari, la cerere, dupa 24 de ore de la inregistrarea contestatiei, suspendarea sanctiunii pana la pronuntarea hotararii definitive si irevocabile.
(3) Hotararea curtii de apel poate fi atacata cu recurs la Curtea Suprema de Justitie.
(4) Hotararea Curtii Supreme de Justitie este definitiva si irevocabila si se ia in cel mult 10 zile de la depunerea recursului.


ART. 96
(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte:
a) emisia de programe fara licenta de emisie sau autorizatie tehnica de functionare ori retransmisia de programe cu incalcarea dispozitiilor art. 77;
b) emisia pe alta frecventa, emisia dintr-un alt amplasament sau nerespectarea parametrilor ori a conditiilor din licenta de emisie sau din autorizatia tehnica de functionare, daca autorul faptei nu se conformeaza somatiei emise de Autoritatea Nationala pentru Comunicatii.
(1^1) *** Abrogat

(2) Somarea se poate face prin orice mijloc de comunicatie si prin difuzare, de cei care exploateaza retele publice de radiodifuziune si televiziune.
(3) Difuzarea se face in mod gratuit, in cel mult 30 de minute de la solicitare.
(4) In cazul savarsirii infractiunilor prevazute la alin. (1) instanta poate dispune si aplicarea dispozitiilor Codului penal privind confiscarea speciala.


CAP. 8
Dispozitii tranzitorii si finale


ART. 97
(1) Licentele de emisie pentru comunicatia audiovizuala pe cale radioelectrica, acordate pe baza prevederilor Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificarile ulterioare, constituie licente audiovizuale, in conditiile prezentei legi, si raman valabile pana la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate; procedura acordarii licentelor de emisie se supune acelorasi conditii.

(2) Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliu in temeiul art. 32 alin. (1) din Legea nr. 48/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pastreaza valabilitatea timp de cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Licentele de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune transmisa prin cablu, in sensul art. 22 din Legea nr. 48/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pastreaza valabilitatea, in conditiile legii.


ART. 98
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, salarizarea functionarilor publici si a personalului incadrat cu contract individual de munca in Consiliu se face la nivelul corespunzator celorlalte autoritati publice autonome aflate sub controlul Parlamentului, conform anexei nr. I pct. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pe langa salariul de baza si sporurile prevazute de legislatia muncii, personalul aparatului propriu al Consiliului beneficiaza si de urmatoarele sporuri:
- spor de stabilitate de 5 - 20% din salariul de baza; pentru persoane cu o vechime in institutie de cel putin 2 ani, 5%, si pentru fiecare an in plus cate 3%, fara a depasi un spor total de 20%;
- premiu individual lunar constituit prin aplicarea unei cote de 20% asupra fondului de salarii aprobat anual prin buget;
- premiu anual corespunzator salariului de baza realizat in ultima luna a anului pentru care se face plata.


ART. 99
Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.


Prezenta lege transpune prevederile Directivei 89/552/CEE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispozitii stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative in cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor media audiovizuale), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr. 298 din 17 octombrie 1989, astfel cum a fost modificata de Directiva 97/36/CEE si de Directiva 2007/65/CE.

Comentează: Legea nr. 504/2002, legea autovizualului
Legislaţie

Ordonanta nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile public
Ordonanta nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2 ...

Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale
Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale ...

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019. ...

Instructiunile privind conditiile si criteriile de aplicare a politicii de clementa, din 15.07.2019
Publicate in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019. ...

Hotararea nr. 531/2019 pentru modificarea si completarea HG 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei
Hotararea nr. 531/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 27/2017 privind or ...

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activ
Publicate in Monitorul Oficial nr. 634 din 31.07.2019 ...

Normele privind aplicarea la nivel national a prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 cu privire la zgomotul pe aeroporturile din UE
Normele privind aplicarea la nivel national a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr ...

Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene
Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obt ...

Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2016
Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificar ...Articole Juridice

Operatorul de transport aerian care a efectuat primul zbor este obligat sa acorde compensatii pasagerilor care au suferit o intarziere prelungita
Sursa: EuroAvocatura.ro

Administratorul unui site internet echipat cu butonul „imi place” al Facebook poate fi operator, impreuna cu Facebook, in privinta colectarii si a tra
Sursa: EuroAvocatura.ro

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro

Descentralizarea in Noul Cod Administrativ. Principiu si componenta esentiale in desfasurarea activitatilor administrative (III)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Constitutionalitatea judecarii cererii de recuzare de catre insisi colegii judecatorului recuzat
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 366 din 28 mai 2019

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea uno
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL admis - sectiile civile ale tribunalelor sunt competente functional sa solutioneze apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Ştiri Juridice