Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul MECT nr. 5289/2008 privind diploma de licenta si suplimentul la diploma

INTEGRAL: Ordinul MECT nr. 5289/2008 privind diploma de licenta si suplimentul la diploma


Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 5289/2008 privind diploma de licenta si suplimentul la diploma.
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 17.09.2008.


In temeiul Hotararii Guvernului nr. 890/2008 privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I de studii in anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, al art. 5, 6 si art. 15 alin. (2) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1.
- Se aproba modelul Diplomei de licenta, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu elibereaza, gratuit, suplimentul la diploma, ca document insotitor al diplomei de licenta eliberate dupa finalizarea studiilor universitare de licenta (ciclul I), in conformitate cu structura introdusa prin reorganizarea studiilor universitare pe cicluri.
(2) Suplimentul la diploma este un document obligatoriu, anexat actului de studii mentionat la alin. (1), care ofera o descriere standardizata a tipului si nivelului calificarii, a continutului, a contextului institutional si a statutului studiilor universitare absolvite de catre titularul diplomei, precum si a rezultatelor obtinute pe parcursul studiilor. Modelul de referinta al suplimentului la diploma pentru ciclul I - studii universitare de licenta este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 3. - (1) Suplimentul la diploma este redactat bilingv (in limba romana si intr-o limba de larga circulatie), pentru a asigura transparenta sistemului de formare universitara din Romania si pentru a facilita comparabilitatea internationala a titlurilor, diplomelor si certificatelor care pot fi obtinute in invatamantul superior romanesc.
(2) Suplimentul la diploma emis de catre institutiile de invatamant superior trebuie sa respecte modelul prevazut in anexa nr. 2, care are la baza schema-tip elaborata de grupul de experti ai Comisiei Europene, Consiliului Europei si CEPES/UNESCO. Toate cele 8 sectiuni ale documentului sunt obligatorii si trebuie completate corect, cu respectarea indicatiilor de limba special mentionate la anumite rubrici.
(3) Sectiunea 1 "Date de identificare a titularului diplomei" necesita inscrierea urmatoarelor date: numele de nastere, numele (altul decat cel de nastere, daca este cazul), initiala tatalui, prenumele, data nasterii, locul nasterii, numarul matricol si, dupa caz, codul numeric personal al studentului (ca element de autentificare suplimentara a identitatii posesorului diplomei), precum si anul inmatricularii in institutia de invatamant superior.
(4) Sectiunea a 2-a "Informatii privind calificarea", in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, cuprinde: denumirea calificarii si (daca este cazul) titlul acordat (dupa promovarea examenului de finalizare a studiilor), domeniul de studii, programul de studii/specializarea, numele si statutul institutiei de invatamant superior care acorda diploma (prin "statut" intelegandu-se daca institutia este publica sau privata, acreditata sau autorizata sa functioneze provizoriu, in conformitate cu legislatia specifica), facultatea organizatoare a examenului de finalizare a studiilor, numele si statutul institutiei de invatamant superior si ale facultatii absolvite (daca difera de 2.3a) care administreaza studiile si limba/limbile de studiu/examinare. Suplimentul la diploma se elibereaza numai dupa promovarea examenului de finalizare a studiilor. In cazul in care institutia de invatamant superior care acorda diploma difera de institutia de invatamant superior absolvita, inscrierea la examenul de finalizare a studiilor se va face in baza situatiei scolare.
(5) Sectiunea a 3-a "Informatii privind nivelul calificarii" prezinta acele mentiuni care permit incadrarea corecta a calificarii certificate, coroborat cu prezentarea din sectiunea a 8-a. Prin urmare, aici sunt incluse: nivelul calificarii - unde se va face mentiunea "studii universitare de licenta", iar traducerea privind nivelul studiilor trebuie sa se realizeze in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data absolvirii, respectiv, "bachelor studies" pentru "studii universitare de licenta" -, durata oficiala a programului de studii care conduce la certificarea respectivei calificari si numarul de credite, precum si conditiile de acces.
(6) Sectiunea a 4-a "Informatii privind curriculumul si rezultatele obtinute" cuprinde: forma de invatamant (zi, frecventa redusa, invatamant la distanta, invatamant seral); competentele asigurate prin programul de studii (in conformitate cu prevederile art. 5 si 6 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare); detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol al facultatii, volumul nr. .../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unitatile de studiu obligatorii, optionale si facultative, numarul total de ore, notele/calificativele obtinute, creditele transferabile acumulate si media de promovare a anilor de studii; sistemul de notare (se va specifica scala de notare si/sau de acordare de calificative, cu mentionarea notei/calificativului de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scala de la 1 la 10; notele acordate sunt numere intregi; nota minima de promovare este 5, iar nota maxima este 10). Se recomanda institutiilor de invatamant superior sa mentioneze fie distributia propriilor absolventi, pe niveluri de performanta (de exemplu: in intervalul 8-10 se situeaza 27% dintre absolventi, in intervalul 6-8 se situeaza 65% dintre absolventi, iar in intervalul 5-6 se situeaza 8% dintre absolventii institutiei), fie nivelul normal de promovabilitate in cadrul domeniului de studiu (media generala a promotiei este, de exemplu, 7,43), astfel incat titularul diplomei sa poata fi corect clasificat in cadrul promotiei sale.
(7) Sectiunea a 5-a "Informatii suplimentare" prezinta mentiuni in cazul titularilor care au efectuat o parte dintre studiile lor intr-o alta institutie de invatamant superior din tara sau din strainatate, precum si alte mentiuni privind scolarizarea titularului (intreruperi de studii, prelungiri ale scolaritatii, transferuri etc.). De asemenea, in aceasta sectiune se mentioneaza alte certificate sau atestate obtinute pe parcursul anilor de studii universitare in institutia de invatamant superior respectiva, inclusiv informatii privind programul de pregatire psihopedagogica. In situatia in care programul de studii se deruleaza in franciza sau este rezultatul unei cooperari internationale, trebuie mentionat in aceasta sectiune. Se recomanda sa se indice o adresa de contact, postala sau electronica, pentru informatii suplimentare cu privire la suplimentul la diploma emis.
(8) Sectiunea a 6-a "Informatii privind drepturile conferite de calificare si de titlu" (daca este cazul) se refera la accesul la continuarea studiilor dupa promovarea examenului de finalizare si la statutul profesional (de exemplu, in cazul parcurgerii programului de studii psihopedagogice, va putea fi mentionat dreptul de a profesa in cadrul invatamantului preuniversitar).
(9) Sectiunea a 7-a "Legalitatea suplimentului" cuprinde: functia, numele si semnatura persoanelor responsabile din institutia de invatamant superior (rector, decan/director, secretar-sef universitate, secretar-sef facultate/departament), elemente de siguranta (numarul si data eliberarii), iar in continuare se va mentiona numarul de pagini pe care il contine suplimentul la diploma si se va aplica stampila sau sigiliul oficial al institutiei de invatamant superior care a asigurat scolarizarea titularului.
(10) Sectiunea a 8-a "Informatii privind sistemul national de invatamant" cuprinde o diagrama a sistemului de invatamant din Romania, precum si o descriere a sistemului de invatamant superior, in conformitate cu Legea nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4. - Directia generala strategii si programe universitare din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Agentia Nationala pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social (ACPART) si institutiile de invatamant superior vor duce la indeplinire prezentul ordin.
Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Comentează: Ordinul MECT nr. 5289/2008 privind diploma de licenta si suplimentul la diploma
Legislaţie

Ordonanta nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile public
Ordonanta nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2 ...

Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale
Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale ...

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019. ...

Instructiunile privind conditiile si criteriile de aplicare a politicii de clementa, din 15.07.2019
Publicate in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019. ...

Hotararea nr. 531/2019 pentru modificarea si completarea HG 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei
Hotararea nr. 531/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 27/2017 privind or ...

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activ
Publicate in Monitorul Oficial nr. 634 din 31.07.2019 ...

Normele privind aplicarea la nivel national a prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 cu privire la zgomotul pe aeroporturile din UE
Normele privind aplicarea la nivel national a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr ...

Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene
Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obt ...

Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2016
Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificar ...Articole Juridice

Operatorul de transport aerian care a efectuat primul zbor este obligat sa acorde compensatii pasagerilor care au suferit o intarziere prelungita
Sursa: EuroAvocatura.ro

Administratorul unui site internet echipat cu butonul „imi place” al Facebook poate fi operator, impreuna cu Facebook, in privinta colectarii si a tra
Sursa: EuroAvocatura.ro

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro

Descentralizarea in Noul Cod Administrativ. Principiu si componenta esentiale in desfasurarea activitatilor administrative (III)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Constitutionalitatea judecarii cererii de recuzare de catre insisi colegii judecatorului recuzat
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 366 din 28 mai 2019

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea uno
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL admis - sectiile civile ale tribunalelor sunt competente functional sa solutioneze apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Ştiri Juridice