Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » CSM a publicat detaliile privind organizarea concursului de admitere la INM in perioada septembrie 2019 – februarie 2020

CSM a publicat detaliile privind organizarea concursului de admitere la INM in perioada septembrie 2019 – februarie 2020

  Publicat: 17 Sep 2019       1013 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Prin Hotararea din 17.09.2019 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, a aprobat organizarea concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, in perioada septembrie 2019 – februarie 2020, in conditiile OUG nr.7/2019, Legii nr.303/2004 si ale Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.91/2019.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Condamnari anterioare suferite de o persoana,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Dovada scrisa prin care
Denuntarea unui inscris ca fiind un fals.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
O interfata care este capabila sa incarce, pe rand,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Concursul de admitere va fi organizat dupa cum urmeaza:


- 17 noiembrie 2019 - proba scrisa eliminatorie, tip grila, de verificare a cunostintelor juridice la urmatoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal si drept procesual penal;


- 7 decembrie 2019 - proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice la drept civil si drept procesual civil


- 8 decembrie 2019 -proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice la drept penal, drept procesual penal


- 11 - 27 februarie 2020 - sustinerea interviului


Concursul se organizeaza pentru ocuparea a 300 locuri de auditori de justitie- INM, (din care 200 sunt alocate pentru ocuparea functiei de judecator si 100 pentru ocuparea functiei de procuror) si pentru ocuparea a 7 posturi vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, astfel:


- 2 posturi in cadrul INM,


- 1 post la Biroul juridic al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie


- 1 post la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism


- 2 posturi la Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate


- 1 post la Serviciului Juridic din cadrul Directiei Nationale de Probatiune


La finalizarea primului an de studii auditorii de justitie vor opta, in ordinea mediilor si in raport cu numarul posturilor, pentru functia de judecator sau procuror, conform dispozitiilor art.4 din OUG 7/2019.


Potrivit art.2 din OUG 7/2019 poate fi admisa la Institutul National al Magistraturii persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:


a) are cetatenia romana, domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;


b) este licentiata in drept;


c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal si se bucura de o buna reputatie;


d) cunoaste limba romana;


e) este apta din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei


Verificarea indeplinirii conditiilor de a fi apt din punct de vedere medical si psihologic, si a conditiei de a se bucura de o buna reputatie se efectueaza dupa data afisarii rezultatelor finale.


Cererile de inscriere la concurs se depun in termen de 10 de zile de la data publicarii anuntului privind concursul pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, la tribunalele/parchetele de pe langa acestea, in ale caror circumscriptii domiciliaza candidatii, respectiv pana la data de 30 septembrie 2019.


In cuprinsul cererii de inscriere, candidatul opteaza pentru locurile de auditori de justitie sau pentru posturile vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor scoase la concurs, putandu-se formula o singura optiune.


La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:


a) certificatul de nastere,in copie certificata pentru conformitate de candidat;


b) actul de identitate, in copie certificata pentru conformitate de candidat;


c) diploma de licenta sau adeverinta provizorie, in copie legalizata;


d) chitanta de plata a taxei de inscriere;


e) certificatul de cazier judiciar;


f) certificatul de cazier fiscal;


Taxa de inscriere, in cuantum de 650 RON, se plateste la casieria tribunalului/ parchetului la care se face inscrierea .


Examinarea candidatilor se va face in doua etape.


Prima etapa este eliminatorie si consta in sustinerea urmatoarelor probe scrise eliminatorii:


1. test grila de verificare a cunostintelor juridice prin sustinerea unei probe, tip grila cu 100 de intrebari, cate 25 pentru fiecare din urmatoarele materii:


- drept civil


- drept procesual civil


- drept penal


- drept procesual penal


Lucrarile se noteaza cu ,,admisaa‚¬a„˘aa‚¬a„˘ sau ,,respinsaa‚¬a„˘aa‚¬a„˘, in functie de punctajul obtinut de candidat. La testul grila fiecare raspuns corect valoreaza 1 punct . Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut minim 60 de puncte, echivalentul notei 6,00.


2. o proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice, teoretice si practice, sustinuta la drept civil si drept procesual civil, respectiv la drept penal si procesual penal . Aceasta proba se sustine pe parcursul a 2 zile:


- prima zi - drept civil si drept procesual civil


- a doua zi - drept penal si procesual penal


La proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice, teoretice si practice participa numai candidatii declarati admisi la testul grila de verificare a cunostintelor juridice.


Lucrarile scrise se noteaza distinct, la drept civil si drept procesual civil, respectiv drept penal si procesual penal cu note de la 0 la 10. Pentru a fi declarat admis la aceasta proba, candidatul trebuie sa obtina cel putin nota 5 la fiecare lucrare si cel putin media 6 .


Nota obtinuta la prima etapa este media aritmetica a notelor obtinute la cele doua probe.


La etapa a II-a participa numai candidatii declarati admisi la fiecare dintre cele doua probe, in ordinea descrescatoare a notei obtinute la prima etapa, in limita unui numar egal cu o data si jumatate din numarul de locuri scoase la concurs. Numarul candidatilor admisi in etapa a II a se suplimenteaza in cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.


A doua etapa consta in sustinerea unui interviu care include:


a) elaborarea in scris a unei analize cu privire la subiectul extras de catre candidat si sustinerea orala a acestuia,


b) analiza orala a unei spete cu elemente de etica specifice profesiei.


Analiza prevazuta la lit.a) se preda comisiei de examinare dupa sustinerea orala a acesteia si va fi avuta in vedere la aprecierea interviului.


In functie de punctaj se acorda calificativul admis sau respins. Sunt declarati admisi la acesta proba candidatii care au obtinut nota minima 7.


Metodologia privind organizarea probei interviului poate fi consultata aici.


Potrivit art.25 din Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii dupa primele doua etape ale concursului sunt declarati admisi candidatii care au obtinut calificativul admis la interviu.


Clasificarea candidatilor urmeaza a se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la concurs.


Departajarea candidatilor se face in conformitate cu dispozitiile art. 26 din regulament.


Citeşte mai multe despre:    INM    Admitere    Magistratura    CSM    Procuror    Judecator    Concurs de admitere 2019    OUG 7/2019    Legea 303/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Masurile stabilite de MEC cu privire la reluarea cursurilor
08 Apr 2020 | 777

EY: Solutii pentru a limita interactiunea cu autoritatile vamale. Vamuirea la domiciliu
31 Mar 2020 | 580

Organizatiile de drept public sau privat vor putea face parte din reteaua EURES
21 Nov 2019 | 1133

Institutul Notarial a publicat rezultatele finale ale concursului de admitere pentru notari stagiari organizat in 2 octombrie 2019
12 Oct 2019 | 477

Proiect de lege: investirea profesorilor cu autoritate publica. Lovirea unui profesor va fi pedepsita similar ultrajului!
09 Oct 2019 | 795

CCR: reluarea cauzei din faza judecatii in prima instanta ca urmare a redeschiderii procesului penal pentru persoanele condamnate judecate in lipsa - neconstitutionala
09 Oct 2019 | 461Articole Juridice

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Emiterea ordinului de protectie. Conditii si Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019