Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 august 2009

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 august 2009

  Publicat: 20 Aug 2009       3982 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 20 august 2009

Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,

Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 864 din 22 Iulie 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind desfiintarea Bazei Sportive a€žStadion Municipala€ś din municipiul Sighisoara, judetul Mures
Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 10 din 12 August 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta privind dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate
Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 898 din 05 August 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii a€žDezafectarea reactorului nuclear VVR-S, repatrierea combustibilului nuclear uzat EK-10 si modernizarea instalatiilor Statiei de Tratare a Deseurilor Radioactivea€ś din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara a€žHoria Hulubeia€ś - IFIN-HH
Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 926 din 19 August 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind acordarea unui ajutor
Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 925 din 19 August 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind acordarea unui ajutor
Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 927 din 19 August 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind acordarea unui ajutor
Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 929 din 19 August 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind acordarea unui ajutor
Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 928 din 19 August 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind acordarea unui ajutor
Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 930 din 19 August 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind acordarea unui ajutor
Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 932 din 19 August 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind acordarea unui ajutorMonitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 931 din 19 August 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind acordarea unui ajutor
Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 934 din 19 August 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009
Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 933 din 19 August 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti, in perioada 31 august - 2 septembrie 2009, a Reuniunii anuale a diplomatiei romane
Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 75 din 14 August 2009
Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea art. IX din Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 68/2009 privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 54/2007
Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 2492 din 17 August 2009
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008
Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 2503 din 17 August 2009
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin imprumuturi a caror rambursare se asigura din alte surse decat bugetul de stat
Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 602 din 30 Iulie 2009
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.
Monitorul Oficial nr. 0581 din 20 August 2009
Actul nr. 616 din 13 August 2009
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind suspendarea, la cerere, a desfasurarii activitatii de broker de asigurare de catre Societatea Comerciala VICTORIA BROKER - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Monitorul Oficial nr. 0580 din 20 August 2009
Actul nr. 902 din 05 August 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013
Monitorul Oficial nr. 0580 din 20 August 2009
Actul nr. 1 din 05 August 2009
Emitent: Ministerul Economiei
Raport privind constatarile efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizarii aspectelor legate de siguranta aprovizionarii cu gaze naturale pentru perioada iulie 2008 - iulie 2009Monitorul Oficial nr. 0580 din 20 August 2009
Actul nr. - din 26 Martie 2009
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Dispozitie de aparare impotriva incendiilor la obiective de cult
Monitorul Oficial nr. 0580 din 20 August 2009
Actul nr. - din 05 August 2009
Emitent: Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National
Dispozitie de aparare impotriva incendiilor la obiective de cult
Monitorul Oficial nr. 0580 din 20 August 2009
Actul nr. 2338 din 05 August 2009
Emitent: Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National
Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la obiective de cult
Monitorul Oficial nr. 0580 din 20 August 2009
Actul nr. 28 din 26 Martie 2009
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la obiective de cult
Monitorul Oficial nr. 0580 din 20 August 2009
Actul nr. 2471 din 14 August 2009
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
Monitorul Oficial nr. 0580 din 20 August 2009
Actul nr. - din 14 August 2009
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Norme metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
Monitorul Oficial nr. 0580 din 20 August 2009
Actul nr. 509 din 10 Iulie 2009
Emitent: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
Monitorul Oficial nr. 0580 din 20 August 2009
Actul nr. - din 10 Iulie 2009
Emitent: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
Norme metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
Monitorul Oficial nr. 0579 din 20 August 2009
Actul nr. 1454 din 05 August 2009
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Ordin pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004
Monitorul Oficial nr. 0579 din 20 August 2009
Actul nr. 98 din 17 August 2009
Emitent: Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
Decizie privind constituirea ca organism de gestiune colectiva a Asociatiei a€žSocietatea Autorilor si Editorilor Romani de Opere Stiintifice - PERGAMa€ś
Arhiva Monitoarele Oficiale din august 2009
Citeşte mai multe despre:   Comentează: Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 august 2009
Articole Juridice

A fost modificat Codul muncii
Sursa:

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

CJUE. Un lucrator nu isi poate pierde in mod automat dreptul dobandit la concediu anual platit pentru ca nu a solicitat concediu
Sursa:Jurisprudenţă

Cauza CEDO: Hulpe si altii impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Intinderea rolului activ al judecatorului in administrarea probelor in litigiile de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale

Decizia CCR nr. 387/2018 privind neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) teza intai din Codul muncii (varsta de pensionare a femeilor)
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Legislaţie

LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea oper
LEGEA nr. 297 din 3 decembrie 2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abr ...

Legea 287/2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017
Legea nr. 287 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privi ...

OUG 100/2018 privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii
ORDONANTA DE URGENTA nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor masuri privind cadrul g ...