Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » M. Muncii: Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata

M. Muncii: Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata

  Publicat: 12 Nov 2010       2141 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Legea nr. 108/1999 reprezinta actul normativ de infiintare si organizare a Inspectiei Muncii, care a avut la baza prevederile Conventiilor O.I.M. nr. 81/1947 privind inspectia muncii din industrie si comert si nr. 129/1969 privind inspectia muncii in agricultura, ratificate in legislatia romaneasca prin Decretul nr. 284/1973 si respectiv, Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975.

Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.

Astfel, din anul 1999, Inspectia Muncii functioneaza ca organ de control in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, avand urmatoarele obiective principale:
a) controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, la protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite;
b) informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare;
c) furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii;
d) asistarea tehnica a angajatorilor si a angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale;
e) initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru imbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative in domeniu .
Dinamica inregistrata in ultimii ani in domeniul relatiilor de munca, se reflecta in hotararea legiuitorului de a aduce modificari esentiale in ceea ce priveste reglementarea raporturilor de munca, si totodata, a legislatiei care priveste sanatatea si securitatea in munca .
Evolutia inregistrata in ansamblul actelor normative care reglementeaza domeniul de competenta al Inspectiei Muncii se reflecta nu numai in legislatia interna, ci si in ratificarea unui numar insemnat de conventii adoptate in cadrul O.I.M., in calitatea Romaniei de semnatara a Tratatului de la Versailles din 1919 si membra fondatoare a O.I.M.
Avand in vedere aceste considerente este necesara modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, institutie care trebuie sa-si indeplineasca functiile prin raportarea acestora la realitatile sociale cu care se confrunta in timpul indeplinirii atributiilor de control . Astfel, se au in vedere conexiunile si interferentele existente intre legislatia ce reglementeaza exercitarea autoritatii de stat de catre Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca, in domeniile sale de competenta, si atributiile institutiei reglementate in art. 254 din Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, care fac necesara intarirea activitatii de control a institutiei.Schimbari preconizate
Prin elaborarea acestei legi se are in vedere redefinirea functiilor Inspectiei Muncii in acord cu dinamica legislatiei europene si a prevederilor conventiilor ratificate de tara noastra, precum si cu necesitatea adaptarii la noile cerinte legate de reorganizarea institutiilor publice.
Astfel, proiectul contribuie la promovarea unei politici complexe elaborate cu scopul de a asigura aplicarea prevederilor legale, generale si speciale, in domeniul relatiilor de munca, al securitatii si sanatatii in munca si al supravegherii pietei.
In procesul de analizare a oportunitatii elaborarii acestui proiect de act normativ, a fost identificat un set de modificari si completari care vizeaza, in principal, aspecte referitoare la:
- definirea functiilor principale ale Inspectiei Muncii, avand in vedere prevederile Conventiei nr. 81/1947 si in acord cu triplul rol pe care institutia il indeplineste, si anume: de indrumator al angajatorilor si angajatilor, de control si de sanctionator;
- reformularea atributiilor generale si speciale, distinct pe domenii: relatii de munca, securitate si sanatate in munca, supravegherea pietei, in concordanta cu noile prevederi legale si eliminarea celor preluate de catre alte institutii;
- instituirea functiei de inspector de munca cu statut special, in cadrul categoriei functiilor publice specifice. Rolul inspectorului de munca este acela de a controla si constata modul de aplicare a legislatiei existente in domeniul de competenta, fiind un instrument activ al vointei autoritatii statului in protejarea angajatilor, prin investirea acestuia cu exercitiul autoritatii de stat;
- indeplinirea atributiei de control a clauzelor cuprinse in contractele individuale de munca si a contractelor colective de munca la nivel de unitati, pe care le inregistreaza, asigurand si evidenta acestora;
- crearea cadrului legal pentru elaborarea Statutului inspectorului de munca, in vederea intaririi capacitatii de control a institutiei si pentru indeplinirea masurilor stabilite in Memorandumul de intelegere intre Comunitatea Europeana si Romania;
- reformularea reglementarilor referitoare la conducerea Inspectiei Muncii, prin corelarea acestora cu noile prevederi legislative si asimilarea functiilor de inspector general de stat, inspector general de stat adjunct si inspector sef, respectiv inspector sef adjunct cu functia de inspector de munca, cu atributii de control;
- reglementarea unor masuri de protectie pentru personalul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca impotriva amenintarilor, violentelor sau a oricaror fapte care ii pun in pericol pe ei, familiile si/sau bunurile lor, precum si reglementarea posibilitatii de a beneficia de asistenta juridica suportata de catre institutia din care fac parte in cazurile in care actele si faptele indeplinite in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, in limitele si respectarea prevederilor legale, fac obiectul unor proceduri judiciare;
- reglementarea unor mijloace coercitive impotriva comportamentului necorespunzator al angajatorilor care se sustrag respectarii prevederilor legale. Lipsa unor masuri severe si a unor sanctiuni corespunzatoare si proportionale cu gravitatea faptei ar conduce la pierderea credibilitatii pe care trebuie sa o aiba inspectorul de munca, altfel actiunea sa ramane lipsita de eficacitate;
- constituirea la nivelul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca a unui Consiliu Consultativ Tripartit, cu rol de dialog social, a carui reprezentanti vor fi desemnati atat din cadrul institutiilor mentionate anterior, cat si din cadrul confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national;
- preluarea activitatii a€˛Revista Obiectiva€¯ ale carei atributii se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si Functionare a Inspectiei Muncii, aprobat prin hotarare de Guvern.
De asemenea, s-a considerat necesara majorarea cuantumului amenzilor contraventionale pentru eficientizarea actului de control si responsabilizarea angajatorilor cu privire la impiedicarea inspectorilor de munca sa exercite controlul, la obligatia acestora de a pune la dispozitia inspectorilor de munca documentele solicitate si la indeplinirea masurilor lasate de inspectorii de munca, in vederea eliminarii deficientelor constatate.
Corelativ cu majorarea cuantumului amenzilor contraventionale s-a prevazut si posibilitatea contravenientilor de a achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din
minimul amenzii prevazute de lege, corespunzator faptei pentru care a fost sanctionat.
Este foarte important ca inspectorul de munca sa aplice sanctiuni proportional cu gravitatea faptelor savarsite de entitatile controlate, pentru a nu lasa lipsit de efecte obiectivele urmarite prin actele de control .
Tinand seama de importanta deosebita a activitatii de control a Inspectia Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca in domeniile relatiilor de munca, al securitatii si sanatatii in munca si al supravegherii pietei produselor pentru care a fost desemnata, este necesara adoptarea acestui proiect de act normativ.Citeşte mai multe despre:    Ministerul Muncii    Inspectia muncii    Legea 108/1999

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

14 – 26.06.2021: ITM a aplicat amenzi de aproximativ 10 mil. de lei aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca
01 Jul 2021 | 2017

Aplicarea unitara a prevederilor referitoare la acordarea zilelor libere pentru parintii din familiile monoparentale care isi supravegheaza copiii
15 Mar 2021 | 1007

REVISAL 2021. Forma actualizata pusa la dispozitie de Inspectia Muncii
27 Dec 2020 | 3373

Inspectia Muncii a aplicat amenzi de peste 3 mil. de lei de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 55/2020
21 Oct 2020 | 1602

Peste 4500 de angajatori au fost verificati de inspectorii de munca in ultima saptamana
30 Sep 2020 | 1527

M. Muncii: Digitalizarea si simplificarea relatiilor de munca
09 Sep 2020 | 1497Articole Juridice

Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Jurisprudenţă

Conditii privind incadrarea in grupe superioare de munca. Regasirea activitatilor prestate printre cele enumerate in Ordinul nr. 50/1990 si existenta conditiilor deosebite de munca la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 2556 din data de 23 octombrie 2019

Obligarea angajatorul la eliberarea unei adeverinte privind incadrarea in grupa a II-a de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Suceava - Sentinta civila nr. 517 din data de 14 iulie 2020

Actiune in constatarea grupei I de munca. Discriminarea prin raportare la alti salariati incadrati in grupa de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel PLOIESTI- Decizia civila nr. 2556/23.10.2019

Constatarea activitatatii prestata de salariat in conditii de munca nocive, grele sau periculoase si incadrarea acesteia in grupa a II-a de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul SUCEAVA - Sentinta civila nr. 517/14.07.2020