Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Masuri propuse pentru solutionarea problemelor legate de impozitarea succesiunilor in context transfrontalier

Masuri propuse pentru solutionarea problemelor legate de impozitarea succesiunilor in context transfrontalier

  Publicat: 15 Dec 2011       2389 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Cetatenii UE care mostenesc bunuri in strainatate sunt adesea nevoiti sa plateasca taxe catre mai multe state membre.

In pofida crearii unei piete unice si a Uniunii economice si monetare, nu exista inca o politica comunitara adevarata cu privire la impozitare. Prevederi specifice sunt incluse in Articolele 90-93 ale Tratatului de constituire a Comunitatii Europene (fostele Articole 95-99), dar procedura de adoptare a deciziilor in ce priveste impozitarea impune votul in unanimitate in Consiliu. Pina acum, acest mecanism a functionat ca o frana in ce priveste adoptarea de reguli comune privind impozitarea directa si indirecta.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
In pofida crearii unei piete unice si a Uniunii economice si monetare, nu exista inca o politica comunitara adevarata cu privire la impozitare. Prevederi specifice sunt incluse in Articolele 90-93 ale Tratatului de constituire a Comunitatii Europene (fostele Articole 95-99), dar procedura de adoptare a deciziilor in ce priveste impozitarea impune votul in unanimitate in Consiliu. Pina acum, acest mecanism a functionat ca o frana in ce priveste adoptarea de reguli comune privind impozitarea directa si indirecta.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Venituri fiscale care sunt mobilizate la bugetul de stat; ele sunt incasate de la contribuabil in mod indirect
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Europa "cu geometrie variabila" este termenul utilizat pentru a descrie o metoda de integrare diferentiata, care tine seama de diferentele ireconciliabile care exista in interiorul structurii de integrare, si care face posibila, prin urmare, o separare permanenta intre un grup de state membre si un numar de unitati de integrare mai putin dezvoltate.
In pofida crearii unei piete unice si a Uniunii economice si monetare, nu exista inca o politica comunitara adevarata cu privire la impozitare. Prevederi specifice sunt incluse in Articolele 90-93 ale Tratatului de constituire a Comunitatii Europene (fostele Articole 95-99), dar procedura de adoptare a deciziilor in ce priveste impozitarea impune votul in unanimitate in Consiliu. Pina acum, acest mecanism a functionat ca o frana in ce priveste adoptarea de reguli comune privind impozitarea directa si indirecta.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Lucratorii salariati precum si cei independenti din statele membre ale UE au dreptul de a se stabili si lucra in oricare alt stat membru decat cel ai carui cetateni sunt, beneficiind de avantajele sociale ale tarii de resedinta in aceleasi conditii ca si resortisantii acelei tari, fara nici o discriminare bazata pe nationalitate.
Taxe duble sau multiple prelevate de mai multe autoritati fiscale sau rezultate dintr-o acumulare de impozite sau taxe (spre exemplu, impozitul pe masini si taxa auto).
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
(Double taxation) Impozitarea aceluiasi venit de doua ori de catre aceeasi autoritate fiscala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In pofida crearii unei piete unice si a Uniunii economice si monetare, nu exista inca o politica comunitara adevarata cu privire la impozitare. Prevederi specifice sunt incluse in Articolele 90-93 ale Tratatului de constituire a Comunitatii Europene (fostele Articole 95-99), dar procedura de adoptare a deciziilor in ce priveste impozitarea impune votul in unanimitate in Consiliu. Pina acum, acest mecanism a functionat ca o frana in ce priveste adoptarea de reguli comune privind impozitarea directa si indirecta.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
In pofida crearii unei piete unice si a Uniunii economice si monetare, nu exista inca o politica comunitara adevarata cu privire la impozitare. Prevederi specifice sunt incluse in Articolele 90-93 ale Tratatului de constituire a Comunitatii Europene (fostele Articole 95-99), dar procedura de adoptare a deciziilor in ce priveste impozitarea impune votul in unanimitate in Consiliu. Pina acum, acest mecanism a functionat ca o frana in ce priveste adoptarea de reguli comune privind impozitarea directa si indirecta.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Double taxation) Impozitarea aceluiasi venit de doua ori de catre aceeasi autoritate fiscala.

De fapt, in cazuri extreme, valoarea totala a bunurilor mostenite in strainatate poate chiar sa echivaleze cu valoarea taxei datorate, deoarece mai multe state membre pot revendica drepturi de impozitare asupra aceleiasi mosteniri sau pot aplica in cazul mostenirilor din strainatate o taxa mai mare decat cea pe care ar aplica-o pentru succesiunile din tara. Cetatenii pot fi nevoiti sa vanda bunurile mostenite doar pentru a recupera valoarea taxei platite, iar intreprinderile mici se pot confrunta cu dificultati de transfer in cazul decesului proprietarului. Pentru a aborda aceste probleme, Comisia a adoptat astazi un amplu pachet de masuri privind impozitarea succesiunilor. Prin intermediul unei comunicari, al unei recomandari si al unui document de lucru, Comisia analizeaza problemele existente si prezinta solutii legate de impozitarea succesiunilor transfrontaliere in UE. Algirdas Aemeta, comisarul pentru impozitare, uniune vamala, audit si antifrauda a afirmat in acest sens:

``Benjamin Franklin spunea ca nimic nu este sigur in afara de moarte si impozite . Din nefericire, cand acestea se combina, gradul de nesiguranta generat este foarte mare. Povara taxei de succesiune transfrontaliera poate fi prea grea pentru cetateni, din cauza discriminarii si a dublei impuneri. Mici modificari ale dispozitiilor statelor membre, in sensul realizarii unei mai mari coerente la nivelul legislatiilor, ar putea aduce beneficii reale pentru sute de mii de oameni din toata Europa . Acesta este dezideratul nostru. "

Comunicarea evidentiaza doua probleme principale legate de impozitarea succesiunilor transfrontaliere in UE:

Prima este dubla sau multipla impunere, adica situatia in care mai mult de un stat membru isi revendica dreptul de a percepe taxe pentru aceeasi mostenire. Normele nationale divergente, lipsa conventiilor bilaterale in materie de impozitare a succesiunilor si facilitatile fiscale nationale necorespunzatoare pot conduce la dubla sau multipla impozitare a cetatenilor pentru aceeasi mostenire. Statele membre sunt libere sa aplice dispozitiile nationale in materie de succesiune pe care le considera adecvate, atata timp cat acestea respecta normele UE privind nediscriminarea si libera circulatie . Comisia nu propune armonizarea normelor statelor membre referitoare la taxele de succesiune, ci recomanda o aplicare mai ampla si mai flexibila a facilitatilor fiscale nationale aplicabile in cazul dublei impuneri, astfel incat sa solutioneze in mod pragmatic, rapid si rentabil problema poverii fiscale importante cu care se confrunta numerosi cetateni. Recomandarea din pachetul prezentat astazi expune o serie de modalitati prin care statele membre ar putea imbunatati masurile nationale existente pentru a se asigura ca scutirile fiscale de la dubla impunere sunt adecvate, prezentand solutii pentru situatiile in care mai multe state membre au drepturi de impozitare . Comisia invita statele membre sa introduca solutii adecvate in legislatia sau in practicile lor administrative nationale.

Cea de-a doua problema cu care se pot confrunta cetatenii in cazul unei succesiuni transfrontaliere este discriminarea. Unele state membre aplica o cota de impozitare mai ridicata daca masa succesorala, persoana decedata si/sau mostenitorul nu se afla pe teritoriul lor. In astfel de cazuri, legislatia UE este clara: statele membre au obligatia de a respecta principiile fundamentale ale nediscriminarii si liberei circulatii prevazute in tratate. Documentul de lucru publicat astazi stabileste principiile care trebuie sa guverneze impozitarea nediscriminatorie a succesiunilor si donatiilor, utilizand jurisprudenta pentru a le ilustra. Astfel, statele membre vor putea sa isi alinieze dispozitiile la legislatia UE, iar cetatenii vor fi totodata mai bine informati cu privire la normele pe care statele membre trebuie sa le respecte.

Problemele legate de impozitarea succesiunilor transfrontaliere pot afecta grav cetatenii, insa, de fapt, veniturile din taxele aplicate succesiunilor nationale si transfrontaliere reprezinta o foarte mica parte - mai putin de 0,5% - din veniturile fiscale totale ale statelor membre. Ponderea cazurilor strict transfrontaliere in acest procent este foarte mica.

Etapele urmatoare

Comisia va lansa discutii cu statele membre in vederea identificarii unor masuri subsecvente corespunzatoare si este gata sa sprijine toate statele membre in procesul de aliniere la legislatia UE a normelor nationale in materie de succesiune. Peste 3 ani, Comisia va prezenta un raport de evaluare care sa arate modul in care a evoluat situatia si va decide, pe aceasta baza, daca sunt necesare masuri suplimentare la nivel national sau la nivelul UE. Intre timp, Comisia, in calitate de gardian al tratatelor, continua sa ia masurile necesare pentru a actiona impotriva componentelor discriminatorii ale dispozitiilor statelor membre in materie de impozitare .Citeşte mai multe despre:    Succesiuni    Taxe

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Alte titluri

Cum sa fiti pregatiti pentru Brexit? Ghid vamal pentru comercianti
27 Oct 2019 | 375

Noi modificari ale Codului Fiscal: organele fiscale competente nu inregistreaza in scopuri de TVA societatea impozabila cu risc fiscal ridicat!
09 Oct 2019 | 287

Proiect de lege in Senat: persoanele cu handicap vor fi scutite de la taxele de mostenire
20 Sep 2019 | 318

Solicitarile pentru facilitati fiscale pot fi depuse pana la 16 decembrie 2019
20 Sep 2019 | 291

CSM a aprobat calendarul, tematica si bibliografia pentru Concursul de admitere la INM - septembrie 2019 februarie 2020
17 Sep 2019 | 796

CSM a publicat detaliile privind organizarea concursului de admitere la INM in perioada septembrie 2019 februarie 2020
17 Sep 2019 | 616Articole Juridice

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 293/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (3) din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie