Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Care sunt principalele modificari ce vor fi aduse Codului Fiscal?

Care sunt principalele modificari ce vor fi aduse Codului Fiscal?

  Publicat: 22 May 2012       1655 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale publicat in data de 21 mai 2012 pe site-ul Ministerului Finantelor Publice aduce modificari in sfera impozitului pe profit, impozitului pe venit, TVA si accize.

Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Aceasta operatiune intervine in momentul in care inscrisul respectiv-cambia-e furat, furat sau deteliorat
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).

Titlul II - ``Impozitul pe profit``


- modificari in sensul reflectarii participatiei minime la capitalul social al unei persoane juridice din alt stat membru;
- asigurarea corelatiei dintre prevederile art.20(1) si data intrarii efective in vigoare a unui sistem comun de impozitare a societatilor comerciale, care ar conduce si la incetarea aplicabilitatii directivei;
- actualizarea formelor de organizare pentru persoanele juridice bulgare;
- inscrierea, in cadrul prevederilor art. 20(1), a noului numar de identificare a directivei reformate.
- sfera de aplicare a prevederilor care limiteaza dreptul de deducere a cheltuielilor privind combustibilul se va extinde si asupra altor cheltuieli aferente vehiculelor respective cum ar fi: servicii de reparatii, intretinere, piese de schimb, etc. De asemenea, deducerea limitata a acestor cheltuieli nu se va aplica in cazul in care vehiculele respective sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice a contribuabilului.
- facilitarea transferului creantelor neperformante din sectorul bancar, prin acordarea unei deduceri la calculul profitului impozabil, prin intermediul provizioanelor fiscale, pentru contribuabilii cesionari care achizitioneaza aceste creante, in vederea recuperarii. Cheltuielile cu ajustarile pentru deprecierea creantelor preluate vor fi deductibile in limita diferentei dintre valoarea nominala a creantei preluate si pretul de achizitie al acesteia, dupa indeplinirea unor conditii specifice provizioanelor fiscale, legate de inregistrarea pe venituri a creantelor respective, de neexistenta unor relatii de afiliere sau de perioada de inregistrare .
Titlul III - ``Impozitul pe venit``
-extinderea sferei de aplicare a limitarii deductibilitatii cheltuielilor aferente vehicule rutiere motorizate, fata de prevederile actuale aplicabile numai in cazul cheltuielilor privind combustibilul, si asupra celorlalte cheltuieli aferente acestora, in cazul in care vehiculele respective nu sunt utilizate exlusiv in scopul desfasurarii activitatii, in anumite conditii . Precizarea excluderii de la aplicarea deducerii limitate a cheltuielor a celor privind amortizarea .
Revizuirea categoriilor de vehicule rutiere motorizate pentru care sunt deductibile integral cheltuielile aferente, efectuate in cadrul activitatii independente, in scopul realizarii de venituri.
-eliminarea obligatiei contribuabilului de determinare a castigului net trimestrial/pierderii nete trimestriale din transferal titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.
-eliminarea obligatiei contribuabilului de a calcula si vira impozitul reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil, pe baza declaratiei de impunere trimestriala.
-instituirea obligatiei fiecarui intermediar, societate de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alt platitor de venit,
dupa caz, la fiecare tranzactie, de a calcula, retine si vira impozitul reprezentand plata anticipata in contul impozitului anual datorat, prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului determinat din transferal titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.
Titlul VI - ``Taxa pe valoarea adaugata``
-aplicarea Deciziei nr. 2012/232/UE prin Romania a fost autorizata sa aplice o masura speciala de derogare de la prevederile Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste limitarea dreptului de deducere a TVA aferente achizitiei, inchirierii sau leasingului de autoturisme care nu sunt utilizate exlusiv in scopul desfasurarii activitatii economice, precum si a cheltuielilor legate de acestea. Fata de prevederile actuale, sfera de aplicare a limitarii dreptului de deducere a TVA se va extinde si asupra inchirierii, leasingului si a altor cheltuieli legate de vehiculele respective cum ar fi serviciile de reparatii, intretinere, piese de schimb, etc pentru a asigura un tratament unitar tuturor cheltuielilor aferente autoturismelor care intra sub incidenta limitarii deducerii TVA. Limitarea dreptului de deducere a TVA nu se va aplica in cazul in care vehiculele respective sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice a persoanei impozabile
-majorarea plafonul de scutire de TVA pentru micile intreprinderi de la 35.000 la 65.000 de euro, la cursul de schimb al BNR valabil la data aderarii Romaniei la U.E, prin Decizia nr. 2012/181/UE, respectiv de la 119.000 lei la 220.000 lei.
-modificarea prevederilor legale astfel incat sa poata fi scoase din evidenta persoanele impozabile care nu depun deconturi de TVA sau depun deconturi in care nu au fost evidentiate nici achizitii de bunuri/servicii, nici livrari de bunuri/prestari de servicii pe o perioada de 6 luni sau 2 trimestre, consecutive, chiar si din semestre calendaristice diferite.
Titlul VII - ``Accize si alte taxe speciale``
-se introduce obligatia marcarii si colorarii pacurei si a produselor energetice asimilate din punct de vedere al accizelor acesteia, in vederea diminuarii evaziunii fiscale din domeniul produselor energetice. Scopul aplicarii marcatorilor fiscali este acela de a se monitoriza utilizarea efectiva a acestor produse energetice, astfel incat produsele sa fie taxate corespunzator in functte de utilizare.
-se reglementeaza si regimul deplasarilor intracomunitare, din si spre tari terte, precum si a celor care au loc doar pe teritoriul national sau in tranzit si care au fost initiate inainte de intrarea in vigoare a prezentului act normativ. In aceste situatii, nu se aplica obligativitatea marcarii si colorarii produselor tip pacura, insa deplasarile vor fi realizate sub supraveghere fiscala pana la locul de destinatie sau pana parasesc teritoriul national.
Titlul IX1 ``Infractiuni``
Se introduc noi fapte care pot fi incriminate ca infractiuni:
- eliberarea pentru consum, detinerea in afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv in regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vanzare sau vanzarea, pe teritoriul Romaniei, a produselor energetice prevazute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora, nemarcate si necolorate sau marcate si colorate necorespunzator, cu exceptiile prevazute de lege;
- marcarea si/sau colorarea produselor energetice cu alte substante decat cele prevazute la titlul VII;
- utilizarea de substante si procedee care au ca efect neutralizarea totala sau partiala a colorantului si/sau marcatorului utilizati la marcarea si colorarea produselor energetice. Savarsirea acestor infractiuni se va pedepsi cu inchisoare de la 1 la 4 ani.
Ordonanta de urgenta prevede deasemenea si modificari in domeniul procedurii fiscale prin completarea art. 115 din Codul de procedura fiscala cu o regula speciala de stingere a obligatiilor fiscale respectiv, stingerea potrivit destinatiei subventiei, indiferent daca plata este efectuata din subventie sau din veniturile proprii.
Deasemenea, in domeniul esalonarilor la plata se propune abrogarea prevederilor care excludeau din sfera esalonarii obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii, si amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat .Citeşte mai multe despre:    Accize    Tigarete    Codul fiscal    Codul fiscal 2012

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Persoanele inregistrate in SPV pot face plata obligatiilor fiscale la buget direct cu cardul bancar prin interconectarea cu ghiseul.ro
13 Jun 2020 | 909

Guvernul a marit suma acordata de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura
05 Oct 2019 | 688

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 2 octombrie 2019
02 Oct 2019 | 802

Camera Consultantilor Fiscali a publicat data si tematica pentru sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019
10 Sep 2019 | 876

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 24 iulie 2019
24 Jul 2019 | 708

Ministerul Finantelor propune eficientizarea vamii romanesti
11 Jul 2019 | 897Articole Juridice

La nivelul UE, interzicerea pe etape a tigaretelor si a tutunului de rulat aromate este valida
Sursa: EuroAvocatura.ro

Care sunt riscurile persoanelor care trec vama cu marfuri de contrabanda sau fara documente?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Care sunt riscurile persoanelor care trec vama cu marfuri fara documente?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Declaratiile fiscale care pot fi depuse online
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Decizia CCR nr. 255/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei