Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Comunicare (29)


    Stiri   Casele de pensii vor avea obligatia de a informa angajatorii cu privire la pensionarea salariatului
  Prin Legea nr. 76 din 04 aprilie 2022 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 33/05.04.2022, legiuitorul a completat art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin adaugarea alin. 5, avand urmatorul cuprins:
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2022

    Jurisprudenta   Comunicarea deciziei de concediere. Efectele refuzului salariatului de a primi decizia de concediere
  Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de 30.01.2017 reclamantul C.G. a chemat in judecata pe parata S.C. Atelierele C.Grivita S. a. , solicitand a se dispune anularea Deciziei de concediere nr. 1128/16.06.2015, prin care s-a desfacut, incepand cu data de 16.06.2015, contractul individual de munca al reclamantului C.G., obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 09 Iunie 2021

    Jurisprudenta   Anuntarea angajatorului despre existenta unui concediu medical ulterior emiterii deciziei de concediere.Neincidenta interdictiei concedierii
  Sub dosar nr. x s-a inregistrat la Tribunalul Sibiu contestatia formulata si precizata de contestatoarea B.S., care solicita in contradictoriu cu intimatul Serviciul Public p. administrare Fond L.Sibiu anularea deciziei de concediere nr. 31/12.12.2017; obligarea intimatului Serviciul public p. administrare Fond L.(S. P. a. F. L.) la plata unei despagubiri egale cu drepturile salariale indexate si actualizate p.o perioada de 6 luni de la data aplicarii deciziei de concediere; obligarea la plata daunelor morale potrivit art. 253 alin. 1 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) in cuantum de 10.000 lei, in sarcina intimatului Serviciul Public p. administrare Fond L.Sibiu (f.10).
   Data aparitiei: 02 Iunie 2021

    Jurisprudenta   Interdictia de concediere pe durata incapacitatii temporare de munca nu opereaza in ipoteza in care angajatorul a fost anuntat despre existenta unui concediu medical ulterior emiterii deciziei de concediere
  CURTEA DE APEL Asupra apelului civil de fata; Sub dosar nr. x s-a inregistrat la Tribunalul Sibiu contestatia formulata si precizata de contestatoarea B.S., care solicita in contradictoriu cu intimatul Serviciul Public p. administrare Fond L.Sibiu anularea deciziei de concediere nr. 31/12.12.2017; obligarea intimatului Serviciul public p. administrare Fond L.(S. P. a. F. L.) la plata unei despagubiri egale cu drepturile salariale indexate si actualizate p.o perioada de 6 luni de la data aplicarii deciziei de concediere; obligarea la plata daunelor morale potrivit art. 253 alin. 1 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) in cuantum de 10.000 lei, in sarcina intimatului Serviciul Public p. administrare Fond L.Sibiu (f.10).
   Data aparitiei: 01 Iunie 2021

    Jurisprudenta   Emiterea si comunicarea Notificarii prin care inceteaza Contractul individual de munca in perioada de proba. Drepturi salariale
  Prin cererea de chemare in judecata adresata Tribunalului C.la data de 08.05.2019 si inregistrata pe rolul acestei instante s ub nr. x, reclamantul M.F. au chemat-o in judecata pe parata a. S.I.S.R.L. solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna:
   Data aparitiei: 25 Martie 2021

    Articole   Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
  In contextul fenomenului de digitalizare ce a luat amploare in ultima perioada, se impune a fi avut in vedere si respectat de catre angajatori dreptul la viata privata al salariatilor, ce implica inclusiv protectia corespondentei electronice a acestora.
   Data aparitiei: 08 Februarie 2021

    Legislatie   Hotararea nr. 195/2019 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019
  Publicata in Monitorul Oficial nr. 261 din 04.04.2019.
   Data aparitiei: 05 Aprilie 2019

    Jurisprudenta   Anularea apelului pentru vicii ale procedurii de comunicare a actelor procesuale. Consideratii privind dreptul la al 13-lea salariu garantat personalului din justitie
  Prin actiunea reinregistrata sub nr. x formulata la data de 01.11.2015, reclamantii H__ A_, M__ S_ E__, D_ C_, M_ C__, O__ V__ M_, D_ J_, R_ C__, M_ Verginca, L_ I__, V_ M_ M_, R_ A__ D_ au chemat in judecata pe paratii M_ JustitieI, C_ DE A_ G_ si T_ G_, solicitand obligarea paratilor la plata sumelor reprezentand diferenta de salariu corespunzatoare includerii premiului anual in salariu incepand cu 21.05.2012 sau data incadrarii in munca, si pana la includerea acestora in salariul lunar, daune moratorii reprezentand dobanda legala pentru ultimii 3 ani, respectiv de la 21.05.2012 pana la data introducerii actiunii precum, sume actualizate in functie de indicele de inflatie la data Platii precum si calcularea drepturilor salariale pentru fiecare reclamant prin majorarea salariului de baza cu drepturile aferente premiului anual, incepand de la data ramanerii definitive a prezentei hotararii.
   Data aparitiei: 20 Ianuarie 2019

    Jurisprudenta   Legalitatea masurii de incetare a contractului individual de munca. Indeplinirea obligatiei de instiintare a salariatului
  Prin contestatia inregistrata la 3. 02. 2016, reclamanta P. C. a solicitat anularea pentru nelegalitate a notificarii de incetare a contractului sau individual de munca nr. xxxxxxx/16.11.2015.
   Data aparitiei: 30 Martie 2017

    Articole   [Av. Muncii] Modalitatile de informare (preavizare) a salariatilor in cazul concedierii
  Codul muncii nu prevede obligatia angajatorului de a comunica preavizul printr-o notificare separata de decizia de concediere si nu stabileste o procedura privind acordarea preavizului ca atare.
   Data aparitiei: 07 Februarie 2017

    Jurisprudenta   Intelesul sintagmei "descoperirea inscrisurilor". Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 5 din vechiul CPC
  In ansamblul si filosofia normelor legale ce intereseaza cazul de revizuire al art.322 pct.5 C.proc.civ., notiunea de „descoperire” este mai degraba atasata faptelor juridice (care presupun ajungerea pe orice cai de fapt a unei persoanei in posesia inscrisurilor noi) decat actelor juridice cum ar fi cel al unei comunicari oficiale.
   Data aparitiei: 05 Ianuarie 2017

    Jurisprudenta   Decizia ICCJ nr. 34/2016. Decizia de concediere individuala poate fi comunicata si prin email
  Decizia ICCJ nr. 34/2016. Decizia de concediere individuala emisa potrivit art. 76 din Codul muncii se poate comunica prin posta electronica. Completul pt. dezlegarea unor chestiuni de drept. Publicata in Monitorul Oficial nr. 18 din 09 ianuarie 2017
   Data aparitiei: 26 Decembrie 2016

    Stiri   Uniunea Judecatorilor solicita CSAT sa ii comunice hotararile care implica serviciile secrete in justitie
  Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania a solicitat Consiliului Suprem de Aparare a Tarii sa ii comunice toate hotararile care privesc relatia dintre serviciile secrete ale statului cu justitia. Solicitarea a fost facuta pe data de 8 decembrie 2015 in baza legii privind accesul la informatiile publice.
   Data aparitiei: 09 Decembrie 2015

    Articole   Continutul deciziei instantei de apel si comunicarea acesteia. Art. 424 - NCPP
  TITLUL III: Judecata CAPITOLUL III: Apelul
   Data aparitiei: 13 Noiembrie 2013

    Articole   Comunicarea hotararii penale. Art. 407 - NCPP
  TITLUL III: Judecata CAPITOLUL II: Judecata in prima instanta SECTIUNEA 2: Deliberarea si hotararea instantei
   Data aparitiei: 13 Noiembrie 2013

    Articole   Termenul administrativ in Noul Cod de procedura civila
  Noul cod de procedura civila stabileste o procedura administrativa detaliata de organizare a dosarelor, anterior judecarii cauzelor. Astfel, sunt prevazute in mod clar etapele procedurii prealabile, atat in cazul judecatii in fond, cat si in cazul judecatii in calea de atac.
   Data aparitiei: 08 Noiembrie 2013

    Stiri   Admitere RIL ref. calcularea celor 15 zile in care se poate contesta un proces-verbal de contraventie
  Recursul in interesul legii a vizat interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 27 teza I, raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) si art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la caracterul alternativ sau subsidiar al celor doua modalitati de comunicare a procesului-verbal de constatare si sanctionare contraventionala si a instiintarii de plata.
   Data aparitiei: 24 Iulie 2013

    Stiri   RIL promovat ref. caracterul alternativ sau subsidiar al celor doua modalitati de comunicare a procesului verbal
  In practica judiciara s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la „Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art.27 alin. (1) teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) si art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.2/2001, modificata si completata, in referire la caracterul alternativ sau subsidiar al celor doua modalitati de comunicare a procesului verbal de constatare si sanctionare contraventionala si a instiintarii de plata”.
   Data aparitiei: 25 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Principiul disponibilitatii. Indeplinirea in mod eronat a procedurii de citare
  Prin Sentinta Civila nr.**** a fost admisa actiunea reclamantilor **** prin care acestia au solicitat anularea partiala a T.P. eliberat in favoarea paratilor, reclamanti neconventionali si pe cale de consecinta a fost respinsa cererea neconventionala.
   Data aparitiei: 31 Iulie 2012

    Jurisprudenta   Comunicarea actelor administrativ fiscale
  Astfel, potrivit dispozitiilor art.43 alineat 2 si 3 din O.G. nr.92/2003 C.pr.fiscala (in vigoare la momentul emiterii actului contestat) "Actul administrativ fiscal se comunica dupa cum urmeaza:
   Data aparitiei: 16 Mai 2012

    Articole   Operatorul hotelier care difuzeaza fonograme in camerele de hotel trebuie sa plateasca o remuneratie echitabila producatorilor
  Statele membre nu pot scuti acest operator de obligatia de plata a unei astfel de remuneratii
   Data aparitiei: 16 Martie 2012

    Articole   Consimtamantul (Art. 1.182 - 1.224 - Noul Cod Civil)
  Cartea a V-a. Despre obligatii Titlul II. Izvoarele obligatiilor Capitolul I. Contractul Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului §3. Consimtamantul
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011

    Articole   Actul juridic unilateral. Dispozitii generale (Art. 1.324 - 1.326 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlul II. Izvoarele obligatiilor Capitolul II. Actul juridic unilateral Sectiunea 1. Dispozitii generale
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011

    Stiri   Infoletter CSM: Noul instrument de comunicare al Consiliul Superior al Magistraturii
  Incepand de azi, 28 aprilie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii are un nou instrument de comunicare – Infoletter CSM – care va putea fi vizualizat pe site-ul Consiliului (www.csm1909.ro).
   Data aparitiei: 29 Aprilie 2011

    Stiri   Ministerul Justitiei ref. evenimentele care au incidenta asupra sistemului judiciar
  In ultimele zile o serie de evenimente au survenit in cadrul sau in legatura cu activitatea Justitiei, fata de care pozitia Ministerului Justitiei este urmatoarea:
   Data aparitiei: 03 Decembrie 2010