Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Judecatoria Pascani (5)


    Legislatie   Hotararea CEDO in Cauza Irimia impotriva Romaniei
  Hotararea CEDO in Cauza Irimia impotriva Romaniei PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 288 din 22 mai 2013
   Data aparitiei: 22 Mai 2013

    Jurisprudenta   Raspunderea parintilor pentru fapta copilului minor
  Prin sentinta civ. nr. 1713 din 28.06.2010 a Judecatoriei Pascani data in dosarul 2567/866/2009 s-au dispus urmatoarele: « Respinge ca nefondata actiunea formulata de reclamanta GC si GLD, prin reprezentant legal GC, in contradictoriu cu piritii PV si PD, pentru copilul lor minor PIC. Obliga reclamanta GC sa plateasca paratilor suma de 500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata.”
   Data aparitiei: 03 August 2012

    Jurisprudenta   Radierea, rectificarea inscrierilor de cartea funciara
  Prin cererea inregistrata la data de 02.10.2008 sub nr. 3538/866/2008 pe rolul Judecatoriei Pascani, reclamantii AI si AM au chemat in judecata piritii SE si OFICIU DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA IASI solicitand instantei sa dispuna rectificarea/radierea inscrierii din cartea funciara a localitatii Pascani de pe numele SE a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 7,27 m.p. si sa dispuna inscrierea in cartea funciara a reclamantilor a aceleiasi suprafete de teren.
   Data aparitiei: 03 August 2012

    Jurisprudenta   Anulare proces verbal. Inlocuirea amenzii cu avertisment
  Prin sentinta civ. nr. 2489 din 29.10.2010 a Judecatoriei Pascani data in dosarul 3505/866/2010 s-au dispus urmatoarele: „Respinge plingerea contraventionala formulata de petenta A.F.P.M, in contradictoriu cu intimata DRCAVM Iasi. Mentine ca legal si temeinic procesul verbal seria ANV/200 nr. 0048874 din 07.10.2009 intocmit de intimata.”
   Data aparitiei: 03 August 2012

    Jurisprudenta   Admisibilitatea cererii de declansare a procedurii de somatie de plata
  Prin Ordonanta nr. 236/05.10.2010 a Judecatoriei Pascani data in dosarul 2973/866/2010 s-au dispus urmatoarele: „Admite cererea formulata de creditoarea SC M T SRL in contradictoriu cu debitoarea SC E S C SRL. Someaza debitoarea sa plateasca creditoarei, in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari, suma de 726,33 lei cu titlu de debit principal, reprezentand contravaloare factura fiscala neachitata, la care se adauga dobanda legala calculata la debitului principal, de la data scadentei facturii pana la momentul platii efective. Obliga debitoarea la plata catre creditoare a sumei de 39.30 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata”.
   Data aparitiei: 03 August 2012