Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Receptie (7)


    Stiri   RIL admis: Lipsa autorizatiei de construire si/sau a procesului-verbal de receptie constituie impediment la dobandirea dreptului de proprietate
  In sedinta din 8 aprilie 2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie Completul competent sa judece recursul in interesul legii, prin Decizia nr.13 in dosarul nr.98/1/2019, a admis recursul in interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si,
   Data aparitiei: 09 Aprilie 2019

    Stiri   ICS: Comisia de receptie a constructiilor si a instalatiilor aferente nu mai poate recomanda amanarea receptiei, ci doar admiterea sau respingerea receptiei
  Actul normativ modifica H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, in scopul reglementarii stricte a procesului de receptie, a cresterii calitatii in domeniul constructiilor, precum si pentru sporirea responsabilitatii investitorilor, a executantilor si a celor implicati in procesul de receptie.
   Data aparitiei: 20 Mai 2017

    Jurisprudenta   Cerere de asigurare dovezi
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bolintin Vale la data de 19.07.2010 sub nr.2290/192/2010, reclamanta SC G 3 C SRL a solicitat ca, fara citarea paratei SC A M SRL, sa se dispuna in baza art.235 Cod pr.civ. efectuarea unei expertize tehnice judiciare in specialitatea constructii civile industriale si agricole, prin care sa se stabileasca stadiul lucrarilor de constructii si instalatii realizate de catre G 3 C potrivit contractului de antrepriza nr.1011/19.05.2006 cu privire la complexul "Abator de pasari" si "corp administrativ" imobile situate in judetul Giurgiu, oras Mihailesti, sat Draganescu, Str. Abatorului proprietatea paratei.
   Data aparitiei: 20 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Plata sumei reprezentand sprijin financiar sub forma de bonuri valorice
  1.) Obiectul plangerii Prin actiunea inregistrata la Judecatoria Buzau sub nr.9288/200/2011 din 2 .05.2011 reclamanta Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centrul Judetean Buzau a chemat in judecata pe paratul T. Gh. solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligat la plata sumei de 875 lei reprezentand sprijin financiar acordat sub forma de bonuri valorice , actualizata cu majorarile si penalitatile de intarziere calculate in conformitate cu dispozitiile OUG nr92/2003 privind Codul de procedura fiscala, de la data intocmirii procesului verbal de receptie si restituire , pana la data efectiva a platii.
   Data aparitiei: 12 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Plata sumei reprezentand sprijin financiar in temeiul OUG 123/2006
  1.) Obiectul actiunii. Prin actiunea inregistrata la Judecatoria Patarlagele sub nr. 987/277/2011 din 20.04.2011, reclamanta Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura Centrul Judetean Buzau a chemat in judecata pe paratul S.V. solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligat la plata sumei de 435 lei reprezentand sprijin financiar acordat in temeiul OUG nr. 123/2006 precum si la plata majorarilor si penalitatile de intarziere calculate in conformitate cu OUG nr.92/2003, de la data intocmirii procesului verbal de receptie si restituire pana la data efectiva a platii debitorului.
   Data aparitiei: 10 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Subventie de la bugetul de stat. Restituire suma nejustificata
  Prin cererea introdusa la aceasta instanta si inregistrata la nr. 2295/292 din 1 iunie 2011 reclamanta A.P.I.A. C. Jud .Tel. a chemat in judecata civila pe paratul A.D., pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligat sa-i restituie suma de 100 lei, cu titlu de creanta (plata nedatorata), actualizata cu dobanda legala, conform art. 17 al. 2 din O.U.G. nr. 123/2006, de la data punerii in intarziere, pana la data efectuarii platii inclusiv ; cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 09 August 2012

    Articole   Reguli comune privind contractul de antrepriza (Art. 1.851 - 1.873 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlul IX. Diferite contracte speciale Capitolul VI. Contractul de antrepriza Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza
   Data aparitiei: 25 Iunie 2011