Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Servicii sociale (11)


    Stiri   Procedura de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a fost simplificata, iar nomenclatorul serviciilor sociale a fost completat
  Guvernul a decis simplificarea administrativa pentru acreditarea furnizorilor de servicii sociale si licentierea serviciilor sociale, in sensul revizuirii formularelor de solicitare a certificatului de acreditare si licentei de functionare, dar si in sensul eliminarii din lista documentelor justificative a autorizatiilor administrative eliberate de alte autoritati publice.
   Data aparitiei: 03 Iulie 2019

    Legislatie   Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
  Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor Publicat in Monitorul Oficial nr. 160 din 28.02.2019
   Data aparitiei: 01 Martie 2019

    Stiri   M.Muncii a aprobat standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati
  In Monitorul Oficial nr. 100 din 08.02.2019 a fost publicat Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.
   Data aparitiei: 09 Februarie 2019

    Stiri   Standardele minime de cost pentru serviciile sociale actualizate de Guvernul Romaniei.
  Guvernul a aprobat, in sedinta din data de 16.12.2015 actualizarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale oferite de furnizorii publici de servicii sociale.
   Data aparitiei: 17 Decembrie 2015

    Legislatie   Ordinul 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale
  Ordinul 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 217 din 26 martie 2014
   Data aparitiei: 16 Aprilie 2014

    Legislatie   Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale
  Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale Publicata in Monitorul Oficial nr. 754 din 9 noiembrie 2012
   Data aparitiei: 12 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Raspundere civila delictuala. Plata suma reprezentand contravaloarea prestarilor serviciilor sociale
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Braila reclamanta DAS din cadrul CLM Braila a chemat in judecata pe paratii PV si GG solicitand obligarea acestora la plata sumei de 6287,90 lei reprezentand prejudiciu.
   Data aparitiei: 18 Octombrie 2012

    Stiri   M. Muncii propune un sistem de servicii sociale modern si mai aproape de oameni
  Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) deruleaza proiectul „Cresterea gradului de implementare a legislatiei privind serviciile sociale la nivel local in contextul procesului de descentralizare” SMIS 10845 - cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007 - 2013 „Inovatie in administratie”.
   Data aparitiei: 30 Mai 2012

    Stiri   M. Muncii: Proiect de lege privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale
  Potrivit Legii nr.47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala, acreditarea reprezinta procesul prin care furnizorul de servicii sociale isi demonstreaza propria capacitate functionala, organizationala si administrativa in acordarea serviciilor sociale, cu conditia respectarii standardelor de calitate in vigoare, iar statul recunoaste competenta acestuia de a acorda servicii sociale.
   Data aparitiei: 16 Ianuarie 2012

    Stiri   M. Muncii a lansat in dezbatere PROIECTUL de Lege privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale
  Fata de reglementarile actuale privind calitatea serviciilor sociale si procedura de acreditare, proiectul de lege contine prevederi ce au drept scop crearea un sistem unitar si coerent, atat din punct de vedere al cadrului de reglementare, cat si din punct de vedere al constructiei institutionale, care sa permita o evaluare corecta si echitabila a calitatii serviciilor sociale, un acces cat mai facil al furnizorilor in sistem, o recunoastere a performantei in domeniu si o monitorizare reala a respectarii legislatiei in domeniu.
   Data aparitiei: 29 Decembrie 2010

    Articole   Administrarea serviciilor sociale
  Responsabilitatea dezvoltarii si administrarii serviciilor sociale revine autoritatilor administratiei publice locale.
   Data aparitiei: 22 Aprilie 2010