Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre aplicarea legii (26)


    Articole   Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
  Principiul contributivitatii reprezinta unul dintre principiile de baza ale sistemului public de pensii din Romania. Acesta presupune ca fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele participante la sistemul public de pensii, iar drepturile de asigurari sociale se cuvin in temeiul contributiilor de asigurari sociale platite.
   Data aparitiei: 19 Iulie 2019

    Articole   Constitutionalitatea derogarii de la principiul aplicarii imediate a legii noi
  1.Notiuni introductive Potrivit Noului Cod de Procedura Civila, „procesele in curs de judecata, precum si executarile silite incepute sub legea veche raman supuse acelei legi, consacrand astfel o solutie distincta in raport de art. 725 alin. (1) CPC 1865, potrivit caruia dispozitiile legii noi de procedura se aplicau, din momentul intrarii ei in vigoare, si proceselor in curs de judecata incepute sub legea veche, precum si executarii silite incepute sub acea lege, dispozitii ce reglementau principiul aplicarii imediate o legii procesuale civile noi.
   Data aparitiei: 11 Mai 2019

    Articole   Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
  1. Notiuni introductive In perioada ce a urmat caderii regimului comunist, printre principalele preocupari ale statului roman s-a numarat restituirea imobilelor preluate in mod abuziv in timpul acestui regim, in natura sau prin echivalent.
   Data aparitiei: 06 Mai 2019

    Articole   Aplicarea in timp a legii darii in plata – aspecte de constitutionalitate
  1.Notiuni introductive Controversata Lege a darii in plata (Legea nr. 77 din 28 aprilie 2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite) este subiectul constant al unor critici de constitutionalitate sub toate aspectele ei.
   Data aparitiei: 28 Aprilie 2019

    Stiri   ICCJ. Dezlegare chestiune de drept – aplicarea legii salarizarii pentru locurile de munca din sanatate
  Prin Decizia nr. 10 pronuntata in data de 20 februarie 2017 in dosarul nr. 3476/1/2016, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a admis sesizarea formulata de Curtea de Apel Iasi - Sectia litigii de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. 4261/99/2015, privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, a stabilit ca:
   Data aparitiei: 04 Martie 2017

    Jurisprudenta   Incidenta motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedura civila din 1865. Recurs. Conditii si efecte
  In cazul in care instanta de apel nu a facut o distinctie dupa natura si obiectul contractelor deduse judecatii si, mai ales, nu a dat relevanta clauzelor specific atasate de lege acestora, care le diferentiau sub aspectul naturii, obiectului si efectului, considerand ca toate efectele acestora sunt reglementate dupa regulile aplicabile unui contract de executie de lucrari, devine incident motivul de recurs reglementat de art. 304 pct. 8 C. proc. civ., deoarece aceasta rezolvare reprezinta o schimbare a naturii si continutului actului juridic, implicit a efectelor sale, care a avut ca rezultat ignorarea vointei reale a partilor si, nu in ultimul rand, aplicarea gresita a legii.
   Data aparitiei: 28 Decembrie 2016

    Stiri   ICCJ. Dezlegarea chestiunii de drept privind aplicarea legii penale mai favorabile in cazul pluralitatii de infractiuni savarsite atat inainte cat si dupa 1 februarie 2014
  In sedinta din 2 martie 2016, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, legal constituit, a solutionat sesizarea formulata de Curtea de Apel Bacau – Sectia Penala, Cauze Minori si Familie in dosarul nr.1437/829/2014 in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.
   Data aparitiei: 02 Martie 2016

    Jurisprudenta   Aplicarea legii penale mai favorabile pana la judecarea definitiva a cauzei. Circumstanta atenuanta a provocarii
  In cazul in care instanta a aplicat inculpatului pedeapsa inchisorii de 3 ani, pentru savarsirea infractiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, cu retinerea circumstantei atenuante a provocarii, Codul penal anterior constituie legea penala mai favorabila in raport cu noul Cod penal, intrucat noul minim special de 6 ani al pedepsei inchisorii prevazut in art. 195 pentru infractiunea de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte nu poate fi redus, ca efect al retinerii circumstantei atenuante a provocarii, conform art. 76 alin. (1) din noul Cod penal, sub 4 ani inchisoare.
   Data aparitiei: 15 Iulie 2014

    Jurisprudenta   Aplicarea legii penale mai favorabile pana la judecarea definitiva a cauzei. Inselaciune
  Infractiunea de inselaciune in conventii, prevazuta in art. 215 alin. (1), (3) si (5) C. pen. anterior, savarsita in forma continuata, conform art. 41 alin. (2) C. pen. anterior, impotriva aceluiasi subiect pasiv, se incadreaza in dispozitiile art. 244 alin. (1) din noul Cod penal - varianta tip a infractiunii de inselaciune -, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul Cod penal referitor la infractiunea continuata.
   Data aparitiei: 12 Iunie 2014

    Jurisprudenta   Prescriptia dreptului la actiune implinita inainte de intrarea in vigoare a Noului Cod civil
  Conform art. 201 din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Codului civil, prescriptiile incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a Codului civil, sunt si raman supuse dispozitiilor legale care le-au instituit, aceleasi prevederi fiind cuprinse si in dispozitiile art. 6 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod civil).
   Data aparitiei: 08 Noiembrie 2013

    Jurisprudenta   Aplicarea dispozitiilor Noului Cod Civil referitoare la actiunea in revendicare
  In ceea ce priveste aplicarea in timp a Noului Cod Civil din 2009, trebuie avute in vedere dispozitiile art. 223 din Legea nr. 71/2011, potrivit carora „procesele si cererile in materie civila sau comerciala in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a Codului Civil din 2009 se solutioneaza de catre instantele legal investite, in conformitate cu dispozitiile legale, materiale si procedurale in vigoare la data cand aceste procese au fost pornite, afara de cazul in care in Legea nr. 71/2011 exista dispozitii care prevad altfel".
   Data aparitiei: 21 Iunie 2013

    Stiri   RIL promovat ref. admisibilitatea probelor noi in procesele incepute anterior Legii 202/2010
  In practica judiciara s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la „Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 312 alin. (4) raportat la art. 305 din fostul Cod de procedura civila, in procesele incepute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 202/2010, in referire la admisibilitatea probelor noi, cu exceptia inscrisurilor, atunci cand tribunalele si curtile de apel, dupa casarea hotararii atacate, au retinut cauzele spre rejudecare in fond”.
   Data aparitiei: 10 Mai 2013

    Jurisprudenta   RIL admis. Exercitarea autoritatii parintesti ca urmare a divortului. Aplicarea legii in timp
  Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sa aratat ca, in practica instantelor de judecata, nu exista un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispozitiilor noului Cod civil asupra cererilor referitoare la exercitarea autoritatii parintesti ca urmare a divortului, cereri formulate anterior datei de 1 octombrie 2011, data intrarii in vigoare a noului Cod civil, si aflate, in prezent, pe rolul instantelor de judecata in caile de atac.
   Data aparitiei: 19 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Prelungirea arestarii preventive. Masura obligarii de a nu parasi tara pe o perioada de 30 de zile
  Prin incheierea nr.2 din 21 ianuarie 2011 a Judecatoriei Chisineu Cris in baza art. 159 Cod procedura penala, s-a respins propunerea formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Chisineu Cris de prelungire a masurii arestarii preventive a inculpatului MDM.
   Data aparitiei: 21 Septembrie 2012

    Stiri   Numarul candidatilor inscrisi la concursul de admitere la INM/magistratura 2012
  Cele doua concursuri se vor desfasura in aceleasi zile. Probele de concurs vor fi identice ca si continut. Fiecare candidat nu poate participa decat la unul dintre cele doua concursuri.
   Data aparitiei: 23 Iulie 2012

    Stiri   INM 2012: Calendarul si tematica de concurs
  Plenul CSM a decis organizarea in lunile august-septembrie a doua noi concursuri pentru absolventii de Drept:
   Data aparitiei: 20 Iunie 2012

    Stiri   Admitere INM si magistratura 2012: regulamente modificate
  Plenul CSM a decis modificarea Regulamentelor pentru recrutarea in magistratura, pentru a le pune in acord cu recenta OUG nr. 23/2012.
   Data aparitiei: 15 Iunie 2012

    Stiri   26 august 2012, data la care se va desfasura Concursul de admitere la INM 2012
  In Monitorul Oficial 383/2012 a fost publicata OUG 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.
   Data aparitiei: 08 Iunie 2012

    Stiri   Ultimele modificari: Admitere INM si magistratura 2012
  La propunerea CSM, in sedinta de Guvern de azi s-a votat o modificare foarte importanta a legii 303/2004 cu privire la concursurile de recrutare a magistratilor – este vorba de admiterea la INM si admiterea directa in magistratura.
   Data aparitiei: 06 Iunie 2012

    Stiri   Posibila tematica dept civil pentru admitere in INM 2012
  CSM trebuie sa aprobe tematica si bibliografia pentru concursul de admitere l aINM ce se va desfasura in luna august-septembrie 2012. Regulamentul de concurs deja a fost aprobat de CSM si publicat in M.Of.
   Data aparitiei: 04 Mai 2012

    Stiri   Noile reguli pentru intrarea in magistratura (2012)
  Plenul CSM tocmai a modificat regulile privind intrarea in magistratura. Hotararile care contin aceste modificari sunt pe cale de a fi publicate in Monitorul Oficial.
   Data aparitiei: 12 Aprilie 2012

    Stiri   Cristi DANILET: Despre admiterea la INM in 2012
  Sunt dezbateri intense pe marginea admiterii in magistratura si mai ales la INM in acest an, vizavi de noua legislatie.
   Data aparitiei: 02 Martie 2012

    Articole   Aplicarea in timp a Noului Cod civil
  1. Aspecte generale privind criteriul neretroactivitatii. Facta praeterita, facta pendentia, facta futura
   Data aparitiei: 29 Noiembrie 2011

    Jurisprudenta   Dispozitii tranzitorii. Hotarare pronuntata in prima instanta de judecatorie dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 202/2010. Cai de atac. Competenta
  Potrivit art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010, numai hotararile pronuntate inainte de data intrarii in vigoare a aceste legi raman supuse cailor de atac, motivelor si termenelor prevazute de legea sub care a inceput procesul si, prin urmare, hotararile pronuntate ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 202/2010 sunt supuse cailor de atac, motivelor si termenelor prevazute de dispozitiile Codului de procedura penala, astfel cum au fost modificate prin aceasta lege, fiind lipsita de relevanta data sesizarii instantei de judecata.
   Data aparitiei: 12 Aprilie 2011

    Jurisprudenta   Dispozitii tranzitorii. Hotarare pronuntata in prima instanta de judecatorie dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 202/2010
  In conformitate cu prevederile art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010, numai hotararile pronuntate in cauzele penale inainte de intrarea in vigoare a acestei legi raman supuse cailor de atac, motivelor si termenelor prevazute de legea sub care a inceput procesul.
   Data aparitiei: 12 Aprilie 2011