din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2090 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » In cadrul recuperarii unor penalitati cu titlu cominatoriu stabilite de CJUE, Comisia nu poate aprecia conformitatea legislatiei nationale cu dreptul UE

In cadrul recuperarii unor penalitati cu titlu cominatoriu stabilite de CJUE, Comisia nu poate aprecia conformitatea legislatiei nationale cu dreptul UE

  Publicat: 29 Mar 2011       6319 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Aceasta apreciere fiind de competenta exclusiva a Curtii, Comisia trebuia sa initieze o noua procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Denumire data monedei unice europene.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Denumire data monedei unice europene.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Instanta judecatoreasca, ce functioneaza in unele state si are competenta de a judeca faptele penale cele mai grave.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Prin Hotararea din 14 octombrie 20041, Curtea de Justitie a constatat ca Portugalia nu-si indeplinise obligatiile care ii reveneau, intrucat nu abrogase legislatia sa nationala care conditiona acordarea de daune interese persoanelor lezate in urma unei incalcari a legislatiei comunitare in domeniul achizitiilor publice de proba unei culpe sau a unui dol2. Considerand ca Portugalia nu se conformase acestei hotarari, Comisia a introdus, la 7 februarie 2006, o noua actiune prin care solicita stabilirea unor penalitati cu titlu cominatoriu. Prin Hotararea din 10 ianuarie 20083, Curtea a statuat ca Portugalia nu se conformase primei hotarari din 2004, intrucat legislatia nationala contestata nu fusese inca abrogata. Prin urmare, Curtea a condamnat Portugalia sa plateasca Comisiei penalitati cu titlu cominatoriu in cuantum de 19 392 de euro pe zi de intarziere in aplicarea masurilor necesare pentru a se conforma primei hotarari din 2004, incepand cu data pronuntarii hotararii, 10 ianuarie 2008.
Intre timp, la 31 decembrie 2007, Portugalia a adoptat Legea nr. 67/2007, care a intrat in vigoare la 30 ianuarie 2008 si care abroga legislatia nationala in discutie si instaura un nou regim de indemnizare a prejudiciilor cauzate de stat . Cu toate acestea, Comisia a considerat ca aceasta lege nu constituia o masura de executare adecvata si completa a Hotararii din 2004. Comisia a considerat, in aceasta privinta, ca acest nou regim de indemnizare nu asigura conformitatea dreptului portughez cu obligatiile rezultate din Directiva privind aplicarea procedurilor care vizeaza caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice. In aceste conditii, Portugalia a adoptat Legea nr. 31/2008, de modificare a Legii nr. 67/2007, considerand in acelasi timp ca prin adoptarea Legii nr. 67/2007 erau luate toate masurile necesare pentru executarea Hotararii din 2004. Legea nr. 31/2008 a intrat in vigoare la 18 iulie 2008.
Prin decizia din 25 noiembrie 2008, Comisia a considerat ca Legea nr. 67/2007 nu constituia o executare adecvata a Hotararii din 2004 si ca autoritatile nationale se conformasera acestei hotarari a Curtii numai prin adoptarea Legii nr. 31/2008. In consecinta, Comisia a solicitat Portugaliei plata unor penalitati cu titlu cominatoriu in cuantum total de 3 665 088 de euro pentru perioada cuprinsa intre 10 ianuarie si 17 iulie 2008. Intrucat a considerat ca ordinea juridica portugheza era conforma Hotararii din 2004 incepand de la data de 30 ianuarie 2008 - data intrarii in vigoare a Legii nr. 67/2007 -, Portugalia a contestat decizia Comisiei de stabilire a cuantumului total al penalitatilor cu titlu cominatoriu si a solicitat Tribunalului sa anuleze aceasta decizie .
In hotararea pronuntata, Tribunalul anuleaza decizia Comisiei.

Mai intai, Tribunalul se pronunta asupra competentei sale de a solutiona prezenta actiune . In
aceasta privinta, Tribunalul constata ca dreptul Uniunii nu stabileste modalitatile de executare
a unei hotarari de constatare a neindeplinirii obligatiilor pronuntate de Curte si prin care un
stat membru este obligat la plata catre Comisie a unor penalitati cu titlu cominatoriu. In mod
similar, dreptul Uniunii nu cuprinde nicio dispozitie speciala cu privire la solutionarea litigiilor care
pot interveni intre un stat membru si Comisie cu ocazia executarii unei asemenea hotarari. Cu
toate acestea, Tribunalul constata ca este de competenta Comisiei sa recupereze sumele care
ar fi datorate la bugetul Uniunii in executarea unei hotarari a Curtii. Tribunalul considera ca,
prin urmare, este competent pentru a analiza o actiune introdusa impotriva unei decizii a Comisiei
prin care se stabileste cuantumul datorat de statul membru ca penalitati cu titlu cominatoriu.
Tribunalul precizeaza insa ca, in cadrul exercitarii acestei competente, nu poate aduce atingere
competentei exclusive rezervate Curtii de a analiza neindeplinirea de catre un stat membru
a obligatiilor rezultate din dreptul Uniunii.
In continuare, in legatura cu temeinicia actiunii, Tribunalul aminteste ca din Hotararea din 2008
rezulta ca revenea Portugaliei obligatia de a abroga legislatia nationala in litigiu pentru a se
conforma Hotararii din 2004 si ca penalitatile cu titlu cominatoriu ar fi datorate pana la acea data .
Or, aceasta legislatie a fost abrogata prin Legea nr. 67/2007, care a intrat in vigoare la 30
ianuarie 2008. Comisia a refuzat insa sa considere ca neindeplinirea obligatiilor incetase la acea
data si a considerat ca incetarea neindeplinirii obligatiilor intervenise la 18 iulie 2008, data de
intrare in vigoare a Legii nr. 31/2008. Tribunalul constata ca, astfel, Comisia nu a respectat
dispozitivul Hotararii din 2008 si, in consecinta, anuleaza decizia Comisiei.
In sfarsit, Tribunalul respinge argumentatia Comisiei potrivit careia aceasta ar fi avut obligatia de a
verifica daca regimul instaurat in urma adoptarii Legii 67/2007 constituia o transpunere adecvata a
dreptului Uniunii. Astfel, o asemenea apreciere, pe de o parte, este de competenta exclusiva a
Curtii si, pe de alta parte, depaseste un control al carui obiect este sa se determine daca legislatia
nationala a fost sau nu a fost efectiv abrogata. Tribunalul considera ca, in consecinta, Comisia nu
putea sa decida, in cadrul executarii Hotararii din 2008, ca Legea nr. 67/2007 nu era conforma cu
dreptul Uniunii, iar ulterior sa traga concluziile care se impuneau pentru a calcula penalitatile cu
titlu cominatoriu dispuse de Curte . In masura in care considera ca regimul juridic introdus prin
aceasta lege nu constituia o transpunere corecta a dreptului Uniunii, ar fi trebuit sa initieze o noua
procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor.MENTIUNE: Impotriva deciziei Tribunalului se poate declara recurs la Curte, numai pentru motive de drept,
in termen de doua luni de la comunicarea acesteia.
MENTIUNE: Actiunea in anulare are ca obiect anularea acelor acte ale institutiilor Uniunii care sunt contrare
dreptului Uniunii. Cu respectarea anumitor conditii, statele membre, institutiile europene si particularii pot
sesiza Curtea de Justitie sau Tribunalul cu o actiune in anulare. Daca actiunea este intemeiata, actul este
anulat. Institutia autoare a actului trebuie sa ia masuri pentru a elimina eventualul vid juridic creat prin
anularea acestuia.


1 Hotararea Curtii din 14 octombrie 2004, Comisia/Portugalia (C-275/03).
2 Obligatie decurgand din articolul 1 alineatul (1) sI din articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizeaza caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de lucrari (JO L 395, p. 33, Editie speciala, 06/vol. 1, p. 237).
3 Hotararea Curtii din 10 ianuarie 2008, Comisia/Portugalia (C-70/06).

Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Uniunii Europene    Daune cominatorii    Penalitati de intarziere    Dobanzi    Portugalia

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Inregistrarea la EUIPO unei marci sonore prezentate in format audio
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea examinarii gradului redus de similitudine a marcilor in conflict
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Noi instructiuni practice pentru parti. Faza scrisa si orala a procedurii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de acces la documentele continute in dosarul unei cereri de autorizare a introducerii pe piata a medicamentelor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un semn care evoca marijuana nu poate fi inregistrat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior ´┐Ż pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Initiativa cetateneasca europeana. Situatia regiunilor cu minoritate nationala
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Obligarea unei autoritati publice la emiterea unui act administrativ sub sanctiunea platii daunelor cominatorii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1048 din 28 februarie 2012

Indeplinirea obligatiei pentru a carei executare s-au solicitat daune cominatorii. Ramanerea fara obiect a actiunii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia I Civila, Decizia nr. 430 din 01.03.2012

Fond funciar. Acordare de despagubiri
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 227 din 01.02.2012

Cerere de interventie. Justificarea interesului
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia I Civila, Decizia nr. 224 din 01.02.2012