Document atasat din sectiunea Legislatie Euroavocatura

   ANEXĂ 1)
(Anexa nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 12/2009)


    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale


    ___________
   1) Anexa este reprodusă īn facsimil.
   
                                    ┌──────────────────────────────────────────────┐
                                    │Nr. maxim de posturi: 248, exclusiv demnitarii│
                                    │şi posturile aferente Cabinetului ministrului │
                                    └──────────────────────────────────────────────┘
 
┌────────────────────────────┐                              ┌────────────────────────────┐
│  CABINETUL MINISTRULUI  ├──────────┐                   ┌───────────┤COMPARTIMENTUL CONSILIERILOR│
└────────────────────────────┘     │                   │      │ PENTRU AFACERI EUROPENE  │
┌────────────────────────────┐     │      ┌──────────────┐     │      └────────────────────────────┘
│ COMPARTIMENTUL INFORMAŢII ├─────┐  └───────────┤       ├──────────┘      ┌────────────────────────────┐
│    CLASIFICATE     │   └────────────────┤       ├──────────────────────┤ COMPARTIMENTUL DE CONTROL │
└────────────────────────────┘   ┌────────────────┤  MINISTRU  ├────────────────┐   └────────────────────────────┘
┌────────────────────────────┐   │  ┌───────────┤       ├──────────┐   │   ┌────────────────────────────┐
│UNITATE POLITICI PUBLICE***)├─────┘  │      │       │     │   └─────┤ COMPARTIMENTUL DE AUDIT  │
└────────────────────────────┘     │      └──────┬───────┘     │      └────────────────────────────┘
┌────────────────────────────┐     │         │         │      ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│  CONSILIER DIPLOMATIC  ├──────────┘         │         └───────────| UNITĂŢI DE MANAGEMENT AL |
└────────────────────────────┘               │               |    PROIECTELOR**)    |
                              │               └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
┌───────────────────────────────────────┐         │
│ DIRECŢIA PENTRU POLITICI ŞI PROGRAME │         │
│ ĪN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR, AFACERI ├──────────────────┤
│ EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE  │         │         ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐
└───────────────────────────────────────┘         ├──────────────────┤ SECRETAR DE STAT ├──┤   CABINET   │
┌───────────────────────────────────────┐         │         └──────────────────┘ │ SECRETAR DE STAT │
│    DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU    │         │                    └──────────────────┘
│  POLITICI ŞI PROGRAME ĪN DOMENIUL  ├──────────────────┤
│    SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE    │         │
└───────────────────┬───────────────────┘         │
          │                   │
   ┌──────────────┴─────────────┐            │
   │ DIRECŢIA PENTRU PROMOVAREA │            │         ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐
   │ŞI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR│            ├──────────────────┤ SECRETAR DE STAT ├──┤   CABINET   │
   │ SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE │            │         └──────────────────┘ │ SECRETAR DE STAT │
   └────────────────────────────┘            │                    └──────────────────┘
                              │
┌───────────────────────────────────────┐         │
│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU STRATEGII  │         │
│   DE DEZVOLTARE ŞI CREŞTERE A   ├──────────────────┤
│   COMPETITIVITĂŢII ĪN DOMENIUL   │         │
│    SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE    │         │
└───────────────────────────────────────┘         │
┌───────────────────────────────────────┐         │
│  DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU SERVICII  ├──────────────────┤
│       ELECTRONICE       │         │         ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐
└───────────────────────────────────────┘         ├──────────────────┤ SECRETAR DE STAT ├──┤   CABINET   │
┌───────────────────────────────────────┐         │         └──────────────────┘ │ SECRETAR DE STAT │
│   ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU   ├──────────────────┤                    └──────────────────┘
│PROMOVAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE*) │         │
└───────────────────┬───────────────────┘         │
          │                   │
   ┌─────────────┼─────────────┐            │
   │       │       │            │
┌─────┴─────┐ ┌─────┴────┐ ┌──────┴─────┐         │
│ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │      │         │         ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐
│ EVALUARE, │ │MANAGEMENT│ │ DIRECŢIA │         ├──────────────────┤ SECRETAR DE STAT ├──┤   CABINET   │
│SELECŢIE ŞI│ │FINANCIAR │ │MONITORIZARE│         │         └──────────────────┘ │ SECRETAR DE STAT │
│CONTRACTARE│ │ŞI CONTROL│ │      │         │                    └──────────────────┘
└───────────┘ └──────────┘ └────────────┘         │
                              │
┌───────────────────────────────────────┐         │
│ DIRECŢIA JURIDICĂ, INFORMARE PUBLICĂ ├──────────────────┤
│     ŞI RELAŢII CU PRESA     │         │
└───────────────────────────────────────┘         │
┌───────────────────────────────────────┐         │
│ DIRECŢIA ECONOMICĂ, RESURSE UMANE ŞI ├──────────────────┘
│      ADMINISTRATIVĂ       │
└───────────────────────────────────────┘

   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ *) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală.                        │
   │ **) Se īnfiinţează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a ministerului.│
   │***) Se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment.                          │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
 


 

 

 

 

Document atasat din sectiunea Legislatie Euroavocatura