Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Noul Cod Civil » Despre legea civila. Dispozitii generale (Art. 1 - 5 - Noul Cod Civil)

Despre legea civila. Dispozitii generale (Art. 1 - 5 - Noul Cod Civil)

  Publicat: 28 Jun 2011       8457 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Noul Cod Civil  


Titlul preliminar. Despre legea civila

Capitolul I. Dispozitii generale

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,

      Art. 1. Izvoarele dreptului civil. (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzantele si principiile generale ale dreptului.
(2) In cazurile neprevazute de lege se aplica uzantele, iar in lipsa acesAtora, dispozitiile legale privitoare la situatii asemanatoare, iar cand nu exista asemenea dispozitii, principiile generale ale dreptului.
(3) In materiile reglementate prin lege, uzantele se aplica numai in masura in care legea trimite in mod expres la acestea.
(4) Numai uzantele conforme ordinii publice si bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare de drept .
(5) Partea interesata trebuie sa faca dovada existentei si a contiAnuAtului uzantelor. Uzantele publicate in culegeri elaborate de catre entitaAtile sau organismele autorizate in domeniu se prezuma ca exista, pana la proba contrara.
(6) In sensul prezentului cod, prin uzante se intelege obiceiul (cutuAma) si uzurile profesionale. Art. 1-2
      Art. 2. Obiectul si continutul Codului civil. (1) Dispozitiile preAzentului cod reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil.
(2) Prezentul cod este alcatuit dintr-un ansamblu de reguli care constiAtuie dreptul comun pentru toate domeniile la care se refera litera sau spiAritul dispozitiilor sale.
      Art. 3. Aplicarea generala a Codului civil. (1) Dispozitiile prezenAtului cod se aplica si raporturilor dintre profesionisti, precum si raporAturilor dintre acestia si orice alte subiecte de drept civil.
(2) Sunt considerati profesionisti toti cei care exploateaza o intreAprindere.
(3) Constituie exploatarea unei intreprinderi exercitarea sisteAmatica, de catre una sau mai multe persoane, a unei activitati organiAzate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii, indiferent daca are sau nu un scop lucrativ.
      Art. 4. Aplicarea prioritara a tratatelor internationale privind drepAturile omului. (1) In materiile reglementate de prezentul cod, disApozitiile privind drepturile si libertatile persoanelor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Constitutia, Declaratia Universala a DrepAturilor Omului, pactele si celelalte tratate la care Romania este parte .
(2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si preAzentul cod, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazuAlui in care prezentul cod contine dispozitii mai favorabile.
      Art. 5. Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene. In materiile reAgleAAmentate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii EuroApene se aplica in mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul partilor.


Note si Comentarii!


Articol actualizat prin Legea 71/2011

Citeşte mai multe despre:    Izvoarele dreptului civil    Legea civila    Codului civil    Noul Cod Civil    Tratate internationale    Declaratia Universala a Drepturilor Omului    Dreptul Uniunii Europeane

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dezvoltare opinie privind calitatea de persoana prejudiciata
Sursa: Florin Iordache Law Office

Plangerea penala. Art. 289 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Retragerea apelului. Art. 415 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Recursul in casatie. Art. 433 - 451 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Moartea cerebrala, consecinte in materie succesorala
Sursa: Av. Artin SARCHIZIAN

Aplicarea legii civile (Art. 6 - 8 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro