Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Contracte Civile si Comerciale » Model Contract de donatie

Model Contract de donatie

  Publicat: 01 Jan 2008       21435 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Contracte Civile si Comerciale  


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contractul de donatie prin care se impune donatarului o obligatie determinata (numita sarcina), fie in folosul lui insusi, fie in folosul donatorului, fie chiar in folosul unui tert.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Model contract de donatie . Pentru a indeplini conditiile de valabilitate cerute de lege contractul de donatie trebuie incheiat in forma autentica:

Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana ce, in temeiul unui contract de donatie, transmite, fara a primi ceva in schimb, dreptul de proprietate asupra unui bun sau a mai multor bunuri determinate.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana care, prin efectul unui contract de donatie, dobandeste de la o alta persoana, numita donator, dreptul de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate, in principiu fara contraprestatie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana ce, in temeiul unui contract de donatie, transmite, fara a primi ceva in schimb, dreptul de proprietate asupra unui bun sau a mai multor bunuri determinate.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Pierdere in total sau in parte a dreptului de proprietate asupra unui lucru
Reprezinta niste deficiente ale unui bun, care ii afecteaza utilitatea, facand-o sa scada.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana ce, in temeiul unui contract de donatie, transmite, fara a primi ceva in schimb, dreptul de proprietate asupra unui bun sau a mai multor bunuri determinate.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana ce, in temeiul unui contract de donatie, transmite, fara a primi ceva in schimb, dreptul de proprietate asupra unui bun sau a mai multor bunuri determinate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

CONTRACT DE DONATIE


Intre:


1. ________________________________


- denumita in continuare Donatorul -


si


2. ________________________________


- denumita in continuare Donatarul ,


Donatorul şi Donatarul denumite in continuare Partile .


Art. 1. Obiectul contractului

(1) Donatorul transfera, in mod irevocabil si cu titlu gratuit, Donatarului dreptul de proprietate asupra __________, (denumit in continuare Bunul ).


(2) Transferul Bunului de la Donator la Donatar opereaza de la data autentificarii Contractului.


Art. 2. Valoarea bunului

Bunul este evaluat la suma totala de ___________ lei, dar numai in scopul determinarii valorii taxei de timbru notariale la momentul autentificarii prezentului Contract .


Art. 3. Sarcini


_____________________________ .


Art. 4. Garantii

(1) Bunul va fi donat de catre Donator Donatarului in starea in care acesta se afla la data autentificarii prezentului Contract .


(2) Donatorul nu va raspunde/ nu va raspunde dupa data transferului dreptului de proprietate asupra Bunului pentru evictiune sau pentru vicii ascunse .


Art. 5. Acceptarea donatiei

Donatarul declara expres ca accepta donatia de la Donator avand ca obiect Bunul prevazut in art. 1, in conditiile prevazute de prezentul Contract .


Art. 6. Cheltuieli

_____________________________ .


Art. 7. Drept aplicabil. Instanta competenta
_____________________________ .
Art. 8. Clauza de salvgardare

_____________________________ .


Art. 9. Revocarea Contractului


Contractul se revoca pentru neexecutarea sarcinii stabilite prin prezentul contract, in cazul survenirii unui copil Donatorului dupa incheierea acestui contract sau in caz de ingratitudine din partea Donatarului fata de Donator.


Prezentul contract a fost incheiat astazi, _________, la ___________, in ___ exemplare originale, cate __ pentru fiecare parte contractanta.


Donator, Donatar,
____________ ____________
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si JustitieŞtiri Juridice
Legislaţie

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...