Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Penal » Gestiunea Frauduloasa

Gestiunea Frauduloasa

  Publicat: 01 Jan 2008       20335 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Penal  


Constituie pricinuirea de pagube cu rea-credinta unei persoane cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acesteia, de catre persoana care ar fi trebuit sa aiba grija de buna administrare sau conservare a bunurilor respective.
Potrivit art 214 al. 1 Cod penal gestiunea frauduloasa consta in pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credinta, cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acesteia, de catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acestor bunuri.

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Parte intr-un raport juridic de obligatie, titular de drepturi de creanta, indreptatit sa pretinda subiectului pasiv,
Este persoana numita intr-o functie publica.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Materialul de conceptie pregatitor reprezinta materializarea in limbaj natural a ideii si a activitatii de analiza, materializare ce poate contine:
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Obiectul juridic principal consta in relatiile sociale cu caracter patrimonial, iar obiectul juridic secundar consta in relatiile sociale referitoare la buna-credinta si increderea necesara intre cei ce intra in relatii cu caracter patrimonial.

Aceasta infractiune are ca obiect material diverse bunuri mobile si imobile, apartinand altuia, dar aflate in posesia faptuitorului. Constituie obiect material si bunurile asupra carora faptuitorul are un drept de coproprietate, atunci cand coproprietarul i-a incredintat acestuia administrarea sau conservarea intregii universalitati de bunuri .

Calitatea de subiect activ o poate intruni orice persoana care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii bunurilor altuia, nefiind necesar sa aiba calitatea de functionar .Nu importa natura contractuala sau legala a obligatiei de a administra sau conserva bunurile altuia.

Participatia penala este posibila sub toate formele, cu precizarea ca in cazul coautoratului trebuie ca faptuitorii sa aiba impreuna sarcina administrarii sau conservarii respectivelor bunuri .

Elementul material al laturii obiective se realizeaza prin actiuni sau inactiuni pagubitoare pentru proprietarul bunurilor administrate sau conservate.Actiunile sau inactiunile trebuie savarsite cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor. Administrarea bunurilor presupune ingrijirea acestora, iar conservarea lor se refera la luarea unor masuri de mentinere a acestora la parametrii calitativi si cantitativi.
Actiunea sau inactiunea pagubitoare trebuie sa reprezinte o incalcare a obligatiei rezultand din insarcinarea primita, in caz contrar fapta nu intruneste elementele infractiunii de gestiune frauduloasa.De exemplu, in practica judiciara, s-a considerat ca sunt intrunite elementele infractiunii de gestiune frauduloasa atunci cand in calitate de administrator la o asociatie de locatari, inculpatul si-a insusit o suma de bani din fondurile asociatiei.

Urmarea imediata consta in pricinuirea unor pagube, iar raportul de cauzalitate trebuie sa existe intre fapta incriminata si paguba pricinuita.

In privinta laturii subiective vinovatia exista doar sub forma intentiei, deoarece legislatorul prevede ca fapta trebuie savarsita cu rea-credinta.

Tentativa este posibila cand infractiunea se savarseste printr-o actiune, dar nu se pedepseste.
Consumarea infractiunii are loc in momentul in care se pricinuieste paguba, ca urmare a actiunii sau inactiunii incriminate.

Infractiunea prevazuta la art. 214 C. pen. are si o forma agravata prezentata la al. 2: ”gestiunea frauduloasa savarsita in scopul de a dobandi un folos material ...”
Relativ la sanctionarea acestei infractiuni, forma simpla prevazuta la al. 1 se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani, in timp ce forma agravata (al. 2) se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

Potrivit al. 3, daca bunul este proprietate privata, cu exceptia cazului cand acesta este in intregime sau in parte al statului, actiunea penala pentru fapta prevazuta in al. 1 se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.Plangerea prealabila se adreseaza organului de cercetare penala sau procurorului conform art. 279 al. 2 pct. b C. proc. pen.

Al. 3 al art. 214 contine o dispozitie declarata neconstitutionala:”cu exceptia cazului cand acesta este in intregime sau in parte al statului...”Astfel, prin decizia Curtii Constitutionale nr. 5 din 4 februarie 1999, definitiva, publicata in Monitorul Oficial nr. 95 din 5 martie 1999 s-a admis exceptia de neconstitutionalitate si s-a constatat ca dispozitia mai sus mentionata este neconstitutionala.

In motivare se retine ca aceste dispozitii „contravin prevederilor art. 44 al. 2 din Constitutie, care asigura o egala ocrotire a proprietatii apartinand persoanelor fizice ori persoanelor juridice de drept privat, precum si a proprietatii private a statului.Asa fiind, in privinta bunurilor care formeaza obiectul proprietatii private, statul nu poate beneficia de o ocrotire juridica diferita de aceea a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si JustitieŞtiri Juridice
Legislaţie

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...