Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Succesoral » Determinarea bunurilor care formeaza masa succesorala (patrimoniul succesoral)

Determinarea bunurilor care formeaza masa succesorala (patrimoniul succesoral)

  Publicat: 01 Jan 2008       40645 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Succesoral  


1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Identificarea bunurilor care exista in patrimoniul succesoral la data deschiderii succesiunii presupune determinarea tuturor bunurilor mobile si imobile ce apartineau defunctului la data decesului sau, cu singura conditie ca ele sa aiba o valoare ce poate fi apreciata in bani .

Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Sinonim - de cujus. Persoana decedata.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Legea privind asigurările şi reasigurările în România
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Se au in vedere drepturile reale, drepturile de creanta (inclusiv creantele ce le avea de cuius contra mostenitorilor rezervatari) si drepturile de creatie intelectuala. Cat priveste bunurile de care defunctul a dispus prin testament, ele vor fi incluse in calcul, deoarece se afla in patrimoniul succesoral; ele nu se vor preda legatarilor decat dupa verificarea integritatii rezervei.

Nu se includ in activul brut al mostenirii :
a) drepturile viagere care se sting la moartea lui de cuius : dreptul de uzufruct, renta viagera, creanta de intretinere, dreptul la pensie;
b) bunurile supuse dreptului de reintoarcere conventionala (art.825 Cod civil). Donatia fiind facuta de catre defunct sub conditia rezolutorie a predecesului donatarului, prin moartea defunctului bunul donat iese din patrimoniul sau;
c) bunurile care nu au facut parte din patrimoniul defunctului, deoarece ele nu au existat la data deschiderii succesiunii : fructele civile sau naturale ajunse la scadenta sau percepute dupa aceasta data nu se include in masa de calcul;
d) adaugirile sau imbunatatirile aduse de mostenitori unui bun la defunctului;
e) indemnizatia de asigurare (suma asigurata) platita de asigurator tertului beneficiar al asigurarii de persoane (pentru caz de moarte a celui ce lasa mostenirea) nu face parte din patrimoniul succesoral, fiind formata in patrimoniul asiguratorului, iar nu al asiguratului (defunctului). Daca nu a fost desemnat un tert beneficiar si indemnizatia se plateste mostenitorilor (art.32 din Legea 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania) dreptul de indemnizatie va face parte din patrimoniu succesoral.
f) bunurile lipsite de valoare patrimoniala : tablourile de familie, portrete, corespondenta, morminte, etc.;
g) creantele insolvabile sau cele incerte sau litigioase; apreciem ca aceste creante insolvabile vor fi incluse in masa de calcul daca debitorul este mostenitor sau daca creanta face obiectul unui legat lasat debitorului.
Daca creanta este nesigura sau litigioasa, ea se va evalua dupa posibilitatea de realizare in viitor sau, prin acordul comostenitorilor, creanta sa fie vanduta si pretul sa fie inclus in masa succesorala.
h) dreptul la folosinta locativa al membrilor de familie, in cazul decesului titularului contractului de inchiriere, deoarece acestia au drepturi locative proprii in baza contractului de inchiriere;
i) drepturile ce decurg dintr-un contract de mandat, deoarece acesta inceteaza, de regula, la moartea uneia din parti;
j) bunurile pe care cel ce lasa mostenirea le avea in baza unui contract de depozit, comodat sau ca urmare a unei infractiuni dovedite.
Privitor la fructele naturale si civile produse de bunurile succesorale, s-a exprimat in doctrina si practica opinia potrivit cu care fructele naturale si civile, desi nu exista in patrimoniul succesoral la data deschiderii succesiunii, ele fiind culese sau percepute dupa aceasta data, vor fi incluse in patrimoniul succesoral, cu exceptia cazului cand comostenitorii facand o conventie de mentinere a indiviziunii (art.728 al.2 Cod civil), aceasta a avut ca urmare un partaj provizoriu al posesiunii ti folosintei bunurilor succesorale, situatie in care fructele vor apartine fiecarui comostenitor “pro diviso”.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si JustitieŞtiri Juridice
Legislaţie

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...