Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Fiscal » De la 1 martie 2015 persoanele care tin contabilitatea in partida simpla vor putea adopta sistemul partidei duble

De la 1 martie 2015 persoanele care tin contabilitatea in partida simpla vor putea adopta sistemul partidei duble

  Publicat: 01 Mar 2015       8675 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Fiscal  


Incepand cu data de 01 martie 2015 va intra in vigoare Ordinul ministrului finantelor publice nr. 170 din 17 februarie 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla, publicat in M. Of. al Romaniei nr. 139 din 24 februarie 2015.

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Taxe duble sau multiple prelevate de mai multe autoritati fiscale sau rezultate dintr-o acumulare de impozite sau taxe (spre exemplu, impozitul pe masini si taxa auto).
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Document bancar eliberat clientilor, in care sunt evidentiate toate operatiunile de incasari si plati efectuate intr-o anumita perioada,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.

Potrivit actului normativ mentionat, toate persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror venit net anual (determinat in sistem real) este obtinut din:


- activitati independente (persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, medici, avocati, notari, auditori financiari, consultanti fiscali, experti contabili, arhitecti, persoanele care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala (in conditiile in care opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real) si alte profesii reglementate;


- cedarea folosintei bunurilor;


- activitati agricole;


- silvicultura;


- piscicultura, vor putea trece la conducerea contabilitatii in partida dubla .


Acest lucru se va putea realiza de la inceputul exercitiului financiar urmator celui in care au decis adoptarea sistemului de conducere .


Cu titlu de exceptie, persoanele care tin evidenta contabila in partida simpla nu vor avea posibilitatea trecerii la sistemul evidentei contabile in partida dubla, daca exista o stipulatie expresa in acest sens in actul de infiintare sau in alte legi speciale.


Persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica precizate mai sus, care vor fi infiintate dupa data de 01 martie 2015, isi vor putea tine contabilitatea in partida dubla de la data infiintarii.


Avantajul major al trecerii la inregistrarea evidentei contabile in partida dubla fata de cea simpla, consta in accentuarea transparentei si a acuratetei in prezentarea elementelor privind activele si pasivele entitatii, in vederea eficientizarii investitiilor si a bunului mers al acesteia.


Persoanele care vor alege inregistrarea evidentei contabile in sistem de partida dubla isi vor organiza activitatea si isi vor conduce contabilitatea proprie in mod similar operatorilor economici, inclusiv prin intocmirea balantei de verificare, fara insa a fi obligati sa intocmeasca situatii financiare anuale.


Cum se va realiza trecerea de la inregistrarea contabilitatii in partida simpla la cea in partida dubla?


In concret, la inceputul exercitiului financiar pentru care au optat sa treaca la conducerea contabilitatii in partida dubla, vor fi preluate, pe baza inventarului si a informatiilor privind creantele si datoriile din inregistrarile aferente partidei simple, ca solduri initiale, sumele din Registrul-inventar, Registrul-jurnal de incasari si plati, fisa mijlocului fix, extras de cont si din alte documente.


Deschiderea conturilor de imobilizari, stocuri, creante, disponibilitati banesti si datorii, in vederea preluarii in contabilitatea in partida dubla a acestor elemente, se va efectua cu ajutorul contului 455 "Sume datorate actionarilor/asociatilor".


Spre deosebire de functiunea contului 455 aplicabila operatorilor economici, la trecerea de la contabilitatea in partida simpla la contabilitatea in partida dubla, Ordinul nr. 170/2015 stabileste ca se vor efectua urmatoarele inregistrari:


- in creditul contului 455 vor fi inregistrate ``soldurile conturilor de natura activelor (imobilizari, stocuri, creante, disponibilitati banesti)``;


- in debitul contului 455 vor fi inregistrate ``soldurile conturilor de natura datoriilor``.


Diferenta dintre valoarea activelor si valoarea datoriilor din contul 455 se va reflecta in soldul acestuia, astfel:


- sold creditor - cand valoarea activelor este mai mare decat valoarea datoriilor;


- sold debitor - cand valoarea activelor este mai mica decat valoarea datoriilor.


Odata cu intrarea in vigoare a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 170/2015, vor fi abrogate:


- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in M. Of. al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 16 iulie 2004;


- Normele specifice de intocmire si utilizare a documentului Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) cuprinse in Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat in M. Of. al Romaniei, Partea I, nr. 870 si 870 bis din 23 decembrie 2008, cu completarile ulterioare;- Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natura contabila si fiscala referitoare la practicienii in insolventa, persoane fizice sau juridice, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, publicat in M. Of. al Romaniei, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007.


Avocat Gheorghe-Andrei Gherasim,Cabinet avocat Marius-Catalin Predut

Citeşte mai multe despre:    Contabiliate    Contabilitate simpla    Contabilitate in partida simpla    Contabilitate in partida dubla

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri