Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Proceduri si Acte necesare pentru ... » Actele Necesare Inregistrarii Contractelor Individuale De Munca

Actele Necesare Inregistrarii Contractelor Individuale De Munca

  Publicat: 01 Jan 2008       15936 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Proceduri si Acte necesare pentru ...  


Legea privind unele măsuri de protecţie a persoanelor Óncadrate Ón muncă
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
In conformitate cu art.8 din Legea 130/1999 - modificata si completata - privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Legea privind unele măsuri de protecţie a persoanelor Óncadrate Ón muncă
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act oficial (carte de munca)
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Legea privind unele măsuri de protecţie a persoanelor Óncadrate Ón muncă
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Parte a procesului de desfasurare a controlului doping,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Legea privind unele măsuri de protecţie a persoanelor Óncadrate Ón muncă
si pct.1 din Procedura de inregistrare a contractelor individuale de munca si modul de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art.8 din Legea nr.130/1999 (.) aprobata prin Ordinul M.M.P.S. nr.747/1999, obligatia inregistrarii contractelor individuale de munca incheiate cu salariatii proprii revine urmatoarelor categorii de angajatori:

a) persoane fizice;
b) societati comerciale cu capital integral privat;
c) asociatii cooperatiste;
d) asociatii familiale;
e) asociatii, fundatii, organizatii sindicale si patronale;
f) orice organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legii romane.

Pentru inregistrarea contractelor individuale de munca la I.T.M.Bucuresti angajatorii prevazuti la art.8 din Legea 130/1999 -modificata si completata- se vor adresa sefului de birou al sectorului in raza caruia se afla sediul social al societatii, prezentand un biblioraft care sa cuprinda urmatoarele documente:

Actele constitutive ale societatii ( certificatul de inregistrare, actul constitutiv si cererea de inscriere de mentiuni- dupa caz, hotararea judecatoreasca) in copie si in original;
*actele originale se vor restitui dupa verificare;

Contractul individual de munca incheiat in trei exemplare care trebuie sa contina cel putin clauzele minime prevazute de modelul-cadru al contractului individual de munca aprobat prin Ordinul M.M.S.S. nr.64/2003, modificat si completat prin Ordinul M.M.S.S. nr.76/2003;
Carnetul de munca al salariatului care urmeaza a fi incadrat in munca;

* in situatia in care salariatul nu a avut intocmit carnet de munca, se vor anexa in copie urmatoarele documente:
- certificatul de nastere,
- certificatul de casatorie (daca este cazul),
- actele de studii
- declaratie pe proprie raspundere ca nu i s-a mai intocmit pana in prezent carnet de munca .

De asemenea, potrivit art.10 din Legea 130/1999 - modificata si completata- si pct.12 din Procedura de inregistrare a contractelor individuale de munca (.) aprobata prin Ordinul M.M.P.S. nr.747/1999, angajatorii vor opta pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca de catre acestia. In acest sens, angajatorii solicitanti vor depune un dosar care sa cuprinda urmatoarele documente:

- Adresa unitatii prin care solicita pastrarea si completarea la sediul sau a carnetelor de munca;
- Angajamentul unitatii privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege conform modelului prezentat in anexa;
- B.I./C.I.(copie) a persoanei imputernicite sa efectueze activitatea de completare a carnetelor de munca;
- Dovada raportului juridic cu angajatorul (contract individual de munca sau conventie civila de prestari servicii, incheiata cu prestatorul persoana fizica), copie;
- Acte de studii (medii sau superioare), dupa caz, copie;
- Diploma sau certificatul de absolvire a unui curs de pregatire profesionala cu specific resurse umane, acreditat de M.M.S.S.F., dupa caz, copie;
- Curriculum vitae;
- Cazier judiciar;
- Chitanta sau O.P. privind plata taxei pentru testare .

Persoana desemnata sa efectueze activitatea de completare a carnetelor de munca, urmeaza sa se prezinte la testare in cursul lunii in care a solicitat inregistrarea contractelor individuale de munca .

In caz contrar, urmeaza sa depuna carnetele de munca ale salariatilor spre pastrare si completare Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti, achitand comisionul de 0.75% din fondul lunar de salarii potrivit art.12 alin.1 lit.a din Legea 130/1999 .
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si JustitieŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...