Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Contracte Civile si Comerciale » Contract de asistenta juridica. Model

Contract de asistenta juridica. Model

  Publicat: 01 Jan 2008       24620 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Contracte Civile si Comerciale  


Contract complex convenit de un cabinet individual de avocatura sau de o alta structura abilitata de sistemul de organizare a avocaturii, pe de o parte, si o persoana fizica sau juridica, numita client,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Prezentul model de contract de asistenta juridica este oferit ca anexa in Statutul profesiei de avocat din 25/09/2004 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 13/01/2005.

Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Denumire data monedei unice europene.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Ideea dezvoltarii unei identitati de aparare europeana a aparut din doua considerente: -in cursul ultimilor ani, Europa a fost confruntata cu un climat in care au aparut mai multe focare de instabilitate in jumatatea estica a continentului(Bosnia-Hertegovina, Kosovo)
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

    Baroul ...................................

 


    CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA

Nr
. .............. Data .................

   Incheiat intre:

1. Denumirea formei de exercitare a profesiei ................................... infiintata

prin decizia Baroului ................ nr. .............. din ....................... cu sediul

in .................................... avand codul fiscal nr. ................................

si contul bancar in ............... (ROL/ EURO /USD/etc. ...............) nr. ...................

deschis la ............................ prin avocat ...........................................

in calitate de .............................. pe de o parte, si

2. Domnul/Doamna ........................, domiciliat(a) in ................................

..............................................................................................,

in calitate de (client, reprezentant, grad de rudenie, sot etc.) .............................,

pe de alta parte .

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei

de avocat si ale statutului profesiei de avocat, partile convin:Art. 1. - Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului il reprezinta ...................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

......................................................................... (dupa caz, asistarea,

reprezentarea, acordarea de consultatii juridice, redactarea si semnarea de acte, cereri si

alte cai de atac, forme de executare, mediere, operatiuni fiduciare, domicilieri de firme

precum si orice alte activitati prevazute de Legea nr. 51/1995), pentru clientul ..............

...............................................................................................

cu domiciliul/sediul in .......................................................................

...............................................................................................

1.2. Alte mentiuni: ........................................................................

...............................................................................................

Art. 2. - Onorariul

2.1. Onorariul convenit este in cuantum de: ................ (ROL/EURO/USD/etc. ..........).

2.2. Alte mentiuni cu privire la onorariu (se poate preciza: onorariul orar, onorariul fix

(forfetar), onorariul de succes, onorariul format prin combinarea unuia sau a mai multor tipuri

de onorarii anterior mentionate, moneda de plata, modalitati de plata etc.): ..................

...............................................................................................

Art. 3. - Cheltuieli

3.1. Cheltuielile sunt in cuantum de ................... (ROL/EURO/USD/etc. ..............).

3.2. Cheltuielile aferente activitatii sus-mentionate vor fi suportate de client, separat de

plata onorariului.

Art. 4. - Clauze speciale

4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de catre client

cu titlu de onorariu si cheltuieli aferente.

4.2. Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decat cu prezentul contract si/sau in

conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat.

4.3. Fata de terti dovada prezentului contract se face prin imputernicire avocatiala.

Prezentul contract nu poate fi adus la cunostinta tertilor decat cu acordul expres al partilor.

4.4. Clientul atesta exactitatea si sinceritatea informatiilor pe care le furnizeaza

avocatului si isi exprima acordul ca demersurile facute de avocat sa fie conform informatiilor

pe care le-a furnizat.

4.5. Executarea obligatiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizeaza de

catre avocatii care isi exercita profesia in cadrul acestuia.

4.6. Neplata onorariului in cuantumul si la termenele fixate potrivit art. 2 din contract,

precum si neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 din contract dau

dreptul avocatului sa procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fara nici o

alta formalitate si fara nici o alta procedura judiciara sau extrajudiciara. Prezentul pact

comisoriu de gradul IV isi produce efectele de la data scadentei obligatiei neexecutate.

4.7. Toate litigiile privitoare la nasterea, modificarea, stingerea, interpretarea si

executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj si regulilor de procedura

prevazute de lege si de statutul profesiei de avocat.

Art. 5. - Alte clauze

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Art. 6. - Locul si data incheierii

Inregistrarea contractului

Incheiat la (locul incheierii, modalitatea incheierii in cazul incheierii la distanta) .....

..............................................................................................,

astazi ................, in doua exemplare, ambele parti atestand ca exemplarul original a fost

inmanat/comunicat clientului sau reprezentantului acestuia iar copia a fost pastrata de catre

forma de exercitare a profesiei si inregistrat sub nr. ................. din .................

in registrul de evidenta a contractelor de asistenta juridica .(FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI)

Atest data, continutul actului si identitatea .....................................

semnatarului prezentului contract  

CLIENT/REPREZENTANT, Actul de identitate .................

prin avocat, .....................................

Semnatura,

Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si JustitieŞtiri Juridice
Legislaţie

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...