Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Contracte Civile si Comerciale » Reglementarea internship-ului in Romania in 2018. Conditii, reguli, avantaje

Reglementarea internship-ului in Romania in 2018. Conditii, reguli, avantaje

  Publicat: 22 Jul 2018       5820 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim        Secţiunea: Contracte Civile si Comerciale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prin Decretul nr. 543/2018 a fost promulgata si publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 176/2018 privind internshipul, lege prin care li se acorda tinerilor in varsta minima de 16 ani posibilitatea de a presta o activitate specifica desfasurata pe o perioada de timp limitata in cadrul unei organizatii (denumita organizatie-gazda).

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Admiterea probelor propuse in procesul penal.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)

Legea internshipului reglementeaza o gama variata de elemente care lipseau pana in prezent din cadrul intelegerilor mutuale nereglementate dintre entitati si tineri, intelegeri la care ne refeream in mod clasic prin programe/stagii de practica.


De asemenea, sunt stipulate in mod expres o serie de conditii care trebuie indeplinite atat de catre interni, cat si de catre organizatii.


1.Durata stagiilor de internship nu poate depasi un maxim de 720 de ore in decurs de 6 luni consecutive.


Dispozitiile legale reglementeaza in mod clar ca stagiile de internship nu pot depasi 6 luni consecutive si ca acelasi intern nu va putea efectua mai multe stagii de internshipla aceeasi organizatie.


Acelasi intern poate insa efectua mai multe stagii de internship diferite doar sub conditia ca durata cumulata a acestor stagii sa nu fie mai mare de 6 luni.


2. Varsta minima a internilor - 16 ani


Exista si o exceptie de la aceasta regula: pot incheia contracte de internship si tinerii cu varsta de minim 15 ani, daca parintii sau reprezentantii legali isi dau incuviintarea .


3.Reguli pentru incheierea contractului de internship


Contractele de internship se incheie pe durata determinata, iar organizatiile vor promova public, in scris si/sau online programele de internship pe care le deruleaza, calendarul, criteriile de selectie, precum si conditiile contractuale (inclusiv valoarea minima a indemnizatiei lunare pe care o va primi internul), pentru asigurarea principiului egalitatii de tratament si indeplinirea conditiilor de transparenta.


Pot incheia contracte de internship atat institutiile/autoritatile publice, cat si companiile private, existand in sarcina acestora obligatia de a evalua activitatea fiecarui intern in parte, pe baza unui referat de evaluare, intocmit de indrumatorul stagiului de internship in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea programului de internship.


Durata timpului de munca pentru un intern este de maxim 40 de ore pe saptamana. Cu toate acestea, pentru tinerii cu varsta sub 18 ani, durata timpului de munca pentru a desfasura activitate in baza unui contract de internship este de maxim 30 de ore pe saptamana, dar fara a se depasi 6 ore pe zi. Nu se pot efectua ore suplimentare.


4.Obligatiile entitatilor care organizeaza stagii de internship


Organizatiile pot incheia in mod simultan contracte de internship pentru un numar de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numarul total al salariatilor, iar firmele care au incadrati cel mult 20 salariati poate incheia simultan cel mult doua contracte de internship. In plus, organizatiile au obligatia de a numi un indrumator de stagiu din cadrul lor pentru supervizarea activitatii internului, cu mentiunea ca un indrumator poate asigura formarea, in acelasi timp, pentru maxim 3 interni.


Indrumatorul de stagiu din fiecare organizatie are obligatia de a evalua activitatea internului si de a intocmi, in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea programului de internship, un referat de evaluare aferent. In baza acestui referat de evaluare va fi inmanat fiecarui intern si un certificat de internship.


In plus, organizatiile trebuie sa asigure remunerarea internilor. Remuneratia se acorda sub forma de indemnizatie al carei cuantum este egal cu cel putin 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (actualmente 1.900 de lei), acordandu-se proportional cu numarul de ore de activitate desfasurata.


5.Avantajele incheierii contractelor de internship


Pentru interni avantajele sunt urmatoarele:


- se realizeza o tranzitie mai lina a lor spre campul muncii;


- stagiile sunt remunerate;


- beneficiaza de coordonarea si asistenta unui indrumator;


- perioada de stagiu e considerata vechime in munca;


- la finalul stagiilor internii au posibilitatea de a fi angajati cu contract individual de munca in cadrul respectivelor organizatii.


Pentru organizatiile care decid sa incheie contract individual de munca cu internii, acestea vor primi, la cerere, o prima de promovare a angajarii in cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoana astfel angajata (echivalent a 1.000 de euro).


Este de retinut faptul ca aceasta prima se acorda organizatiilor in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie si doar daca internii angajati cu contracte individuale de munca sunt mentinuti in cadrul organizatiilor pentru o perioada neintrerupta de cel putin 24 de luni.


Precizam ca Legea nr. 176/2018 privind internshipul intra in vigoare la 18 august 2018, lasand un interval de o luna autoritatilor pentru a adopta modelul de contract de internship si modelul de certificat ce va fi inmanat internilor la finalul stagiilor.Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe, Colaborator "MCP Cabinet Avocati"


Citeşte mai multe despre:    Internship 2018    internship in Romania    contract de internsghip 2018    internul in Romania    avantajele internshipului    avantajele angajatorului care incadreaza interni    conditiile internshipului    reguli importante internship    stagiile de internship Romania

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri