Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Conditiile acordarii indemnizatiei de merit pentru recompensarea activitatilor din domeniul culturii, stiintei si sportului

Conditiile acordarii indemnizatiei de merit pentru recompensarea activitatilor din domeniul culturii, stiintei si sportului

  Publicat: 24 Jul 2018       6728 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, impreuna cu Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 859/2003 stabilesc conditiile si documentatia necesara pentru depunerea dosarului in vederea obtinerii unei indemnizatii de merit pentru recompensarea activitatilor de notorietate in domeniul culturii, stiintei si sportului.

Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.

1. Cui se acorda indemnizatia de merit?Indemnizatia de merit se acorda personalitatilor romane de prestigiu care au implinit varsta de 60 de ani sau care beneficiaza de pensie de invaliditate, pentru realizari deosebite si pentru recompensarea unei activitati de notorietate in domeniul culturii, stiintei si sportului.


Indemnizatia de merit se acorda persoanelor nominalizate de Comisia nationala pentru acordarea indemnizatiei de merit, pe baza criteriilor de atribuire a indemnizatiei de merit prevazute in normele de aplicare a legii.


2. Perioada de acordare si cuantumul indemnizatiei de merit


Potrivit legii, indemnizatia de merit se acorda lunar, de regula, pe viata, iar cuantumul lunar al indemnizatiei de merit este egal cu o suma ce reprezinta de 3 ori valoarea salariului minim brut pe tara garantat in plata si este neimpozabil.


Comisia nationala poate revoca hotararea de nominalizare pentru acordarea indemnizatiei de merit in cazuri temeinic motivate.


3. Documente necesare acordarii indemnizatiei de merit


Legea nr. 118/2002 stabileste ca in vederea acordarii indemnizatiei de merit, potentialii beneficiari vor depune, dupa caz, la registratura Academiei Romane, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Educatiei si Cercetarii ori Ministerului Tineretului si Sportului, urmatoarele documente:


a) curriculum vitae;


b) documentele care atesta indeplinirea criteriilor de atribuire a indemnizatiei de merit;


c) recomandarea Academiei Romane, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Educatiei si Cercetarii ori Ministerului Tineretului si Sportului si/sau a uniunilor de creatie care fac parte din Alianta Nationala a Uniunilor de Creatori din Romania.


Documentele aratate mai sus pot fi depuse pana la data de 1 mai a fiecarui an, urmand a fi inaintate spre verificare subcomisiilor de specialitate ale Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit. Subcomisiile de specialitate ale Comisiei nationale analizeaza documentele depuse si verifica indeplinirea criteriilor de catre fiecare candidat.


4. Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit


4.1. Criterii de atribuire a indemnizatiei de merit pentru domeniul stiintei


Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul stiintei sunt urmatoarele:


a) sa aiba o opera recunoscuta de comunitatea stiintifica nationala si internationala;


b) sa fi obtinut premii in domeniul sau de specialitate (premiul Academiei Romane sau alte premii acordate de institutii stiintifice recunoscute);


c) sa fie creator de scoala (recunoscut ca atare), initiator si conducator de proiecte de interes national;


d) sa fi colaborat la proiecte din cadrul Uniunii Europene sau initiate de alte organisme internationale.


4.2. Criterii de atribuire a indemnizatiei de merit pentru domeniul culturii


4.2.1. Domeniul creatiei muzicale


Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul creatiei muzicale sunt urmatoarele:


a) compozitii muzicale prestigioase in genurile: opera, balet, opereta; muzica simfonica (simfonii, concerte); muzica de camera (cvartete, sonate, lieduri); muzica corala; muzica usoara si jazz;


b) creatii muzicologice de anvergura cu profil: bizantino-logic, istoriografic, analiza creatie, eseistica, lexicografie, folcloristica, cronica muzicala;


c) premii nationale si internationale;


d) distinctii, medalii, decoratii, titluri;


e) prezente internationale;


f) participari la concursuri, jurii, festivaluri;


g) vechime in domeniul creatiei;


h) discografie;


i) lucrari tiparite;


j) valoare public recunoscuta.


4.2.2. Domeniul creatiei interpretative


Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul creatiei interpretative sunt urmatoarele:


a) prezenta prestigioasa pe podiumul de concert si scena lirica;


b) repertoriu - titluri, roluri;


c) premiere - prime auditii;


d) turnee in tara si in strainatate;


e) premii, titluri, distinctii, decoratii;


f) vechime artistica;


g) discografie;


h) valoare public recunoscuta.


4.2.3. Domeniul cinematografiei


Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul cinematografiei sunt urmatoarele:


a) numarul filmelor realizate din diferite genuri cinematografice;


b) vechimea neintrerupta in activitatea cinematografica;


c) premii obtinute la concursuri si festivaluri cinematografice interne;


d) premii obtinute la concursuri si festivaluri cinematografice internationale;


e) distinctii nationale si internationale;


f) activitate publicistica si titluri stiintifice in domeniul de specialitate.


4.2.4. Domeniul literar


Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul literar sunt urmatoarele:


a) o opera literara de valoare public recunoscuta;


b) premii ale Academiei Romane si ale Uniunii Scriitorilor din Romania;


c) premii internationale;


d) traduceri in strainatate.


4.2.5. Domeniul arhitecturii


Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul arhitecturii sunt urmatoarele:


a) merite deosebite confirmate prin: concursuri publice interne si internationale; premii ale Uniunii Arhitectilor din Romania;


b) merite deosebite in domeniul conservarii patrimoniului national construit;


c) merite deosebite in creatia de arhitectura si urbanism, confirmate de organizatiile profesionale locale.


4.2.6. Domeniul artei plastice


Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul artei plastice sunt urmatoarele:


a) sa fi obtinut premii acordate de Uniunea Artistilor Plastici sau de alte institutii nationale abilitate (Academia Romana, Ministerul Culturii si Cultelor, fundatii sau asociatii nationale recunoscute);


b) sa fi obtinut premii internationale la concursuri recunoscute (bienale, trienale) sau academii internationale;


c) sa fi obtinut medalii, titluri nationale si internationale;


d) sa aiba o activitate expozitionala recunoscuta de critica de specialitate din tara si din strainatate;


e) sa fi publicat materiale de specialitate (critica de arta, articole in reviste de specialitate).


4.2.7. Domeniul teatrului


Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul teatral sunt urmatoarele:


a) valoare artistica recunoscuta public;


b) vechime in activitatea teatrala si cinematografica;


c) premii obtinute in concursuri si festivaluri teatrale si cinematografice;


d) distinctii nationale si internationale.


4.2.8. Domeniul patrimoniului cultural national, mobil si imobil


Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul patrimoniului cultural national, mobil si imobil, sunt urmatoarele:


a) merite deosebite in domeniul cercetarii, evidentei, conservarii, restaurarii si punerii in valoare a monumentelor istorice;


b) merite deosebite in domeniul evidentei, protejarii, cercetarii, conservarii, restaurarii si punerii in valoare a bunurilor culturale mobile, in scopul cunoasterii, educarii si recrearii;


c) publicarea de materiale de specialitate;


d) titluri stiintifice in domeniul patrimoniului cultural national, mobil si imobil;


e) distinctii nationale si internationale;


f) premii obtinute;


g) vechimea neintrerupta in activitatea de specialitate;


h) inventii si inovatii in domeniul de activitate .


4.2.9. Criterii de atribuire a indemnizatiei de merit pentru domeniul sportului


In domeniul sportului indemnizatia de merit se acorda persoanelor care au obtinut rezultate deosebite sau au contribuit nemijlocit la obtinerea acestora si care fac parte din urmatoarele categorii:


a) sportivi;


b) antrenori;


c) cadre medicale si cercetatori;


d) arbitri;


e) alte personalitati care au participat la actiuni externe deosebite de promovare a imaginii Romaniei.


Documentele necesare nominalizarii, ce urmeaza a fi transmise subcomisiei de specialitate a Comisiei nationale, se depun la Agentia Nationala pentru Sport de catre: federatiile sportive nationale, cluburi, directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, complexurile sportive nationale, Institutul National de Cercetare pentru Sport, Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti, precum si de persoanele care se considera indreptatite sa beneficieze de indemnizatie.


Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit sunt urmatoarele:


A. in cazul sportivilor:


a) sa nu beneficieze de renta viagera potrivit prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; nu se poate renunta la renta in favoarea indemnizatiei de merit;


b) sa se fi retras din activitatea sportiva;


c) sa fi obtinut cel putin 4 medalii la campionatele europene, campionatele mondiale de seniori sau cel putin 2 medalii la jocurile olimpice, la sporturile individuale, sau cel putin o medalie, pentru sporturile de echipa, la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice;


d) sa se afle intr-o stare precara de sanatate sau sa aiba o invaliditate permanenta, certificata potrivit legii. In situatia unei stari de invaliditate permanenta dobandita in timpul activitatii sportive, certificata legal, sa aiba cel putin o medalie la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice;


B. in cazul antrenorilor, sa indeplineasca una dintre conditiile prevazute la lit. a)-d) si conditia prevazuta la lit. e):


a) sa fi pregatit nemijlocit loturile nationale sau olimpice in calitate de antrenor, cucerind cu sportivii pe care i-au pregatit un numar de cel putin 5 medalii de aur la campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, dintre care cel putin 2 medalii de aur la jocurile olimpice, pentru sporturile individuale, iar pentru jocurile sportive, un total de cel putin 2 medalii de aur la campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, cupe europene de seniori sau cupe mondiale de seniori, jocuri olimpice;


b) sa fi fost componenti ai colectivelor tehnice ale loturilor nationale si olimpice de seniori sau sa fi pregatit nemijlocit, pe o perioada de minimum 10 ani, cucerind cu sportivii pe care i-au pregatit cel putin 8 medalii la campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, pentru sporturile individuale, ori un numar de 2 medalii la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, pentru jocurile sportive;


c) sa fi desfasurat o activitate de antrenor de cel putin 20 de ani in structuri sportive sau la loturile nationale si sa fi pregatit nemijlocit ori sa fi selectionat, pregatit si promovat la loturile nationale si olimpice un numar de cel putin 15 sportivi care au fost medaliati la jocurile olimpice, campionate europene si campionate mondiale de seniori, pentru sporturile individuale, sau cel putin 5 sportivi pentru jocuri sportive, medaliati la aceleasi competitii, plus cupe mondiale si cupe europene de seniori;


d) dupa varsta de 60 de ani, celor care au avut o activitate indelungata ca antrenor, au contribuit la obtinerea unor rezultate de prestigiu de catre sportivi si au determinat dezvoltarea ramurii de sport respective prin rezultate, cercetari, lucrari, functii de conducere etc.;


e) sa fi implinit varsta de 60 de ani sau sa fie pensionati in urma dobandirii unei invaliditati permanente;


C. in cazul cadrelor medicale si al cercetatorilor, dupa varsta de pensionare, celor care au activat in colectivele tehnice ale loturilor nationale si olimpice o perioada de cel putin 20 de ani, perioada in care sportivii pe care i-au asistat au cucerit cel putin 15 medalii la jocurile olimpice, campionate europene si campionate mondiale de seniori sau cel putin 3 medalii la jocurile olimpice, campionate europene si campionate mondiale, cupe europene, cupe mondiale de seniori, pentru jocurile sportive;


D. in cazul arbitrilor:


a) sa fi implinit varsta legala de pensionare;


b) sa fi activat cel putin 20 de ani in domeniu si sa fi arbitrat cel putin la o editie a jocurilor olimpice si a campionatelor mondiale sau europene ori la 2 editii ale cupelor mondiale sau europene, in turneele finale ale acestora;


E. in cazul altor personalitati care au participat la actiuni externe deosebite de promovare a imaginii Romaniei si de dezvoltare a sportului romanesc in lume.Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim, Colaborator "MCP Cabinet Avocati"


Citeşte mai multe despre:    Indemnizatia de merit    legea 118/2002    indemnizatie de merit personalitati    indemnizatie de merit sport    indemnizatie de merit cultura    indemnizatie de merit stiinta    indemnizatie de merit rezultate deosebite    indemnizatie de merit sportivi    indemnizatie de merit antrenori    indemnizatie de merit cadre medicale sportive    indemnizatie de merit in domeniul stiintei       indemnizatie de merit in domeniul culturii    indemnizatie de merit in domeniul creatiei musicale    indemnizatie de merit in domeniul creatiei interpretative    indemnizatie de merit in domeniul cinematografiei    indemnizatie de merit in domeniul literar    indemnizatie de merit in domeniul arhitecturii    indemnizatie de merit in domeniul artei plastic    indemnizatie de merit in domeniul teatrului    indemnizatie de merit in domeniul patrimoniului cultural national    mobil si imobil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri