Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Insolventa si Falimentul » Opreratiunile divizarii unei societati comerciale

Opreratiunile divizarii unei societati comerciale

  Publicat: 01 Jan 2008       27473 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Insolventa si Falimentul  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Divizare a societatilor comerciale prin care aceasta transfera mai multor societati ansamblul patrimoniului sau.
1. Hotararea de principiu a adunarii generale extraordinare a actionarilor privind divizarea societatii si mandatarea administratorilor sa intocmeasca PROIECTUL DE DIVIZARE

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Divizare a societatilor comerciale prin care aceasta transfera mai multor societati ansamblul patrimoniului sau.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Totalitatea conditiilor cerute de lege pentru ca o fapta sa constituie infractiune.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
2. Depunerea hotararii agea la ORC pentru a fi mentionata in Registru si Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, impreuna cu Proiectul de divizare .

3. Obtinerea de catre administratorii societatii care se divizeaza a rezervarii DENUMIRII NOII SOCIETATI CARE SE VA CONSTITUI PRIN DIVIZARE de la ORC

4. Intocmirea de catre administratorii societatii care urmaza sa se divida a unui PROIECT DE DIVIZARE - art. 241 din lege
5. PROIECTUL DE DIVIZARE, semnat de reprezentantii societatii care se divide, se depune la ORC de la sediul societatii, cu cel putin 90 de zile inainte de data la care se doreste divizarea. (art. 242 alin. 1 (doua luni plus o luna) din lege)

6. Proiectul de divizarea, vizat de judecatorul delegat se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a -IV-a pe cheltuiala societatii, integral sau in extras, conform cererii partii si a dispozitiei judecatorului delegat - art. 242 alin. 2

7. De la data publicarii in Monitorul Oficial a proiectului de divizare, creditorii societatii pot face opozitie la proiect, conform art. 62 din lege. Opozitia suspenda executarea divizarii pana la rezolvarea irevocabila a opozitiei, daca este cazul .

8. Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor societatii pe toata durata operatiunilor de divizarea - conform art. 133 din Regulamentul CNVMR nr. 1/2006 de aplicarea legii nr. 294/2004 privind valorile mobiliare, incepand de la hotarirea agea pana la finalizarea acestora, dupa reglarea patrimoniala, conform punctului 16 de mai jos si informari periodice legat de etapele divizarii, conform art. 103 din acelasi Regulament nr. 1/2006

9. Se numeste un exepert evaluator agreat si de CNVMR, privind evaluarea patrimoniului noii societati si modul de convertire in actiuni, conform art. 215 si art. 243 ind. 2(3) si art. 2433 din lege. Expertii se numesc de catre judecatorul delegat de la ORC, la solicitarea societatii care se divide.

10. Administratorii societatii care se divide intocmesc un RAPORT SCRIS, in detaliu care explica proiectul de divizare, precizeaza fundamentarea juridica si economica si date privitoare la rata de schimb a actiunilor si criteriul de repartizare a actiunilor, dificultati legate de realizarea evaluarii, date legate de raportul de evaluare - art. 243 ind. 2 din lege.

11. Se pune la dispozitia actionarilor de catre administratori documentele legate de divizarea, timp de 30 de zile, inainte de data adunarii generale a actionarilor, la sediul socitatii, concomitent cu convocarea agea, dupa trecerea a doua luni pentru exprimarea dreptului la opozitie de catre creditori, iar in actele de convocare se va specifica ca actele se afla la dispozitia actionarilor, pentru a-si exprima pozitia. Actele sunt: proiectul de divizarea publicat in MO, daca nu s-a facut opozitie; raportul intocmit de administratori, conform punctul 8 de mai sus; situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune, pe ultimii 3 ani; situatiile financiare actuale, cu cel mult 3 luni anterior datei de divizare; raportul auditorilor la situatiile financiare si la divizare; raportul expertilor numiti de judecatorul delegat de la ORC, conform punctului 7 de mai sus; evidenta contractelor cu valori mai mari de 10.000 lei in curs de executare si modul de repartizarea lor la viitoarea societate care se va constitui ca efect a divizarii; - art. 244 din lege. Proiectul actului constitutiv al noii societati care se va constitui prin divizare si proiectul de modificare a societatii care se divide, cu toate acte care probeaza continutul . In practica, este recomandat sa se transmita fiecarui actionar o adresa prin care este invitat sa -si exprime in scris obtiunea pentru societatea la care doreste sa fie actionar, fie la societatea care se divide, fie la noua societate, in constituire. Exprimare optiunii in scris de catre actionar, elimina orice fel de divergente ulterioare.

12. Dupa trecerea a cel putin doua luni pentru expirarea dreptului de opozitie la divizare al creditorilor, conform punctului 6 de mai sus, are loc sedinta agea pentru pentru a hotari divizarea si care aproba divizarea si actele constitutive ale noii societatii care se va constitui ca efect a divizarii, cat si actele modificatoare ale actului constitutiv a societatii care se divide, pe baza proiectelor puse la dispozitie de administratorii in termenul de 30 de zile, conform punctului 11 (art. 246 din lege).

13. Se deschide un cont pe numele societatii care se constituie prin divizare si se depune o suma in numerar la dispozitia noii societati, conform art. 16 din lege, ca aport la capitalul social, conform actului constitutiv. Legea nu specifica suma, dar numerarul este obligatoriu.

14. Se preda patrimoniul de la societatea care se divide la societatea care se constituie pe baza de proces verbal de predare-primire semnat de administratori celor doua entitatati, din care una in curs de constituire. In fapt, totodata, pana la dobandirea personalitatii juridice de catre noua societate, bunurile vor ramane in custudia societatii care se divide, pe baza de acte de costodie, pentru protectia patrimoniului.

15. Se depun concomitent actele de divizare la ORC unde isi are sediul societatea care se divizeaza si actele noii societati care se va constitui prin divizare, cu denumirea care a fost rezervata, insotita de toate actele - Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului.

16. Se elibereaza certificatele de inregistrare a mentiunilor de catre ORC si hotararile judecatorului delegat privind consitituirea noii societati cu denumirea rezervata si actele privind divizarea vechii societati. Data inregistrarii in Registrul comertului a noii societati este data la care are loc divizarea. Legea 26/1990 privind Registrul comertului (art. 249 din lege).

17. Comunicarea la societatea de registru a noii situatii privind actionarii si actiunile pe care le detin, ca efect al divizarii

18. Dupa constituire, se convoca adunarile generale extraordinare ale actionarilor ale celor doua societati, cea care se divide si care care s-a constituit prin divizarea pentru a se regla patrimoniul acestora de la data PROIECTULUI DE DIVIZARE pana la data CONSTITUIRII NOII SOCIETATII. (art. 249 din lege)Citeşte mai multe despre:   Comentează: Opreratiunile divizarii unei societati comerciale
Jurisprudenţă

Clauza penala. Obligatia instantei judecatoresti sa interpreteze clauzele indoielnice ale tranzactiei. Principiul motivarii in fapt si in drept a hota
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA, Sectia contencios administrativ, Decizia nr. 3393 din 15 octombrie 2018

RIL privind acordarea indemnizatiei de instalare prevazuta de art. 26 alin. (4) din OUG nr. 27/2006
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Decizia nr. 24/2018

Chemarea in judecata a functionarilor pentru recuperarea drepturilor banesti acordate cu incalcarea legii. Decizie de suspendare a prevederilor contra
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Decizia civila nr. 99/A/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017Ştiri Juridice

Rectificare privind cuprinsul OUG nr. 114/2018
18 Jan 2019 | 378

16 iunie instituita prin lege ca Ziua Limbii Romani
11 Jan 2019 | 589

Tezele de doctorat se vor transmite atat in format tiparit, cat si digital Bibliotecii Nationale
11 Jan 2019 | 607

Legislaţie

Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de sustinere a producatorilor din sectorul pescuitului si acvaculturii
Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de sustinere a producatorilor din sectorul pescuitul ...

Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, din 18.12.2018
Emise prin Decizia nr. 7/2018 a presedintelui Comisiei de Insolventa la Nivel Central, in temeiul ar ...

Procedura privind raspunderea extinsa a producatorului (in domeniul colectarii deseurilor)
In Monitorul Oficial nr. 39 din 15.01.2019 a fost publicat Ordinul Ministrului Mediului nr. 1362/201 ...