Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Proceduri si Acte necesare pentru ... » Documentia pentru radierea sucursalelor infiintate de societati comerciale

Documentia pentru radierea sucursalelor infiintate de societati comerciale

  Publicat: 07 May 2008       9081 citiri       Sursa: Oficiul National al registrului Comertului        Secţiunea: Proceduri si Acte necesare pentru ...  


Pentru radierea sucursalelor infiintate de societati comerciale trebuie depusa la ORC o documentaie specifica.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Traducatoriul autorizate este un traducator specializat in stiinte juridice, si care este abilitat in mod oficial de catre Ministerul de Justitie pentru realizarea de traduceri ale documentelor oficiale sau de uz international.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Calitate a unui act juridic de a intruni toate conditiile si de a produce toate efectele prevazute de lege.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATM-uri) si achizitionarea de bunuri si servicii cu plata in sistem electronic la POS in supermarket-uri, magazine, statii de benzinarie etc.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Documentatie necesara:

1. Cerere de radiere (original);
2. Decizia asociatului unic/Hotararea adunarii generale a asociatilor/ actionarilor/ decizia consiliului de administratie/membrilor
directoratului, in cazul in care are conferite atributii in acest sens (original);
Pentru radierea sucursalelor apartinand RA si OC, se vor depune, dupa caz:
- hotararea consiliului de administratie, (original);
- pentru societatile cooperative, reglementate prin Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei,
hotararea organului statutar (original);
- pentru organizatiile cooperatiste de credit: hotararea adunarii generale a membrilor cooperatori (original) (original).
3. Certificatul de inregistrare al sucursalei si anexa (originale);
4. Daca este cazul:
avizele prealabile prevazute de legile speciale (original);
- imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
5. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa judiciara de timbru, in original;
- timbre judiciare;
- taxa de registru;
- daca este cazul, tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a sau Partea a VII-a.

In cazul sucursalelor persoanelor juridice straine, se va prezenta hotararea organului statutar al societatii cu sediul in strainatate (original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie
legalizata de un notar public) si certificatul eliberat de organul fiscal competent privind lipsa datoriilor sucursalei la bugetul de stat si la contributiile sociale (original).

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnatura, cu mentionarea in clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea .

Solutionarea cererii revine in competenta judecatorului delegat care poate cere administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate.
Documentele se depun la ORC in raza caruia firma isi stabileste sediul social, la ghiseu sau prin corespondenta.

Decizia asociatului unic/Hotararea AGA/decizia consiliului de administratie/directoratului va cuprinde: antetul firmei, nr. si data, semnaturile persoanelor abilitate; de asemenea, in preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum si indeplinirea conditiilor de validitate a hotararii, conform dispozitiilor legale sau statutare; in cazul in care actul modificator este un act aditional in forma autentica, nu se va mai depune si hotararea adunarii generale in baza careia acesta a fost incheiat.

In decizia asociatului unic/hotararea AGA/decizia consiliului de administratie/directoratului si in actul aditional se va face mentiunea cu privire la incetarea activitatii sucursalei si la radierea acesteia; radierea sucursalei la ORC-ul la care este inregistrata firma - mama se face din oficiu, pe data radierii acesteia, in baza comunicarii transmise de ORC-ul la care a fost inregistrata sucursala;

Taxele legale pot fi achitate in numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum si cu mandat postal, ordin de plata etc.

Daca s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atesta inregistrarea in registrul comertului, prin posta, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contestare proces-verbal de control emis de ITM. Masura emisa cu nerespectarea dispozitiilor contractului colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila nr. 920 din data de 10 Iunie 2019

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Incasarea unor drepturi banesti necuvenite
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 216 din data de 30 Iunie 2020

Necontestarea de catre angajator a drepturilor salariale pretinse de salariat. Sarcina probei in conflictele de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1377 din data de 08 Septembrie 2020Ştiri Juridice
Legislaţie

Legea nr. 58/2021. Legea kurzarbeit, de modificare a OUG 211/2020 si OUG 132/2020
Legea 58/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea a ...

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...