Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Coproprietatea asupra imobilelor de locuinte va fi reglementata prin lege speciala

Coproprietatea asupra imobilelor de locuinte va fi reglementata prin lege speciala

  Publicat: 08 May 2008       9376 citiri       Sursa: Avocatnet.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pachetul de legi privind locuintele, lansat in dezbatere publica de Ministerul Dezvoltarii si Lucrarilor Publice, va reglementa si coproprietata asupra imobilelor cu destinatie de locuinte, printr-o lege speciala.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act adoptat de organele de stat,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Drept de proprietate pe care il au doua sau mai multe persoane, simultan si concurent, a caror proprietate este divizata intre ele in cote-parti, fara ca bunul respectiv sa fie fractionat in materialitatea sa.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Fond constituit in baza unor prevederi legale din profitul obtinut de catre agentii economici in scopul capitalizarii unei parti din acest profit.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Proiectul de lege privind statutul coproprietatii asupra imobilelor cu destinatia de locuinte, a organizarii si functionarii asociatiilor de proprietari reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice referitoare la:
a) administrarea, intretinerea si folosirea imobilelor sau grupurilor de cladiri a caror proprietate este repartizata intre mai multe persoane fizice sau juridice, fiecare proprietate cuprinzand o parte privata si o cota-parte din partile comune, inclusiv in cazul in care cladirile au in structura lor si spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta;
b) infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Proiectul de lege face parte dintr-un pachet legislativ care mai cuprinde proiectul Legii locuintei si cel al Legii privind inchirierea locuintelor si reglementarea raporturilor dintre locatori si locatari, care se afla in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (MLDPL).

Propunerea legislativa abordeaza intr-o maniera noua gestiunea locuirii colective, aceasta fiind de asemenea aplicabila imobilelor cu destinatia de locuit care, in afara terenurilor, amenajarilor si serviciilor comune, cuprind parcele, construite/neconstruite, care fac obiect de drept al proprietatii private.

Totodata, proiectul de lege abordeaza coproprietatea asupra imobilelor cu destinatia de locuinte in sensul larg al termenului, fie ca este cazul locuintelor situate in imobile colective, fie ca este vorba de locuinte individuale situate in curti comune sau alte forme de proprietati concret delimitate.

De asemenea, propunerea MLDPL completeaza prevederile Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.


Constituirea juridica a coproprietatii


Proiectul de lege defineste coproprietatea ca fiind forma de proprietate in care dreptul de proprietate asupra unui imobil sau grup de imobile, este repartizata intre mai multe persoane, in unitati de locuit, cuprinzand fiecare o parte individuala si o cota parte din partile comune.

Prin proprietate individuala se intelege locuinta, partile de cladire si terenurile rezervate folosintei exclusive a unui proprietar determinat.

In schimb, proprietate comuna este definita ca fiind partile din cladire si din terenuri destinate folosirii si utilitatilor tuturor proprietarilor sau a unora dintre acestia. Sunt considerate parti comune:
- solul, curtile, gradinile, caile de acces;
- cladirea propriu-zisa, elementele de echipament comun, inclusiv partile de canalizare aferente, care traverseaza proprietatile private;
- corpurile de cladiri destinate serviciilor comune;
- locurile de trecere, casa scarilor si coridoarele

Coproprietatea se constituie in baza:
a) acordului de asociere al proprietarilor, autentificat notarial, sau
b) al unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Cererea de inregistrare a coproprietatii trebuie sa cuprinda :
a) acordul scris si autentificat notarial al proprietarilor sau o hotarare judecatoreasca;
b) certificatul sau expertiza eliberate de catre un expert cadastral autorizat, din care sa reiasa caracteristicile tehnice
ale imobilului asupra caruia se realizeaza coproprietatea;
c) hotararea judecatoreasca de stabilire a cotelor minime de coproprietate sau expertiza tehnica intocmita de un expert cadastral autorizat, in cazul in care exista.

Constituirea juridica a coproprietatii asupra unui imobil poate fi solicitata si dobandita de fiecare proprietar, conform proiectului de lege. Inregistrarea coproprietatii se va face la Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Regulament pentru coproprietari


Legea stabileste principiile de organizare si functionare a coproprietatii, precum si regulamentul de functionare a acesteia. Astfel, coproprietarii trebuie sa incheie un acord scris cu privire la regulile si conditiile de folosinta a partilor comune ale imobilului si normele de conduita dintre coproprietari, numit regulament al coproprietatii, indiferent daca acestia sunt sau nu organizati in asociatii de proprietari. In cazul existentei asociatiei de proprietari, acest regulament se anexeaza statutului cu care s-a inregistrat asociatia la tribunal.

In cazul nerespectarii regulamentului de catre unul dintre proprietari, ceilalti proprietari se pot adresa institutiilor de ordine publica si instantei, in vederea restabilirii ordinii si repararii prejudiciului produs.

Firme specializate pentru administrarea coproprietatilor


Proiectul de lege creeaza cadrul legal pentru constituirea firmelor de administrare a coproprietatilor. Astfel, propunerea MDLPL prevede ca administrarea coproprietatii poate fi realizata de catre persoane juridice autorizate conform legii, sau de catre persoane fizice specializate in administrarea de coproprietati pe baza de certificat de administrare, pe baza de tarife
sau contract .

In cazul persoanelor juridice, acestea trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate administrarea coproprietatilor.

Administrarea coproprietatii va cuprinde, in principal urmatoarele activitati:
a) intretinerea continua si in bune conditii a partilor comune ale imobilului si repararea stricaciunilor din imobil;
b) gestionarea eficienta a imobilului;
c) asigurarea corespunzatoare a imobilului;
d) crearea unui fond de rezerva sau a unei rezerve corespunzatoare;
e) inchirierea partilor comune ale cladirii in afara celor necesare folosintei proprietarilor.

Asigurare de raspundere civila profesionala pentru administratori


Proiectul de lege mai prevede ca administratorii de imobile pot incheia polite de asigurare de raspundere civila profesionala, "pentru protejarea intereselor proprietarilor si ale asociatiei de proprietari impotriva riscurilor aferente activitatii de administrare intr-o coproprietate".

Cu toate acestea, asigurarea de raspundere civila profesionala nu va acoperi riscurile cu privire la frauda, inselaciune sau deturnare de fonduri infaptuite cu buna-stiinta.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si JustitieŞtiri Juridice
Legislaţie

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...