Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Proceduri si Acte necesare pentru ... » Actele necesare pentru succesiunea notariala

Actele necesare pentru succesiunea notariala

  Publicat: 26 Jul 2008       220704 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Proceduri si Acte necesare pentru ...  


Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Intotdeauna, indiferent de tipul mostenirii, deschiderea acesteia are loc la decesul unei persoane .

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este un titlu Ón temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Persoana care dobandeste, in temeiul legii sau a unui act juridic, drepturi si obligatii de la o alta persoana, denumita autor. Succesorul poate fi:
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazut in sectiunea II, cap. II, t. 1, C. proc. pen., partea genrala,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Transmiterea patrimoniului succesoral in temeiul legii, la persoanele, in cota si in ordinea determinate de lege.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Locul inde persoana si-a avut locuinta statornica si principala in momentul decesului. In raport de ultimul domiciliu legea stabileste locul deschiderii succesiunii si competenta organului notarial.
Vezi Domiciliu conventional.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Dovada scrisa prin care
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Astfel, la cerere, notarul public va elibera un certificat de mostenitor legal sau testamentar, prin care persoanele interesate isi stabilesc calitatea de succesor (si tipul acesteia), relaizandu-se in acelasi timp si un inventar clar al bunurilor defunctului. Fara exceptie, cererea pentru deschiderea succesiunii se depune numai la unul dintre notarii publici de la locul unde se afla ultimul domiciliu al persoanei decedate.

Mostenitorii sunt obligati ca in termen de 6 luni de la decesul autorului lor, sa isi manifeste expres (ori tacit) acceptarea succesiunii sau renuntarea la ea. Nerespectarea acestui termen atrage sanctiunea decaderii din dreptul de a mai exercita dreptul de optiune succesorala, iar persoana devine straina de succesiune.

Acceptarea este expresa atunci cand se face prin declaratie in fata notarului public sau tacita daca succesorul efectueaza acte de dispozitie din care sa reiasa faptul ca a acceptat mostenirea . Un astfel de act este spre exemplu vanzarea unui bun mostenit, intrucat este un act de dispozitie pe care o persoana il poate face numai in legatura cu bunurile proprii. In acelasi termen se face si declaratia expresa prin care succesorul renunta la mostenire. Succesorii datoreaza taxe succesorale si timbru judiciar la bugetul statului si onorariul notarului public.

Atunci cand mostenitorii au cunostinta sau motive sa creada ca datoriile succesiunii sunt mai mari decat ceea ce a lasat defunctul ca bunuri, se recomanda acceptarea mostenirii sub beneficiu de inventar, caz in care succesorii vor raspunde pentru datoriile mostenirii numai in limita a ceea ce au dobandit.

Actele necesare pentru deschiderea mostenirii in cadrul procedurii notariale

1. Cererea . Procedura succesorala se deschide, dupa caz, la cererea oricarei persoane interesate, a procurorului, precum ti a secretarului consiliului local al localitatii in raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu . Cererea va cuprinde: data decesului si ultimul domiciliu al defunctului; numele, prenumele si domiciliul succesibililor, bunurile succesorale si eventualele datorii ale defunctului; daca cererea se introduce de secretarul consiliului local, se va mentiona si valoarea de impozitare a bunurilor ce compun masa succesorala.

2. Actele de stare civila: certificatul de deces al autorului, certificatul de nastere al succesorilor, si, dupa caz, certificatul de casatorie.

3. Actele de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile ale defunctului si adeverinta (certificat) de rol, fiscal sau agricol eliberata de Primarie (administratia financiara) referitoare la bunurile imobile ale defunctului.

4. Martor(i), in completarea probelor privind existenta mostenitorilor si a bunurilor succesorale.

5. Pentru cei ce nu pot lua parte personal la dezbateri se va prezenta procura succesorala de reprezentare in forma autentica.

6. Pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati mintal), se va numi prin dispozitia primarului un curator special (in lipsa unui tutore neinteresat in succesiune).

7. Testament (autentic sau olograf), daca defunctul a lasat.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si JustitieŞtiri Juridice
Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...