Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Fiscal » Emiterea facturii cu si fara TVA

Emiterea facturii cu si fara TVA

  Publicat: 25 Aug 2008       28895 citiri       Sursa: InfoTVA        Secţiunea: Drept Fiscal  


Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Factura se emite obligatoriu de catre firmele inregistrate in Romania in scopuri de TVA atat pentru evidentierea TVA colectata cat si pentru inregistrarea veniturilor aferente livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii .

Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Durata pentru care se aproba si se fac previziuni financiare si in care se executa incasarile si platile privind un plan financiar (bugetar).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Activitate desfasurata de catre o banca pentru indeplinirea obiectului sau de activitate.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Bun necorporal, semnul sau denumirea care deosebeste intreprinderile de acelasi gen (potrivit Legii 26/1990 privind organizarea si functionarea Registrului Comertului).
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Factura se emite si pentru situatiile in care nu exista obligatia colectarii TVA, cum ar fi de exemplu, operatiunile de livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere a TVA, scutite fara drept de deducere a TVA sau neimpozabile in Romania.

Elaborarea unei proceduri interne
In cadrul firmei dvs. trebuie sa fie desemnata in scris, pe baza de decizie interna, una sau mai multe persoane cu atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor documentelor justificative care se vor emite in fiecare an fiscal pentru inregistrarea veniturilor (facturi, avize de insotire a marfii, monetare si alte documente specifice activitatii).

Emiterea acestor documente justificative se face pe baza unei proceduri interne proprii de alocare a numerelor precizand numarul de la care se emite primul document pentru fiecare exercitiu financiar. Documentele trebuie sa aiba un numar de ordine secvential, alocat in baza uneia sau mai multor serii, stabilit in functie de structura organizatorica a firmei dvs.: gestiuni, puncte de lucru, sucursale.

La emiterea unei facturi, nu uitati urmatoarele detalii esentiale:
1. factura se intocmeste in doua sau mai multe exemplare, pentru livrari de bunuri si prestari de servicii . Daca este cazul, inscrieti pe factura numarul si data avizului de insotire a marfii.

2. factura se intocmeste in limba romana, dar si intr-o limba straina, in functie de optiunea firmei emitente. Baza de impozitare a TVA o puteti inscrie in lei sau in valuta, insa, daca operatiunea este impozabila TVA, suma taxei colectate trebuie inscrisa obligatoriu si in lei.
Revista Romana de TVA

Baza de impozitare in valuta se converteste in lei la cursul de schimb valutar comunicat de BNR sau la cursul utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea realizata.

3. termenul de emitere este pana cel mai tarziu in cea de-a 15-a zi calendaristice a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei (data livrarii bunurilor, data prestarii serviciilor, data acceptarii de catre beneficiar a situatiilor de lucrari, etc.).

O factura trebuie sa le contina obligatoriu urmatoarele informatii impuse prin art. 155, alin. (5) din Codul fiscal:

numarul de ordine si data emiterii facturii;

denumirea, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al firmei emitente;

denumirea, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA ale reprezentantului fiscal (daca furnizorul sau prestatorul nu este stabilit in Romania si a desemnat un
reprezentant fiscal);

denumirea, numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA ale cumparatorului de bunuri sau servicii;

adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile (pentru livrari intracomunitare de bunuri);

codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizat de client prestatorului pentru serviciile de transport intracomunitar, inclusiv pentru serviciile accesorii ale acestora, cu sau
fara intermediari;

codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care se identifica cumparatorul in celalalt stat membru (pentru livrari intracomunitare);

codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat in alt stat membru si sub care a efectuat achizitia intracomunitara in Romania;

denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate si particularitatile de identificare ale mijloacelor de transport noi, in cadrul livrarilor intracomunitare;

data livrarii bunurilor, a prestarii serviciilor sau a incasarii avansurilor;

baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila;

pretul unitar, exclusiv taxa;

rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret;

pentru operatiile impozabile, inscrierea sumei totale a taxei colectate, exprimata in lei;

pentru operatiile scutite, supuse masurilor de simplificare, neimpozabile sau neincluse in sfera aplicarii taxei, una dintre mentiunile: "scutit cu drept de deducere", "scutit fara drept de deducere", "taxare inversa", "neimpozabil in Romania", "neinclus in baza de impozitare", baza legala din Directiva a 6-a;

referiri la alte facturi sau documente emise anterior pentru aceeasi operatiune .

Aceeasi procedura de intocmire a facturilor trebuie respectata si de catre firmele impozabile nestabilite in Romania, care au sau nu un sediu fix in Romania, dar sunt obligate la plata taxei si solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente din Romania , inainte de efectuarea operatiunii pentru:

livrari de bunuri sau prestari de servicii pe teritoriul Romaniei;

achizitii sau livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa .

Ce alte informatii trebuie sa mai contina o factura ?

Nu sunt suficiente informatiile impuse Codul fiscal, obligatorii fiind si informatiile impuse prin alte acte normative, altele decat cele cu caracter fiscal.

Ma refer la urmatoarele trei acte normative:
a) Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicata, privind societatile comerciale, prin art. 74, impune suplimentar urmatoarele informatii:

- forma juridica a firmei si numarul din registrul comertului;

- sediul social;

- codul unic de inregistrare;

- mentiunea "societate administrata in sistem dualist" in situatia in care o societate pe actiuni opteaza pentru un sistem dualist de administrare;

- capitalul social daca factura este emisa de o societate cu raspundere limitata;

- capitalul social subscris si varsat daca factura este emisa de o societate pe actiuni sau in comandita pe actiuni;

- oficiul registrului comertului si numarul de inregistrare daca factura este emisa de o sucursala;

ATENTIE!
Daca firma dvs. detine o pagina de internet proprie, informatiile prevazute la alin. (1) si (3) din art. 74 trebuie publicate si pe pagina de internet a societatii.

b) Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990, republicata, privind registrul comertului, care impune:

- codul numeric personal al emitentului (prin art. 29);

- emblema ca semn distinctiv pentru fiecare firma inscrisa in acelasi registru al comertului, pentru acelasi fel de comert (prin art. 30 si art. 43);

c) Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei:

- daca factura este emisa de un grup (prin art. 152):

- denumirea grupului;

- mentiunea "grup de interes economic" sau initialele "G.I.E.";

- sediul grupului;

- codul unic de inregistrare si oficiul registrului comertului in care a fost inmatriculat grupul;

- cand este cazul, mentiunea ,, grupul se afla in lichidare;

- daca factura este emisa de un grup european de interes economic (prin art. 243^3):

- denumirea grupului;

- mentiunea "grup de interes economic" sau initialele "G.E.I.E.";

Nu uitati!
Pentru respectarea actelor normative mentionate, toate elementele enumerate trebuie inscrise atat pe facturi cat si pe alte documente necesare pentru derularea unei activitati economice: oferte, comenzi, tarife, prospecte, scrisori, anunturi, publicatii.

Nu sunt obligate sa emita facturi firmele care realizeaza urmatoarele tipuri de operatiuni:

- transportul persoanelor cu taximetre;

- transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau a abonamentelor;

- livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, consemnate in documente, fara nominalizarea cumparatorului;

- livrarile de bunuri si prestarile de servicii consemnate in documente specifice.

Totusi, obligatia emiterii de facturi pentru operatiunile enumerate anterior intervine in momentul in care beneficiarul solicita factura in mod expres.

ATENTIE!
Firmele care nu au obligatia sa emita factura trebuie sa inregistreze veniturile realizate zilnic pe baza monetarului, a chitantei, a raportului zilnic emis de casa de marcat si a altor documente specifice activitatii desfasurate.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si JustitieŞtiri Juridice
Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...