Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Contracte Civile si Comerciale » Contractul de turism

Contractul de turism

  Publicat: 05 Nov 2008       13837 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Contracte Civile si Comerciale  


Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Contractul de turism este instrumentul juridic de realizare a acestei activităţi comerciale complexe – turismul. şi reprezintă acordul între un agent economic specializat în turism, care se obligă să procure celeilalte părţi, în schimbul unui preţ, un sejur sau un voiaj, asigurând acestuia reconfortarea şi agrementul.

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Asemanare intre doua sau mai multe notiuni, situatii, fenomene etc.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consimtamantul exprimat de un stat privind numirea unei persoane in calitatea de sef de misiune diplomatica sau de consul al unui stat strain
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Scopul contractului de turism îl constituie asigurarea ofertei agrementului turistului, realizare care presupune din partea prestatorului sau furnizorului de servicii turistice, în executarea obligaţiilor contractuale asumate, un complex de servicii, cum ar fi transportul, cazarea, masa, tratamentele curative în anumite staţiuni balneoclimaterice, odihna în staţiuni montane sau maritime, sporturi de sezon, asigurarea unor circuite pentru vizitarea locurilor de interes istoric sau de un pitoresc deosebit, asistenţa medicală, prestaţii de transport implicate de realizarea serviciilor mai sus enumerate, vize de intrare în ţară sau ieşire din ţară.

Agentul economic de turism pune la dispoziţia turistului un pachet de servicii: un voiaj sau un sejur, deja organizate, pe care turistul le cumpără ca o marfă, în temeiul contractului de turism, obiectul contractului de turism fiind vândut clienţilor de către agenţii economici de turism în schimbul unui preţ.

Părţile contractului de turism sunt agentul de turism şi turistul. Agentul de turism este de regulă o societate comercială specializată în încheierea contractelor comerciale de prestaţii turistice.

Agentul economic de turism, ca persoană juridică, acţionează în relaţiile cu terţii, prestatori de servicii, în numele şi pe contul său, iniţiind, organizând şi coordonând prestaţiile terţilor subcontractanţi; turistul, cea de-a doua parte în contractul comercial de turism, este o persoană fizică, care are doar capacitatea civilă de a contracta, categorie în care intră şi minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă, asistat de părinte sau tutore.

Contractul de turism are următoarele caracteristici:

- este un contract sinalagmatic, deoarece naşte obligaţii în sarcina ambelor părţi contractante, agentul economic de turism pe de o parte, ţinut de obligaţia de a oferi voiajul sau sejurul şi turistul pe de altă parte, ţinut de obligaţia de plată a preţului;

- este ca un contract cu titlu oneros, întrucât fiecare parte contractantă
urmăreşte realizarea unui folos patrimonial;

- este un contract intuitu personae, identitatea agentului economic de turism, care oferă voiajul sau sejurul, constituie un element hotărâtor în realizarea scopului indi­vidual pentru care încheie contractul . Agentul economic trebuie să dea dovadă de seriozitate, promptitudine şi calitatea cât mai bună a prestaţiilor.

- este un contract comutativ, întrucât existenţa şi întinderea prestaţiilor oferite sunt cunoscute din momentul încheierii contractului;

- este un contract consensual, întrucât cerinţa formei este reclamată numai pentru probaţiune;

Din punctul de vedere al agentului economic, contractul de turism este un contract comercial, iar pentru turism acesta este unul civil.

Contractul de turism nu poate fi asimilat cu contractul de mandat, întrucât agentul economic de turism oferă spre vânzare un voiaj sau un sejur pentru care turistul nu-i dă mandat, contractele cu terţii prestatori de servicii fiind încheiate de agentul economic de turism în numele şi pe contul său, asumându-şi deci riscurile. O analogie a contractului de turism cu contractul de comision nu se poate face (deoarece în relaţiile cu terţii agentul economic acţionează în nume propriu şi pe contul său şi nu în contul comitentului - respectiv a beneficiarilor de servicii - precum în contractul de comision).

Deşi turismul implică o deplasare în afara domiciliului de către turist, contractul de turism nu poate fi redus la contractul de transport, considerând că prestaţia principală este cea de transport, iar celelalte prestaţii au un caracter accesoriu şi complementar.

Raportat la scopul final urmărit prin contractul de turism, prestaţia de cărăuşie, indiferent de modalitatea în care se realizează (cu mijloacele proprii ale agentului de turism, ori pe baza unui contract separat încheiat direct cu cărăuşul de către turist ori de către agentul economic de turism), face parte din complexul prestaţiilor pe care le implică asigurarea voiajului sau sejurului şi care poate concura deopotrivă la realizarea scopului urmărit.

Ba mai mult, contractul de turism poartă asupra unui sejur şi nu a unui voiaj, situaţie în care prestaţiile de transport nu sunt avute în vedere la momentul contractării, după cum, atunci când contractul de turism are în vedere un voiaj de agrement pentru turist, prestaţia de transport se poate executa pe baza unui contract separat încheiat de turist cu cărăuşul.

Orice similitudine a contractului de turism cu contractul de antrepriză are în vedere doar rolul agentului economic de turism în organizarea şi coordonarea prestaţiilor terţilor subcontractanţi, dar ignoră situaţia, tot mai frecventă, potrivit căreia agentul economic de turism oferă turistului un voiaj ori un sejur deja organizate şi care nu implică vreun control al turistului în organizarea acestuia.

Pentru neexecutarea corespunzătoare şi la timp a prestaţiilor convenite de părţi se poate cere, aplicând regulile generale ale contractului, desfiinţarea contractului de turism prin reziliere, cu plata unor daune interese corespunzătoare.

Părţile pot insera în contract penalităţi, garanţii şi eventuale clauze privind condiţiile în care poate fi cerută desfiinţarea contractului.

Contractul de turism internaţional este un acord în temeiul căruia furnizorul de servicii de turism se obligă să efectueze servicii complexe de turism în ţara sa de reşedinţă în favoarea turiştilor celeilalte părţi, firmă străină, devenită beneficiar, în schimbul unui preţ convenit şi plătit de aceasta din urmă. Părţile contractului internaţional de turism sunt societăţile comerciale specializate în turism; ele stabilesc în contract clauze privind perioadele exacte ale sejurului, numărul turiştilor pe fiecare grup, genurile de turism, circuitele sau excursiile ce se organizează, serviciile ce se vor presta.

Contractul va conţine preţul şi modalitatea de plată a preţului în schimbul operaţiilor de turism prestate în ţara gazdă, facilităţile ce se acordă, comisioanele ce se percep pentru serviciile prestate şi reclamă.

Pe un alt plan, părţile mai stabilesc în contract clauze referitoare la programele turistice, modul şi momentul de formulare ale reclamaţiilor, căile de soluţionare a acestor reclamaţii, răspunderile sau sancţiunile aplicabile şi clauzele exoneratoare de răspundere, precum şi jurisdicţia contractului.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si JustitieŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...