Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Proceduri si Acte necesare pentru ... » Acte necesare infiintarii unei organizatii non-guvernamentale ( asociatie )

Acte necesare infiintarii unei organizatii non-guvernamentale ( asociatie )

  Publicat: 24 Jan 2009       23485 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Proceduri si Acte necesare pentru ...  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Actele necesare infiintarii unei organizatii non-guvernamentale ( asociatie ):

Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Acte necesare infiintarii unei organizatii non-guvernamentale ( asociatie )

* 1. Cerere adresata Judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul asociatia;
* 2. Act Constitutiv si Statut:
* 2.1. Se incheie in forma autentica ori atestat de catre avocat
* 2.2. Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
* a) datele de identificare a asociatilor (minim trei asociati fondatori): numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
* b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;
* c) denumirea asociatiei;
* d) sediul asociatiei;
* e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
* f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, în valoare de cel putin salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul în natura si/sau în bani al asociatilor; ( 350 RON)
* g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
* h) persoana sau persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de dobândire a personalitatii juridice;
* i) semnaturile asociatilor.
* 2.3. Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
* a) elementele prevazute in cazul Actului Constitutiv, cu exceptia celor de la lit. g) si h);
* b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
* c) modul de dobândire si de pierdere a calitatii de asociat;
* d) drepturile si obligatiile asociatilor;
* e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
* f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
* g) destinatia bunurilor, în cazul dizolvarii asociatiei
* 3. Dovada sediului: contract de inchiriere sau de comodat
* 4. Dovada patrimoniului: deschidere de cont la CEC/banca, aport minim 350 RON
* 5. Dovada disponibilitate denumire: de la Min. Justitiei (5 RON) NB: valabila doar trei luni
* 6. Taxa judiciara de timbru + timbru judiciar: 19 RON + 3000 lei
* 7. Caziere fiscale ale asociatilor fondatori: 5 RON - in 10 zile lucratoare//20 RON - in 5 zile lucratoare, pentru fiecare asociat - se elibereaza de catre Directia Judeteana a Finantelor Publice NB: valabile doar 15 zile calendaristice
* 8. Dovada ca cenzorul este expert contabil: (copie legitimatie/autorizatie + copie CI/BI)Citeşte mai multe despre:   Comentează: Acte necesare infiintarii unei organizatii non-guvernamentale ( asociatie )
Jurisprudenţă

RIL. Litigiile avand ca obiect drepturile banesti solicitate de jandarmi, pompieri si personalul militar cu statut de functionari publici sunt de comp
Pronuntaţă de: ICCJ

Dezlegarea unei chestiuni de drept. Cazurile si efectele reducerii limitei de pedeapsa martorului denuntator in temeiul art. 19 din Legea nr. 682/2002
Pronuntaţă de: ICCJ

RIL. Recursul – calea de atac in materia contenciosului administrativ
Pronuntaţă de: ICCJŞtiri Juridice
Legislaţie

Legea pensiilor actualizata (aprilie 2018). Legea 263/2010, forma 2018
Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, actualizata aprilie 2018 Actualizata p ...

Legea nr. 78/2018 privind exonerarea personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala
In Monitorul Oficial nr. 276 din data de 28 martie 2018 a fost publicata Legea 78/2018 privind exone ...

Legea 88/2018 privind modificarea si completarea Codului muncii
Legea 88/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea si ...