Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Noul Cod Penal - Comentarii articole » Falsurile in inscrisuri in Noul Cod Penal (art. 324 - 332)

Falsurile in inscrisuri in Noul Cod Penal (art. 324 - 332)

  Publicat: 21 Mar 2009       50123 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut        Secţiunea: Noul Cod Penal - Comentarii articole  


Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Capitolul privind falsuri in inscrisuri cuprinde o serie de modificari fata de legea in vigoare.

Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, īn temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana care a savarsit nemijlocit o fapta prevazuta de legea penala
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Reglementate in t. VII, C. pen., partea speciala,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Consta in descrierea faptei prevazute de lege ca infractiune, stabilirea continutului juridic, a conditiilor obiective si subiective, prevederea pedepselor care se aplica infractorilor si masurile ce se pot lua in cazul comiterii ei.
Operatiune efectuata de organele de urmarire penala si instanta de judecata prin care se stabileste concordanta deplina intre fapta concreta savarsita de invinuit sau inculpat si norma penala speciala care incrimineaza acea fapta,precum si in raport cu dispozitiile penale generale aplicabile faptei comise.
Prevederea in legea penala a unei fapte ca infractiune si sanctiunea ce se aplica in cazul savarsirii ei.
Consta in descrierea faptei prevazute de lege ca infractiune, stabilirea continutului juridic, a conditiilor obiective si subiective, prevederea pedepselor care se aplica infractorilor si masurile ce se pot lua in cazul comiterii ei.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor de fals
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Ideea dezvoltarii unei identitati de aparare europeana a aparut din doua considerente: -in cursul ultimilor ani, Europa a fost confruntata cu un climat in care au aparut mai multe focare de instabilitate in jumatatea estica a continentului(Bosnia-Hertegovina, Kosovo)
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.

Art. 324 Falsul material in inscrisuri oficiale
(1) Falsificarea unui inscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui in orice mod, de natura sa produca consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Falsul prevazut in alineatul precedent, savarsit de un functionar in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .
(3) Sunt asimilate inscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producatoare de consecinte juridice.
(4) Tentativa se pedepseste.

Art. 325 Falsul intelectual
(1) Falsificarea unui inscris oficial cu prilejul intocmirii acestuia, de catre un functionar aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului ori prin omisiunea cu stiinta de a insera unele date sau imprejurari, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 326 Falsul in inscrisuri sub semnatura privata
(1) Falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 324 sau 325, daca faptuitorul foloseste inscrisul falsificat ori il incredinteaza altei persoane spre folosire, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 327 Uzul de fals
Folosirea unui inscris oficial ori sub semnatura privata, cunoscand ca este fals, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda cand inscrisul este oficial, si cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda cand inscrisul este sub semnatura privata.

Art. 328 Falsificarea unei inregistrari tehnice
(1) Falsificarea unei inregistrari tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestarii unor imprejurari necorespunzatoare adevarului sau omisiunea inregistrarii unor date sau imprejurari, daca a fost urmata de folosirea de catre faptuitor a inregistrarii, ori de incredintarea acesteia unei alte persoane spre folosire, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza folosirea unei inregistrari tehnice falsificate in vederea producerii unei consecinte juridice.
(3) Prin inregistrare tehnica, in sensul prezentului articol, se intelege atestarea unei valori, greutati, masuri ori a desfasurarii unui eveniment, realizata, in tot sau in parte, in mod automat, prin intermediul unui dispozitiv tehnic omologat, si care este destinata a proba un anumit fapt, in vederea producerii de consecinte juridice.


Art. 329 Falsul informatic
Fapta de a introduce, modifica sau sterge, fara drept, date informatice ori de a restrictiona, fara drept, accesul la aceste date, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Art. 330 Falsul in declaratii
Declararea necorespunzatoare adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 331 Falsul privind identitatea
(1) Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identitati altei persoane, prin folosirea frauduloasa a unui act ce serveste la identificare, legitimare ori la dovedirea starii civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a mentine in eroare un functionar, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Cand prezentarea s-a facut prin intrebuintarea identitatii reale a unei persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 5 ani.
(3) Incredintarea unui act ce serveste la identificare, legitimare ori la dovedirea starii civile spre a fi folosit fara drept se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 332 Infractiuni de fals comise in legatura cu autoritatea unui stat strain
Dispozitiile cuprinse in prezentul capitol se aplica si atunci cand fapta priveste acte emise de autoritatea competenta a unui stat strain, sau declaratii ori o identitate asumate in fata acesteia.

Astfel, infractiunea de fals intelectual a fost completata cu o noua dispozitie, incidenta atunci cand fapta nu a fost savarsita de un functionar .

In acest caz, bineinteles, nu mai este vorba de un inscris oficial, ci de un inscris sub semnatura privata. Incriminarea se impunea, datorita faptului ca, pe baza textelor existente in legea in vigoare, era dificila incadrarea juridica a unor fapte, devenite din ce in ce mai frecvente, comise in sfera raporturilor comerciale (spre exemplu, facturi care consemneaza date neconforme realitatii).

A se vedea in acelasi sens, art. 441-1 C. pen. francez, art. 256 alin.(1) lit.b) C. pen. portughez, art. 392 C. pen. spaniol, art. 251 C. pen. elvetian, § 267 alin. 3 pct. 4 C. pen. german.

O alta incriminare nou introdusa este falsificarea unei inregistrari tehnice. In conditiile in care in viata sociala contemporana tot mai multe documente atestand o anumita imprejurare si care pot produce efecte juridice sunt eliberate automat, fara interventia nemijlocita a unui functionar, se impune o protectie penala a veridicitatii acestor atestari, in conditiile in care falsificarea lor nu putea fi incadrata pe baza textelor vechi.

Astfel, fie prin interventii frauduloase asupra aparatelor de masura sau inregistrare, fie prin folosirea lor frauduloasa, se pot obtine atestari neconforme cu realitatea privind viteza cu care circula un vehicul, concentratia de alcool in aerul expirat, concentratia diferitelor componente in gazele de esapament, greutatea unui bagaj inregistrat automat intr-un aeroport etc.

De aceea, textul noului cod, similar cu incriminari regasite si in alte legislatii (§ 268 C. pen. german, art. 258 C. pen. portughez), propune incriminarea atat a falsificarii unei asemenea inregistrari, cat si a folosirii atestarii astfel obtinute, aceasta din urma varianta fiind o norma speciala in raport cu uzul de fals .

O alta modificare priveste falsul privind identitatea . Prin noua reglementare s-a transat disputa privind necesitatea utilizarii unor documente de identitate pentru comiterea acestei infractiuni, pornindu-se de la premisa ca functionarul in fata caruia autorul se prevaleaza de o identitate falsa nu trebuie sa dea crezare simplelor afirmatii ale acestuia, el dispunand de mijloacele necesare identificarii persoanei. De asemenea, s-a introdus o diferentiere sub aspectul regimului sanctionator intre ipoteza recurgerii la o identitate fictiva si cea a utilizarii frauduloase a identitatii apartinand altei persoane, in acest din urma caz existand riscul angajarii unor consecinte juridice in sarcina persoanei respective. A se vedea in dreptul comparat, art. 261 C. pen. portughez, art. 401 C. pen. spaniol, § 273 alin.(1) pct. 2 C. pen. german, cap. 15 § 11 C. pen. suedez.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si JustitieŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...