Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Drept Fiscal » Titlurile de creanta fiscala explicite

Titlurile de creanta fiscala explicite

  Publicat: 01 Jan 2008       10183 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Drept Fiscal  


Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Titlurile de creanta bugetara explicite sunt actele emise de catre organele fiscale in scopul stabilirii impozitelor, taxelor, etc., precum si, in mod asimilat, actele intocmite de catre debitorii de impozite si taxe legal incredintati sa-si calculeze impozitele sau taxele datorate.

Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Document de justificare detaliata a utilizarii (cheltuirii) unei sume.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
1. Procesul-verbal de impunere

Pentru anumite categorii de venituri, intinderea obligatiei fiscale ce revine contribuabilului este determinata de organele fiscale pe baza datelor declarate de acesta, prin intocmirea procesului-verbal de impunere. Acest proces-verbal reprezinta titlul de creanta fiscala ce individualizeaza obligatia de plata a contribuabilului.
In baza procesului-verbal de impunere, organele fiscale vor comunica subiectului platitor, inainte de termenul la care impozitul trebuie platit, o instiintare de plata, care contine suma pe care acesta o datoreaza bugetului de stat .
Procesul-verbal de impunere cuprinde: datele privind organul emitent, contribuabilul debitor, impozitele si taxele datorate, temeiul juridic al obligatiilor financiar-bugetare, principalele conditii de plata, intitularea si numarul de ordine, data emiterii, semnatura functionarului competent si sigiliul organului fiscal.

2. Declaratia de impunere

Pentru anumite categorii de impozite, titlul de creanta fiscala il reprezinta chiar declaratia de impunere intocmita de contribuabil si depusa la organul fiscal competent. Organul fiscal va verifica exactitatea datelor inscrise in declaratia de impunere si a calculului impozitului datorat, calcul cuprins in aceeasi declaratie, dar nu va emite un alt act care sa aiba natura unui titlu de creanta .
Declaratia de impunere pentru obligatiile bugetare locale provenite din impozite, taxe locale si orice alte contributii, care se emite de autoritatile administratiei publice locale ori de compartimentele de specialitate ale acestora pe baza declaratiilor depuse de contribuabili, sau alte documente privind materia impozabila.
Declaratia de impunere trebuie sa cuprinda :
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele;
c) obiectul actului administrativ fiscal;
d) motivele de fapt;
e) temeiul de drept;
f) numele si semnatura persoanelor imputernicite, potrivit legii;
g) stampila organului fiscal emitent;
h) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul de solutionare competent;
i) mentiuni privind audierea contribuabilului.
Contribuabilii persoane fizice sau juridice romane sau straine, inclusiv institutiile publice, sunt obligati sa depuna declaratii de impunere ori de cate ori se modifica materia impozabila sau situatia contribuabililor, chiar daca, potrivit legii, sunt scutiti de la plata impozitelor sau taxelor locale ori pentru bunurile pe care le detin in proprietate nu datoreaza impozite sau taxe locale.
Declaratia de impunere se intocmeste prin grija si pe raspunderea contribuabililor, prin completarea unui formular specific impozitului sau taxei locale respective. La cererea contribuabilului acest formular se pune la dispozitia sa, in mod gratuit, de catre compartimentul de specialitate

3. Documentul de evidenta a titlurilor de creanta .

In cazul obligatiilor bugetare care se stabilesc de platitor, titlul de creanta il va reprezenta documentul de evidenta pe care acesta are obligatia de a-l intocmi in conditiile si la termenele stabilite de lege. Pe baza acestor evidente platitorul intocmeste declaratiile sau deconturile fiscale, pe care le va depune la organele financiare competente. Ex.- platitorii de T.V.A. au obligatia de a intocmi si depune lunar/trimestrial la organul fiscal un decont privind operatiunile realizate si taxa pe valoarea adaugata ce urmeaza a fi platita.

4. Declaratia vamala

In ceea ce priveste taxele vamale, titlul de creanta bugetara il reprezinta declaratia vamala de import intocmita de importatorul-debitor al taxelor vamale. Prin acelasi document se va determina si taxa pe valoarea adaugata datorata pentru bunurile importate.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor OmuluiŞtiri Juridice
Legislaţie

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...