Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Fiscal » Exceptia de neconstitutionalitate privind contestatia la executarea creantelor bugetare

Exceptia de neconstitutionalitate privind contestatia la executarea creantelor bugetare

  Publicat: 01 Jan 2008       8992 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Drept Fiscal  


Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Un important reviriment s-a produs in jurisprusdenta Curtii constitutionale referitoare la procedura de contestarea a executarii unei creante fiscale.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Parere a unui membru al completului de judecata, care a ramas in minoritate fata de ceilalti membri ai completului cu prilejul deliberarii cauzei.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Astfel, in ciuda unei practici constante in sens contrar, Curtea a hotarat prin doua decizii (Deciziile nr. 49 si 40 din 29 ianuarie 2004) ca pentru depunerea contestatiilor la executarea creantelor bugetare initiata de organele fiscale, respectiv de Agentia pentru valorificarea Activelor Bancare, nu mai este necesara plata unei cautiuni.
Dispozitiile legale declarate ca neconstitutionale sunt prevederile articolului 164 al Ordonantei privind Codul de procedura fiscala, nr. 92/24 decembrie 2003 (ce reluau prevederi aproape identice al Ordonantei nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare), - prevederi ce nu se mai regasesc in Ordonanta 92/2003 republicata si prevederile articolului 83 alineatul 1 al Ordonantei de urgenta nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare.
Curtea Constitutionala a decis ca obligatia contribuabililor de a plati o cautiune, ca o conditie ce acces la calea de atac a contestatiei la executare, „s-a relevat a fi un impediment de multe ori insurmontabil, cu atat mai dificil de calificat ca rezonabil cu cat, asemenea cale de atac este deschisa oricarei persoane lezate in drepturile si interesele sale legitime”.
Solutia data de Curte este fara indoiala corecta, din punct de vedere constitutional, si cu efecte benefice pentru contribuabilii impotriva carora statul declanseaza executarea silita a titlurilor de creanta (in practica fiind vorba, de cele mai multe ori, despre deciziile de impunere emise ca urmare a controlului organelor fiscale).
In motivarea deciziei sale, Curtea a retinut ca, desi legiuitorul are dreptul sa impuna anumite exigente pentru accesul la justitie, acestea nu trebuie sa antreneze restrangere excesiva a exercitiului dreptului, de natura sa puna sub semnul intrebarii insasi existenta acestuia. Or, cautiunea de 20% din valoarea sumei contestate contravine acestor principii recunoscute, conditionand insasi inregistrarea contestatiei la executare . „Instituirea unei cai de atac ca modalitate de acces la justitie, apreciaza Curtea Constitutionala, implica in mod necesar asigurarea posibilitatii de a o utiliza toti cei care au un drept, un interes legitim, capacitate si calitate procesuale”, ceea ce nu se intampla atata timp cat era obligatorie plata cautiunii.
Un semn de intrebare se poate ridica fata de termenul de „inregistrare” a contestatiei folosit in considerentele deciziei. Folosirea acestuia ar putea duce la concluzia ca numai inregistrarea contestatiei ( de catre judecatorul de serviciu) este posibila plata cautiunii, in timp ce solutionarea acesteia de instanta ramane supusa obligatiei de plata a cautiunii. Rezulta insa din intreaga motivare a deciziei, cat si din dispozitivul acesteia vointa Curtii de a inlatura in totalitate obligatia contestatorului de a plati cautiune.
Curtea a mai retinut ca depunerea unei contestatii la executare nu suspenda executarea creantei – apartinand bugetului sau Agentiei de valorificare a Creantelor Bancare, dupa caz – si, ca urmare, nu impieteaza asupra dreptului creditorului de a o executa chiar in cursul solutionarii de catre instanta. In masura in care contribuabilul va formula si o cerere de suspendare a executarii, magistratul investit cu solutionarea acestuia va putea aprecia necesitatea instituirii unei cautiuni si va fixa cuantumul acesteia in conditiile regulilor generale instituite prin Codul de procedura civila.
Daca, insa, debitorul nu formuleaza o cerere de suspendare sau aceasta este respinsa, iar contestatia la executare este admisa dupa ce a avut loc executarea, contribuabilul va putea cere restituirea sumelor platite (sau intoarcerea executarii).
Decizia privind declararea neconstitutionalitatii prevederilor legale mentionate a fost luata de Curte in urma unei deliberari dificile, dovada fiind faptul ca doi dintre judecatorii sai nu au fost de acord cu solutia majoritara si au redactat o opinie separata. Cei doi magistrati sustin in esenta ca accesul la justitie nu este un drept absolut. Invoca in spijinul opiniei lor o anume jurisprudenta a Curtii Europene a Drepturilor Omului care a considerat ca instituirea unor taxe in vederea valorificarii unui drept subiectiv este justificata atunci cand urmareste restrangerea posibilitatilor de exercitare abuziva a acestuia. In final, cei doi semnatari ai opiniei separate apreciaza ca eliminarea cautiunii va conduce la tergiversarea nemotivata a realizarii creantei.
Credem insa ca, in emiterea acestei opinii nu s-a avut in vedere faptul ca dispozitiile legale atacate prin exceptia de neconstitutionalitate nu vizau o creanta a unei persoane particulare. Acestea vizeaza de fapt executari ale organelor statului impotriva contribuabililor, respectiv a debitorilor Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare. Or, potrivit unui principiu consacrat atat de legislatia interna, cat si de cea internationala, orice persoana fizica sau juridica lezata in drepturile sale de o autoritate administrativa trebuie sa aiba dreptul sa se adreseze instantelor judecatoresti fara nici o piedica. Asa fiind, cum autoritatile fiscale, ca si AVAB, sunt neindoielnic autoritati administrative, iar obligatia de a plati o taxa de timbru exorbitant constituia neindoielnic o piedica in calea liberului acces la justitie, decizia comentata este in deplina concordanta cu aceste principii.
Potrivi legii, decizia Curtii Constitutionale prin care se constata neconstitutionalitatea unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare este definitiva si obligatorie incepand cu data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Ca urmare, incepand cu 16 martie 2004 (12 martie pentru contestatiile la executarea initiata de AVAB) instantele judecatoresti vor fi obligate sa inregistreze si sa solutioneze contestatiile la executarea creantelor bugetare fara a mai solicita dovada depunerii cautiunii, cum se intampla pana atunci.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si JustitieŞtiri Juridice
Legislaţie

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...